Nota prawna

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych to ważne kwestie, które uwzględniamy w naszych procesach biznesowych. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią naszej polityki korporacyjnej.

Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest Bosch eBike Systems. 
Nasze dane kontaktowe są następujące:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Niemcy

Możesz skontaktować się z nami pod adresem:
Adres e-mail: kontakt@bosch.de
tel.: +49 711 400 40990.

 

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z serwisu i oferowanych w nim usług

Zasady

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane rezerwacji i dane rozliczeniowe, które wyrażają tożsamość osoby. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (w tym adresy IP) tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub jeśli wyraziłeś na to zgodę, np. w trakcie rejestracji.

 

Kategorie przetwarzanych danych

Korzystanie z naszej strony internetowej

Będąc na naszej stronie internetowej, możesz korzystać z różnych usług. Kategorie przetwarzanych danych są następujące:

 • Dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, adres IP)
 • Dane planistyczne i kontrolne (np. ankiety, kwestionariusze, formularz kontaktowy)
 • Dane o lokalizacji
 • Pliki dziennika

Zakupy na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa umożliwia również odwiedzenie sklepu internetowego Bosch-eBike oraz korzystanie z płatnych usług. W celu zamówienia odpowiedniej usługi przetwarzamy następujące kategorie danych:

W przypadku konta klienta:

 • Dane do zamówienia (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, adres IP)
 • Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem lub umową)
 • Historia klienta
 • Informacje o rozliczeniach umowy, płatnościach i wydatkach, w tym dane dotyczące spłat
 • Dane komunikacyjne

Zamówienia złożone jako gość:

 • Dane do zamówienia (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, adres IP)
 • Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem lub umową)
 • Informacje o rozliczeniach umowy, płatnościach i wydatkach, w tym dane dotyczące spłat
 • Dane komunikacyjne

Korzystanie z narzędzia BDP

W przypadku korzystania z narzędzia BDP w połączeniu z rowerem elektrycznym przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane związane z urządzeniem (np. identyfikator sprzętu, nazwa komputera)
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

My oraz uprawnieni przez nas usługodawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnianie tej strony internetowej

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji lub przesyłania nam w inny sposób informacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia i wyświetlenia tej strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania plików dziennika jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Gdy korzystasz z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy i realizacji zamówienia zgodnie z naszymi warunkami umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Kontakt

Nasza strona internetowa oferuje różnorodne możliwości kontaktu (np. formularz kontaktowy, komunikacja e-mailowa). Gdy otrzymujemy zapytania od klientów końcowych dotyczące rowerów elektrycznych (np. obsługa zgłoszeń serwisowych, spraw gwarancyjnych) lub zapytania od sprzedawców detalicznych, producentów lub dziennikarzy dotyczące produktów i usług Bosch eBike Systems, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na zapytania, jeśli jest to konieczne do rozwiązania problemów oraz aby utrzymać i zabezpieczyć satysfakcję Twoją jako klienta i Twoich klientów. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu określonym podczas kontaktu z nami. Jeśli kontaktujesz się z nami poza określonym stosunkiem umownym lub rejestracją, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną w przypadku stosunku umownego lub rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Ankiety dotyczące produktów lub klientów przez e-mail i/lub telefon

Nasza strona internetowa oferuje możliwość wzięcia udziału w ankietach dotyczących produktów lub klientów mających na celu optymalizację i rozwój naszych produktów i usług. Jeśli chcesz skorzystać z możliwości wzięcia udziału w internetowej (np. e-mailowej) lub telefonicznej ankiecie dotyczącej produktu lub klienta, wykorzystamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą za Twoją wyraźną zgodą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Zawody

Jeśli weźmiesz udział w jednym z naszych konkursów, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane i wykorzystywane w celu przeprowadzenia konkursu i związanych z nim działań następczych zgodnie z odpowiednimi warunkami konkursu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Rower elektryczny Bosch Newsletter za zgodą odbiorcy.

Możesz subskrybować newsletter Bosch eBike na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe zebrane w tym kontekście będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Obsługa zgłoszenia serwisowego u dystrybutora rowerów lub partnera serwisowego/podłączanie roweru elektrycznego do narzędzia diagnostycznego

Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojego roweru elektrycznego, skontaktuj się z dystrybutorem rowerów lub partnerem serwisowym. Aby przetworzyć Twoje zapytanie, najpierw konieczne jest zidentyfikowanie błędu technicznego. W tym celu dystrybutor rowerów łączy Twój eBike z narzędziem diagnostycznym. Gdy Twój eBike jest połączony z narzędziem diagnostycznym, następujące informacje o rowerze są wysyłane do Bosch eBike Systems w celu przetworzenia („dane związane z urządzeniem”): Informacje o producencie, dacie produkcji i modelu eBike, identyfikator roweru, informacje o komponentach eBike (numer artykułu, numer seryjny, wersje sprzętu i oprogramowania, dane konfiguracyjne, dane statystyczne), a także dane dotyczące aktywności eBike (np. całkowity czas podróży, ukończone i nadchodzące okresy serwisowe)". Dane dotyczące urządzenia mogą być przetwarzane w następujących celach: Przetwarzanie Twojego zgłoszenia, obsługa zgłoszenia serwisowego, konfiguracja eBike, przeprowadzanie aktualizacji, resetowanie wykrytej manipulacji, włączanie komponentów eBike, ustawianie czasu systemowego i ulepszanie produktu.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Uzasadniony interes Bosch eBike Systems wynika z zainteresowania przetwarzaniem Twojego zapytania, rozpatrywaniem spraw serwisowych, utrzymywaniem lub zwiększaniem Twojej satysfakcji i optymalizacją naszych własnych produktów.

 • Udostępnienie Cyfrowej Książki Serwisowej

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. identyfikator roweru, rodzaj usługi, data usługi, przebieg), aby zapewnić Ci cyfrową historię obsługi Twojego roweru elektrycznego z informacjami o zmianach, aktualizacjach i usługach związanych z Twoim rowerem oraz aby umożliwić sprzedawcom eBike zarządzanie wpisami w Cyfrowej Książce Serwisowej. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 • Marketing i badania rynku

Nasza strona internetowa wykorzystuje różne mechanizmy marketingowe i śledzące, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, na przykład poprzez zgodę udzieloną przez menedżera plików cookie. Te mechanizmy marketingowe i śledzące pozwalają nam wyświetlać na naszej stronie internetowej, jak również na stronach internetowych osób trzecich informacje o naszych produktach, które mogły Cię zainteresować podczas korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 • Badanie usterek oraz zachowanie i obrona naszych praw ze względów bezpieczeństwa

W celu wyeliminowania usterek lub zachowania dowodów na wypadek incydentów bezpieczeństwa będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wypełniać ciążące na nas obowiązki prawne w zakresie bezpieczeństwa danych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w usuwaniu usterek i zapewnieniu bezpieczeństwa naszej strony internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Gdy mamy prawnie uzasadniony interes w dochodzeniu i obronie naszych praw, będziemy przetwarzać niezbędne dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rejestracja

Jeśli chcesz korzystać z usług wymagających umowy, poprosimy Cię o rejestrację. W ramach rejestracji zbieramy dane osobowe wymagane do zawarcia i realizacji umowy (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, dane dotyczące żądanego sposobu płatności lub posiadacz rachunku) oraz dalsze dane na zasadzie dobrowolności, jeśli ma to zastosowanie. Dane obowiązkowe są oznaczone *.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Musisz podać dane osobowe wymagane do nawiązania i realizacji stosunków handlowych oraz do wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych lub do przetwarzania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Takie dane osobowe oznaczamy w odpowiednich formularzach lub funkcjach za pomocą *. Należy pamiętać, że bez podania takich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy. W takim przypadku nie można korzystać z ofert internetowych lub innych usług (patrz „Cele przetwarzania i podstawy prawne”).

Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, niektóre informacje są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika. Te pliki dziennika są przez nas przechowywane przez okres 7 w celu określenia błędów i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataków), a następnie są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego zbadania danego incydentu i, w indywidualnych przypadkach, mogą zostać przekazane organom śledczym. Pliki dziennika są również wykorzystywane (bez lub bez pełnego adresu IP) do celów analitycznych na warunkach opisanych w sekcji „Reklama i/lub badania rynkowe (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)”.
W plikach dziennika przechowywane są następujące informacje:

 • Adres IP (protokołu internetowego) urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej;
 • Adres internetowy witryny, z której uzyskano dostęp do naszej witryny (tzw. adres URL pochodzenia lub odsyłacza);
 • Nazwa usługodawcy, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej;
 • Nazwa pobranych plików i/lub informacji;
 • Data, godzina i czas trwania wyszukiwania;
 • Przesyłana ilość danych;
 • System operacyjny oraz informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym o zainstalowanych dodatkach (np. do Flash Playera);
 • Kod stanu http (np. „żądanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).

Dzieci

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, jeśli my lub osoba trzecia mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych i/lub wyraziłeś zgodę. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców można znaleźć w części dotyczącej celów przetwarzania i podstaw prawnych. Ponadto dane mogą być również przekazywane innym administratorom danych, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub wykonalnego nakazu administracyjnego lub sądowego.

Przesyłanie do odbiorców spoza EOG

Możemy również przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza EOG w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem upewnimy się, że po stronie odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych lub że uzyskano Twoją zgodę na przekazanie. Możesz uzyskać od nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnie uzgodnionych przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu prosimy o skorzystanie z informacji w części kontaktowej.

 

Dostawca usług

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, przetwarzanie płatności, programowanie, hosting danych oraz usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych usługodawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności staranne obchodzenie się i ochronę przechowywanych u nich danych. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania wymogów prawnych. Inne spółki z Grupy Bosch mogą być również usługodawcami.

Dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności i, w stosownych przypadkach, przetwarzania wypłat w celu realizacji umowy.

Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia i zapobiegania oszustwom, nadużyciom, incydentom bezpieczeństwa i innym szkodliwym działaniom, np. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i egzekwowaniu prawa. Podstawą tego jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (np. zapobieganie praniu brudnych pieniędzy) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ograniczeniu ryzyka braku płatności. Podobnie, dochodzenia dotyczące bezpieczeństwa i oceny ryzyka mogą mieć miejsce ze względu na nasz uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i innym szkodliwym działaniom. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu obliczenia opłat należnych bankowi wydającemu Twoją kartę na podstawie naszego uzasadnionego interesu w utrzymaniu naszej działalności biznesowej. W zależności od tego, jaką metodę płatności wybierzesz w ramach procesu składania zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane bankowe lub dane karty kredytowej) przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności lub dostawcom usług płatniczych, którym zlecono realizację płatności przez nas. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych również gromadzą i przetwarzają te dane jako administratorzy danych. W tym zakresie zastosowanie mają informacje o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Metoda płatności: Karta kredytowa

Jeśli płacisz kartą kredytową i podajesz dane banku, karty i/lub autoryzacji, będziemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców, zwanych „stronami trzecimi”, w celu przetworzenia płatności kartą kredytową. „Dostawcy płatności Gateway” i dostawcy usług płatniczych. Dostawcy płatności Gateaway działają jako podmioty przetwarzające i zapewniają techniczne przetwarzanie płatności kartowych za pośrednictwem infrastruktury technicznej. 

Dostawcy usług płatniczych działają jako niezależni administratorzy danych w zakresie przyjmowania i rozliczania transakcji płatniczych, w tym bezpiecznego routingu i rozliczania transakcji kartami kredytowymi z międzynarodowymi firmami obsługującymi karty kredytowe. Dostawcy usług płatniczych przetwarzają Twoje dane osobowe, a także przekazują te dane innym administratorom danych w celu realizacji płatności lub spełnienia wymogów prawnych. Jeśli chcesz użyć karty kredytowej do płatności, płatność kartą musi zostać najpierw autoryzowana. Ta autoryzacja odbywa się automatycznie z wykorzystaniem Twoich danych. W szczególności pewną rolę mogą odgrywać następujące względy: Kwota płatności, miejsce płatności, historia poprzednich płatności, akceptant, cel płatności. Płatność kartą nie jest możliwa bez autoryzacji. Nie ma to wpływu na inne metody płatności (np. inne karty).

Do płatności kartą kredytową korzystamy z następującego dostawcy usług płatniczych:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Payone GmbH działa zarówno jako dostawca płatności bramkowych, jak i dostawca usług płatniczych. W tym zakresie obowiązują informacje o ochronie danych Payone GmbH i należy je oddzielnie uwzględnić.

Metoda płatności: „PayPal”

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz „PayPal”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem:

PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg i PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapur 038985 (zwany dalej „PayPal”)

PayPal przetwarza Twoje dane jako dostawca usług płatniczych i jest własnym administratorem danych. Przekazanie Twoich danych firmie PayPal Pte. Ltd. w Singapurze jest świadczona na podstawie wiążących, zatwierdzonych przez organy regulacyjne reguł korporacyjnych, które mają zastosowanie do podmiotów stowarzyszonych firmy PayPal.

Czas przechowywania; okresy przechowywania

Co do zasady przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do udostępniania naszej strony internetowej i związanych z nią usług lub mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu (np. możemy nadal mieć uzasadniony interes w marketingu drogą pocztową nawet po wykonaniu umowy). Następnie usuniemy Twoje dane osobowe z wyjątkiem tych, które jesteśmy zobowiązani zachować w celu spełnienia obowiązków prawnych (np. jesteśmy zobowiązani przez prawo podatkowe i handlowe do przechowywania przez określony czas dokumentów, takich jak umowy i faktury).

Korzystanie z plików cookie i innych technologii

W trakcie udostępniania naszej strony internetowej mogą być używane pliki cookie i inne technologie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Zasadniczo korzystanie z witryny jest możliwe bez plików cookie, które nie są technicznie konieczne. 

Technicznie niezbędne pliki cookie

Przez technicznie niezbędne pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować technicznego działania witryny. Obejmuje to na przykład pliki cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania treści wideo lub audio. Te pliki cookie są usuwane po zakończeniu Twojej wizyty.

Technicznie nieistotne mechanizmy

Używamy tylko technicznie nieistotnych mechanizmów za Twoją uprzednią zgodą. Jedyny wyjątek stanowi plik cookie, w którym zapisywane są aktualne ustawienia prywatności użytkownika (plik cookie wyboru). Wynika to z naszego uzasadnionego interesu dotyczącego funkcjonalności strony. 

Korzystamy z narzędzi innych firm, aby integrować pliki cookie i mechanizmy, które są technicznie nieistotne. Zapewniają one, że technicznie nieistotne pliki cookie i mechanizmy są ustawiane tylko za Twoją zgodą. 

 

Korzystamy z następujących narzędzi:

Nazwa: Google Tag Manager

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcjonować:  Zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych.

 

Komfortowe pliki cookie i mechanizmy

Pliki cookie i mechanizmy przypisane do tej kategorii ułatwiają operacje i tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej strony. Na przykład w tych plikach cookie mogą być przechowywane Twoje ustawienia językowe. 

 

Marketing

Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy możemy wyświetlać oferty oparte na zainteresowaniach w oparciu o analizę zachowania użytkownika.

Poniżej wymieniono mechanizmy i dostawców stosowanych na tej stronie.

- Analiza: Używamy narzędzi analitycznych do pomiaru, na przykład, liczby odsłon lub wzorców korzystania z naszej witryny. Może to również obejmować analizę plików dziennika.

- Śledzenie konwersji: Nasi partnerzy w zakresie śledzenia konwersji umieszczają plik cookie na Twoim komputerze („plik cookie konwersji”) dla tej usługi analitycznej, jeśli uzyskałeś dostęp do naszej oferty cyfrowej za pośrednictwem reklamy odpowiedniego partnera. Jeśli odwiedzasz konkretną naszą stronę, a plik cookie nie wygasł, my i dostawca śledzenia konwersji możemy rozpoznać, że konkretny użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do naszej witryny. Jest to również możliwe na różnych urządzeniach. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji.

- Retargetowanie: Narzędzia do retargetingu wykorzystują reklamowe pliki cookie lub reklamowe pliki cookie stron trzecich, sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki zwane również pikselami lub pikselami śledzącymi) lub podobne technologie do tworzenia profili użytkowania. Są one wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach i do kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi określone reklamy.

 

Korzystamy z następujących narzędzi:

Nazwa: Google Analytics

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Analiza zachowania użytkownika (wyświetlenia strony, liczba odwiedzających i odwiedzin, pobrania), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji z różnych urządzeń od zalogowanych użytkowników Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimowych danych użytkownika o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargeting, testowanie doświadczeń użytkowników, śledzenie konwersji i retargeting w związku z reklamami Google.

 

Nazwa: Reklamy Google

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Funkcja: Google przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody za pośrednictwem piksela „Google Ads Remarketing Tag” w celu tworzenia raportów z kampanii, śledzenia konwersji, kliknięć, a także ukierunkowanej reklamy poza naszymi stronami internetowymi (retargeting) za pomocą np. adresu URL, adresu URL strony odsyłającej, członkostwa w zdefiniowanych przez nas listach remarketingowych. Powyższe informacje mogą być również wykorzystywane do łączenia Cię z Twoim kontem Google i umieszczania Cię na listach remarketingowych. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych o Tobie, a jedynie anonimowe raporty z kampanii na temat grupy docelowej i skuteczności reklam.

 

Nazwa: Optymalizacja Google

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funkcja: Plik cookie może śledzić zachowanie użytkownika w wielu witrynach, testowanie doświadczeń użytkownika
 

Nazwa: Facebook-Pixel

Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Ponosimy wspólnie z firmą Facebook odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach naszej oferty online za pośrednictwem Facebook Pixel. Zawarliśmy z firmą Facebook umowę o współodpowiedzialności w celu określenia naszego zakresu odpowiedzialności za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania. Do zasadniczej treści umowy można w każdej chwili uzyskać dostęp pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Reguluje ona w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz w jaki sposób, wobec firmy Facebook, można dochodzić praw osób, których dane dotyczą.

Funkcja: Facebook przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody za pośrednictwem Facebook Pixel w celu tworzenia raportów z kampanii, śledzenia konwersji, kliknięć oraz kierowania reklam poza nasze strony internetowe (retargeting) za pomocą nagłówków HTTP (w tym adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, adresu URL, strony odsyłającej URL i Twojej osoby), dane specyficzne dla Pixel (w tym identyfikator Pixel i plik cookie Facebooka), kliknięcia, wartości opcjonalne (na przykład konwersje, typ strony), nazwy pól formularza (takie jak „e-mail”, „adres”, „ilość" przy zakupie produktu lub usługi).

Nie otrzymujemy od firmy Facebook żadnych danych osobowych o Tobie, a jedynie anonimowe raporty z kampanii na temat grupy docelowej strony internetowej i skuteczności reklam.
Możesz zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach od firmy Facebook, zmieniając swoje preferencje reklamowe na stronie Facebook. Alternatywnie możesz zrezygnować z używania plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN lub stronę http://www.youronlinechoices.com.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policy

 

Nazwa: Trade Desk Pixel

Dostawca: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, Kalifornia, CA – 9300, USA

Funkcja: Trade Desk to platforma technologii reklamowych do zarządzania cyfrowymi kampaniami marketingowymi, która przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. W tym celu przy użyciu plików cookie analizujemy zachowanie użytkowników naszej witryny podczas przeglądania. Trade Desk zbiera i przetwarza dane osobowe dotyczące użytkowników, urządzeń i reklam oraz miejsca ich wyświetlania. Obejmuje to na przykład jasne identyfikatory plików cookie, identyfikatory reklam dla urządzeń mobilnych, adresy IP i inne informacje o przeglądarkach i urządzeniach, takie jak typ, wersja i ustawienia.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się lub wycofać zgodę w ustawieniach plików cookie używanego narzędzia do zarządzania zgodami.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Nazwa: Media Intelligence Network

Dostawca: Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Niemcy

Funkcja: Media Intelligence Network to platforma do zarządzania danymi w celu wykorzystania retargetingu i przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Retargeting to proces śledzenia stosowany w marketingu online, w którym Twoja wizyta na naszej stronie jest oznaczana, a następnie, gdy odwiedzasz inne strony, wstawiane są reklamy produktów, które wcześniej oglądałeś na naszej stronie. Plik cookie umieszczony przez Media Intelligence Network służy do rozpoznania urządzenia końcowego, z którego korzystasz. Na podstawie Twojej wcześniejszej wizyty na naszej stronie internetowej rejestruje on Twoje zainteresowanie określonymi produktami i jest wykorzystywany do ukierunkowanej reklamy na innych stronach internetowych. Za pomocą pliku cookie Media Intelligence Network może ustalić tzw. współczynnik konwersji. Określa liczbę osób, które zdecydowały się na zakup po kliknięciu w reklamę promowanej oferty.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się lub wycofać zgodę w ustawieniach plików cookie używanego narzędzia do zarządzania zgodami.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmu śledzenia w przeglądarce i/lub w naszych ustawieniach prywatności:
Uwaga: Wybrane przez Ciebie ustawienia dotyczą wyłącznie używanej przez Ciebie przeglądarki.

 • Wyłączanie wszystkich plików cookie
  Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, przejdź do ustawień przeglądarki i wyłącz ustawienie plików cookie. Pamiętaj, ze może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.
 • Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi technicznie nieistotnych plików cookie i mechanizmów śledzenia
  Podczas odwiedzania naszej strony internetowej pojawi się monit o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zapewniających wygodę, marketingowych lub mechanizmów śledzenia. W naszych ustawieniach prywatności możesz odwołać już udzielone zgody z przyszłym skutkiem lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.
 

YouTube

Ta strona internetowa wykorzystuje filmy z platformy wideo YouTube. YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików wideo. Jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i jej spółkę dominującą: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube oraz przysługujących Ci praw i dostępnych opcji ochrony danych można znaleźć na stronie Informacja o ochronie danych Google.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usług map Google Maps. Google Maps są obsługiwane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i jej spółkę dominującą: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google Maps są włączone do strony za pomocą tzw. „rozwiązania 2 kliknięć”. Gdy pobierzesz odpowiednią stronę w naszej ofercie, Google Maps zostaną osadzone tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiedni przycisk. W ten sposób połączenie z Google Maps, w tym przesyłanie danych dziennika do Google, jest nawiązywane tylko podczas interakcji z Google Maps. Podczas interakcji z Google Maps dane są również przesyłane do Google jako administratora danych i nawiązywany jest kontakt z siecią reklamową Google DoubleClick, co może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli. Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz przysługujących Ci praw i dostępnych opcji ochrony danych można znaleźć na stronie Informacja o ochronie danych Google.

Newsletter z możliwością rejestracji; Prawo odstąpienia od umowy

Możesz subskrybować newsletter Bosch eBike na naszej stronie internetowej. Rozpowszechniamy go na podstawie Twojej zgody.

W celu potwierdzenia Twojej zgody stosujemy procedurę „double opt-in”, co oznacza, że wyślemy Ci newsletter drogą e-mailową tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdziłeś aktywację tej usługi poprzez kliknięcie w link w powiadomieniu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wycofując zgodę. Aby anulować subskrypcję newslettera otrzymywanego drogą mailową, kliknij link zawarty w newsletterze. Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z informacji w sekcji Kontakt.
Analizujemy zachowania czytelników naszego newslettera na podstawie ich zgody w celu jego dostosowania do ich potrzeb oraz optymalizacji treści. Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. sygnały nawigacyjne, zwane również pikselami. Kiedy czytasz newsletter, rejestrujemy, które linki klikasz w newsletterze i wykorzystujemy te informacje do pozyskania wiedzy o Twoich osobistych zainteresowaniach. Dane te łączymy z informacjami technicznymi o Twoim urządzeniu (np. czas dostępu, typ przeglądarki i system operacyjny).

Analiza ta nie ma miejsca, jeśli wycofasz zgodę lub jeśli domyślnie dezaktywowałeś wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji. Jak tylko wyświetlisz obrazy, opisana powyżej ocena zostanie aktywowana.

Zewnętrzne linki

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie są z nami powiązane. Po kliknięciu w link nie mamy już żadnego wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych przekazanych podmiotowi trzeciemu poprzez kliknięcie w link (takich jak adres IP lub adres URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych przez podmioty trzecie.

Prawa użytkowników

Skorzystaj z informacji w sekcji Kontakt, aby skorzystać ze swoich praw. Podaj wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli jednoznacznie Cię zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Pamiętaj, że ze względów organizacyjnych Twój sprzeciw może się pokrywać z wykorzystaniem Twoich danych w prowadzonej już kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku istnienia podstawy prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, o ile opiera się to na podstawie prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”. Należy podać powody.

Zawiesimy wówczas przetwarzanie Twoich danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić – zgodnie z przepisami ustawowymi – że istnieją ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi prawami.

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub kraju związkowego lub odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Administrator danych”.

Aby dochodzić swoich praw, należy skorzystać z następującego linku: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Aby powiadomić o incydentach związanych z ochroną danych, należy skorzystać z następującego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.
W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych
Departament Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Grupa Bosch (C/ISP)
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY
lub na adres e-mail: DPO@bosch.com

Zmiany w informacjach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również naszą informację o ochronie danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

Data: 13/7/2021