Nota prawna

Bosch eBike Systems

Polityka prywatności Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (dalej „Bosch eBike Systems” lub „My” lub „Nas”) wita w naszej witrynie internetowej wraz z jej wszystkimi domenami. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.

Ochrona prywatności naszych użytkowników podczas przetwarzania ich danych osobowych, jak i bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych, są dla nas bardzo ważne i w naszych procesach biznesowych przykładamy do tego dużą wagę. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są integralną częścią polityki naszej firmy.

Podmiot odpowiedzialny

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Można się z nami skontaktować pod adresem:
Adres e-mail: contact@remove.this.bosch-ebike.co.uk

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane dotyczące umowy, dane dotyczące rezerwacji i rozliczeń, które stanowią wyraz tożsamości osoby fizycznej. 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. 

 

Kategorie przetwarzanych danych

Korzystanie z naszej witryny internetowej

W naszej witrynie internetowej możesz korzystać z różnych usług. Mogą być przy tym przetwarzane następujące kategorie danych:

 • Dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres pocztowy, adres IP)
 • Dane dotyczące planowania i kontroli (np. ankiety, kwestionariusze, formularz kontaktowy)
 • Dane związane z urządzeniem (np. numer seryjny akumulatora Bosch eBike)
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Pliki dziennika (np. adres IP)

Zakupy w naszej witrynie internetowej

W naszej witrynie internetowej można również odwiedzić sklep internetowy Bosch eBike i skorzystać z usług płatnych. W celu zamówienia usługi przetwarzamy następujące kategorie danych:

W przypadku konta klienta:

 • Dane zamówienia (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres)
 • Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, produkt lub interes umowny)
 • Historia klienta
 • Informacje o rozliczeniach, płatnościach i wypłatach w ramach umowy, w tym dane związane ze spłatami
 • Dane komunikacyjne

W przypadku zamówienia jako gość:

 • Dane zamówienia (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres)
 • Dane podstawowe umowy (stosunek umowny, produkt lub interes umowny)
 • Informacje o rozliczeniach, płatnościach i wypłatach w ramach umowy, w tym dane związane ze spłatami
 • Dane komunikacyjne

Serwis z narzędziem diagnostycznym eBike

Podczas korzystania z narzędzia BDP w połączeniu z rowerem ze wspomaganiem elektrycznym mogą być przetwarzane następujące kategorie danych:

Dane związane z urządzeniem (np. numery seryjne, wersje sprzętu i oprogramowania, dane konfiguracyjne, procesy ładowania akumulatora) 

 

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas usługodawcy przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnianie tej witryny internetowej

Jeżeli użytkownik korzysta z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji lub przesyłania nam informacji w inny sposób, przetwarzamy jego dane osobowe w celu udostępnienia i wyświetlenia tej witryny oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

 • Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Gdy użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy jego dane osobowe w celu realizacji umowy i przetwarzania zamówienia zgodnie z naszymi warunkami umowy.

 • Kontakt

Na naszej stronie internetowej zapewniamy różne opcje kontaktu (np. formularz kontaktowy, komunikacja e-mailowa). W przypadku zapytań od klientów końcowych dotyczących e-rowerów (np. przetwarzanie zgłoszeń serwisowych, gwarancyjnych) lub w przypadku zapytań od dystrybutorów, producentów lub dziennikarzy dotyczących produktów i usług Bosch eBike Systems, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, w razie potrzeby w celu rozwiązania problemów oraz utrzymania i promowania zadowolenia użytkownika jako klienta lub jego klientów. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu określonym podczas kontaktu z nami. Jeżeli kontaktujesz się z nami poza określonym stosunkiem umownym lub rejestracją, podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. W przypadku stosunku umownego podstawą prawną jest umowa.

 • Ankiety dotyczące produktów lub klientów przesyłane pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie

W naszej witrynie internetowej użytkownik ma możliwość uczestniczenia w ankietach dotyczących produktów i klientów w celu optymalizacji i rozwoju naszych produktów i usług. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z możliwości wzięcia udziału w ankiecie elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty e-mail) lub ankiecie telefonicznej dotyczącej produktu lub klienta, wykorzystamy jego dane osobowe do skontaktowania się z nim wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

 • Przeprowadzanie loterii

Jeżeli użytkownik weźmie udział w jednym z naszych konkursów, jego dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia i monitorowania konkursu zgodnie z odpowiednimi warunkami konkursu. Podstawą prawną jest istniejący stosunek umowny z użytkownikiem.

 • Bosch eBike Newsletter wysyłany pocztą elektroniczną za zgodą odbiorcy.

W naszej witrynie internetowej można zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera Bosch eBike. Aby stale ulepszać nasz newsletter i dostosowywać go do Twojego zapotrzebowania, oceniamy interakcję subskrybentów z naszym newsletterem. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zebrane w tym kontekście na podstawie jego zgody.

 • Obsługa zgłoszenia serwisowego u dystrybutora rowerów lub partnera serwisowego / podłączenie e-roweru do narzędzia diagnostycznego

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące roweru ze wspomaganiem elektrycznym, skontaktuj się z dystrybutorem rowerów lub partnerem serwisowym. Aby przetworzyć Twoje żądanie, najpierw konieczne jest zidentyfikowanie błędu technicznego. W tym celu dystrybutor rowerów podłączy Twój rower do narzędzia diagnostycznego DiagnosticTool. Po podłączeniu e-roweru do narzędzia diagnostycznego na adres Bosch eBike Systems przesyłane są następujące informacje o rowerze w celu ich przetworzenia („dane dotyczące urządzenia”): informacje o producencie, data produkcji i model roweru ze wspomaganiem elektrycznym, identyfikator roweru, informacje o komponentach roweru ze wspomaganiem elektrycznym (numer artykułu, numer seryjny, wersje sprzętu i oprogramowania, dane konfiguracyjne, dane statystyczne), a także dane dotyczące aktywności e-roweru (np. całkowity czas jazdy, wykonane i nadchodzące interwały serwisowe, liczba cykli ładowania)". Dane dotyczące urządzenia mogą być przetwarzane w następujących celach: Przetwarzanie zapytania, przetwarzanie zgłoszenia serwisowego, konfiguracja roweru ze wspomaganiem elektrycznym, przeprowadzenie aktualizacji, reset wykrytej manipulacji, udostępnienie komponentów roweru, ustawienie czasu systemowego i ulepszanie produktu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest istniejący stosunek umowny lub nasz uzasadniony interes. Prawnie uzasadniony interes Bosch eBike Systems wynika z chęci jak najlepszego przetworzenia Twojego zapytania, zgłoszeń serwisowych oraz optymalizacji naszych własnych produktów.

 • Udostępnienie cyfrowej książki serwisowej

Przetwarzamy Twoje dane związane z urządzeniem (np. identyfikator roweru, typ serwisowania, data serwisowania, przebieg, pojemności akumulatorów), aby udostępnić Ci elektroniczną historię serwisową roweru ze wspomaganiem elektrycznym wraz z informacjami o zmianach, aktualizacjach i usługach serwisowych oraz umożliwić dystrybutorom rowerów zarządzanie wpisami w Twojej cyfrowej książce serwisowej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest istniejący stosunek umowny).

 • Cyfrowy przewodnik dla początkujących

Istnieje możliwość otrzymania od nas zindywidualizowanego Cyfrowego przewodnika dla początkujących. Aby jak najlepiej dostosować je do wymagań użytkownika, prosimy o podanie informacji o rowerze ze wspomaganiem elektrycznym i sposobie jazdy (np. typ e-roweru, używane produkty Bosch eBike, rodzaje użytkowania e-roweru). Na podstawie tych informacji możemy opracować indywidualne zalecenia i wskazówki. Oprócz przeglądania Cyfrowego przewodnika dla początkujących w przeglądarce, istnieje możliwość wysłania indywidualnego Cyfrowego przewodnika dla początkujących pocztą elektroniczną. Podstawą prawną wyświetlania Cyfrowego przewodnika dla początkujących w przeglądarce użytkownika i związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Bosch eBike Systems wynika z interesu w przetwarzaniu żądania użytkownika. Cyfrowy przewodnik dla początkujących zostanie wysłany na podany adres e-mail tylko raz i wyłącznie za zgodą użytkownika.

 • Marketing i badania rynku

W naszej witrynie internetowej korzystamy z różnych mechanizmów marketingowych i śledzących, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę za pośrednictwem menedżera plików cookie. Za pośrednictwem tych mechanizmów marketingowych i śledzących możemy wyświetlać w naszej witrynie internetowej oraz w witrynach internetowych innych dostawców informacje o naszych produktach, które mogły ich zainteresować podczas korzystania z naszej witryny internetowej.

 • W celu zbadania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa, zachowania i obrony naszych praw

W celu usunięcia zakłóceń lub zachowania dowodów w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych. Ponadto mamy uzasadniony interes w eliminowaniu awarii i zapewnianiu bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do dochodzenia i obrony naszych praw.

Rejestracja

Jeśli chcesz korzystać z usług wymagających umowy, poprosimy Cię o rejestrację. W ramach rejestracji zbieramy dane osobowe wymagane do zawarcia i realizacji umowy (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, dane dotyczące żądanego sposobu płatności lub posiadacz rachunku) oraz dalsze dane na zasadzie dobrowolności, jeśli ma to zastosowanie. Dane obowiązkowe są oznaczone *.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Musisz podać dane osobowe wymagane do nawiązania i realizacji stosunków handlowych oraz do wypełnienia związanych z nimi zobowiązań umownych lub do przetwarzania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Takie dane osobowe oznaczamy w odpowiednich formularzach lub funkcjach za pomocą *. Należy pamiętać, że bez podania takich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy. W takim przypadku nie można korzystać z ofert internetowych lub innych usług (patrz „Cele przetwarzania i podstawy prawne”).

Pliki dziennika

Podczas korzystania z Internetu określone informacje są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę internetową użytkownika i zapisywane przez nas w tzw. plikach dziennika. Pliki dziennika są przez nas przechowywane w celu badania błędów i ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ataków) przez okres 7 dni, a następnie usuwane. Pliki logowania, których dalsze przechowywanie wymagane jest do celów dowodowych nie są usuwane, aż do ostatecznego wyjaśnienia danego przypadku i mogą być przekazywane do urzędów prowadzących dochodzenie. Pliki dziennika są również wykorzystywane (bez adresu IP lub bez pełnego adresu IP) do celów analitycznych zgodnie z warunkami sekcji „Reklama i/lub badania rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)”.
W plikach dziennika zapisywane są następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego uzyskiwany jest dostęp do naszej witryny internetowej;
 • Adres strony internetowej, z której wywołano naszą witrynę internetowej (tzw. adres URL odsyłacza);
 • Nazwa dostawcy usług, za pośrednictwem którego uzyskiwany jest dostęp do naszej witryny internetowej;
 • Nazwa wywoływanych plików wzgl. informacji;
 • Data i godzina oraz czas trwania korzystania;
 • Ilość przesłanych danych;
 • System operacyjny i informacje o używanej przeglądarce internetowej, w tym zainstalowane dodatki (np. Flash Player);
 • Kod statusu http (np. „żądanie powiodło się” lub „żądany plik nie został znaleziony”).

Dzieci

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, jeśli my lub osoba trzecia mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych i/lub wyraziłeś zgodę. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców można znaleźć w części dotyczącej celów przetwarzania i podstaw prawnych. Ponadto dane mogą być również przekazywane innym administratorom danych, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub wykonalnego nakazu administracyjnego lub sądowego.

Przesyłanie do odbiorców spoza EOG

Możemy również przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza EOG w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem upewnimy się, że po stronie odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych lub że uzyskano Twoją zgodę na przekazanie. Możesz uzyskać od nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnie uzgodnionych przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu prosimy o skorzystanie z informacji w części kontaktowej.

 

Dostawca usług

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, przetwarzanie płatności, programowanie, hosting danych oraz usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych usługodawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności staranne obchodzenie się i ochronę przechowywanych u nich danych. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania wymogów prawnych. Inne spółki z Grupy Bosch mogą być również usługodawcami.

Dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności i, w stosownych przypadkach, przetwarzania wypłat w celu realizacji umowy.

Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia i zapobiegania oszustwom, nadużyciom, incydentom bezpieczeństwa i innym szkodliwym działaniom, np. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i egzekwowaniu prawa. Podstawą tego jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (np. zapobieganie praniu brudnych pieniędzy) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ograniczeniu ryzyka braku płatności. Podobnie, dochodzenia dotyczące bezpieczeństwa i oceny ryzyka mogą mieć miejsce ze względu na nasz uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i innym szkodliwym działaniom. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu obliczenia opłat należnych bankowi wydającemu Twoją kartę na podstawie naszego uzasadnionego interesu w utrzymaniu naszej działalności biznesowej. W zależności od tego, jaką metodę płatności wybierzesz w ramach procesu składania zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane bankowe lub dane karty kredytowej) przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności lub dostawcom usług płatniczych, którym zlecono realizację płatności przez nas. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych również gromadzą i przetwarzają te dane jako administratorzy danych. W tym zakresie zastosowanie mają informacje o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Metoda płatności: Karta kredytowa

Jeśli płacisz kartą kredytową i podajesz dane banku, karty i/lub autoryzacji, będziemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców, zwanych „stronami trzecimi”, w celu przetworzenia płatności kartą kredytową. „Dostawcy płatności Gateway” i dostawcy usług płatniczych. Dostawcy płatności Gateaway działają jako podmioty przetwarzające i zapewniają techniczne przetwarzanie płatności kartowych za pośrednictwem infrastruktury technicznej. 

Dostawcy usług płatniczych działają jako niezależni administratorzy danych w zakresie przyjmowania i rozliczania transakcji płatniczych, w tym bezpiecznego routingu i rozliczania transakcji kartami kredytowymi z międzynarodowymi firmami obsługującymi karty kredytowe. Dostawcy usług płatniczych przetwarzają Twoje dane osobowe, a także przekazują te dane innym administratorom danych w celu realizacji płatności lub spełnienia wymogów prawnych. Jeśli chcesz użyć karty kredytowej do płatności, płatność kartą musi zostać najpierw autoryzowana. Ta autoryzacja odbywa się automatycznie z wykorzystaniem Twoich danych. W szczególności pewną rolę mogą odgrywać następujące względy: Kwota płatności, miejsce płatności, historia poprzednich płatności, akceptant, cel płatności. Płatność kartą nie jest możliwa bez autoryzacji. Nie ma to wpływu na inne metody płatności (np. inne karty).

Do płatności kartą kredytową korzystamy z następującego dostawcy usług płatniczych:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Payone GmbH działa zarówno jako dostawca płatności bramkowych, jak i dostawca usług płatniczych. W tym zakresie obowiązują informacje o ochronie danych Payone GmbH i należy je oddzielnie uwzględnić.

Metoda płatności: „PayPal”

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz „PayPal”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem:

PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg i PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapur 038985 (zwany dalej „PayPal”)

PayPal przetwarza Twoje dane jako dostawca usług płatniczych i jest własnym administratorem danych. Przekazanie Twoich danych firmie PayPal Pte. Ltd. w Singapurze jest świadczona na podstawie wiążących, zatwierdzonych przez organy regulacyjne reguł korporacyjnych, które mają zastosowanie do podmiotów stowarzyszonych firmy PayPal.

Czas przechowywania; okresy przechowywania

Co do zasady przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do udostępniania naszej strony internetowej i związanych z nią usług lub mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu (np. możemy nadal mieć uzasadniony interes w marketingu drogą pocztową nawet po wykonaniu umowy). Następnie usuniemy Twoje dane osobowe z wyjątkiem tych, które jesteśmy zobowiązani zachować w celu spełnienia obowiązków prawnych (np. jesteśmy zobowiązani przez prawo podatkowe i handlowe do przechowywania przez określony czas dokumentów, takich jak umowy i faktury).

Korzystanie z plików cookie i innych technologii

W trakcie udostępniania naszej witryny internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookie i inne technologie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które podczas odwiedzin użytkownika na stronie internetowej są zapisywane na jego urządzeniu końcowym. Korzystanie z witryny internetowej jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, które nie są technicznie konieczne.

Technicznie niezbędne pliki cookie

Przez technicznie niezbędne pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zagwarantować technicznego udostępnienia witryny internetowej. Dotyczy to na przykład plików cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia bezproblemowego odtwarzania treści wideo lub audio. Te pliki cookie są usuwane po zakończeniu wizyty.

Pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne

Używamy technicznie plików cookie, które nie są technicznie niezbędne tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę. Jedynym wyjątkiem jest plik cookie, który przechowuje aktualny stan ustawień prywatności użytkownika (plik cookie wyboru). Wynika to z naszego uzasadnionego interesu związanego z funkcjonalnością witryny internetowej.

Pozostałe pliki cookie, które nie są technicznie niezbędne, podzieliliśmy na trzy różne kategorie („Komfort”, „Analiza” i „Marketing”). W ustawieniach prywatności można wyrazić zgodę lub sprzeciw indywidualnie dla każdej kategorii. Poniżej znajduje się szczegółowy opis plików cookie używanych w każdej kategorii:

 

Komfort

Pliki cookie i mechanizmy przypisane do tej kategorii ułatwiają obsługę, a tym samym umożliwiają wygodniejsze poruszanie się po naszej witrynie internetowej. Na przykład ustawienia językowe użytkownika mogą być przechowywane w tych plikach cookie.

 

Analiza

Korzystając z narzędzi analitycznych, mierzymy na przykład liczbę odsłon lub zachowanie użytkownika na naszej stronie. Może to również obejmować analizę plików dziennika.

Stosujemy następujące narzędzia:

Nazwa: Google Analytics

Operator: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (odsłony stron, liczba gości i odwiedzin na stronie, pobrania), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji z kilku urządzeń zalogowanych użytkowników Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimowych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczone przez Google, retargeting, testy UX, śledzenie konwersji i retargeting w połączeniu z Google Ads.

 

Marketing

Korzystanie z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia umożliwia nam i naszym partnerom wyświetlanie użytkownikowi ofert dostosowanych do jego zainteresowań w oparciu o analizę zachowań użytkownika.

Poniżej wyjaśniamy, z jakich mechanizmów i dostawców korzystamy w tej witrynie internetowej.

- Śledzenie konwersji: Nasi partnerzy zajmujący się śledzeniem konwersji ustawiają plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika („plik cookie konwersji”), jeśli użytkownik uzyskał dostęp do naszej oferty cyfrowej za pośrednictwem reklamy danego partnera. Jeśli użytkownik odwiedza określone, udostępniane przez nas strony, my i odpowiedni dostawca usług śledzenia konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Dotyczy to również działań na różnych urządzeniach. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli odpowiednią reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji.

- Retargeting: Narzędzia retargetingowe wykorzystują reklamowe pliki cookie, tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki zwane również pikselami lub pikselami śledzącymi) lub podobne technologie do tworzenia profili użytkowych. Są one wykorzystywane do reklam opartych na zainteresowaniach i do kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi określone reklamy.

 

Stosujemy następujące narzędzia:

Nazwa: Reklamy Google

Operator: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funkcja: Google przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody za pośrednictwem piksela „Google Ads Remarketing Tag” w celu tworzenia raportów kampanii, śledzenia konwersji, kliknięć, a także ukierunkowanej reklamy poza naszymi witrynami internetowymi (retargeting) na podstawie np. adresu URL, adresu URL odsyłacza, przynależności do zdefiniowanych przez nas list remarketingowych. Za pomocą wyżej wymienionych informacji użytkownik może również zostać przypisany do swojego konta Google i umieszczony na listach remarketingowych. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii dotyczące grupy docelowej i skuteczności reklam.

 

Nazwa: Google Optimize

Operator: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funkcja: Plik cookie może śledzić zachowanie użytkowników na różnych stronach, testowanie UX.

 

Nazwa: Facebook Pixel

Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Jesteśmy wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kontekście korzystania z Facebook Pixel w naszej ofercie online. W celu określenia zakresu odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych zawarliśmy z firmą Facebook umowę o wspólnej odpowiedzialności. Główna treść umowy jest dostępna w dowolnym momencie pod następującym linkiem:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Reguluje ona w szczególności, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz w jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw wobec firmy Facebook.

Funkcja: Facebook przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody za pośrednictwem Facebook Pixel w celu generowania raportów z kampanii, śledzenia konwersji, kliknięć i kierowania reklam poza nasze strony internetowe (retargeting) przy użyciu nagłówków HTTP (w tym adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, adresu URL, adresu URL ponownego przekierowania, osoby użytkownika), danych specyficznych dla aplikacji Pixel (w tym identyfikatora piksela i plików cookie Facebook), zachowania po kliknięciu, wartości opcjonalnych (na przykład konwersje, typ strony), nazw pól formularza (takie jak "e-mail", "adres", "ilość" w przypadku zakupu produktu lub usługi).

Nie otrzymujemy od firmy Facebook żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii dotyczące grupy docelowej witryny internetowej i skuteczności reklam.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od Facebook reklam opartych na zainteresowaniach, zmieniając swoje preferencje reklamowe w witrynie internetowej Facebook. Użytkownik może również zrezygnować z wykorzystania plików cookie przez podmioty trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN lub stronę http://www.youronlinechoices.com.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/policy

 

Nazwa: Trade Desk Pixel

Dostawca: The Trade Desk Inc, 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA

Sposób działania: The Trade Desk jest platformą technologii reklamowej do zarządzania cyfrowymi kampaniami reklamowymi i przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. W tym celu zachowanie odwiedzających naszą witrynę internetową jest analizowane za pomocą plików cookie. Trade Desk gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników, urządzeń oraz reklam i miejsc ich wyświetlania. Obejmuje to unikalne identyfikatory plików cookie, identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, adresy IP oraz inne informacje o przeglądarce i urządzeniu, takie jak typ, wersja i ustawienia.
Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić swój sprzeciw lub wycofać zgodę w ustawieniach plików cookie stosowanego narzędzia do zarządzania zgodami.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Nazwa: Media Intelligence Network

Dostawca:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Niemcy

Sposób działania: Media Intelligence Network to platforma zarządzania danymi na potrzeby retargetingu, która przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie ich zgody. Retargeting to internetowa metoda śledzenia marketingowego, która oznacza wizytę użytkownika w naszej witrynie, a następnie, gdy użytkownik odwiedza inne witryny, wyświetla reklamy związane z produktami oglądanymi wcześniej w naszej witrynie. Plik cookie ustawiony przez Media Intelligence Network służy do rozpoznawania używanego urządzenia końcowego. Oznacza to, że zainteresowanie określonymi produktami może być rejestrowane na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej i wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej na innych stronach internetowych. Za pomocą zestawu plików cookie Media Intelligence Network jest w stanie zidentyfikować tzw. Określenie współczynnika konwersji. Odbywa się to poprzez określenie liczby osób, które po kliknięciu w reklamę zdecydowały się na zakup reklamowanej w niej oferty.
Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić swój sprzeciw lub wycofać zgodę w ustawieniach plików cookie stosowanego narzędzia do zarządzania zgodami.

Więcej informacji na stronie: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmu śledzenia można zarządzać w przeglądarce i/lub w naszych ustawieniach prywatności:

Wskazówka: Wprowadzone ustawienia dotyczą tylko przeglądarki, z której korzystasz.

 • Dezaktywacja wszystkich plików cookie
  Aby wyłączyć wszystkie pliki cookie, wejdź w ustawienia swojej przeglądarki i wyłącz ustawienia plików cookies. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonowanie witryny internetowej.
 • Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi technicznie niepotrzebnych plików cookie i mechanizmów śledzenia
  Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, zostaje zapytany w warstwie plików cookie, czy wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie dotyczących komfortu, analizy i marketingu lub mechanizmów śledzenia. W naszych ustawieniach prywatności można cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

YouTube

Ta strona internetowa wykorzystuje filmy z platformy wideo YouTube. YouTube to platforma, która umożliwia odtwarzanie plików wideo. Jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i jej spółkę dominującą: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W ramach naszej oferty online zintegrowaliśmy filmy z platformy wideo YouTube. Przed obejrzeniem filmu na platformie YouTube prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych związanych z odtwarzaniem.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube, praw użytkownika i wybranego sposobu ochrony danych można znaleźć w Informacjach na temat ochrony danych Google.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usług map Google Maps. Google Maps są obsługiwane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i jej spółkę dominującą: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google Maps są włączone do strony za pomocą tzw. „rozwiązania 2 kliknięć”. Gdy pobierzesz odpowiednią stronę w naszej ofercie, Google Maps zostaną osadzone tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiedni przycisk.

W ten sposób połączenie z Google Maps, w tym przesyłanie danych dziennika do Google, jest nawiązywane tylko podczas interakcji z Google Maps. Podczas interakcji z Google Maps dane są również przesyłane do Google jako administratora danych i nawiązywany jest kontakt z siecią reklamową Google DoubleClick, co może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz przysługujących Ci praw i dostępnych opcji ochrony danych można znaleźć na stronie Informacja o ochronie danych Google.

Newsletter z rejestracją; prawo do odwołania zgody

Newsletter Bosch eBike można subskrybować na naszej stronie internetowej. Wysyłamy go na podstawie zgody użytkownika.

Korzystamy w tym celu z tak zwanej procedury podwójnego potwierdzenia, po czym będziemy wysyłać newsletter za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli wcześniej użytkownik wyraźnie potwierdzi aktywację usługi newslettera przez kliknięcie odnośnika w powiadomieniu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, wycofując swoją zgodę. Rezygnacja odbywa się za pośrednictwem linku zawartego w newsletterze. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z informacji w dziale Kontakt.

Analizujemy zachowania czytelników naszego newslettera na podstawie ich zgody, aby opracować nasz newsletter zgodnie z ich potrzebami i zoptymalizować nasze oferty. Na potrzeby tej analizy wysyłane newslettery zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne (web beacons), zwane również pikselami. Gdy użytkownik czyta newsletter, rejestrujemy linki, które kliknął w newsletterze i na tej podstawie wnioskujemy o jego osobistych zainteresowaniach. Dane te łączymy z informacjami technicznymi o urządzeniu końcowym użytkownika (np. czas dostępu, typ przeglądarki i system operacyjny).

Zewnętrzne linki

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które nie są z nami powiązane. Po kliknięciu w link nie mamy już żadnego wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych przekazanych podmiotowi trzeciemu poprzez kliknięcie w link (takich jak adres IP lub adres URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych przez podmioty trzecie.

Prawa użytkowników

Skorzystaj z informacji w sekcji Kontakt, aby skorzystać ze swoich praw. Podaj wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli jednoznacznie Cię zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Pamiętaj, że ze względów organizacyjnych Twój sprzeciw może się pokrywać z wykorzystaniem Twoich danych w prowadzonej już kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku istnienia podstawy prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, o ile opiera się to na podstawie prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”. Należy podać powody.

Zawiesimy wówczas przetwarzanie Twoich danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić – zgodnie z przepisami ustawowymi – że istnieją ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi prawami.

 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub kraju związkowego lub odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych.

Kontakt

Jeżeli użytkownik chce się z nami skontaktować, może skorzystać z adresu podanego w części „Osoba odpowiedzialna”.
 

Aby skorzystać ze swoich praw, zastosuj następujący link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/pl-PL/.

Aby zgłosić incydenty związane z ochroną danych, zastosuj następujący link:https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor ochrony danych
Dział bezpieczeństwa informacji i ochrony danych Grupy Bosch (C/ISP)

Skrytka pocztowa 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY

lub pocztą elektroniczną na adres: DPO@remove.this.bosch.com

Zmiany w informacjach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również naszą informację o ochronie danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

Stan: 27.07.2023