Databeskyttelsesmeddelelse

Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (herefter “Bosch eBike Systems” eller “vi” eller “os”) byder dig velkommen til vores internetsider og mobilapps (under ét omtalt som vores “onlinesortiment”). Vi takker for interessen for vores virksomhed og vores produkter.

Databeskyttelsesmeddelelse

Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (herefter “Bosch eBike Systems” eller “vi” eller “os”) byder dig velkommen til vores internetsider og mobilapps (under ét omtalt som vores “onlinesortiment”). Vi takker for interessen for vores virksomhed og vores produkter.

Bosch eBike Systems respekterer privatlivets fred

Beskyttelsen af dit privatliv under behandling af persondata er, sammen med sikkerheden for alle forretningsdata, af stor vigtighed for os. Vi behandler persondata, som er indsamlet, mens du har besøgt vores onlinetilbud, konfidentielt og udelukkende i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er en del af vores koncernpolitik.

Dataansvarlig

Bosch eBike Systems er ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelserne uddybes i denne databeskyttelsesmeddelelse. Vores kontaktoplysninger er som følger:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

E-mailadresse: kontakt@bosch.de
Tlf. +49 711 400 40990.

 

Indsamling, behandling og anvendelse af persondata

Principper

Persondata består af al information, som vedrører en identificeret eller identificerbar person, hvilket f.eks. omfatter navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktmæssige revisions- og betalingsdata, som er et udtryk for en persons identitet. Vi indsamler, behandler og anvender kun persondata (inklusive IP-adresser),når der er et lovmæssigt grundlag for at gøre det, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller anvendelse af persondata vedrørende dette, f.eks. registrering.

Datakategorier under behandling

De følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Plandata og data vedrørende regulering (f.eks. undersøgelser, spørgeskemaer, kontaktformularer)

Formålet med behandlingen og lovmæssig

Både vi og de tjenesteudbydere, som vi har aftaler med, behandler dine persondata af følgende årsager:

 • Tilvejebringelse af dette onlinesortiment inklusive kontaktformular for at kontakte os vedrørende de produkter og tjenester, som tilbydes af os med henblik på at opfylde en kontrakt. Med henblik på at håndtere kontaktanmodninger kræves det, at dine data overføres til følgende ansvarlige:
  Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstraße 34-40, 60326 Frankfurt am Main
  Lovgrundlag: Legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe det sker i overensstemmelse med persondata- og konkurrencelovgivningen.
 • Udbedre afbrydelser i tjenester samt af sikkerhedshensyn.
  Lovgrundlag: Overholdelse af vores lovmæssige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at udbedre afbrydelser i tjenester samt beskyttelse af vores sortiment.
 • Selvpromovering og promovering via andre samt markedsundersøgelser og reach-analyser, hvor det er tilladt eller baseret på samtykke
  Lovgrundlag: Samtykke / legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe det sker i overensstemmelse med persondata- og konkurrencelovgivningen.
 • Produkt- eller forbrugerundersøgelser foretaget via e-mail og/eller telefon betinget af dit forudgående, udtrykkeligt samtykke. Lovgrundlag: Samtykke.
 • Afholdelse af lotterier i overenstemmelse med de respektive betingelser for lotterier.
  Lovgrundlag: Overholdelse af kontraktmæssige forpligtelser.
 • Udsendelse af et e-mailnyhedsbrev betinget af modtagerens samtykke
  Lovgrundlag: Samtykke.
 • Beskytter og forsvarer vores rettigheder.
  Lovgrundlag: Legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder.

Logfiler

Hver gang du bruger internettet, afsender din browser visse oplysninger, som vi opbevarer i såkaldte logfiler.
Vi opbevarer dem for at fastslå afbrydelser i vores tjenester og af sikkerhedsårsager (f.eks. for at undersøge forsøg på angreb) i 7 og sletter dem derefter. Logfiler, som skal opbevares til brug for bevisførelse, omfattes ikke af sletning, før den pågældende hændelse er løst, og kan, fra sag til sag, overlades til myndigheder, der undersøger sagen.
Logfiler bruges også til analyseformål (uden IP-adresse eller uden komplet IP-adresse), se modulet “Reklamer og/eller markedsundersøgelser (inklusive internetanalyse, ingen forbrugerundersøgelser)”.
I logfiler gemmes følgende oplysninger:

 • IP-adresse (internet protocol-adresse) for den terminal, der blev brugt til at tilgå onlinesortimentet;
 • Internetadressen for den hjemmeside fra hvilken onlinesortimentet er blevet tilgået (den såkaldte original URL eller referrer-URL);
 • Navnet på den serviceudbyder, som blev brugt til at tilgå onlinesortimentet;
 • Navne filer eller oplysninger, som blev tilgået;
 • Dato og tidspunkt samt varighed af genkaldet af data;
 • Overført datamængde;
 • Operativsystem og information på den internetbrowser, der blev anvendt, herunder installerede applikationer (f.eks. Flash Player);
 • http-statuskode (f.eks. “Anmodning lykkedes” eller “Ønsket fil ikke fundet”).

 

Børn

Dette onlinesortiment er ikke beregnet for børn under 16.

Dataoverførsel til andre dataansvarlige

I princip overføres dine data kun til andre dataansvarlige, såfremt det er nødvendigt for at opfylde en kontraktmæssig forpligtelse, eller såfremt vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i overførslen af data, eller såfremt du har givet dit samtykke. Detaljer om det lovgivningsmæssige grundlag og modtagerkategorier kan findes i afsnittet - Formål med behandling og lovgivningsmæssigt grundlag. Derudover kan data overføres til andre dataansvarlige, såfremt vi er tvunget til det af lovgivningen eller på baggrund af administrative eller retlige forskrifter, der kan håndhæves.

Serviceudbydere

Vi inddrager eksterne serviceudbydere i forbindelse med opgaver som hotline-service osv. Vi har udvalgt disse serviceudbydere nøje og overvåger dem regelmæssigt, særligt i forhold til dygtigheden i deres behandling og beskyttelse af de data, de opbevarer. Alle serviceudbydere har pligt til at opretholde fortrolighed og at overholde lovbestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

 

Overførsel til modtagere uden for EØS-området

Det kan være, at vi overfører persondata til modtagere i lande uden for EØS-området, såkaldte tredjelande. I sådanne tilfælge sørger vi enten for, at modtageren af data er omfattet af et passende databeskyttelsesniveau, eller at du har givet samtykke til overførslen. Du har ret til at modtage en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de særligt aftalte bestemmelser, som sikrer et passende niveau af databeskyttelse. Anvend de udtalelser, som findes i afsnittet om Kontakter, til dette formål.

Opbevaringens varighed, lagringsperioder

Principielt gemmer vi dine data så længe, som det er nødvendigt for at kunne tilbyde vores onlinesortiment og tilhørende ydelser, eller så længe vi har en legitim interesse i at gemme data (vi kan f.eks. stadig have en legitim interesse i postreklame, efter at vi har opfyldt vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine persondata med undtagelse for data, som vi er forpligtet til at opbevare med henblik på at opfylde lovgivningsmæssige forpligtelser (vi er f.eks. i henhold til skatte- og erhvervslovgivningen forpligtet til at opbevare dokumenter som kontrakter og fakturaer i en vis tid).

Lotterier

Hvis du deltager i et af vores lotterier, bruger vi dine data til at oplyse dig om gevinster, som du har vundet, og med henblik på at reklamere for vores produkter i den udstrækning, det er tilladt af lovgivningen, eller du har givet samtykke til. Oplysninger om lotterierne kan findes i de respektive deltagelsesbetingelser.

Brug af cookies

Cookies og sporingsmekanismer kan blive brugt i forbindelse med vores onlinetjenester. Cookies er små tekstfiler, som kan gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjenester. Sporing er mulig ved bug af forskellige teknologier. Vi behandler især data ved brug af pixelteknologi og/eller under analyse af logfiler.

Kategorier

Vi skelner mellem cookies, som er obligatoriske af hensyn til vores onlinetjenesters tekniske funktion, og cookies, som ikke er obligatoriske med henblik på onlinetjenesternes tekniske funktion. Det er generelt muligt at bruge onlineydelserne uden nogen form for cookies, som tjener ikke-tekniske formål.

Cookies der er obligatoriske af tekniske årsager

Med cookies, som er obligatoriske af tekniske årsager, mener vi cookies uden hvilke, leveringen af onlineydelserne ikke kan sikres. Det omfatter cookies, som opbevarer data med henblik på glidende gengivelse af video- eller audiomateriale. Sådanne cookies slettes, når du forlader webstedet.

Cookies og sporingsmekanismer, som ikke er teknisk påkrævede

Vi bruger kun cookies og sporingsmekanisme, hvis du i hvert enkelt tilfælde har givet os dit forudgående samtykke. Bortset fra den cookie, der gemmer den nuværende indstilling af dine privatlivsindstillinger (udvalgscookie). Denne cookie indsættes baseret på legitim interesse. Vi skelner mellem disse underkategorier i forhold til cookies og sporingsmekanismer.

 • Bekvemmelighedscookies
  Disse cookies letter driften og giver dig mulighed for at browse vores onlineydelser mere bekvemt. Dine sprogindstillinger kan f.eks. omfattes af disse cookies. Bekvemmelighedscookies bruges for øjeblikket ikke på hjemmesiden.

 • Markedsføringscookies og sporingsmekanismer
  Ved at benytte marketingcookies og sporingsmekanismer kan vi og vores partnere vise dig tilbud, som er tilpasset dine interesser ud fra en analyse af din brugeropførsel.
  Statistik: Ved at bruge statistiske værktøjer måler vi antallet af sider, du har set.

Styring af cookies og sporingsmekanismer

Du kan styre dine cookie- og sporingsmekanismeindstillinger in browseren og/eller i dine privatlivsindstillinger. Bemærk: Indstillingerne, som du har foretaget, henviser kun til den browser, der er brugt i hvert enkelt tilfælde.

 • Deaktivering af alle cookies
  Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du også deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Bemærk, at dette kan have konsekvenser for webstedets funktionalitet.
 • Styring af dine indstillinger i forhold til cookies og sporingsmekanismer, som ikke er påkrævet af loven
  Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive adspurgt i et lag af cookies, om du samtykker til, at vi bruger bekvemmelighedscookies, markedsføringscookies og sporingsmekanismer. I vores privatlivsindstilinger kan du trække samtykket tilbage med følgevirkninger for fremtiden, eller give dit samtykke på et senere tidspunkt i livet.

YouTube

Vores onlinesortiment bruger YouTubes videoplatform, som drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube er en platform, som tillader afspilning af audio- og videofiler. Når du tilgår en side i vores onlinesortiment, som indeholder en indlagt youtubeafspiller, skaber det en forbindelse til YouTube, så video- eller lydfilen kan udsendes og afspilles. Dermed er data overført til YouTube som dataansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af sådanne data. Yderligere oplysninger om omfang og formål med de indsamlede data, om yderligere behandling og brug af data af YouTube, om dine rettigheder og de privatlivsindstillinger, som er tilgængelige for at kunne vælges af dig, kan findes i YouTubes databeskyttelsesmeddelelse.

 

Google Maps

Dette onlinetilbud anvender via et interface (API) Google Maps‹ kortmateriale, for hvilket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland er dataansvarlig. Din IP-adresse og coordinater/adresser valgt af dig sendes til Google, f.eks. med henblik på omvendt geokodning. Google Maps bruges her med henblik på en attraktiv præsentation af vores onlinesortiment og den enkle måde at finde de steder, som vi har indikeret på hjemmesiden. Bemærk, at det er muligt, at Google overfører data til USA. Du kan finde flere oplysninger om behandlingen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Nyhedsbrev med mulighed for tilvalg; Ret til tilbagekaldelse

Inden for vores onlinesortiment kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi leverer den såkaldte dobbelte tilvalgsmulighed, hvilket betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via mail, mobil meddelelsestjeneste (som f.eks. WhatsApp), sms eller pushmeddelelse, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten over for os ved at klikke på linket i en meddelelse. I tilfælde af at du ikke lægere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du afslutte abonnementet når som helst ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til e-mailnyhedsbreve ved at klikke på det link, der sendes sammen med den respektive nyhedsbrevmail eller i indstillingerne for onlinesortimentet. Ellers kan du kontakte os via kontaktoplysningerne, som findes i afsnittet kontakt.

Vores nyhedsbreve sendes via Episerver Campaign, en e-mailmarkedsføringssoftware fra udbyderen Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. E-mailadresserne for modtagerne af vores nyhedsbreve samt andre data, som findes i denne meddelelse, er placeret på Episervers servere i datacentre i Tyskland, og er underligt den databeskyttelseslovgivning, som gælder der. Episerver bruger denne information til at afsende og evaluere nyhedsbrevet på vegne af os. Derudover kan Episerver bruge disse data til at optimere eller forbedre deres egne tjenester, f.eks. til teknisk optimering af afsendelsen og præsentationen af nyhedsbrevene. Episerver bruger dog ikke disse data om modtagerne af vores nyhedsbreve til selv at skrive til dem eller fremsender data til tredjepart. Sikkerhedskonceptet for e-mailmarketingskyen Episerver Campaignvon Episerver er certificeret i henhold til ISO 27001. Du kan finde yderligere information på www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit/.

Vi vil gerne understrege, at vi evaluerer opførslen hos læserne af vores e-mailnyhedsbrev. For en sådan evaluering indeholder de afsendte e-mails såkaldte web beacons eller sporingspixler. Disse web beacons eller sporingspixler er billedfiler på en pixel, som gemmes på vores website. For at opnå en evaluering linker vi web beacons eller sporingspixlerne med din e-mailadresse og et individuelt ID.

Når data er indsamlet, skaber vi en brugerprofil for at tilpasse nyhedsbrevet til dine interesser. Når du læser nyhedsbrevet, registrerer vi, hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet, og bruger disse oplysninger til at slutte os til dine personlige interesser. Vi linker disse data til de handlinger, du har foretaget på vores websites. Formålet med denne behandling er at forbedre kvaliteten af nyhedsbrevet og at optimere vores sortiment.

Denne sporing finder ikke sted, hvis du har deaktiveret visningen af billeder i dit e-mailprogram via fabriksindstillingerne. I så tilfælde vil nyhedsbrevet ikke blive vist i sin helhed, og det kan være, at du ikke vil kunne bruge alle funktionerne. Så snart du viser billederne, vil sporingen, som beskrevet ovenfor, blive aktiveret.

Eksterne links

Vores onlinesortiment kan indeholde links til tredjeparts internetsider, særligt til udbydere, som ikke er relateret til os. Når du har klikket på linket, har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af persondata, som muligvis overføres ved at klikke på linket til tredjeparten (som f.eks. IP-adressen eller URL'en for det site, hvor linket er placeret), eftersom tredjeparts ageren som regel er uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparts behandling af persondata.

Sikkerhed

Vores ansatte og de virksomheder, som leverer ydelser på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og til at overholde gældende persondatalovgivning. Vi tage alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og for at beskytte dine data, som administreres af os, særlig fra risici i forbindelse med utilsigtet eller lovstridig ødelæggelse, manipulering, tab, ændring eller uberettiget offentliggørelse eller tilgang. Vores sikkerhedsforholdsregler forbedres hele tiden i forhold til det teknologiske fremskridt.

Brugerrettigheder

Brug oplysningerne i afsnittet Kontakt for at håndhæve dine rettigheder. Når du gør dette, skal du sørge for, at det er muligt at foretage en entydig identifikation af din person.

Ret til information og tilgang

Du har ret til at modtage oplysninger fra os, om hvorvidt dine persondata er under behandling, og, i så fald, også ret til at tilgå dine persondata.

Ret til rettelse og sletning

Du har ret til få ukorrekte persondata rettet.  Så længe som de lovgivningsmæssige krav opfyldes, har du ret til, at dine data rettes eller slettes.  Det gælder ikke for data, som er nødvendige til fakturering eller revision, eller som er underlagt en bestemmelse om pligt til at opbevare. Hvis tilgang til sådanne data ikke er påkrævet, er behandlingen begrænset (læs følgende).

Indskrænkelser i behandlingen af data

I den udstrækning at de lovgivningsmæssige krav er opfyldt, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data indskrænkes.

Databærbarhed

I den udstrækning at de lovgivningsmæssige krav er opfyldt, kan du anmode om at modtage data, som du har leveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller - såfremt det er teknisk muligt - at vi overfører disse data til tredjemand.

Indsigelse mod direct marketing

Derudover kan du til enhver tid fremføre indsigelse mod behandlingen af dine persondata med henblik på direct marketing. Husk på, at der af organisatoriske anledninger kan været et overlap mellem din indsigelse og brugen af dine data i en kampagne, som allerede kører.

Indsigelse mod databehandling baseret på det lovgivningsmæssige grundlag “legitim interesse”

Derudover har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine persondata i den udstrækning, at den er baseret på “legitim interesse”. Derefter vil vi afslutte behandlingen af dine data, med mindre vi kan pege på overbevisende legitime grunde i henhold til lovens krav, som tilsidesætter dine rettigheder.

Tilbagetrækning af samtykke

I tilfælde af at du har samtykket til behandling af dine data, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Lovligheden af databehandlingen inden din tilbagetrækning forbliver dog uforandret.

 

Ændringer i databeskyttelsesmeddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores forholdsregler i forhold til sikkerhed og databeskyttelse. I sådanne tilfælde vil vi ændre vores databeskyttelsesmeddelelse tilsvarende. Noter derfor venligst denne gældende version af vores databeskyttelsesmeddelelse, eftersom den kan blive ændret.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, finder du adressen i sektionen "Ansvarlig".

Brug følgende link for at gøre dine rettigheder gældende:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/da-DK/

Brug følgende link for at underrette om databeskyttelseshændelser:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dan

For orslag eller klager over behandlingen af dine persondata anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig
Informationssikkerhed og privatliv (C / ISP)
Robert Bosch GmbH
PO Boks 30 02 20
70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller mailto: DPO@remove.this.bosch.com

Ikrafttrædelsesdato: 2020.08.19