RETLIGE OPLYSNINGER

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems – respekterer dit privatliv

Beskyttelse af dit privatliv i forbindelse med behandling af personoplysninger og sikring af forretningsdata er vigtigt for os, og vi tager højde for dette i vores forretningsprocesser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er en del af vores virksomhedspolitik.

Ansvarshavende

Den ansvarshavende for behandlingen af dine personlige oplysninger er Bosch eBike Systems. 
Vores kontaktoplysninger er følgende:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du kan kontakte os på:
E-mailadresse: kontakt@remove.this.bosch.de
Tlf.: +49 711 400 40990.

 

Behandling af personoplysninger ved brug af hjemmesiden og de tjenester, der udbydes på denne

Principper

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, som f.eks. en persons navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, reservations-, og afregningsdata. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger (inklusive IP-adresser), hvis der er et retsgrundlag for det, eller du har givet os samtykke til dette, f.eks. i forbindelse med en registrering.

 

Datakategorier, som vi behandler

Brug af vores hjemmeside

Ved brug af vores hjemmeside kan du anvende forskellige tjenester. I den forbindelse behandles følgende datakategorier:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Planlægnings- og styringsdata (f.eks. undersøgelser, spørgeskemaer, kontaktformular)
 • Lokaliseringsdata
 • logfiler

Køb på vores hjemmeside

På vores hjemmeside har du også mulighed for at besøge Bosch-eBike online-shoppen og gøre brug af betalingspligtige ydelser. I forbindelse med bestilling af en ydelse behandler vi følgende datakategorier:

I tilfælde af en kundekonto:

 • Bestillingsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktligt forhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kundehistorik
 • Kontraktafregnings-, betalings- og udbetalingsoplysninger inklusive data i forbindelse med tilbagebetalinger
 • Kommunikationsdata

I tilfælde af bestilling som gæst:

 • Bestillingsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktligt forhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kontraktafregnings-, betalings- og udbetalingsoplysninger inklusive data i forbindelse med tilbagebetalinger
 • Kommunikationsdata

Brug af BDP-værktøjet

Ved brug af BDP-værktøjer i forbindelse med eBiken behandles følgende datakategorier:

 • Apparatspecifikke data (f.eks. hardware-ID, computernavn)

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og vores serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Tilrådighedsstillelse af denne hjemmeside

Hvis du bruger vores hjemmeside blot til informationsformål, dvs. uden at registrere dig eller på anden måde at sende informationer til os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på tilrådighedsstillelse og visning af denne hjemmeside samt at sikre stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i henhold til art. 6, afsnit 1 lit. f i DSGVO.

 • Brug af vores online-shops

Når du bruger vores onlineshop, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde kontrakten og at afvikle bestillingen i henhold til vores kontraktbetingelser. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, afsnit 1 lit. b i DSGVO.

 • Kontakt

På vores hjemmeside stiller vi forskellige kontaktmuligheder (f.eks. kontaktformular, e-mail) til rådighed. I forbindelse med forespørgsler fra slutkunder med hensyn til eBiken (f.eks. afvikling af en servicesag, garantisager) eller ved forespørgsler fra forhandlere, producenter eller journalister vedrørende produkter og serviceydelser fra Bosch eBike Systems behandler vi dine personoplysninger med henblik på besvarelse af forespørgsler og løsning af eventuelle problemer samt fortsat og stigende tilfredshed hos dig og dine kunder. De personoplysninger, vi således får i hænde, anvendes udelukkende til det formål, der fastlægges i forbindelse med henvendelsen. Såfremt du kontakter os uden for rammerne af et konkret kontraktforhold eller en registrering, er retsgrundlaget for behandlingen vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, afsnit 1 lit. f i DSGVO. I tilfælde af et kontraktforhold eller en registrering, art. 6, afsnit 1 lit. b i DSGVO.

 • Produkt- eller kundeundersøgelser per e-mail og/eller telefon

På vores hjemmeside har du mulighed for at deltage i produkt- og kundeundersøgelser til optimering og udvikling af vores produkter og tjenesteydelser. Hvis du ønsker at benytte lejligheden til at deltage i en produkt- eller kundeundersøgelse elektronisk (f.eks. per e-mail) eller per telefon, anvender vi kun dine personoplysninger til at kontakte dig med dit udtrykkelige samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, lit. a) i DSGVO

 • Gennemførelse af konkurrencer

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, gemmer vi dine personoplysninger og anvender dem til formål for gennemførelse af og opfølgning på konkurrencen i henhold til de pågældende konkurrencebetingelser. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, afsnit 1 lit. b i DSGVO.

 • Bosch eBike Nyhedsbrev per e-mail med modtagerens samtykke.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Bosch eBike på vores hjemmeside. Vi behandler de personoplysninger, der indsamles i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, afsnit 1 lit. a i DSGVO.

 • Håndtering af en servicesag hos cykelhandleren eller servicepartneren/tilslutning af en eBike til et diagnoseværktøj

Hvis du har problemer med din eBike, skal du blot kontakte din cykelforhandler eller servicepartner. For at kunne behandle din anmodning skal den tekniske fejl først identificeres. Til dette formål tilslutter cykelhandleren din eBike til et diagnoseværktøj. Når din eBike er tilsluttet diagnoseværktøjet, sendes følgende oplysninger om din eBike til Bosch eBike Systems til behandling ("enhedsrelaterede data"): Oplysninger om producenten, fremstillingsdato og eBike-model, cykel-ID, oplysninger om eBike-komponenterne (artikelnummer, serienummer, hardware- og softwareversioner, konfigurationsdata, statistiske data) samt aktivitetsdata for eBiken (f.eks. samlet køretid, udførte og kommende serviceintervaller)". De enhedsrelaterede data kan behandles til følgende formål: Behandling af din henvendelse, behandling af en servicesag, konfiguration af eBiken, opdateringer, nulstilling af en registreret manipulation, aktivering af eBike-komponenter, indstilling af systemtiden og produktforbedring.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, lit. b) i DSGVO (kontrakt) eller art. 6, stk. 1, lit. f) i DSGVO (legitim interesse). Den legitime interesse for Bosch eBike Systems skyldes interessen i at behandle din henvendelse, at opretholde eller fremme din tilfredshed og at optimere vores egne produkter.

 • Levering af den digitale servicebog

Vi behandler dine personoplysninger (f.eks. cykel-ID, servicetype, servicedato, kilometertal) for at give dig en digital servicehistorik for din eBike med oplysninger om ændringer, opdateringer og serviceydelser på din cykel og at give eBike-forhandlerne mulighed for at administrere indtastningerne i din digitale servicebog. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er art. 6, afsnit 1 lit. a) GDPR (samtykke).

 • Marketing og markedsanalyse

På vores hjemmeside anvender vi forskellige marketing- og sporingsværktøjer, såfremt du har givet os din tilladelse til dette, f.eks. i kraft af det samtykke, du har givet gennem cookiemanageren. Ved hjælp af disse marketing- og sporingsværktøjer kan vi sørge for, at du får vist oplysninger om de af vores produkter, som du har vist interesse for under brugen af vores hjemme side - på vores egen hjemmeside samt på andre udbyderes hjemmesider. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, afsnit 1 lit. a i DSGVO.  

 • Med henblik på identificering af fejl, af sikkerhedsårsager og på fastholdelse og beskyttelse af vores rettigheder

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på afhjælpning af fejl eller sikring af bevismateriale i forbindelse med sikkerhedssager, således at vores retlige forpligtelser på datasikkerhedsområdet opfyldes, art. 6, afsnit 1 lit. c i DSGVO. Derudover har vi en legitim interesse i afhjælpning af fejl og sikring af vores hjemmesides sikkerhed, art. 6, afsnit 1 lit. f i DSGVO. Såfremt vi har en ligitim interesse i at gøre vores rettigheder gældende samt at forsvare disse, behandler vi de nødvendige personoplysninger i overensstemmelse med art. 6, afsnit 1 lit. f i DSGVO.

Tilmelding

Såfremt du ønsker at gøre brug af ydelser, der kræver indgåelse af en kontrakt, bedes du tilmelde dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personoplysninger, der kræves til oprettelse og opfyldelse af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, evt. oplysninger om den ønskede betalingsmåde eller kontohaveren) samt evt. yderligere data på frivillig basis. Obligatoriske felter er mærket med en *.

 

Pligt til afgivelse af personoplysninger

Du skal afgive de personoplysninger, der er nødvendige for at indlede og gennemføre et forretningsforhold og at udfylde de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser, eller som vi er retligt forpligtet til at behandle. Sådanne personoplysninger er i de pågældende formularer eller funktioner mærket med en *. Bemærk venligst, at vi ikke er i stand til at indgå eller udføre en kontrakt med dig, medmindre du afgiver disse personoplysninger. I dette tilfælde kan onlineudbuddet samt de øvrige tjenesteydelser (se „behandlingsformål og retsgrundlag“) ikke benyttes.

logfiler

Hver gang du bruger internettet, sender din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi gemmer i såkaldte logfiler. Vi gemmer logfilerne for at kunne identificere fejl samt af sikkerhedsårsager (f.eks. for at opklare forsøg på angreb) i 7 dage, hvorefter de slettes. Logfiler, hvis yderligere opbevaring kræves til bevisformål, slettes ikke, før den pågældende hændelse er endeligt afklaret og kan sendes til undersøgelsesmyndigheder i individuelle tilfælde. Logfiler anvendes også til analyseformål (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) i henhold til betingelserne i afsnittet „Reklame og/eller markedsanalyse (inklusive webanalyse, uden kundeundersøgelser)“.
Følgende informationer gemmes i logfilerne:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på den terminal, hvorfra der opnås adgang til vores hjemmeside;
 • Internetadresse på den hjemmeside, hvorfra vores hjemmeside er blevet åbnet (såkaldt henvisningswebadresse);
 • Navn på den serviceudbyder, via hvilken der opnås adgang til vores hjemmeside;
 • Navn på de filer eller informationer, der hentes;
 • Dato og klokkeslæt samt varigheden af besøget
 • Overført datamængde;
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede add-ons (f.eks. til Flash Player);
 • http-statuskode (f.eks. "Forespørgsel registreret" eller "Anmodet fil ikke fundet").

Børn

Denne hjemmeside henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Dine personoplysninger videregives principielt kun til andre ansvarlige parter, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en legitim interesse i at videregive dem, eller hvis du har givet samtykke til det. Du kan finde detaljer om retsgrundlagene og modtagerne samt kategorier af modtagere i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag. Derudover kan der blive videregivet oplysninger til andre ansvarlige parter, såfremt vi bliver pålagt at gøre det som følge af lovbestemmelser eller påbud fra myndighederne eller domstolsbestemmelser.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personoplysninger til modtagere, der er baseret uden for EØS i såkaldt tredjelande. I dette tilfælde sikrer vi inden videregivelsen, at der enten foreligger et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos modtageren eller et samtykke til videregivelsen fra dig. Du kan rekvirere en oversigt over modtagerne i tredjelande og en kopi af de konkrete bestemmelser til sikring af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Til dette formål bedes du anvende oplysningerne i afsnittet Kontakt.

 

Tjenesteudbydere

Vi gør brug af eksterne tjenesteudbydere til opgaver såsom salgs- og marketingtjenester, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotlinetjenester. Vi har nøje udvalgt disse tjenesteudbydere og overvåger dem regelmæssigt, herunder navnlig at de håndterer de oplysninger, der er lagret hos dem, omhyggeligt, og at disse er sikret. Alle vores tjenesteudbydere forpligter sig til fortrolighed og til at overholde lovkravene. Tjenesteudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

Betalingsudbydere

Vi gør brug af eksterne betalingsudbydere. Vi indsamler dine personoplysninger med henblik på betalings- og evt. udbetalingsafvikling for at kunne opfylde en kontrakt.

Dine personoplysninger behandles ligeledes med henblik på efterforskning og forebyggelse af svig, misbrug, sikkerhedsmæssige hændelser og andre skadelige aktiviteter som f.eks. bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt retsforfølgelse. Grundlaget herfor er overholdelse af gældende love (f.eks. forebyggelse af hvidvaskning af penge) samt vores legitime interesse i begrænsning af risikoen for manglende betaling. Der kan ligeledes finde sikkerhedsundersøgelser og risikovurderinger sted som følge af vores legitime interesse i forebyggelse af svig og af andre skadelige aktiviteter. På grund af vores ligitime interesse i opretholdelse af vores virksomhed behandler vi desuden dine personoplysninger med henblik på afregning af de gebyrer, vi skylder din kortudstedende bank. Alt efter, hvilket betalingsmiddel du vælger under bestillingsprocessen, videregiver vi de data, vi har indsamlet til afvikling af betalinger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortdata) til det pengeinstitut, der varetager betalingen, eller til vores betalingsudbyder. Betalingsudbyderne indsamler og behandler til dels også disse data som ansvarlige parter. Det er for så vidt den pågældende betalingsudbyders privatlivspolitik, der er gældende.

Betalingsmiddel: Kreditkort

Når du betaler med dit kreditkort og indtaster dine bank-, kort- og/eller autorisationsdata, gør vi brug af eksterne tjenesteudbydere til afvikling af din betaling med kreditkort, dvs. de såkaldte „gateway payment providere“ samt betalingsudbydere. Som registerførere sikrer gateway payment providere den tekniske afvikling af kortbaserede betalinger via en teknisk infrastruktur. 

Betalingsudbydere overtager på eget ansvar modtagelsen og afregningen af betalingerne inklusive sikker videregivelse og afregning af kreditkorttransaktioner med internationale kreditkortselskaber. Betalingsudbydere behandler dine personoplysninger yderligere og videregiver også disse til øvrige ansvarlige parter for at gennemføre betalingen eller opfylde lovbestemmelser. Hvis du vil betale med kreditkort, skal kortbetalingen først autoriseres. Autoriseringen sker automatisk ved brug af dine data. Her kan særligt følgende overvejelser spille en rolle: Betalingsbeløb, betalingssted, hidtidig betalingsevne, forhandler, formål med betalingen. Uden autorisation er kortbetaling ikke muligt. Dette har ingen indflydelse på andre betalingsmidler (f.eks. andre kort).

I forbindelse med kreditkortbetalinger benytter vi følgende betalingsudbyder:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main Germany. Payone GmbH agerer både som gateway payment provider og som betalingsudbyder. Der gælder for så vidt Payone GmbH's privatlivspolitik, som skal læses særskilt.

Betalingsmiddel: „PayPal“

Ved valg af betalingsmidlet “PayPal” sker betalingsafviklingen gennem:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg og PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (herefter "PayPal")

PayPal behandler dine data som betalingsudbyder og agerer på eget ansvar. Videregivelse af dine data til PayPal Pte. Ltd. med sæde i Singapore sker på grundlag af bindende, godkendte officielle virksomhedsregler, der gælder for PayPals samarbejdspartnere.

Varighed af opbevaringen, opbevaringsfrister

Vi gemmer principielt dine oplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på tilrådighedsstillelse af vores hjemmeside og de dermed forbundne tjenester, eller vi har en legitim interesse i at fortsat at gemme dem (f.eks. kan vi stadig have en legitim interesse i markedsføring per post også efter, at kontrakten er opfyldt). Derefter sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af de oplysninger, vi fortsat er nødt til at gemme for at kunne opfylde retlige forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Anvendelse af cookies og andre teknologier

Vi kan gøre brug af cookies og andre teknologier i forbindelse med tilrådighedsstillelsen af vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, der kan blive gemt på din enhed, når du besøger en hjemmeside. Brug af hjemmesiden er generelt muligt uden cookies, der ikke er teknisk nødvendige. 

Teknisk nødvendige cookies

Under teknisk nødvendige cookies forstås cookies, uden hvilke hjemmesiden teknisk set ikke kan udbydes. Dertil hører f.eks. cookies, der gemmer data for at sikre, at video- og lydindhold kan afspilles. Disse cookies slettes efter dit besøg.

Teknisk unødvendige funktioner

Vi anvender kun teknisk unødvendige funktioner, hvis du har givet os dit samtykke til det på forhånd. Kun den cookie, som gemmer den aktuelle status for din privatlivsindstilling (valgt cookie), er undtaget fra dette. Denne sættes i medfør af vores legitime interesse i hjemmesidens funktion. 

Med henblik på integration af cookies og funktioner, som ikke er teknisk nødvendige, anvender vi tredjepartsværktøjer. Disse sikrer, at der kun sættes teknisk unødvendige cookies og funktioner, efter at du har givet os dit samtykke. 

 

Vi anvender følgende værktøjer:

Navn: Google Tag Manager

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Administration af hjemmesidetags over en overflade, integration af programkoder på vores hjemmesider.

 

Komfort-cookies og -funktioner

Cookies og funktioner, som hører ind under denne kategori, letter betjeningen og muliggør således komfortabel surfing på vores hjemmeside. F.eks. kan dine sprogindstillinger gemmes i disse cookies. 

 

Marketing

Brugen af marketing-cookies og sporingsværktøjer gør det muligt for os og vores partnere at vise dig interessebaserede tilbud baseret på en analyse af din brugeradfærd.

Efterfølgende forklarer vi dig, hvilke funktioner og hvilke udbydere vi anvender på denne hjemmeside.

- Analyse: Ved hjælp af analyseværktøjer måler vi f.eks., hvor mange gange du har besøgt en side, eller din adfærd på vores side. Analyse af logfiler kan også være inkluderet.

- Conversion Tracking: Vores conversion tracking-partner sætter en cookie på din computer („conversion cookie“), såfremt du har fundet frem til vores digitale tilbud via en annonce fra den pågældende partner. Hvis du besøger bestemte af vores sider, kan vi og den pågældende conversion tracking-udbyder se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og på den måde er blevet videreledt til vores side. Dette kan også ske på tværs af enheder. De informationer, der er indsamlet ved hjælp af konverteringscookies, bruges til at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet videreledt til en side, der er forsynet med en konverteringssporingstag.

- Retargeting: Retargeting-værktøjer opretter brugerprofiler vha. reklamecookies eller reklamecookies fra tredjeparter, såkaldte web beacons (usynlige grafikker, som også kaldes pixel eller tællepixel) eller lignende teknologier. Disse anvendes til interessebaseret reklame samt styring af hyppigheden, hvormed brugeren ser bestemte annoncer.

 

Vi anvender følgende værktøjer:

Navn: Google Analytics

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Analyse af brugeradfærd (sidevisninger, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler vha. informationer på tværs af enheder fra indloggede Google-brugere (cross-device-tracking), opgradering af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifikke informationer, som stilles til rådighed af Google, retargeting, UX-testing, conversion tracking og retargeting i forbindelse med Google Ads.

 

Navn: Google Ads

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Google behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke via pixlen „Google Ads remarketing tag“ med henblik på oprettelse af kampagnerapporter, sporing af konverteringer, klik-events samt målrettet reklame uden for vores hjemmesider (retargeting) vha. af f.eks. URL, henvisningswebadressen, tilhørsforhold til re-marketing-lister, som er defineret af os. Ved hjælp af ovenstående informationer kan du desuden tilordnes din Google-konto og optages på remarketing-lister. Vi modtager ingen personoplysninger om dig fra Google, men kun anonymiserede kampagnerapporter om målgruppen og annonceydelsen.

 

Navn: Google Optimize

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Cookies kan følge op på, hvordan brugere har forholdt sig på tværs af forskellige sider, UX-testing
 

Navn: Facebook-Pixel

Udbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Sammen med Facebook er vi ansvarlige for at behandle dine personoplysninger inden for rammerne af behandlingen af dine personoplysninger på vores onlinetjeneste via Facebook-pixel. For at fastlægge de pågældende ansvar for opfyldelsen af forpligtelserne vedrørende den fælles behandling iht. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), har vi indgået en aftale med Facebook om det fælles ansvar. Aftalens hovedindhold kan til enhver tid hentes på følgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Her står der, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvordan berørtes rettigheder kan gøres gældende over for Facebook.

Funktion: Facebook behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke via Facebook-pixlen med henblik på oprettelse af kampagnerapporter, sporing af konverteringer, klik-events samt målrettet reklame uden for vores hjemmesider (retargeting) vha. HTTP-headere (inklusive IP-adresse, enheds- og browseregenskaber URL, henvisningswebadresse, din person), pixelspecifikke data (inklusive pixel-ID og Facebook-cookie), klikadfærd, optionsværdier (eksempelvis konverteringer, sidetype), formularfeltnavn (såsom „E-mail“, „Adresse“, „Mængde“ til køb af et produkt eller en tjenesteydelse)

Vi modtager ingen personoplysninger om dig fra Facebook, men kun anonymiserede kampagnerapporter om hjemmesidens målgruppe og annonceydelsen.

Du kan fravælge modtagelse af interessebaserede reklamer fra Facebook ved at ændre dine reklamepræferencer på Facebooks hjemmeside. Alternativt kan du deaktivere tredjeparters brug af cookies ved at besøge Digital Advertising Alliance's afmeldingsside på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller siden http://www.youronlinechoices.com 

Du finder yderligere oplysninger på: https://www.facebook.com/policy

 

Navn: Trade Desk Pixel

Udbyder:  The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Funktionsmåde:   The Trade Desk er en reklameteknologiplatform til administration af digitale reklamekampagner og behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Til dette formål analyseres surfadfærden af besøgende på vores webside ved hjælp af cookies. The Trade Desk indsamler og behandler personoplysninger om brugere, enheder og annoncer og hvor disse vises. Dertil hører f.eks. entydige cookie-ID'er, reklame-ID'er for mobile enheder, IP-adresser og andre oplysninger om browsere og enheder, som f.eks. type, version og indstillinger.
Du kan når som helst gøre indsigelse eller tilbagekalde dit samtykke i cookie-indstillingerne af det anvendte Consent Management Tool.

Yderligere oplysninger på: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Navn: Media Intelligence Network

Udbyder:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, D - 20354 Hamburg, Tyskland

Funktionsmåde:   Media Intelligence Network er en dataadministrationsplatform for anvendelse af retargeting og behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Inden for online-marketing drejer det sig ved retargeting om en opfølgningsprocedurë, hvor dit besøg på vores webside markeres og der derefter ved besøg på andre websider vises annoncer om de produkter, du tidligere har set på vores webside. Den cookie, der sættes af Media Intelligence Network, tjener til genkendelse af den slutenhed, du bruger. Pga. dit tidligere besøg på vores webside kan interessen i bestemte produkter dermed registreres og bruges til målrettet henvendelse med reklamer på andre websider. Ved hjælp af den satte cookie kan Media Intelligence Network bestemme den såkaldte konverteringsrate. Til dette formål bestemmes antallet af personer, der efter et klik på en annonce har besluttet sig til det tilbud, annoncen reklamerer for.
Du kan når som helst gøre indsigelse eller tilbagekalde dit samtykke i cookie-indstillingerne af det anvendte Consent Management Tool.

Yderligere oplysninger på: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Administration af cookie- og sporingsværktøjer

Du kan administrere dine cookie- og sporingsværktøjer i browseren og/eller i vores privatlivsindstillinger:
Bemærk: De indstillinger, du foretager, vedrører kun den benyttede browser.

 • Fravalg af alle cookies
  Hvis du ønsker at fravælge alle cookies, bedes du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere brugen af cookies. Bemærk venligst, at det kan have indflydelse på hjemmesidens funktion
 • Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk unødvendige cookies og sporingsfunktioner
  Når du besøger vores hjemmeside, bliver du spurgt i et cookie-layer, om du indvilliger i, at vi må bruge komfort-cookies og marketing-cookies og/eller sporingsfunktioner. I vores privatlivsindstillinger kan du deaktivere allerede givne samtykker fremadrettet eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

 

YouTube

Denne hjemmeside anvender videoer fra videoplatformen YouTube. YouTube er en platform, som muliggør afspilning af videofiler. Den drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og dettes moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Du kan finde yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om den videre behandling og anvendelse af dataene hos YouTube, om dine rettigheder samt om de databeskyttelsesmuligheder, du kan vælge, i Google privatlivspolitik.

Google Maps

Denne hjemmeside anvender kort fra Google Maps. Google Maps drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og dettes moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For at øge beskyttelsen af dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, er Google Maps integreret i siden vha. den såkaldte „2-klik-løsning“. Når du åbner en af siderne i vores udbud, bliver Google Maps først indlejret, når du aktiverer den pågældende knap. På den måde bliver der først oprettet en forbindelse til Google Maps inklusive en overførsel af logdata til Google, når du udfører en interaktion med Google Maps. I tilfælde af en interaktion med Google Maps overføres også data til Google som ansvarlig, og der tages kontakt til Google DoubleClick-reklamenetværket, hvilket kan udløse yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på. Du kan finde yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om den videre behandling og anvendelse af dataene hos Google, om dine rettigheder samt om de databeskyttelsesmuligheder, du kan vælge, i Googles privatlivspolitik.

Nyhedsbrev med tilmelding; fortrydelsesret

Du kan tilmelde dig Bosch eBike-nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det sender vi på basis af dit samtykke.

Til bekræftelse af dit samtykke anvender vi den såkaldte double opt-in-proces, ifølge hvilken vi først sender dig et nyhedsbrev per e-mail, hvis du på forhånd udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten ved at klikke på et link i en e-mail. Du kan til enhver tid fravælge nyhedsbrevet ved at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke til e-mail-nyhedsbreve sker via linket i nyhedsbrevet. Alternativt bedes du kontakte os vha. oplysningerne i afsnittet Kontakt.
For at vores nyhedsbreve opfylder læsernes behov samt at optimere vores tilbud, analyserer vi adfærden hos læserne af vores nyhedsbrev på basis af et samtykke. Med henblik på denne analyse indeholder de udsendte e-mails såkaldte web-beacons, også kaldet pixler. Hvis du læser nyhedsbrevet, registrerer vi, hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet, og udleder deraf dine personlige interesser. Vi samkører disse data med tekniske oplysninger via din enhed (f.eks. tidspunktet for besøget, browsertype og operativsystem).

Denne analyse finder ikke sted, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller du som standard har deaktiveret visning af billeder i dit e-mailprogram. I dette tilfælde får du ikke vist nyhedsbrevet fuldstændigt, og du kan eventuelt ikke bruge alle funktioner. Så snart du får vist billederne, aktiveres den førnævnte analyse igen.

Eksterne links

Vores hjemmeside kan indeholde links til internetsider fra tredjeparter - udbydere, som ikke står i forbindelse til os. Efter at der er blevet klikket på linket, har vi ikke længere nogen indflydelse på indsamling, behandling og brug af eventuelle personoplysninger (som f.eks. IP-adresse eller URL på den side, hvor linket befinder sig), der er blevet videregivet til tredjeparter, eftersom tredjeparters adfærd naturligvis ligger uden for vores kontrol. Vi tager ikke ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

Brugerens rettigheder

Brug venligst oplysningerne i afsnittet Kontakt for at gøre dine rettigheder gældende. Sørg i den forbindelse for, at vi har mulighed for utvetydigt at identificere din person.

Du har ret til at indhente oplysninger hos os om de personoplysninger, der vedrører dig, samt ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandlingen og ret til dataportabilitet. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst tilbagekalde dette med virkning for fremtiden. 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til reklameformål ("indsigelse mod reklame"). Vær opmærksom på, at der af organisatoriske grunde kan være en overlapning mellem din indsigelse og brugen af dine oplysninger i en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling i forbindelse med retsgrundlaget „legitim interesse“

Du har desuden ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger af os grundet årsager, der vedrører din særlige situation, såfremt disse beror på retsgrundlaget „legitim interesse“. Disse årsager skal anføres.

Vi indstiller behandlingen af dine oplysninger, medmindre vi - i overensstemmelse med lovgivningen - kan godtgøre ufravigelige legitime grunde til den yderligere behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

 

Ret til appel til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for dit bopælsland eller din hjemstat, eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du henvende dig via den adresse, der er angivet i afsnittet "Ansvarshavende"
 

For at gøre brug af dine rettigheder skal du anvende følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/da-DA/ .

Hvis du ønsker at melde en overtrædelse af privatlivspolitikken, skal du anvende følgende link:https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Med hensyn til forslag og klager vedrørende behandling af dine personlige oplysninger anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig
Afdelingen for informationssikkerhed og databeskyttelse hos Bosch-koncernen (C/ISP)

Postboks 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller mail til: DPO@remove.this.bosch.com

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores privatlivspolitik i overensstemmelse hermed. Bemærk derfor den nuværende version af vores privatlivspolitik.

Status: 13.07.2021