RETLIGE OPLYSNINGER

Bosch eBike Systems

Privatlivspolitik Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (herefter "Bosch eBike Systems" eller "Vi" eller "Os") byder dig velkommen til vores hjemmeside inklusive alle underdomæner. Tak for din interesse for vores virksomhed og vores produkter.

Beskyttelse af dit privatliv i forbindelse med behandling af personoplysninger og sikring af forretningsdata er vigtigt for os, og vi tager højde for dette i vores forretningsprocesser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er et fast element i vores virksomhedspolitik.

Ansvarshavende

Den ansvarshavende for behandlingen af dine data er:  

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du kan kontakte os på:
e-mailadresse: contact@remove.this.bosch-ebike.co.uk

Indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

Principper

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, som f.eks. en persons navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontrakt-, reservations-, og afregningsdata. 

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger, hvis der er et retsgrundlag for det. 

 

Datakategorier, som vi behandler

Brug af vores hjemmeside

Ved brug af vores hjemmeside kan du anvende forskellige tjenester. I den forbindelse kan følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Planlægnings- og styringsdata (f.eks. undersøgelser, spørgeskemaer, kontaktformular)
 • Enhedsrelaterede data (f.eks. serienummer på et Bosch eBike-batteri)
 • Lokaliseringsdata
 • Logfiler (f.eks. IP-adresse)

Køb på vores hjemmeside

På vores hjemmeside har du også mulighed for at besøge Bosch-eBike online-shoppen og gøre brug af betalingspligtige ydelser. I forbindelse med bestilling af en ydelse behandler vi følgende datakategorier:

I tilfælde af en kundekonto:

 • Bestillingsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktligt forhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kundehistorik
 • Kontraktafregnings-, betalings- og udbetalingsoplysninger inklusive data i forbindelse med tilbagebetalinger
 • Kommunikationsdata

I tilfælde af bestilling som gæst:

 • Bestillingsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktligt forhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kontraktafregnings-, betalings- og udbetalingsoplysninger inklusive data i forbindelse med tilbagebetalinger
 • Kommunikationsdata

Service med eBike-diagnoseværktøj

Ved brug af BDP-værktøjet i forbindelse med eBiken kan der behandles følgende datakategorier:

Enhedsrelaterede data (f.eks. serienumre, hardware- og softwareversioner, konfigurationsdata, batteriopladningsprocesser) 

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og vores serviceudbydere behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Tilrådighedsstillelse af denne hjemmeside

Hvis du bruger vores hjemmeside blot til informationsformål, dvs. uden at registrere dig eller på anden måde at sende informationer til os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på tilrådighedsstillelse og visning af denne hjemmeside samt at sikre stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse.

 • Brug af vores online-shops

Når du bruger vores onlineshop, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde kontrakten og at afvikle bestillingen i henhold til vores kontraktbetingelser.

 • Kontakt

På vores hjemmeside stiller vi forskellige kontaktmuligheder (f.eks. kontaktformular, e-mail) til rådighed. I forbindelse med forespørgsler fra slutkunder med hensyn til eBiken (f.eks. afvikling af en servicesag, garantisager) eller ved forespørgsler fra forhandlere, producenter eller journalister vedrørende produkter og serviceydelser fra Bosch eBike Systems behandler vi dine personoplysninger med henblik på besvarelse af forespørgsler og løsning af eventuelle problemer samt fortsat og stigende tilfredshed hos dig og dine kunder. De personoplysninger, vi således får i hænde, anvendes udelukkende til det formål, der fastlægges i forbindelse med henvendelsen. Såfremt du kontakter os uden for rammerne af et konkret kontraktforhold eller en registrering, er retsgrundlaget for behandlingen vores legitime interesse. I tilfælde af et kontraktforhold er det juridiske grundlag kontrakten.

 • Produkt- eller kundeundersøgelser per e-mail og/eller telefon

På vores hjemmeside har du mulighed for at deltage i produkt- og kundeundersøgelser med henblik på optimering og udvikling af vores produkter og tjenesteydelser. Hvis du ønsker at benytte lejligheden til at deltage i en produkt- eller kundeundersøgelse elektronisk (f.eks. per e-mail) eller per telefon, anvender vi kun dine personoplysninger til at kontakte dig med dit udtrykkelige samtykke.

 • Gennemførelse af konkurrencer

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, gemmer og behandler vi dine personoplysninger og anvender dem til formål for gennemførelse af og opfølgning på konkurrencen i henhold til de pågældende konkurrencebetingelser. Det juridiske grundlag for dette er det eksisterende konkurrencekontraktforhold med dig.

 • Bosch eBike Nyhedsbrev per e-mail med modtagerens samtykke.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Bosch eBike på vores hjemmeside. For hele tiden at kunne forbedre vores nyhedsbrev og tilpasse det til dine ønsker, evaluerer vi abonnenternes interaktion med vores nyhedsbrev. Vi behandler de personoplysninger, der indsamles i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke.

 • Håndtering af en servicesag hos cykelhandleren eller servicepartneren/tilslutning af en eBike til et diagnoseværktøj

Hvis du har problemer med din eBike, skal du blot kontakte din cykelhandler eller servicepartner. For at kunne behandle din anmodning skal den tekniske fejl først identificeres. Til dette formål tilslutter cykelhandleren din eBike til et DiagnosticTool. Når din eBike er forbundet med diagnoseværktøjet, sendes følgende oplysninger om din eBike til Bosch eBike Systems til behandling ("enhedsrelaterede data"): Oplysninger om producent, fremstillingsdato og eBike-model, cykel-ID, oplysninger om eBike-komponenter (varenummer, serienummer, hardware- og softwareversioner, konfigurationsdata, statistiske data) samt aktivitetsdata for eBiken (f.eks. samlet køretid, udførte og kommende serviceintervaller, antal opladningscyklusser)". De enhedsrelaterede data kan behandles til følgende formål: Behandling af din henvendelse, behandling af en servicesag, konfiguration af eBiken, opdateringer, nulstilling af en registreret manipulation, aktivering af eBike-komponenter, indstilling af systemtiden og produktforbedring.

Retsgrundlaget for behandlingen er et eksisterende kontraktforhold eller vores legitime interesse. Bosch eBike Systems' legitime interesse hidrører fra interessen i at behandle din anmodning, behandle servicesager og at optimere vores egne produkter.

 • Levering af det digitale servicehæfte

Vi behandler dine personoplysninger (f.eks. cykel-ID, servicetype, servicedato, kilometertal, batterikapaciteter) for at give dig en digital servicehistorik for din eBike med oplysninger om ændringer, opdateringer og serviceydelser på din eBike og at give eBike-forhandlerne mulighed for at administrere indtastningerne i dit digitale servicehæfte. Retsgrundlaget for behandling af disse data er et eksisterende kontraktforhold).

 • Digital startguide

Du har mulighed for at modtage en individuelt tilpasset digital startguide fra os. For at kunne tilpasse den bedst muligt til dine behov beder vi dig om oplysninger om din eBike og din køreadfærd (f.eks. eBike-type, anvendte Bosch eBike-produkter, måder hvorpå eBiken bruges). Ud fra disse oplysninger kan vi sammensætte individuelle anbefalinger og tips. Ud over at se den digitale startguide i browseren har du mulighed for at få din individuelle digitale startguide tilsendt via e-mail. Retsgrundlaget for visning af den digitale startguide i din browser og den dermed forbundne databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Bosch eBike Systems' legitime interesse hidrører fra interessen i at behandle din anmodning. Den digitale startguide sendes kun én gang til den e-mailadresse, du har angivet, og kun med dit samtykke.

 • Marketing og markedsanalyse

På vores hjemmeside anvender vi forskellige marketing- og sporingsværktøjer, såfremt du har givet os din tilladelse til dette i kraft af det samtykke, du har givet gennem cookiemanageren. Ved hjælp af disse marketing- og trackingmekanismer kan vi sørge for, at du får vist oplysninger om de af vores produkter, som du har vist interesse for under brugen af vores hjemmeside - på vores egen hjemmeside samt på andre udbyderes hjemmesider.

 • Med henblik på identificering af fejl, af sikkerhedsårsager og på fastholdelse og beskyttelse af vores rettigheder

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på afhjælpning af fejl eller sikring af bevismateriale i forbindelse med sikkerhedssager, således at vores retlige forpligtelser på datasikkerhedsområdet opfyldes. Derudover har vi en legitim interesse i afhjælpning af fejl og sikring af vores hjemmesides sikkerhed. Vi behandler de nødvendige personoplysninger for at gøre vores rettigheder gældende og forsvare dem.

Tilmelding

Såfremt du ønsker at gøre brug af ydelser, der kræver indgåelse af en kontrakt, bedes du tilmelde dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personoplysninger, der kræves til oprettelse og opfyldelse af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, evt. oplysninger om den ønskede betalingsmåde eller kontohaveren) samt evt. yderligere data på frivillig basis. Obligatoriske felter er mærket med en *.

 

Pligt til afgivelse af personoplysninger

Du skal afgive de personoplysninger, der er nødvendige for at indlede og gennemføre et forretningsforhold og at udfylde de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser, eller som vi er retligt forpligtet til at behandle. Sådanne personoplysninger er i de pågældende formularer eller funktioner mærket med en *. Bemærk venligst, at vi ikke er i stand til at indgå eller udføre en kontrakt med dig, medmindre du afgiver disse personoplysninger. I dette tilfælde kan onlineudbuddet samt de øvrige tjenesteydelser (se „behandlingsformål og retsgrundlag“) ikke benyttes.

logfiler

Hver gang du bruger internettet, overføres visse oplysninger automatisk fra din internet-browser til os og gemmes i såkaldte logfiler. Logfilerne gemmes af os med henblik på at undersøge fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at afklare forsøg på angreb) i en periode på 7 dage og slettes derefter. Logfiler, hvis yderligere opbevaring kræves til bevisformål, slettes ikke, før den pågældende hændelse er endeligt afklaret, og kan sendes til undersøgelsesmyndigheder i individuelle tilfælde. Logfiler anvendes også til analyseformål (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) i henhold til betingelserne i afsnittet „Reklame og/eller markedsanalyse (inklusive webanalyse, uden kundeundersøgelser)“.
Følgende informationer gemmes i logfilerne:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på den terminalenhed, hvorfra der opnås adgang til vores hjemmeside;
 • Internetadresse på den hjemmeside, hvorfra vores hjemmeside er blevet åbnet (såkaldt henvisningswebadresse);
 • Navn på den serviceudbyder, via hvilken der opnås adgang til vores hjemmeside;
 • Navn på de filer eller informationer, der hentes;
 • Dato og klokkeslæt samt varigheden af besøget
 • Overført datamængde;
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internetbrowser inklusive installerede add-ons (f.eks. til Flash Player);
 • http-statuskode (f.eks. "Forespørgsel registreret" eller "Anmodet fil ikke fundet").

Børn

Denne hjemmeside henvender sig ikke til børn under 16 år.

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Dine personoplysninger videregives principielt kun til andre ansvarlige parter, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en legitim interesse i at videregive dem, eller hvis du har givet samtykke til det. Du kan finde detaljer om retsgrundlagene og modtagerne samt kategorier af modtagere i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag. Derudover kan der blive videregivet oplysninger til andre ansvarlige parter, såfremt vi bliver pålagt at gøre det som følge af lovbestemmelser eller påbud fra myndighederne eller domstolsbestemmelser.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personoplysninger til modtagere, der er baseret uden for EØS i såkaldt tredjelande. I dette tilfælde sikrer vi inden videregivelsen, at der enten foreligger et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos modtageren eller et samtykke til videregivelsen fra dig. Du kan rekvirere en oversigt over modtagerne i tredjelande og en kopi af de konkrete bestemmelser til sikring af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Til dette formål bedes du anvende oplysningerne i afsnittet Kontakt.

 

Tjenesteudbydere

Vi gør brug af eksterne tjenesteudbydere til opgaver såsom salgs- og marketingtjenester, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotlinetjenester. Vi har nøje udvalgt disse tjenesteudbydere og overvåger dem regelmæssigt, herunder navnlig at de håndterer de oplysninger, der er lagret hos dem, omhyggeligt, og at disse er sikret. Alle vores tjenesteudbydere forpligter sig til fortrolighed og til at overholde lovkravene. Tjenesteudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

Betalingsudbydere

Vi gør brug af eksterne betalingsudbydere. Vi indsamler dine personoplysninger med henblik på betalings- og evt. udbetalingsafvikling for at kunne opfylde en kontrakt.

Dine personoplysninger behandles ligeledes med henblik på efterforskning og forebyggelse af svig, misbrug, sikkerhedsmæssige hændelser og andre skadelige aktiviteter som f.eks. bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt retsforfølgelse. Grundlaget herfor er overholdelse af gældende love (f.eks. forebyggelse af hvidvaskning af penge) samt vores legitime interesse i begrænsning af risikoen for manglende betaling. Der kan ligeledes finde sikkerhedsundersøgelser og risikovurderinger sted som følge af vores legitime interesse i forebyggelse af svig og af andre skadelige aktiviteter. På grund af vores ligitime interesse i opretholdelse af vores virksomhed behandler vi desuden dine personoplysninger med henblik på afregning af de gebyrer, vi skylder din kortudstedende bank. Alt efter, hvilket betalingsmiddel du vælger under bestillingsprocessen, videregiver vi de data, vi har indsamlet til afvikling af betalinger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortdata) til det pengeinstitut, der varetager betalingen, eller til vores betalingsudbyder. Betalingsudbyderne indsamler og behandler til dels også disse data som ansvarlige parter. Det er for så vidt den pågældende betalingsudbyders privatlivspolitik, der er gældende.

Betalingsmiddel: Kreditkort

Når du betaler med dit kreditkort og indtaster dine bank-, kort- og/eller autorisationsdata, gør vi brug af eksterne tjenesteudbydere til afvikling af din betaling med kreditkort, dvs. de såkaldte „gateway payment providere“ samt betalingsudbydere. Som registerførere sikrer gateway payment providere den tekniske afvikling af kortbaserede betalinger via en teknisk infrastruktur. 

Betalingsudbydere overtager på eget ansvar modtagelsen og afregningen af betalingerne inklusive sikker videregivelse og afregning af kreditkorttransaktioner med internationale kreditkortselskaber. Betalingsudbydere behandler dine personoplysninger yderligere og videregiver også disse til øvrige ansvarlige parter for at gennemføre betalingen eller opfylde lovbestemmelser. Hvis du vil betale med kreditkort, skal kortbetalingen først autoriseres. Autoriseringen sker automatisk ved brug af dine data. Her kan særligt følgende overvejelser spille en rolle: Betalingsbeløb, betalingssted, hidtidig betalingsevne, forhandler, formål med betalingen. Uden autorisation er kortbetaling ikke muligt. Dette har ingen indflydelse på andre betalingsmidler (f.eks. andre kort).

I forbindelse med kreditkortbetalinger benytter vi følgende betalingsudbyder:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main Germany. Payone GmbH agerer både som gateway payment provider og som betalingsudbyder. Der gælder for så vidt Payone GmbH's privatlivspolitik, som skal læses særskilt.

Betalingsmiddel: „PayPal“

Ved valg af betalingsmidlet “PayPal” sker betalingsafviklingen gennem:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg og PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (herefter "PayPal")

PayPal behandler dine data som betalingsudbyder og agerer på eget ansvar. Videregivelse af dine data til PayPal Pte. Ltd. med sæde i Singapore sker på grundlag af bindende, godkendte officielle virksomhedsregler, der gælder for PayPals samarbejdspartnere.

Varighed af opbevaringen, opbevaringsfrister

Vi gemmer principielt dine oplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på tilrådighedsstillelse af vores hjemmeside og de dermed forbundne tjenester, eller vi har en legitim interesse i at fortsat at gemme dem (f.eks. kan vi stadig have en legitim interesse i markedsføring per post også efter, at kontrakten er opfyldt). Derefter sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af de oplysninger, vi fortsat er nødt til at gemme for at kunne opfylde retlige forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

Brug af cookies og andre teknologier

I forbindelse med tilrådighedsstillelsen af vores hjemmeside kan vi gøre brug af cookies og andre teknologier.
Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på din terminalenhed, når du besøger en hjemmeside. Generelt er det muligt at bruge hjemmesiden uden cookies, som ikke er teknisk nødvendige.

Teknisk nødvendige cookies

Under teknisk nødvendige cookies forstås cookies, uden hvilke den tekniske tilrådighedsstillelse af hjemmesiden ikke kan garanteres. Dertil hører f.eks. cookies, der gemmer data med henblik på at sikre en problemfri afspilning af video- eller lydindhold. Disse cookies slettes efter dit besøg.

Teknisk unødvendige cookies

Vi anvender kun teknisk unødvendige cookies, hvis du har givet os dit samtykke på forhånd. En enkelt undtagelse er den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (valgcookie). Denne cookie er sat til at være aktiv på grundlag af vores legitime interesse i hjemmesidens funktion.

De øvrige teknisk unødvendige cookies, som anvendes, har vi inddelt i tre forskellige kategorier („komfort“, „analyse“ og „marketing“). I privatlivsindstillingerne kan du give eller afvise dit samtykke for hver enkelt kategori. I det følgende finder du en detaljeret beskrivelse af de cookies, der anvendes i den pågældende kategori:

 

Komfort

Cookies og mekanismer, som tilhører denne kategori, letter betjeningen og gør det således behageligt at surfe på vores hjemmeside. F.eks. kan dine sprogindstillinger gemmes i disse cookies.

 

Analyse

Ved brug af analyseværktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sideopkald eller din adfærd på vores side. Dertil hører evt. også analyse af logfiler.

Vi anvender følgende værktøjer:

Navn: Google Analytics

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: analyse af brugeradfærd (sidevisninger, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler vha. informationer på tværs af enheder fra indloggede Google-brugere (cross-device-tracking), opgradering af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifikke informationer, som stilles til rådighed af Google, retargeting, UX-testing, conversion tracking og retargeting i forbindelse med Google Ads.

 

Marketing

Brugen af marketingcookies og tracking-mekanismer gør det muligt for os og vores partnere at vise dig interessebaserede tilbud, som er baseret på en analyse af din brugeradfærd.

I det nedenstående forklarer vi dig, hvilke mekanismer og hvilke udbydere vi anvender på denne hjemmeside.

- Conversion tracking: Vores conversion tracking-partner sætter en cookie på din terminalenhed („conversion cookie“), hvis du er blevet ledt hen til vores digitale tilbud via en annonce fra den pågældende partner. Hvis du besøger visse af vores sider, kan vi og den pågældende conversion tracking-udbyder se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og på den måde er blevet ledt videre til vores side. Dette kan også ske på tværs af enheder. De informationer, der er indsamlet ved hjælp af conversion-cookies, bruges til at udarbejde conversion-statistikker og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet videreledt til en side, der er forsynet med en conversion-tracking-tag.

- Retargeting: Retargeting-værktøjer opretter brugerprofiler vha. reklamecookies, såkaldte web beacons (usynlige grafikker, som også kaldes pixel eller tællepixel) eller lignende teknologier. Disse anvendes til interessebaseret reklame samt styring af hyppigheden, hvormed brugeren ser bestemte annoncer.

 

Vi anvender følgende værktøjer:

Navn: Google Ads

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Google behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke via pixlen „Google Ads remarketing tag“ med henblik på oprettelse af kampagnerapporter, sporing af konverteringer, klik-events samt målrettet reklame uden for vores hjemmesider (retargeting) vha. f.eks. URL, henvisningswebadressen, tilhørsforhold til remarketing-lister, som er defineret af os. Ved hjælp af ovenstående informationer kan du desuden tilordnes din Google-konto og optages på remarketing-lister. Vi modtager ingen personoplysninger om dig fra Google, men kun anonymiserede kampagnerapporter om målgruppen og annonceydelsen.

 

Navn: Google Optimize

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Cookies kan følge op på, hvordan brugere har forholdt sig på tværs af forskellige sider, UX-testing

 

Navn: Facebook-pixel

Udbyder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Sammen med Facebook er vi ansvarlige for at behandle dine personoplysninger inden for rammerne af brugen af Facebook-pixlen i vores onlinetjeneste. For at fastlægge de pågældende ansvar for opfyldelsen af forpligtelserne vedrørende den fælles behandling iht. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har vi indgået en aftale med Facebook om det fælles ansvar. Hovedindholdet af aftalen kan til enhver tid ses på følgende link:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Den regulerer især, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvordan registreredes rettigheder kan gøres gældende over for Facebook.

Funktion: Facebook behandler dine personoplysninger på basis af dit samtykke via Facebook-pixlen med henblik på oprettelse af kampagnerapporter, sporing af konverteringer, klik-events samt målrettet reklame uden for vores hjemmesider (retargeting) vha. HTTP-headere (inklusive IP-adresse, enheds- og browseregenskaber URL, henvisningswebadresse, din person), pixelspecifikke data (inklusive pixel-ID og Facebook-cookie), klikadfærd, optionsværdier (eksempelvis konverteringer, sidetype), formularfeltnavn (såsom „E-mail“, „Adresse“, „Mængde“ til køb af et produkt eller en tjenesteydelse)

Vi modtager ingen personoplysninger om dig fra Facebook, men kun anonymiserede kampagnerapporter om hjemmesidens målgruppe og annonceydelsen.

Du kan fravælge modtagelse af interessebaserede reklamer fra Facebook ved at ændre dine reklamepræferencer på Facebooks hjemmeside. Alternativt kan du fravælge brugen af cookies fra tredjeparter ved at besøge Digital Advertising Alliances fravalgsside på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller siden http://www.youronlinechoices.com .

Du finder yderligere oplysninger på: https://www.facebook.com/policy

 

Navn: Trade Desk Pixel

Udbyder:  The Trade Desk Inc, 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA

Sådan fungerer det:   The Trade Desk er en reklameteknologisk platform til administration af digitale reklamekampagner og behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Til dette formål analyseres surfadfærden hos besøgende på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Trade Desk indsamler og behandler personlige data om brugere, enheder og annoncer, og hvor de vises. Dette omfatter unikke cookie-identifikatorer, reklameidentifikatorer for mobilenheder, IP-adresser og andre browser- og enhedsoplysninger såsom type, version og indstillinger.
Du kan til enhver tid erklære din indsigelse eller tilbagekaldelse i cookie-indstillingerne i det anvendte samtykkeværktøj.

Yderligere informationer på: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Navn: Media Intelligence Network

Udbyder:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tyskland

Sådan fungerer det:   Media Intelligence Network er en datahåndteringsplatform til brug for retargeting og behandler dine personlige data på grundlag af dit samtykke. Retargeting er en sporingsmetode til online-markedsføring, der markerer dit besøg på vores hjemmeside og derefter viser reklamer relateret til produkter, du tidligere har set på vores hjemmeside, når du besøger andre hjemmesider. Den cookie, der sættes af Media Intelligence Network, bruges til at genkende den terminalenhed, du bruger. Det betyder, at interessen for bestemte produkter kan registreres på baggrund af dit tidligere besøg på vores hjemmeside og bruges til målrettet annoncering på andre hjemmesider. Ved hjælp af de satte cookies kan Media Intelligence Network identificere den såkaldte konverteringsrate. Dette gøres ved at bestemme antallet af personer, der efter at have klikket på en annonce besluttede at købe et tilbud, der blev annonceret i den.
Du kan til enhver tid erklære din indsigelse eller tilbagekaldelse i cookie-indstillingerne i det anvendte samtykkeværktøj.

Yderligere oplysninger på: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Administration af cookies og tracking-mekanismer

Du kan administrere dine cookie- og tracking-mekanismer i browseren og/eller i vores privatlivsindstillinger:

Bemærk: De indstillinger, du foretager, vedrører kun den benyttede browser.

 • Fravalg af alle cookies
  Hvis du ønsker at fravælge alle cookies, bedes du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere brugen af cookies. Bemærk venligst, at det kan have indflydelse på hjemmesidens funktion
 • Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk unødvendige cookies og tracking-mekanismer
  Når du besøger vores hjemmeside, bliver du spurgt i et cookie-layer, om du indvilliger i, at vi må bruge komfort-, analyse- og marketing-cookies og/eller tracking-mekanismer. I vores privatlivsindstillinger kan du deaktivere allerede givne samtykker fremadrettet eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

YouTube

Denne hjemmeside anvender videoer fra videoplatformen YouTube. YouTube er en platform, som muliggør afspilning af videofiler. Den drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og dettes moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vi har integreret videoer fra videoplatformen YouTube i vores online-tilbud. Før du kan se en video på YouTube Video, beder vi om dit samtykke til den databehandling, der følger med afspilningen.

Du kan finde yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om den videre behandling og anvendelse af dataene hos YouTube, om dine rettigheder samt om de databeskyttelsesmuligheder, du kan vælge, i Googles privatlivspolitik.

Google Maps

Denne hjemmeside anvender kort fra Google Maps. Google Maps drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og dettes moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at øge beskyttelsen af dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, er Google Maps integreret i siden vha. den såkaldte „2-klik-løsning“. Når du åbner en af siderne i vores udbud, bliver Google Maps først indlejret, når du aktiverer den pågældende knap.

På den måde bliver der først oprettet en forbindelse til Google Maps inklusive en overførsel af logdata til Google, når du udfører en interaktion med Google Maps. I tilfælde af en interaktion med Google Maps overføres også data til Google som ansvarlig, og der tages kontakt til Google DoubleClick-reklamenetværket, hvilket kan udløse yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Du kan finde yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om den videre behandling og anvendelse af dataene hos Google, om dine rettigheder samt om de databeskyttelsesmuligheder, du kan vælge, i Googles privatlivspolitik.

Nyhedsbrev med tilmelding; fortrydelsesret

Du kan abonnere på Bosch eBike-nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Vi sender det på baggrund af dit samtykke.

Til bekræftelse af dit samtykke anvender vi den såkaldte double opt-in-procedure, hvilket betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev per e-mail, hvis du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevet på forhånd ved at klikke på et link i en meddelelse. Du kan stoppe med at modtage nyhedsbrevet til enhver tid ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker via linket i nyhedsbrevet. Alternativt kan du kontakte os vha. oplysningerne i afsnittet Kontakt.

For at sammensætte vores nyhedsbrev, så det imødekommer læsernes behov, og at optimere vores tilbud, analyserer vi adfærden hos læserne af vores nyhedsbrev på baggrund af samtykke. Med henblik på denne analyse indeholder nyhedsbrevene såkaldte web-beacons, som også kaldes pixel. Når du læser nyhedsbrevet, registrerer vi, hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet, og konkluderer derudfra, hvad der er dine personlige interesser. Disse data forbinder vi med tekniske informationer via din terminalenhed (f.eks. tidspunktet for søgningen, browsertypen og operativsystemet).

Eksterne links

Vores hjemmeside kan indeholde links til internetsider fra tredjeparter - udbydere, som ikke står i forbindelse til os. Efter at der er blevet klikket på linket, har vi ikke længere nogen indflydelse på indsamling, behandling og brug af eventuelle personoplysninger (som f.eks. IP-adresse eller URL på den side, hvor linket befinder sig), der er blevet videregivet til tredjeparter, eftersom tredjeparters adfærd naturligvis ligger uden for vores kontrol. Vi tager ikke ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personoplysninger.

Brugerens rettigheder

Brug venligst oplysningerne i afsnittet Kontakt for at gøre dine rettigheder gældende. Sørg i den forbindelse for, at vi har mulighed for utvetydigt at identificere din person.

Du har ret til at indhente oplysninger hos os om de personoplysninger, der vedrører dig, samt ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandlingen og ret til dataportabilitet. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst tilbagekalde dette med virkning for fremtiden. 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til reklameformål ("indsigelse mod reklame"). Vær opmærksom på, at der af organisatoriske grunde kan være en overlapning mellem din indsigelse og brugen af dine oplysninger i en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling i forbindelse med retsgrundlaget „legitim interesse“

Du har desuden ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger af os grundet årsager, der vedrører din særlige situation, såfremt disse beror på retsgrundlaget „legitim interesse“. Disse årsager skal anføres.

Vi indstiller behandlingen af dine oplysninger, medmindre vi - i overensstemmelse med lovgivningen - kan godtgøre ufravigelige legitime grunde til den yderligere behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

 

Ret til appel til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for dit bopælsland eller din hjemstat, eller den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Kontakt

Hvis du gerne vil kontakte os, kan du henvende dig via den adresse, der er angivet i afsnittet "Ansvarshavende".
 

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, skal du bruge nedenstående link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/dk-DK/.

Hvis du vil indberette overtrædelser af databeskyttelsesforordningen, skal du bruge følgende link:https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ved forslag og klager i forbindelse med behandlingen af dine personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesansvarlige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postboks 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller send en e-mail til: DPO@remove.this.bosch.com

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores privatlivspolitik i overensstemmelse hermed. Bemærk derfor den nuværende version af vores privatlivspolitik.

Status: 27.07.2023