Juridisk meddelelse

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2024, alle rettigheder forbeholdes.

Tekst, billeder, grafik, lyd, animation og videoer, herunder deres layout, på Bosch-hjemmesider, er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttelseslovgivning. Indholdet af disse websteder må ikke kopieres, distribueres, ændres eller stilles til rådighed for tredjepart med henblik på kommercielle formål. Nogle Bosch-hjemmesider indeholder også billeder, der er beskyttet af tredjeparts ophavsret.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alt brandet indhold, der vises på Bosch-hjemmesider, registreret som et varemærke. Dette gælder især Bosch-brands, -mærkater, -virksomhedslogoer og -emblemer. Brandet og designelementerne på vores sider er intellektuel ejendom, der tilhører Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er oprettet med størst mulig omhu. Vi kan dog ikke garantere, at oplysningerne deri er fuldstændig nøjagtige og fri for fejl. Der kan ikke accepteres noget ansvar for skader, der opstår hverken direkte eller indirekte fra denne hjemmeside, for så vidt dette ikke skyldes Bosch's overlagte hensigt eller grove uagtsomhed.

Licenser

Den intellektuelle ejendom, der findes på Bosch-hjemmesiden, er beskyttet. Dette inkluderer patenter, brand og copyright. Denne hjemmeside giver ikke licenser til brug af Bosch-koncernens (Bosch) selskabers eller tredjeparters intellektuelle ejendom.

Klageportalen ODR (Online Dispute Resolution – online tvistbilæggelse)

Oplysninger om online tvistbilæggelse (ODR): Europa-Kommissionen har oprettet en klageportal til online tvistbilæggelse (ODR). Denne platform skal fungere som portal for enhver tvistbilæggelse uden for retten vedrørende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online køb eller serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi vil ikke tage del i nogen forligsprocedure for et forbrugerankenævn.