Právní upozornění

Bosch eBike Systems

Zásady ochrany soukromí ve společnosti Bosch eBike Systems

Společnost Robert Bosch GmbH (dále jen „Bosch eBike Systems” nebo „My” nebo „Nás/Nám/Námi”) vás vítá na naší webové stránce včetně všech subdomén. Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a o naše produkty.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost veškerých obchodních údajů je pro nás důležitým zájmem, který zohledňujeme v našich obchodních procesech. Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací jsou zakotveny v našich firemních zásadách.

Správce

Správcem ve věci zpracování vašich údajů je:  

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Můžete nás kontaktovat takto:
e-mail: contact@remove.this.bosch-ebike.co.uk

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, smluvní, rezervační a fakturační údaje, které jsou vyjádřením identity fyzické osoby. 

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud k tomu existuje právní základ. 

 

Kategorie zpracovávaných údajů

Používání naší webové stránky

Při používání naší webové stránky můžete využívat různé služby. Mohou být při tom zpracovávány následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa).
 • Plánovací a kontrolní údaje (např. průzkumy, dotazníky, kontaktní formulář)
 • Údaje týkající se zařízení (např. sériové číslo akumulátoru Bosch eBike)
 • Údaje o poloze
 • Soubory protokolu (např. IP adresa)

Nakupování na naší webové stránce

Na naší webové stránce máte také možnost navštívit internetový obchod Bosch eBike a využívat zpoplatněné služby. Za účelem objednání služby zpracováváme následující kategorie údajů:

V případě účtu zákazníka:

 • Údaje o objednávce (např. jméno, telefon, e-mail, adresa)
 • Základní údaje o smlouvě (smluvní vztah, produkt nebo zájem o uzavření smlouvy)
 • Historie zákazníka
 • Informace o vyúčtování, platbách a výplatách podle smlouvy, včetně údajů týkajících se splátek
 • Komunikační údaje

V případě objednávky bez účtu zákazníka:

 • Údaje o objednávce (např. jméno, telefon, e-mail, adresa)
 • Základní údaje o smlouvě (smluvní vztah, produkt nebo zájem o uzavření smlouvy)
 • Informace o vyúčtování, platbách a výplatách podle smlouvy, včetně údajů týkajících se splátek
 • Komunikační údaje

Servis pomocí nástroje pro diagnostiku elektrokol

Při používání nástroje BDP v souvislosti s eBikem mohou být zpracovávány následující kategorie údajů:

Údaje týkající se zařízení (např. sériová čísla, verze hardwaru a softwaru, konfigurační údaje, procesy nabíjení akumulátoru) 

 

Účely zpracování a právní základ

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytování této webové stránky

Pokud naši webovou stránku používáte pouze pro informační účely, tedy aniž byste se registrovali nebo nám zasílali nějaké informace, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem poskytování a zobrazování této webové stránky a zajištění jejich stability a bezpečnosti. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

 • Používání našeho online obchodu

Pokud používáte náš internetový obchod, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění smlouvy a vyřízení objednávky v souladu s našimi smluvními podmínkami.

 • Kontakt

Na naší webové stránce vám nabízíme různé možnosti kontaktu (např. kontaktní formulář, e-mailovou komunikaci). V případě dotazů koncových zákazníků týkajících se eBiku (např. zpracování servisního případu, záruční případy) nebo v případě dotazů od prodejců, výrobců nebo novinářů ohledně produktů a služeb společnosti Bosch eBike Systems zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zodpovězení dotazů, řešení problémů a udržení a podpory vaší spokojenosti jako zákazníka nebo vašich zákazníků. Takto předané osobní údaje budou použity výhradně k účelu uvedenému při kontaktu s námi. Pokud nás kontaktujete mimo konkrétní smluvní vztah nebo registraci, je právním základem pro zpracování náš oprávněný zájem. V případě smluvního vztahu je právním základem smlouva.

 • Průzkumy týkající se produktů nebo ankety zákazníků prostřednictvím e-mailu a/nebo telefonu

Na naší webové stránce máte možnost účastnit se průzkumů týkající se produktů a anket zákazníků, které slouží k optimalizaci a vývoji našich produktů a služeb. Pokud si přejete využít možnosti zúčastnit se elektronického (např. e-mailem) nebo telefonického průzkumu produktu nebo zákaznického průzkumu, použijeme vaše osobní údaje ke kontaktování pouze s vaším výslovným souhlasem.

 • Organizování soutěží

Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, budou vaše osobní údaje námi uloženy a zpracovávány za účelem realizace a následného vyhodnocení soutěže v souladu s příslušnými podmínkami soutěže. Právním základem je stávající smluvní vztah s vámi související se soutěží.

 • Bosch eBike Zpravodaj zasílaný e-mailem se souhlasem příjemce.

Na naší webové stránce se můžete zaregistrovat k odběru zpravodaje Bosch eBike. Abychom mohli náš zpravodaj neustále vylepšovat a přizpůsobovat ho vašim přáním, vyhodnocujeme interakci odběratelů s naším zpravodajem. Vaše osobní údaje shromážděné v této souvislosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

 • Vyřízení servisní opravy u prodejce jízdních kol nebo servisního partnera/připojení elektrokola k diagnostickému přístroji

Pokud máte obavy ohledně svého elektrokola, jednoduše se obraťte na svého prodejce jízdních kol nebo servisního partnera. Aby bylo možné vaši žádost vyřídit, je nejprve nutné stanovit technickou závadu. Prodejce jízdních kol připojí vaše elektrokolo za tímto účelem k diagnostickému nástroji. Po připojení vašeho elektrokola k diagnostickému nástroji se společnosti Bosch eBike Systems odešlou za účelem zpracování následující informace o vašem elektrokole („údaje o zařízení”): informace o výrobci, datum výroby a model elektrokola, ID kola, informace o komponentech elektrokola (číslo zboží, sériové číslo, verze hardwaru a softwaru, údaje o konfiguraci, statistické údaje) a údaje o aktivitě elektrokola (např. celková doba jízdy, provedené a nadcházející servisní intervaly, počet nabíjecích cyklů). Údaje o zařízení mohou být zpracovávány pro následující účely: zpracování vaší poptávky, vyřízení servisní opravy, konfigurace elektrokola, provedení aktualizací, resetování zjištěné manipulace, aktivace komponentů elektrokola, nastavení systémového času a vylepšení produktu.

Právním základem pro zpracování je existující smluvní vztah nebo náš oprávněný zájem. Oprávněný zájem společnosti Bosch eBike Systems vyplývá ze zájmu vyřídit vaši žádost, provést servisní opravy a optimalizovat naše vlastní produkty.

 • Poskytování digitální servisní knížky

Zpracováváme vaše osobní údaje (např. ID kola, typ servisu, datum servisu, počet kilometrů, kapacity akumulátorů), abychom vám mohli poskytnout digitální servisní historii vašeho elektrokola s informacemi o změnách, aktualizacích a servisních úkonech na vašem elektrokole a abychom umožnili prodejcům elektrokol spravovat záznamy ve vaší digitální servisní knížce. Právním základem pro zpracování těchto údajů je existující smluvní vztah.

 • Digitální průvodce

Máte možnost od nás obdržet individualizovaného digitálního průvodce. Abychom ho mohli co nejlépe přizpůsobit vašim požadavkům, požádáme vás o informace o vašem elektrokole a jízdním chování (např. typ elektrokola, používané produkty Bosch eBike, způsoby používání elektrokola). Na základě těchto informací můžeme sestavit individuální doporučení a tipy. Kromě prohlížení digitálního průvodce v prohlížeči máte možnost nechat si individuálního digitálního průvodce zaslat e-mailem. Právním základem pro zobrazení digitálního průvodce ve vašem prohlížeči a s tím související zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti Bosch eBike Systems vyplývá ze zájmu na vyřízení vaší žádosti. Digitální průvodce bude zaslán na vámi zadanou e-mailovou adresu pouze jednou a pouze s vaším souhlasem.

 • Marketing a průzkum trhu

Na naší webové stránce používáme různé marketingové a sledovací mechanismy, pokud jste nám to povolili formou souhlasu, který jste udělili prostřednictvím správce souborů cookie. S pomocí těchto marketingových a sledovacích mechanismů můžeme na naší webové stránce a na webových stránkách jiných poskytovatelů zobrazovat informace o našich produktech, které vás mohly při používání naší webové stránky zaujmout.

 • Za účelem šetření poruch a z bezpečnostních důvodů a důvodů zachování a ochrany našich práv

Za účelem odstranění závad nebo zajištění důkazů v případě bezpečnostních incidentů zpracováváme vaše osobní údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti údajů. Kromě toho máme oprávněný zájem na odstranění poruch a zajištění bezpečnosti naší webové stránky. Potřebné osobní údaje zpracováváme za účelem uplatnění a hájení našich práv.

Registrace

Pokud chcete využívat služby, které vyžadují smlouvu, požádáme vás o registraci. V rámci registrace shromažďujeme osobní údaje potřebné pro vznik a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, případně údaje o požadovaném způsobu platby, popř. údaje o držiteli účtu), případně další údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné. Povinné údaje jsou označeny *.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Musíte poskytnout osobní údaje potřebné pro navázání a realizaci obchodního vztahu a pro plnění souvisejících smluvních povinností. Musíte poskytnout údaje, které jsme ze zákona povinni zpracovávat. Tyto osobní údaje označujeme v příslušných formulářích nebo funkcích symbolem *. Vezměte prosím na vědomí, že pokud takové osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít ani realizovat smlouvu. V tomto případě nelze využívat online nabídek nebo jiných služeb (viz „Účely zpracování a právní základ“).

Soubory protokolu

Pokaždé, když používáte internet, provádí váš internetový prohlížeč automatické předávání určitých informací a my je ukládáme do tzv. souborů protokolu. Soubory protokolu ukládáme za účelem prošetřování závad a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění pokusů o útoky) po dobu 7 dnů a poté je mažeme. Souborů protokolu, jejichž další uchování je zapotřebí k důkazním účelům, se mazání až do konečného vyřešení příslušné události netýká a mohou být v individuálních případech postoupeny orgánům činným v trestním řízení. Soubory protokolu jsou také používány (bez IP adresy nebo bez úplné IP adresy) pro účely analýzy za podmínek uvedených v části „Reklama nebo průzkum trhu (včetně webové analýzy, bez průzkumů mezi zákazníky)”.
Do souborů protokolu se ukládají následující informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, z něhož je na naši webovou stránku přistupováno;
 • internetová adresa webové stránky, ze které byla naše webová stránka zobrazena (tzv. původní URL nebo URL stránky, ze které byl realizován přístup na naši webovou stránku);
 • název poskytovatele služeb, prostřednictvím kterého je realizován přístup na naši webovou stránku;
 • názvy zobrazených souborů nebo informací;
 • datum, čas a doba zobrazení dat;
 • objem přenesených dat;
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných doplňků (např. pro Flash Player);
 • stavový kód http (např. „požadavek byl úspěšný” nebo „požadovaný soubor nenalezen”).

Děti

Tento web není určen pro děti mladší 16 let.

Předávání údajů jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje budou předány dalším správcům údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, dále pokud my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na předání údajů a/nebo jste k předání udělili svůj souhlas. Podrobnosti o právních základech a příjemcích nebo kategoriích příjemců naleznete v části o účelech zpracování a právních základech. Kromě toho mohou být údaje předány také dalším správcům údajů, a to v případech, kdy jsme povinni tak učinit ze zákona nebo na základě vymahatelného správního nebo soudního příkazu.

Převod příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat také příjemcům nacházejícím se mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před přenosem zajistíme, že buď na straně příjemce existuje odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo že byl získán váš souhlas s takovým přenosem. Můžete od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro tento účel použijte informace v části Kontaktní údaje.

 

Poskytovatel služeb

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úkoly, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, zpracování plateb, programování, hostování dat a služby tísňové linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména jejich pečlivé nakládání a ochranu dat u nich uložených. Všichni poskytovatelé služeb jsou z naší strany povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonné požadavky. Poskytovateli služeb mohou být i další společnosti skupiny Bosch Group.

Poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb. Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem zpracovávání plateb či výplat vyplývajících ze smlouvy. 

Vaše osobní údaje budou rovněž zpracovávány pro účely vyšetřování a předcházení podvodům, zneužívání, bezpečnostním incidentům a jiným škodlivým činnostem, např. v rámci opatření proti praní špinavých peněz a vymáhání práva. Vychází se přitom z dodržování platných zákonů (např. prevence praní špinavých peněz) a také z našeho oprávněného zájmu na omezení rizika prodlení s platbami. Stejně tak mohou z důvodu našeho oprávněného zájmu na prevenci podvodů a jiných škodlivých aktivit probíhat bezpečnostní vyšetřování a hodnocení rizik. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem výpočtu poplatků, které dlužíme bance, která vaši kartu vydala, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zachování našich obchodních operací. V závislosti na tom, jaký způsob platby si zvolíte v rámci objednávkového procesu, předáme údaje shromážděné pro zpracování plateb (např. bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) úvěrové instituci pověřené provedením platby nebo námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb. V některých případech tyto údaje shromažďují a zpracovávají také poskytovatelé platebních služeb z pozice správců údajů. V takovém případě platí informace o ochraně údajů vydané příslušným poskytovatelem platebních služeb.

Způsob platby: Kreditní kartou 

Pokud platíte kreditní kartou a poskytujete údaje o své bance, kartě a/nebo autorizační údaje, použijeme externí poskytovatele služeb, známé jako „třetí strany“, ke zpracování vaší platby prostřednictvím kreditní karty. „Poskytovatelé plateb prostřednictvím brány“ a poskytovatelé platebních služeb. Poskytovatelé plateb prostřednictvím brány vystupují jako zpracovatelé a zajišťují technické zpracování plateb kartou prostřednictvím technické infrastruktury.  

Poskytovatelé platebních služeb jednají při přijímání a zúčtování platebních transakcí jako nezávislí správci údajů, a to včetně bezpečného směrování a zúčtování transakcí kreditními kartami ve spolupráci mezinárodními společnostmi vydávajícími kreditní karty. Poskytovatelé platebních služeb zpracovávají vaše osobní údaje a také tyto údaje předávají jiným správcům údajů za účelem provedení platby nebo splnění zákonných požadavků. Pokud chcete k platbě použít kreditní kartu, je nutné platbu kartou nejprve autorizovat. Tato autorizace probíhá automaticky pomocí vašich údajů. Roli mohou hrát zejména tyto faktory: výše platby, místo platby, předchozí platební historie, obchodník, účel platby. Bez autorizace není platba kartou možná. Toto nemá vliv na jiné platební metody (např. platba jinou kartou). 

Pro platby kreditní kartou využíváme následujícího poskytovatele platebních služeb:
Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Společnost Payone GmbH působí jako poskytovatel platebních bran a jako poskytovatel platebních služeb. V tomto ohledu platí informace o ochraně dat uplatňované společností Payone GmbH a tyto musí být potvrzeny samostatně.

Způsob platby: „PayPal“ 

Pokud jako způsob platby zvolíte „PayPal“, platba bude zpracována společností 

PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapur 038985 (dále jen „PayPal“) 

PayPal zpracovává vaše údaje jako poskytovatel platebních služeb a je správcem svých vlastních údajů. Přenos vašich údajů do společnosti PayPal Pte. Ltd. v Singapuru, je poskytován na základě závazných, regulačními předpisy schválených podnikových pravidel, která se vztahují i na přidružené společnosti PayPal.

Doba uchovávání; retenční období

V zásadě uchováváme vaše údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich webových stránek a souvisejících služeb nebo máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání (např. můžeme mít stále oprávněný zájem na poštovním marketingu i po naplnění smlouvy) . Vaše osobní údaje poté vymažeme. Výjimkou jsou údaje, které jsme povinni uchovávat pro splnění zákonných povinností (např. podle daňového a obchodního práva jsme povinni po stanovenou dobu uchovávat dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury).

Používání souborů cookie a dalších technologií

V rámci poskytování naší webové stránky mohou být používány soubory cookie a další technologie.
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě naší webové stránky uloženy ve vašem koncovém zařízení. Používání webové stránky je obecně možné bez souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné.

Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytnými soubory cookie rozumíme soubory cookie, bez nichž nelze zaručit technické poskytování webové stránky. Patří sem například soubory cookie, které ukládají data pro zajištění bezproblémového přehrávání obrazového nebo zvukového obsahu. Tyto soubory cookie se po ukončení vaší návštěvy vymažou.

Technicky nedůležité soubory cookie

Technicky nedůležité soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas. Jedinou výjimkou je soubor cookie, který ukládá aktuální stav vašeho nastavení ochrany soukromí (výběrový soubor cookie). Tento soubor cookie se používá na základě našeho oprávněného zájmu na funkčnosti webové stránky.

Zbývající soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné, jsme rozdělili do tří různých kategorií („komfortní”, „analytické” a „marketingové”). V nastavení ochrany soukromí můžete souhlas udělit nebo odmítnout pro každou kategorii zvlášť. Níže najdete podrobný popis souborů cookie používaných v jednotlivých kategoriích:

 

Komfortní soubory cookie

Soubory cookie a mechanismy, které jsou zařazeny do této kategorie, usnadňují provoz a umožňují tak pohodlnější surfování na naší webové stránce. V těchto souborech cookie mohou být uložena například vaše jazyková nastavení.

 

Analytické soubory cookie

Pomocí analytických nástrojů měříme například počet zobrazení stránky nebo vaše chování na naší stránce. To může zahrnovat i vyhodnocování souborů protokolu.

Používáme tyto nástroje:

Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Analýza uživatelského chování (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), vytváření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Google mezi zařízeními (cross-device tracking), rozšíření pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, UX testování, sledování konverzí a retargeting v souvislosti s Google Ads.

 

Marketingové soubory cookie

Používání marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje zobrazovat vám nabídky založené na zájmu na základě analýzy vašeho chování při používání.

Níže vysvětlujeme, které mechanismy a které poskytovatele na této webové stránce používáme.

– Sledování konverzí: Naši partneři pro sledování konverzí umístí na vašem koncovém zařízení soubor cookie („konverzní soubor cookie”), pokud jste navštívili naši digitální nabídku prostřednictvím upoutávky daného partnera. Pokud navštívíte naše určité stránky, můžeme my a příslušný poskytovatel sledování konverzí rozpoznat, že určitý uživatel kliknul na upoutávku, a byl tak přesměrován na naši stránku. To lze provést i nezávisle na zařízení. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k sestavování statistik konverzí a k zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří kliknuli na příslušnou upoutávku a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí.

– Retargeting: Retargetingové nástroje používají reklamní soubory cookie, takzvané webové majáky (neviditelné grafické prvky nazývané také pixely nebo sledovací pixely) či podobné technologie k vytváření profilů používání. Ty se používají pro reklamu založenou na zájmech a pro řízení frekvence, s jakou se uživateli určité upoutávky zobrazují.

 

Používáme tyto nástroje:

Název: Google Ads

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu prostřednictvím pixelu „Google Ads Remarketing Tag” za účelem vytváření zpráv z kampaní, sledování konverzí, click událostí, jakož i cílené reklamy mimo naši webovou stránku (retargeting) na základě např. URL, URL předchozí webové stránky, z níž byla návštěva provedena, zařazení na námi definované remarketingové seznamy. Pomocí výše uvedených informací můžete být také přiřazeni ke svému účtu Google a zařazeni do remarketingových seznamů. Od společnosti Google nedostáváme žádné vaše osobní údaje, pouze anonymizované zprávy z kampaní, které se týkají cílové skupiny a počtů zobrazení.

 

Název: Google Optimize

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Cookie může sledovat, jak se uživatelé chovali na různých stránkách, uživatelské testování.

 

Název: Facebook pixel

Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním Facebook pixelu v naší online nabídce neseme společnou odpovědnost se společností Facebook. Abychom určili příslušné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s GDPR ohledně společného zpracování, uzavřeli jsme se společností Facebook dohodu o společné odpovědnosti. Hlavní obsah dohody je kdykoli k dispozici na tomto odkazu:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Upravuje zejména, jaká bezpečnostní opatření musí Facebook dodržovat (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a jak mohou vůči společnosti Facebook uplatňovat práva subjekty údajů.

Funkce: Facebook zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu prostřednictvím Facebook pixelu za účelem vytváření zpráv z kampaní, sledování konverzí, click událostí a cílení reklamy mimo naše webové stránky (retargeting) pomocí HTTP hlaviček (včetně IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče, URL, URL webové stránky, ze které k návštěvě došlo, vaší osoby), údajů specifických pro pixel (včetně ID pixelu a cookie Facebooku), chování při kliknutí, volitelných hodnot (například konverze, typ stránky), názvů polí formulářů (například „e-mail“, „adresa“, „množství“ pro nákup produktu nebo služby)

Od společnosti Facebook nedostáváme žádné vaše osobní údaje, pouze anonymizované zprávy z kampaní, které se týkají cílové skupiny webové stránky a počtů zobrazení.

Zasílání reklam od společnosti Facebook vycházejících z vašich zájmů můžete odmítnout změnou reklamních preferencí na webové stránce společnosti Facebook. Alternativně můžete používání souborů cookie třetích poskytovatelů deaktivovat, a to tak, že navštívíte odhlašovací stránku Digital Advertising Alliance na http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN nebo http://www.youronlinechoices.com.

Další informace naleznete na: https://www.facebook.com/policy

 

Název: Trade Desk Pixel

Poskytovatel:  The Trade Desk Inc, 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Jak to funguje:   The Trade Desk je reklamní technologická platforma pro správu digitálních reklamních kampaní a zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Za tímto účelem se pomocí souborů cookie analyzuje chování návštěvníků naší webové stránky při surfování. Společnost Trade Desk shromažďuje a zpracovává osobní údaje o uživatelích, zařízeních, reklamách a místech jejich zobrazení. Jedná se o jedinečné identifikátory souborů cookie, reklamní identifikátory pro mobilní zařízení, IP adresy a další informace o prohlížečích a zařízeních, jako je typ, verze a nastavení.
Svůj nesouhlas můžete vyjádřit nebo odvolání souhlasu můžete kdykoli provést v nastavení souborů cookie použitého nástroje pro správu souborů cookie (Consent Management Tool).

Další informace na: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Název: Media Intelligence Network

Poskytovatel:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Německo

Jak to funguje:   Media Intelligence Network je platforma pro správu dat pro použití retargetingu a zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Retargeting je online marketingová metoda sledování, která označuje vaši návštěvu naší webové stránky a následně při návštěvě jiných webových stránek zobrazuje reklamy související s produkty, které jste si dříve prohlíželi na naší webové stránce. Soubor cookie používaný společností Media Intelligence Network slouží k rozpoznání koncového zařízení, které používáte. To znamená, že na základě vaší předchozí návštěvy naší webové stránky může být zaznamenán zájem o určité produkty a použit pro cílenou reklamu na jiných webových stránkách. Pomocí použitých souborů cookie je společnost Media Intelligence Network schopna určit tzv. konverzní poměr. Za tímto účelem se zjišťuje počet lidí, kteří se po kliknutí na reklamu rozhodli pro nabídku, která je v ní inzerována.
Svůj nesouhlas můžete vyjádřit nebo odvolání souhlasu můžete kdykoli provést v nastavení souborů cookie použitého nástroje pro správu souborů cookie (Consent Management Tool).

Další informace na: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a sledovacích mechanismů můžete spravovat v prohlížeči a/nebo v nastaveních ochrany soukromí:

Upozornění: Vámi provedená nastavení se vždy vztahují pouze na používaný prohlížeč.

 • Vypnutí všech souborů cookie
  Pokud chcete všechny soubory cookie vypnout, přejděte do nastavení prohlížeče a deaktivujte používání souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že to může mít vliv na fungování webové stránky
 • Správa vašich nastavení technicky nedůležitých souborů cookie a mechanismů sledování
  Při návštěvě našich internetových stránek budete ve vrstvě souborů cookie dotázáni, zda nám dáváte příslušný souhlas s používáním komfortních, analytických a marketingových souborů cookie či sledovacích mechanismů. V našich nastaveních ochrany soukromí můžete již udělený souhlas odvolat s účinností do budoucna nebo jej udělit také později.

YouTube

Tato webová stránka používá videa z videoplatformy YouTube. YouTube je platforma umožňující přehrávání video souborů. Provozuje ji společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a její mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do naší online nabídky jsme integrovali videa z videoplatformy YouTube. Dříve než budete moci video na YouTube zhlédnout, vás ohledně přehrání požádáme o souhlas se zpracováním údajů.

Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, o dalším zpracování a využití údajů společností YouTube, o vašich právech a možnostech ochrany osobních údajů naleznete v upozorněních ve věci ochrany soukromí společnosti Google.

Mapy Google

Tento web využívá mapové služby webu Google Maps. Web Mapy Google provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a její mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro zvýšení ochrany vašich dat při návštěvě našich webových stránek jsou Mapy Google začleněny do stránek pomocí tzv. „řešení na 2 kliknutí“. Jakmile v naší nabídce načtete odpovídající stránku, vloží se služba Mapy Google pouze tehdy, pokud aktivujete odpovídající tlačítko.

Takto se spojení se službou Google Maps, včetně přenosu dat protokolu do Google, navazuje pouze při interakci se službou Google Maps. Jakmile interagujete se službou Google Maps, data se také přenášejí do společnosti Google fungující jako správce dat a dochází ke kontaktu s reklamní sítí Google DoubleClick. Tím se mohou spustit další úkony zpracování dat, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, o dalším zpracování a použití údajů ze strany společnosti Google, o vašich právech a o volitelných možnostech ochrany údajů naleznete v oznámeních společnosti Google o ochraně údajů.

Zpravodaj s přihlášením; právo na odstoupení od smlouvy

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru zpravodaje Bosch eBike. Ten vám budeme zasílat na základě vašeho souhlasu.

Pro potvrzení vašeho souhlasu používáme takzvanou metodu double opt-in. To znamená, že zpravodaj vám budeme posílat e-mailem až po dvojím potvrzení souhlasu, tedy až nám kliknutím na odkaz v zaslané zprávě výslovně potvrdíte aktivaci služby zasílání zpravodaje. Zasílání zpravodaje můžete kdykoli ukončit odvoláním souhlasu. Odvolání se provádí prostřednictvím odkazu obsaženého ve zpravodaji. Nebo nás prosím kontaktujte prostřednictvím údajů v sekci Kontakt.

Chování čtenářů našeho zpravodaje analyzujeme na základě jejich souhlasu, abychom mohli náš zpravodaj utvářet podle jejich potřeb a optimalizovat naše nabídky. Pro tuto analýzu obsahují zasílané zpravodaje takzvané webové majáky, kterým se také říká sledovací pixely. Při čtení zpravodaje zaznamenáváme, na které odkazy ve zpravodaji klikáte, a z toho vyvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje propojujeme s technickými informacemi o vašem koncovém zařízení (např. čas přístupu, typ prohlížeče a operační systém).

Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Po kliknutí na odkaz již nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracovávání a používání jakýchkoli osobních údajů předávaných třetí straně kliknutím na její odkaz (jako je IP adresa nebo URL stránky, na které je odkaz umístěn), protože chování třetích stran je samozřejmě mimo naši kontrolu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za zpracovávání těchto osobních údajů třetími stranami.

Práva uživatelů

Potřebujete-li uplatnit svá práva, použijte prosím informace v části Kontaktujte nás. Uveďte prosím dostatek informací, abychom vás mohli jasně identifikovat.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na upřesnění osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat.  

Námitka proti přímému marketingu

Proti zpracovávání vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku („námitka proti reklamě“). Pamatujte prosím, že z organizačních důvodů může docházet k překrývání mezi vaší námitkou a používáním vašich údajů v již probíhající kampani.

Námitka proti zpracovávání údajů v případě právního základu „oprávněného zájmu“

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z naší strany z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to pokud taková námitka vychází z právního základu „oprávněného zájmu“. Je nutno uvést důvody. 

Poté pozastavíme zpracovávání vašich údajů, a to do doby, než prokážeme (v souladu se zákonnými ustanoveními), že existují závažné a legitimní důvody pro další zpracovávání, které převažují nad vašimi právy.

 

Právo na odvolání u dozorčího úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti vaše bydliště nebo federální stát, nebo na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti naši společnost.

Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete se na nás obrátit na adrese uvedené v části „Odpovědná osoba“.
 

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/cs-CS/ .

K nahlášení incidentů v oblasti ochrany osobních údajů použijte tento odkaz:https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection .

V případě podnětů a stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
oddělení informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů Bosch Group (C/ISP).

P. O. Box 30 02 20, 70442 Stuttgart, NĚMECKO

nebo e-mailem na adresu: DPO@remove.this.bosch.com

Změny v oznámení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V těchto případech také svoje oznámení o ochraně údajů odpovídajícím způsobem přizpůsobíme. Proto si prosím aktuálnost verze našich zásad ochrany osobních údajů ověřujte.

Stav: 27. 7. 2023