Právní upozornění

Bosch eBike Systems

Společnost Bosch eBike Systems respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních údajů jsou důležitými zájmy, které v našich obchodních procesech bereme v úvahu. Ochrana dat a zabezpečení informací jsou součástí naší podnikové politiky.

Správce údajů

Správcem údajů odpovědným za zpracování vašich údajů je společnost Bosch eBike Systems. 
Naše kontaktní údaje jsou následující:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Německo

Můžete nás kontaktovat na:
E-mailová adresa: kontakt@remove.this.bosch.de
Tel.: +49 711 400 40990.

 

Zpracování osobních údajů při používání webových stránek a služeb na nich nabízených

Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, smluvní, rezervační a fakturační údaje, které jsou vyjádřením identity fyzické osoby. Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud k tomu existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas, např. v rámci registrace.

 

Kategorie zpracovávaných údajů

Používání našich webových stránek

Při používání našich webových stránek můžete využívat různé služby. Zpracovávají se následující kategorie údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa).
 • Plánovací a kontrolní údaje (např. průzkumy, dotazníky, kontaktní formulář)
 • Údaje o poloze
 • Soubory protokolu

Nakupování na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách máte také možnost navštívit internetový obchod Bosch-ebike a využít zpoplatněné služby. Za účelem objednání služby zpracováváme následující kategorie údajů:

V případě účtu zákazníka:

 • Údaje o objednávce (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa).
 • Základní údaje o smlouvě (smluvní vztah, produkt nebo zájem o uzavření smlouvy)
 • Historie zákazníka
 • Informace o vyúčtování, platbách a výplatách podle smlouvy, včetně údajů týkajících se splátek
 • Komunikační údaje

V případě objednávky bez účtu zákazníka:

 • Údaje o objednávce (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa).
 • Základní údaje o smlouvě (smluvní vztah, produkt nebo zájem o uzavření smlouvy)
 • Informace o vyúčtování, platbách a výplatách podle smlouvy, včetně údajů týkajících se splátek
 • Komunikační údaje

Používání nástroje BDP

Při používání nástroje BDP v souvislosti s eBikem jsou zpracovávány následující kategorie údajů:

 • Údaje týkající se zařízení (např. ID hardwaru, název počítače)
 

Účely zpracování a právní základ

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

 • Poskytování těchto webových stránek

Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. bez registrace nebo jiného zasílání informací, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem poskytování a zobrazování těchto webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti. Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 • Používání našeho online obchodu

Pokud používáte náš internetový obchod, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění smlouvy a vyřízení objednávky v souladu s našimi smluvními podmínkami. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • Kontakt

Na našich webových stránkách vám nabízíme různé možnosti kontaktu (např. kontaktní formulář, e-mailovou komunikaci). V případě dotazů koncových zákazníků týkajících se eBiku (např. zpracování servisního případu, záruční případy) nebo v případě dotazů od prodejců, výrobců nebo novinářů týkajících se produktů a služeb společnosti Bosch eBike Systems zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zodpovězení dotazů, v případě potřeby řešení problémů a udržení a podpory vaší spokojenosti jako zákazníka nebo vašich zákazníků. Takto předané osobní údaje budou použity výhradně k účelu uvedenému při kontaktu s námi. Pokud nás kontaktujete mimo konkrétní smluvní vztah nebo registraci, je právním základem pro zpracování náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě smluvního vztahu nebo registrace podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • Průzkumy týkající se produktů nebo ankety zákazníků prostřednictvím e-mailu a/nebo telefonu

Na našich webových stránkách máte možnost účastnit se průzkumů týkající se produktů a anket zákazníků, které slouží k optimalizaci a vývoji našich produktů a služeb. Pokud si přejete využít možnosti zúčastnit se elektronického (např. e-mailem) nebo telefonického průzkumu produktu nebo zákaznického průzkumu, použijeme vaše osobní údaje ke kontaktování pouze s vaším výslovným souhlasem. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 • Organizování soutěží

Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, vaše osobní údaje budou uloženy a použity za účelem realizace a následného sledování soutěže v souladu s příslušnými podmínkami soutěže. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 • Bosch eBike Zpravodaj zasílaný e-mailem se souhlasem příjemce.

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru Zpravodaje Bosch eBike. Vaše osobní údaje shromážděné v této souvislosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 • 2.2.7 Vyřízení servisní opravy u prodejce jízdních kol nebo servisního partnera/připojení elektrokola k diagnostickému přístroji

Pokud máte obavy ohledně svého elektrokola, jednoduše se obraťte na svého prodejce jízdních kol nebo servisního partnera. Aby bylo možné vaši žádost vyřídit, je nejprve nutné stanovit technickou závadu. Prodejce jízdních kol připojí váš eBike za tímto účelem k diagnostickému přístroji. Po připojení vašeho eBiku k diagnostickému přístroji jsou do systému společnosti Bosch eBike Systems odesílány následující informace o vašem eBiku ke zpracování („údaje o zařízení“): Informace o výrobci, datu výroby a modelu eBiku, ID kola, informace o komponentech eBiku (číslo výrobku, sériové číslo, verze hardwaru a softwaru, údaje o konfiguraci, statistické údaje), jakož i údaje o činnosti eBiku (např. celková doba jízdy, provedené a nadcházející servisní intervaly)". Údaje o zařízení mohou být zpracovávány pro tyto účely: Zpracování vaší poptávky, vyřízení servisní opravy, konfigurace eBiku, provedení aktualizací, resetování zjištěné manipulace, odblokování komponentů eBiku, nastavení systémového času a vylepšení produktu.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (smlouva) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Oprávněný zájem společnosti Bosch eBike Systems vyplývá ze zájmu zpracovat vaši žádost, vyřídit servisní opravu, udržet nebo podpořit vaši spokojenost a optimalizovat naše vlastní produkty.

 • Poskytování digitální servisní knížky

Zpracováváme vaše osobní údaje (např. ID kola, typ servisu, datum servisu, stav kilometrů), abychom vám mohli poskytnout digitální servisní historii vašeho eBiku s informacemi o změnách, aktualizacích a servisních úkonech na vašem kole a abychom umožnili prodejcům eBiků záznamy ve vaší digitální servisní knížce spravovat. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR („souhlas”).

 • Marketing a průzkum trhu

Na našich webových stránkách používáme různé marketingové a sledovací mechanismy, pokud jste nám to povolili, například formou souhlasu, který jste udělili prostřednictvím správce souborů cookie. S pomocí těchto marketingových a sledovacích mechanismů můžeme na našich webových stránkách a na webových stránkách jiných poskytovatelů zobrazovat informace o našich produktech, které vás mohly při používání našich webových stránek zaujmout. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.  

 • Za účelem šetření poruch a z bezpečnostních důvodů a důvodů zachování a ochrany našich práv

Za účelem odstranění závad nebo uchování důkazů v případě bezpečnostních incidentů zpracováváme vaše osobní údaje, abychom splnili naše zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti údajů, čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Kromě toho máme oprávněný zájem na eliminaci poruch a zajištění bezpečnosti našich webových stránek, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud máme oprávněný zájem na prosazování a ochraně našich práv, zpracováváme nezbytné osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Registrace

Pokud chcete využívat služby, které vyžadují smlouvu, požádáme vás o registraci. V rámci registrace shromažďujeme osobní údaje potřebné pro vznik a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, případně údaje o požadovaném způsobu platby, popř. údaje o držiteli účtu), případně další údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné. Povinné údaje jsou označeny *.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Musíte poskytnout osobní údaje potřebné pro navázání a realizaci obchodního vztahu a pro plnění souvisejících smluvních povinností. Musíte poskytnout údaje, které jsme ze zákona povinni zpracovávat. Tyto osobní údaje označujeme v příslušných formulářích nebo funkcích symbolem *. Vezměte prosím na vědomí, že pokud takové osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci uzavřít ani realizovat smlouvu. V tomto případě nelze využívat online nabídek nebo jiných služeb (viz „Účely zpracování a právní základ“).

Soubory protokolů

Při každém použití internetu se určité informace automaticky přenášejí pomocí vašeho internetového prohlížeč a ukládají se do tzv. souborů protokolů. Tyto soubory protokolů uchováváme po dobu 7 dní za účelem zjištění závad a z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetření pokusů o útoky). Poté jsou soubory vymazány. Soubory protokolů, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, jsou vyloučeny z mazání, a to až do konečného vyšetřování příslušné události a vyžaduje-li to povaha konkrétních případů, mohou být předány vyšetřujícím orgánům. Soubory protokolů se také používají (s úplnou IP adresou nebo bez úplné IP adresy) pro účely analýzy, a to za podmínek popsaných v části „Reklama a/nebo průzkum trhu (včetně webové analýzy, bez zákaznických průzkumů)“.
V souborech protokolů jsou uloženy následující informace:

 • IP adresa (Internet Protocol) zařízení, ze kterého se přistupuje na naše webové stránky;
 • Internetová adresa webové stránky, ze které proběhl přístup na naše webové stránky (známá jako původní nebo odkazující URL);
 • Jméno poskytovatele služeb, jehož prostřednictvím se přistupuje na naše webové stránky;
 • Název vyhledaných souborů a/nebo informací;
 • Datum, čas a trvání vyhledávání;
 • Objem přenesených dat;
 • Operační systém a informace o používaném internetovém prohlížeči včetně nainstalovaných doplňků (např. u přehrávače Flash Player);
 • Stavový kód http (např. „žádost úspěšná“ nebo „požadovaný soubor nenalezen“).

Děti

Tento web není určen pro děti mladší 16 let.

Předávání údajů jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje budou předány dalším správcům údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, dále pokud my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na předání údajů a/nebo jste k předání udělili svůj souhlas. Podrobnosti o právních základech a příjemcích nebo kategoriích příjemců naleznete v části o účelech zpracování a právních základech. Kromě toho mohou být údaje předány také dalším správcům údajů, a to v případech, kdy jsme povinni tak učinit ze zákona nebo na základě vymahatelného správního nebo soudního příkazu.

Převod příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat také příjemcům nacházejícím se mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před přenosem zajistíme, že buď na straně příjemce existuje odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo že byl získán váš souhlas s takovým přenosem. Můžete od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro tento účel použijte informace v části Kontaktní údaje.

 

Poskytovatel služeb

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úkoly, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, zpracování plateb, programování, hostování dat a služby tísňové linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména jejich pečlivé nakládání a ochranu dat u nich uložených. Všichni poskytovatelé služeb jsou z naší strany povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonné požadavky. Poskytovateli služeb mohou být i další společnosti skupiny Bosch Group.

Poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb. Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem zpracovávání plateb či výplat vyplývajících ze smlouvy. 

Vaše osobní údaje budou rovněž zpracovávány pro účely vyšetřování a předcházení podvodům, zneužívání, bezpečnostním incidentům a jiným škodlivým činnostem, např. v rámci opatření proti praní špinavých peněz a vymáhání práva. Vychází se přitom z dodržování platných zákonů (např. prevence praní špinavých peněz) a také z našeho oprávněného zájmu na omezení rizika prodlení s platbami. Stejně tak mohou z důvodu našeho oprávněného zájmu na prevenci podvodů a jiných škodlivých aktivit probíhat bezpečnostní vyšetřování a hodnocení rizik. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem výpočtu poplatků, které dlužíme bance, která vaši kartu vydala, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zachování našich obchodních operací. V závislosti na tom, jaký způsob platby si zvolíte v rámci objednávkového procesu, předáme údaje shromážděné pro zpracování plateb (např. bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) úvěrové instituci pověřené provedením platby nebo námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb. V některých případech tyto údaje shromažďují a zpracovávají také poskytovatelé platebních služeb z pozice správců údajů. V takovém případě platí informace o ochraně údajů vydané příslušným poskytovatelem platebních služeb.

Způsob platby: Kreditní kartou 

Pokud platíte kreditní kartou a poskytujete údaje o své bance, kartě a/nebo autorizační údaje, použijeme externí poskytovatele služeb, známé jako „třetí strany“, ke zpracování vaší platby prostřednictvím kreditní karty. „Poskytovatelé plateb prostřednictvím brány“ a poskytovatelé platebních služeb. Poskytovatelé plateb prostřednictvím brány vystupují jako zpracovatelé a zajišťují technické zpracování plateb kartou prostřednictvím technické infrastruktury.  

Poskytovatelé platebních služeb jednají při přijímání a zúčtování platebních transakcí jako nezávislí správci údajů, a to včetně bezpečného směrování a zúčtování transakcí kreditními kartami ve spolupráci mezinárodními společnostmi vydávajícími kreditní karty. Poskytovatelé platebních služeb zpracovávají vaše osobní údaje a také tyto údaje předávají jiným správcům údajů za účelem provedení platby nebo splnění zákonných požadavků. Pokud chcete k platbě použít kreditní kartu, je nutné platbu kartou nejprve autorizovat. Tato autorizace probíhá automaticky pomocí vašich údajů. Roli mohou hrát zejména tyto faktory: výše platby, místo platby, předchozí platební historie, obchodník, účel platby. Bez autorizace není platba kartou možná. Toto nemá vliv na jiné platební metody (např. platba jinou kartou). 

Pro platby kreditní kartou využíváme následujícího poskytovatele platebních služeb:
Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Společnost Payone GmbH působí jako poskytovatel platebních bran a jako poskytovatel platebních služeb. V tomto ohledu platí informace o ochraně dat uplatňované společností Payone GmbH a tyto musí být potvrzeny samostatně.

Způsob platby: „PayPal“ 

Pokud jako způsob platby zvolíte „PayPal“, platba bude zpracována společností 

PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapur 038985 (dále jen „PayPal“) 

PayPal zpracovává vaše údaje jako poskytovatel platebních služeb a je správcem svých vlastních údajů. Přenos vašich údajů do společnosti PayPal Pte. Ltd. v Singapuru, je poskytován na základě závazných, regulačními předpisy schválených podnikových pravidel, která se vztahují i na přidružené společnosti PayPal.

Doba uchovávání; retenční období

V zásadě uchováváme vaše údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich webových stránek a souvisejících služeb nebo máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání (např. můžeme mít stále oprávněný zájem na poštovním marketingu i po naplnění smlouvy) . Vaše osobní údaje poté vymažeme. Výjimkou jsou údaje, které jsme povinni uchovávat pro splnění zákonných povinností (např. podle daňového a obchodního práva jsme povinni po stanovenou dobu uchovávat dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury).

Používání souborů cookie a dalších technologií

V průběhu poskytování našich webových stránek může dojít k použití souborů cookie a dalších technologií.
Soubory Cookie jsou malé textové soubory, které se mohou uložit do vašeho zařízení, když navštívíte webovou stránku. Obecně je možné používat webovou stránku i bez souborů cookie, které k používání nejsou z technického hlediska zapotřebí. 

Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytnými soubory cookie rozumíme soubory cookie, bez kterých nelze zaručit technickou stránku poskytování webu. Patří sem například soubory cookie, které ukládají data za účelem zajištění hladkého přehrávání video nebo audio obsahu. Tyto soubory cookie jsou po ukončení vaší návštěvy vymazány.

Technicky nepodstatné mechanismy

Technicky nepodstatné mechanismy používáme pouze s vaším předchozím souhlasem. Jedinou výjimkou je soubor cookie, který ukládá aktuální stav vašich nastavení soukromí (výběrový soubor cookie). Takto je to nastaveno z důvodu našeho oprávněného zájmu na funkčnosti webu. 

K integraci souborů cookie a mechanismů, které jsou technicky nepodstatné, používáme nástroje třetích stran. Ty zajišťují, že technicky nepodstatné soubory cookie a mechanismy jsou nastavovány pouze s vaším souhlasem. 

 

Používáme následující nástroje:

Název: Správce značek Google

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce:  Správa tagů webu přes rozhraní, integrace programových kódů na naše weby.

 

Soubory cookie a mechanismy pro pohodlné používání

Soubory Cookie a mechanismy přiřazené do této kategorie usnadňují provoz a umožňují tak pohodlnější procházení našich webových stránek. V těchto souborech cookie mohou být uložena například vaše jazyková nastavení. 

 

Marketing

Pomocí marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů můžeme my a naši partneři zobrazovat nabídky založené na vašich zájmech, a to na základě analýzy vašeho chování při používání webu.

Mechanismy a poskytovatele použité na tomto webu naleznete níže.

– Analýza: Analytické nástroje používáme k měření například počtu zobrazení stránek nebo vašich vzorců používání našeho webu. Sem může patřit například analýzu souborů protokolů.

– Sledování konverzí: Pokud jste se dostali k naší digitální nabídce prostřednictvím reklamy příslušného partnera, daný partneři pro sledování konverzí umístí kvůli této analytické službě do vašeho počítače příslušný soubor cookie („soubor cookie pro konverze“). Pokud navštívíte naši konkrétní naši a ještě nevypršela platnost souboru cookie, můžeme my i poskytovatel sledování konverzí rozpoznat, že konkrétní uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naše stránky. To je také možné u různých zařízení. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverze se používají ke generování statistik konverzí a k zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí.

– Retargeting: Nástroje pro retargeting využívají pro vytváření profilů používání reklamní soubory cookie nebo reklamní soubory cookie třetích stran, webové majáky (neviditelná grafika nazývaná také pixely nebo sledovací pixely) nebo podobné technologie. Profily používání se používají pro zájmově orientovanou reklamu a ke kontrole frekvence, s jakou se uživateli zobrazují určité reklamy.

 

Používáme následující nástroje:

Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Analýza chování uživatelů (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), vytváření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací mezi zařízeními od přihlášených uživatelů Google (sledování na různých zařízeních), obohacení pseudonymních uživatelských dat o informace specifické pro cílovou skupinu a poskytované společností Google, retargetingem, uživatelským testováním, sledováním konverzí a retargetingem v souvislosti s Google Ads.

 

Název: Google Ads

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu prostřednictvím pixelu „Google Ads Remarketing Tag“, a to za účelem vytváření přehledů kampaní, sledování konverzí, kliknutí a také cílené reklamy mimo naše webové stránky (retargeting) prostřednictvím např. URL, odkazující URL, členství v námi definovaných re-marketingových seznamech. Výše uvedené informace lze také použít k propojení s vaším účtem Google a k zařazení do remarketingových seznamů. Od společnosti Google o vás nezískáváme žádné osobní údaje, pouze anonymizované přehledy kampaní o cílové skupině a výsledcích reklamy.

 

Název: Google Optimise

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Soubor cookie může sledovat, jak se uživatel choval na řadě webů, uživatelské testování
 

Název: Facebook-Pixel

Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Se společností Facebook neseme společnou odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracovávání vašich osobních údajů v naší online nabídce prostřednictvím kódu Facebook Pixel. Se společností Facebook jsme uzavřeli smlouvu o společné odpovědnosti. Cílem je v souvislosti se společným zpracováváním údajů stanovit své příslušné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s GDPR. Podstatný obsah smlouvy si můžete kdykoli zobrazit na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Zmíněný obsah upravuje zejména to, jaká bezpečnostní opatření musí společnost Facebook dodržovat (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a jak lze vůči společnosti Facebook uplatňovat práva subjektu údajů.

Funkce: Společnost Facebook zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu prostřednictvím kódu Facebook Pixel, a to za účelem vytváření přehledů kampaní, sledování konverzí, sledování kliknutí na události a kvůli cílení reklamy mimo naše webové stránky (retargeting) pomocí HTTP hlaviček (včetně IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče, URL, odkazující URL a vaší osoby), dat specifických pro pixel (včetně ID pixelu a Facebook cookie), schématu klikání, volitelných hodnot (například konverze, typ stránky), názvů polí formuláře (jako „e-mail“, „adresa“, „množství“ při nákupu produktu nebo služby).

Od společnosti Facebook o vás nezískáváme žádné osobní údaje, pouze anonymizované přehledy kampaní o webové cílové skupině a výsledcích reklamy.
Na Facebooku se můžete z přijímání zájmově orientovaných reklam odhlásit změnou předvoleb inzerce na webových stránkách Facebooku. Případně se můžete odhlásit z používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte odhlašovací stránku Digital Advertising Alliance na adrese http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN nebo stránku http://www.youronlinechoices.com.

Více informací najdete na: https://www.facebook.com/policy

 

Název: Trade Desk Pixel 

Poskytovatel: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, Kalifornie, CA – 9300, USA

Funkce: The Trade Desk je reklamní technologická platforma pro správu digitálních marketingových kampaní, která na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje. K tomu je pomocí souborů cookie analyzováno chování uživatelů při procházení našich webových stránek. The Trade Desk shromažďuje a zpracovává osobní údaje o uživatelích, zařízeních a reklamách, a stejně tak o jejich umístění. Mezi ně patří například jasné identifikátory souborů cookie, identifikátory reklam pro mobilní zařízení, IP adresy a další informace o prohlížečích a zařízeních, jako je typ, verze a nastavení. 
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vzít zpět v nastavení souborů cookie používaného nástroje pro správu souhlasu.

Další informace najdete na stránce: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Název: Media Intelligence Network

Poskytovatel: Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburk, Německo

Funkce: Media Intelligence Network je platforma pro správu dat pro použití retargetingu. Na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje. Retargeting je proces sledování používaný v online marketingu, kdy je vaše návštěva našich webových stránek označena a poté, když navštívíte jiné webové stránky, jsou do nich vkládány reklamy na produkty, které jste si dříve prohlíželi na našich webových stránkách. Soubor cookie vytvořený nástrojem Media Intelligence Network slouží k rozpoznání koncového zařízení, které jste použili. Na základě vaší předchozí návštěvy našich webových stránek zaznamenává váš zájem o konkrétní produkty a používá se k cílení reklamy na dalších webových stránkách. Pomocí daného souboru cookie může Media Intelligence Network stanovit takzvaný konverzní poměr. Ten určuje počet osob, které se po kliknutí na reklamu propagované nabídky rozhodly k nákupu. 
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo vzít zpět v nastavení souborů cookie používaného nástroje pro správu souhlasu.

Další informace najdete na stránce: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policyeng.do

 

Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a mechanismu sledování můžete spravovat ve svém prohlížeči a/nebo v našich nastaveních ochrany osobních údajů:
Poznámka: Zvolená nastavení se týkají pouze prohlížeče, který používáte.

 • Zakázání všech souborů cookie
  Pokud si přejete zakázat všechny soubory cookie, přejděte prosím do nastavení prohlížeče a deaktivujte nastavení souborů cookie. Nezapomeňte, že to může mít vliv na funkčnost webové stránky.
 • Správa vašich nastavení týkajících se technicky nepodstatných souborů cookie a mechanismů sledování
  navštívíte-li naše webové stránky, budete ve vrstvě souboru cookie dotázáni, zda udělíte souhlas s použitím souborů cookie pro pohodlné používání, marketingových souborů cookie a/nebo sledovacích mechanismů. V našem nastavení ochrany osobních údajů můžete s platností do budoucna zrušit již udělené souhlasy, nebo nám svůj souhlas dát později.
 

Youtube

Tento web používá videa z videoplatformy YouTube. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání video souborů. Provozuje ji společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a její mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, o dalším zpracování a použití údajů ze strany společnosti YouTube, o vašich právech a o volitelných možnostech ochrany údajů naleznete v oznámení společnosti Google o ochraně údajů.

Mapy Google

Tento web využívá mapové služby webu Google Maps. Web Mapy Google provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a její mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro zvýšení ochrany vašich dat při návštěvě našich webových stránek jsou Mapy Google začleněny do stránek pomocí tzv. „řešení na 2 kliknutí“. Jakmile v naší nabídce načtete odpovídající stránku, vloží se služba Mapy Google pouze tehdy, pokud aktivujete odpovídající tlačítko. Takto se spojení se službou Google Maps, včetně přenosu dat protokolu do Google, navazuje pouze při interakci se službou Google Maps. Jakmile interagujete se službou Google Maps, data se také přenášejí do společnosti Google fungující jako správce dat a dochází ke kontaktu s reklamní sítí Google DoubleClick. Tím se mohou spustit další úkony zpracování dat, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, o dalším zpracování a použití údajů ze strany společnosti Google, o vašich právech a o volitelných možnostech ochrany údajů naleznete v oznámeních společnosti Google o ochraně údajů.

Newsletter s přihlášením; Právo na odstoupení

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru newsletteru Bosch eBike. Newsletter distribuujeme na základě vašeho souhlasu. Pro potvrzení vašeho souhlasu používáme postup „dvojitého přihlášení“, což znamená, že vám budeme newsletter zasílat e-mailem pouze tehdy, pokud jste dříve výslovně potvrdili aktivaci služby newsletter kliknutím na odkaz v oznámení. Zasílání newsletteru můžete kdykoli ukončit odvoláním svého souhlasu. Chcete-li zrušit odběr e-mailového newsletteru, klikněte na odkaz uvedený v newsletteru. Případně nás prosím kontaktujte pomocí informací uvedených v části Kontakt.

Chování čtenářů našeho newsletteru analyzujeme na základě jejich souhlasu. Cílem je optimalizovat náš obsah a přizpůsobovat newsletter tak, aby odpovídal potřebám čtenářů. Za účelem této analýzy obsahují odeslané e-maily takzvané webové majáky, označované také jako pixely. Když čtete newsletter, zaznamenáme, na které odkazy v newsletteru kliknete, a použijeme tyto informace k odvození vašich osobních zájmů. Tyto údaje propojujeme s technickými informacemi o vašem zařízení (např. čas přístupu, typ prohlížeče a operační systém). Tato analýza neproběhne, pokud svůj souhlas odvoláte nebo pokud jste ve výchozím nastavení ve svém e-mailovém programu deaktivovali zobrazování obrázků. V tomto případě se newsletter nezobrazí celý a možná nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Jakmile zobrazíte obrázky, aktivuje se výše popsané vyhodnocování.

Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Po kliknutí na odkaz již nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracovávání a používání jakýchkoli osobních údajů předávaných třetí straně kliknutím na její odkaz (jako je IP adresa nebo URL stránky, na které je odkaz umístěn), protože chování třetích stran je samozřejmě mimo naši kontrolu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za zpracovávání těchto osobních údajů třetími stranami.

Práva uživatelů

Potřebujete-li uplatnit svá práva, použijte prosím informace v části Kontaktujte nás. Uveďte prosím dostatek informací, abychom vás mohli jasně identifikovat.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na upřesnění osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat.  

Námitka proti přímému marketingu

Proti zpracovávání vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku („námitka proti reklamě“). Pamatujte prosím, že z organizačních důvodů může docházet k překrývání mezi vaší námitkou a používáním vašich údajů v již probíhající kampani.

Námitka proti zpracovávání údajů v případě právního základu „oprávněného zájmu“

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z naší strany z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to pokud taková námitka vychází z právního základu „oprávněného zájmu“. Je nutno uvést důvody. 

Poté pozastavíme zpracovávání vašich údajů, a to do doby, než prokážeme (v souladu se zákonnými ustanoveními), že existují závažné a legitimní důvody pro další zpracovávání, které převažují nad vašimi právy.

 

Právo na odvolání u dozorčího úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti vaše bydliště nebo federální stát, nebo na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti naši společnost.

Kontakt

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v části „Správce údajů“.

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Chcete-li nahlásit porušení ochrany údajů, použijte prosím následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.
Máte-li podněty a stížnosti ohledně zpracovávání vašich osobních údajů, doporučujeme, abyste se obrátili na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení skupiny Bosch Group pro zabezpečení informací a ochranu údajů (C/ISP)
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NĚMECKO
nebo mailto: DPO@bosch.com

Změny v oznámení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V těchto případech také svoje oznámení o ochraně údajů odpovídajícím způsobem přizpůsobíme. Proto si prosím aktuálnost verze našich zásad ochrany osobních údajů ověřujte.

Revize: 13. 7. 2021