Právní upozornění

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2024, všechna práva vyhrazena.

Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, včetně jejich rozložení na webových stránkách Bosch, podléhají ochraně autorských práv a další ochranné legislativě. Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat, distribuovat, upravovat nebo zpřístupňovat třetím stranám pro komerční účely. Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují také obrázky chráněné autorským právem třetích stran.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, veškerý značkový obsah uváděný na webových stránkách společnosti Bosch je registrován jako ochranná známka. To platí zejména pro značky, štítky, firemní loga a emblémy společnosti Bosch. Značka a designové prvky uvedené na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Robert Bosch GmbH, Německo.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento web byl vytvořen s maximální možnou péčí. Nemůžeme však zaručit, že informace na něm obsažené jsou zcela přesné a bez chyb. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo kvůli této webové stránce, pokud k tomu nedošlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí společnosti Bosch.

Licence

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách společnosti Bosch je chráněno. K duševnímu vlastnictví patří i patenty, značka a autorská práva. Tato webová stránka neposkytuje licence k používání duševního vlastnictví společností Bosch Group (Bosch) nebo třetích stran.

Online řešení sporů (ODR)

Informace o online řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR). Tato platforma by měla sloužit jako přístav pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků souvisejících s nákupními smlouvami nebo smlouvami o poskytování služeb online.

Platforma je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezúčastníme se žádného postupu řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími orgány.