Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelná mobilita na eBiku

Naše mobilita se zodpovídá za více než pětinu celosvětových emisí CO2. Jízda na eBiku pomáhá tuto hodnotu snižovat, protože nám umožňuje omezit dopravu a její dopad na životní prostředí. Nemá přitom velké nároky na prostor a nevytváří hluk ani nevypouští výfukové plyny. Je to ten správný krok pro životní prostředí. A tedy i pro každého z nás.

Přechod na eBike je však jen jedním z mnoha kroků směrem k udržitelné mobilitě. Ve společnosti Bosch eBike Systems začíná cesta ještě mnohem dříve: Na této stránce vám ukážeme, jak soustavně pracujeme na tom, aby byl životní cyklus eBiku ekologicky, ekonomicky i sociálně udržitelnější, a vysvětlíme vám, jakou roli má udržitelnost pro celou společnost Bosch. Dáme vám také tipy a triky pro udržitelnější elektrocyklistiku a obecné informace k udržitelnosti eBiků.

Porovnání emisí CO2

eBike je odpovědí na současné problémy a výzvy: omezené zdroje, změna klimatu, urbanizace. eBiky jsou efektivnější alternativou k jiným dopravním prostředkům, zejména při jízdě na krátké vzdálenosti. Lidé, kteří jezdí na eBiku, se přepravují levněji a s nižším dopadem na životní prostředí. 

Přestože se při výrobě součástí eBiků, například akumulátoru nebo pohonu, produkuje více emisí než při výrobě běžných kol, lidé na eBiku jezdí mnohem častěji a na výrazně delší vzdálenosti. V běžném životě lze eBike použít v mnoha situacích namísto auta, například na nákupy s kolem eCargo bike. Přitom si eBike vystačí s jen velmi malým množstvím energie, kolem 7 Wh elektřiny na ujetý kilometr.

Vezmeme-li v úvahu pouze dobu strávenou na silnici na vašem eBiku, vede spotřeba energie k průměrným emisím 2–5 g CO2 / km, v závislosti na výkonovém mixu. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí vypouští oproti tomu osobní automobil přibližně 150 g CO2 /osobokilometr, zatímco veřejná doprava vypouští 50 až 110 g CO2 / km. V porovnání s ostatními dopravními prostředky mají jízdní kolo a eBike výrazně nižší emise.

eBike je tedy při jízdě na silnici ještě udržitelnější

Připravili jsme pro vás pár tipů a triků pro udržitelnější elektrocyklistiku. Od účinnějšího využívání akumulátoru přes ještě delší dojezd a delší skutečnou životnost výrobku, až po ekologický přístup při jízdě na trailu.

Akumulátor tvoří velkou část uhlíkové stopy vašeho eBiku. Jeho správné používání je tedy zásadní – nejen pro váš požitek z jízdy, ale také pro vyšší udržitelnost. Správným zacházením a péčí můžete optimalizovat skutečnou životnost akumulátoru svého eBiku. Další informace o udržitelnějším zacházení a používání naleznete v našem Průvodci akumulátory.

Přejděte na Průvodce akumulátory

Samozřejmě, že cyklisti na horském elektrokole chtějí překonávat hory. Je však nutné dbát na ohleduplnost k přírodě a ostatním lidem. Profesionální cyklista eMTB, Stefan Schlie, v krátkém videu vysvětluje, jak si se správnou etiketou může každý užít zábavu, a přitom udržitelně.

Pěkný život máte na dosah ruky: Dovolená s elektrocyklistikou je nejen ekologická, ale také zábavná a udržíte si fyzičku. Prožijete jedinečné zážitky a přitom zůstanete ohleduplní k přírodě. Máme pro vás několik tipů, jak snížit svou ekologickou stopu na dovolené.

Zjistit více

Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelnost je sdílená odpovědnost, a my ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se rozhodli na udržitelnou budoucnost zaměřit. Jako součást skupiny Bosch Group máme společný cíl: Chceme, aby naše produkty přispěly ke klimaticky šetrné budoucnosti, ve které se budou lidé přepravovat udržitelným a flexibilním způsobem s potěšením z jízdy. 

Převzít odpovědnost – postavit se výzvám.

Myšlenku udržitelnosti nebere společnost Bosch eBike Systems jen jako nezbytnost, ale i jako samozřejmost. Hlavní strategie udržitelnosti společnosti Bosch „Nové dimenze – udržitelnost 2025“ popisuje cíle společnosti vycházející ze šesti základních aspektů: ochrana klimatu, zdraví, lidská práva, voda, oběhové hospodářství a diverzita. Ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se v rámci globální strategie udržitelnosti zavázali držet tří strategických pilířů:

  1. omezení uhlíkové stopy našich produktů,
  2. odpovědnost a transparentnost v dodavatelských řetězcích a 
  3. rozvoj fungujícího oběhového hospodářství. 

 Od okamžiku, kdy začneme produkt vyvíjet, věnujeme velkou pozornost jeho dopadu na životní prostředí. Na základě tohoto přístupu „Design pro životní prostředí” zvažujeme, jak lze nový produkt navrhnout tak, aby byl co nejudržitelnější v celém hodnotovém řetězci. Začíná to výběrem ekologických surovin a používáním recyklovatelných materiálů, pokračuje energeticky úspornými výrobními kroky a končí návrhem co nejudržitelnějších obalů.

Uhlíková stopa

Udržitelnost je klíčovým kritériem při vývoji našich produktů. Provádíme ekologická posouzení, hodnotíme environmentální aspekty pro konkrétní produkt v každé fázi životního cyklu a neustále pracujeme na jejich zlepšování. 

Analýza uhlíkové stopy a životního cyklu

 Uhlíková stopa za celý životní cyklus je klíčovým ukazatelem při porovnávání udržitelnosti produktů. V rámci takzvaného posuzování životního cyklu (anglicky LCA) hodnotíme environmentální aspekty specifické pro produkt ve všech fázích životního cyklu – od pořízení surovin přes výrobu a používání až po likvidaci. 

Ve spolupráci se společností TÜV Rheinland jsme podrobně vypočítali průměrnou uhlíkovou stopu eBiku a součástek systému Bosch eBike (pohonná jednotka, akumulátor, displej, řídicí jednotka) a našli největší potenciál úspor. 

Výsledkem je, že v průběhu celého životního cyklu – od výroby po recyklaci – vyprodukuje eBike přibližně 300 kg CO2. Okolo 75 % emisí CO2 připadá na materiál a výrobu, asi 15 % na samotné používání elektrokola a zbývajících 10 % na přepravu, balení a recyklaci. 121 kg, což odpovídá přibližně 36 % celkové uhlíkové stopy, připadá na systém elektrokola, tedy součásti, které jsou potřeba, aby z běžného jízdního kola vzniklo elektrokolo. Většinu z toho tvoří akumulátor eBike. 

Pomocí těchto dat dokážeme stanovit negativní dopad na životní prostředí a navrhnout tak produkty, které budou v budoucnu udržitelnější.

Zodpovědnost v dodavatelském řetězci

Vypracováváme systematickou analýzu sociálních a ekologických rizik v celém hodnotovém řetězci. Naším cílem je zajistit naprostou transparentnost našeho dodavatelského řetězce všech produktů Bosch eBike.

Transparentnost v dodavatelském řetězci

Klíčovým pilířem naší snahy v oblasti udržitelnosti je transparentní dodavatelský řetězec, který umožňuje důsledné sledování všech nejdůležitějších surovin. Největší pozornost je věnována zejména akumulátoru eBike. Například v roce 2021 jsme ve spolupráci s dodavateli článků akumulátorů vytvořili „dotazník udržitelnosti“, abychom zjistili důležité podrobnosti o dodavatelském řetězci – až k získání surovin v dole. Naším cílem je rozšířit oblast působnosti tak, aby zahrnovala další součásti systému elektrokola z materiálů jako hliník a hořčík – například pohonný systém a řídicí jednotka. Výsledky budou rovněž ověřeny příslušnými posouzeními. Chcete se dozvědět více o globálních normách dodavatelského řetězce společnosti Bosch? Další informace jsou dostupné zde.

Kobalt ve článcích akumulátoru

V rámci snahy o neustálé snižování množství kritických surovin v akumulátorech eBike pracujeme společně s našimi dodavateli na pokroku v technologickém vývoji článků akumulátorů. Od roku 2013 se nám již pomocí technického vývoje podařilo snížit obsah kobaltu v katodě článku akumulátoru eBike o 65 %. Naším cílem je obsah kobaltu dále snižovat a zároveň zvyšovat kapacitu článku akumulátoru.

Oběhová ekonomika

Snažíme se nabízet a zlepšovat řešení recyklace na všech našich trzích, např. společným zaváděním nebo doporučováním průmyslových řešení a přímým kontaktováním společností zaměřených na recyklaci. Pilíř oběhového hospodářství zahrnuje také rozvoj nových konceptů pro balení a přepravu produktů.

Přepracování pohonů eBike

Opravitelnost a snadná údržba jsou dvě z nejdůležitějších kritérií při vývoji výrobků a základy pro fungující oběhové hospodářství. Nezávislým prodejcům jízdních kol poskytujeme znalosti a nástroje, které potřebují k údržbě a drobným opravám pohonné jednotky. Pohonné jednotky Bosch eBike, které se v rámci záruky a dobré vůle bezplatně vyměňují, jsou repasovány. Jinými slovy jsou odborně obnoveny a po absolvování výstupního testu se vrací k zákazníkům plně funkční.

Recyklace akumulátorů eBike

Když akumulátor dosáhne konce své životnosti, je třeba ho vhodným způsobem zlikvidovat. Uživatele našich systémů elektrokol vyzýváme, aby odevzdali vadné nebo nepoužívané akumulátory svému místnímu specializovanému prodejci, který zajistí jejich řádnou likvidaci. Vhodné postupy recyklace šetří zdroje a cenné suroviny se vracejí do koloběhu. Společnost Bosch eBike Systems podporuje nové a udržitelné způsoby recyklace. Účinnost opětovného zpracování závisí na postupu recyklace. Nové postupy recyklace mohou mít účinnost recyklace přes 90 %.

Ve většině případů mohou elektrocyklisté akumulátory nechat vrátit a recyklovat zdarma. 

Nové koncepty pro balení a přepravu produktů

Od září 2020 jsou pohony eBike od společnost Bosch eBike Systems dodávány v udržitelných a snadno recyklovatelných baleních z nasávané kartonáže namísto polystyrenu. Tím se šetří náklady na materiál a recyklaci, ale navíc se zajistí optimalizovaná hustota balení během přepravy a skladování – a nakonec vede ke snížení emisí CO2 o přibližně 45%. Na základě intenzivního testování jsme navíc byli schopni u našich akumulátorů PowerTube přestat používat plastové obaly, čímž jsme při balení snížili emise CO2 asi o 20 %. Naše výrobky dodáváme také na europaletách, které se po vyložení produktu vrací a znovu používají.

Chceme, aby naše produkty přispěly ke klimaticky šetrné budoucnosti, ve které se budou lidé přepravovat udržitelným a flexibilním způsobem s potěšením z jízdy.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Co dělá společnost Bosch z hlediska udržitelnosti?

Ekonomické, ekologické a společensky odpovědné chování je základem našeho úspěchu – toto přesvědčení je stěžejní pro celou naši společnost a odráží se ve všech oblastech naší činnosti.

Průkopníci v ochraně klimatu

Ve společnosti Bosch máme společný cíl: snažíme se zlepšit kvalitu života lidí a chránit živobytí současných i budoucích generací tím, že jednáme udržitelným způsobem. Jsme průkopníkem zejména v ochraně klimatu. Skupina Bosch se svými více než 400 pobočkami po celém světě je od roku 2020 uhlíkově neutrální (emise CO2 v rámci Scope 1 a 2). Za tímto účelem byly v roce 2022 zbývající emise ve výši 0,7 milionu tun CO2 kompenzovány emisními povolenkami. Reporting Scope 1, 2, 3 se používá v souladu s GHG protokolem pro měření a porovnávání emisí firem Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Nyní chceme optimalizovat kombinaci opatření a tím ještě více snížit dopad na životní prostředí. Chránit klima chceme však také mimo naši přímou sféru vlivu a také chceme systematicky snižovat emise ve výrobě i následně – naším cílem je do roku 2030 dosáhnout snížení emisí o 15 %.

Zjistit více

Časté dotazy k udržitelnosti

Elektrozařízení lze odevzdat v jakémkoli recyklačním centru. Malá elektrozařízení je možné odevzdávat také ve specializovaných prodejnách s prodejní plochou nad 400 m2. Před likvidací je třeba všechny vyjímatelné baterie z elektrozařízení vyjmout a odevzdat je do systému pro sběr baterií. Vezměte prosím na vědomí, že na displejích mohou být uloženy osobní údaje.

V 21. století čelí města velkým výzvám: růstu světové populace, mizejícím surovinovým zdrojům a klimatickým změnám. Hledají se řešení. K udržitelnému urbanistickému rozvoji a zlepšení kvality života ve městech může významně přispět elektromobilita. Velké šance nabízejí zejména elektrokola. Pomáhají chránit přírodní zdroje a snižovat emise.  Elektrokola jsou efektivním a účinným dopravním prostředkem zejména při jízdách na krátké vzdálenosti. Kdo používá elektrokolo, jezdí rychle, levně a ekologicky. Elektrokolo má z hlediska dopravní politiky velmi velký potenciál zejména v městském prostředí. 

Jízdní kolo je jedním z nejudržitelnějších dopravních prostředků. S velmi malým množstvím použitého materiálu a nízkou hmotností umožňuje flexibilní, bezemisní, tichou a ke klimatu šetrnou mobilitu. A navíc pravidelné ježdění na kole prospívá zdraví. 

eBike je dalším vývojovým stupněm cyklistiky. Umožňuje delší jízdy, překonávání větších vzdáleností a zdolávání větších výškových rozdílů. Celkově lze říci, že možnosti využití se díky eBikům výrazně rozšiřují, aniž by se vlastnosti eBiku a emise CO₂ při jeho výrobě zásadně lišily oproti klasickým jízdním kolům. Akumulátor a pohon sice potřebují více energie, zejména při výrobě, než u obyčejného jízdního kola, ale platí, že ten, kdo má elektrokolo, jezdí běžně mnohem více, čímž z velké části nahrazuje auto či jiné dopravní prostředky. A navíc na eBiku jezdí častěji a na výrazně větší vzdálenosti. Kromě toho potřebná energie odpovídá v průměru asi 7 Wh elektrické spotřeby na ujetý kilometr, což je velmi málo. 

Pro společnost Bosch je ochrana klimatu zásadní součástí společenské odpovědnosti. Od roku 2020 je více než 400 závodů Bosch na světě klimaticky neutrálních. Včetně divize Bosch eBike Systems.
Problematika udržitelnosti hraje i u Bosch eBike Systems hlavní roli a je součástí firemní strategie. Již při vývoji produktu intenzivně řešíme, jak zlepší kvalitu lidského života, sníží zátěž pro životní prostředí a jak by věci šly řešit ještě úsporněji z hlediska využívání přírodních zdrojů. Ekologický design je nedílnou součástí našeho procesu vývoje produktu: Již ve fázi konceptu zkoumáme, jak nový produkt navrhnout tak, aby byl udržitelnější. Sledovaná kritéria se i v této rané fázi týkají celého výrobního řetězce, tedy například výběru ekologických surovin, využití recyklovaných materiálů a energeticky účinnějších výrobních kroků či podoby obalů ve prospěch udržitelnějších alternativ.

Vždy, když vyvíjíme nebo vylepšujeme nějaký produkt, zkoumáme, jak můžeme snížit dopad našich produktů na životní prostředí během jejich životního cyklu. Hlavním motivem je důsledná úspora materiálů, kdy každou další generaci našich komponent vždy vyvíjíme a navrhujeme tak, aby byla menší, kompaktnější a lehčí. Redukcí dílů snižujeme potřebné množství materiálu, což znamená méně surovin a výrazné zjednodušení náročnosti vývoje a výroby. Příkladem je snižování hmotnosti našich pohonů, například u Performance Line CX se v systému Bosch eBike 2 podařilo dosáhnout úspory hmotnosti přibližně o 25 % oproti předchozímu modelu. Standardizací našich produktů a omezením počtu variant a dílů dosahujeme škálování výrobních procesů, což vede ke snížení energetické náročnosti každého jednotlivého dílu. Další příklady se skrývají v naší obalové strategii. Od září 2020 dodáváme pohony našim zákazníkům v ekologickém tvarovaném obalu z recyklovaného papíru. Po rozsáhlém testování bezpečnosti jsme navíc mohli upustit od plastových obalů pro naše akumulátory PowerTube, a ušetřit tak přibližně čtvrtinu emisí CO₂, které na tyto obaly připadají.

Společně s TÜV Rheinland Energy GmbH jsme spočítali a vyhodnotili uhlíkovou stopu produktu v souladu s ISO 14067. Během celého životního cyklu eBiku (včetně všech fází: od výroby, balení, přepravy až po použití a recyklaci) činí průměrná uhlíková stopa 300 kg CO₂ ekv.

Uhlíková stopa eBiku je tedy přibližně dvakrát větší než u klasického jízdního kola. Jedná se o průměrnou hodnotu, která se může lišit v závislosti na modelu. Za celou dobu životnosti se relativní uhlíková stopa eBiku pohybuje kolem 15-25 g/km v závislosti na celkovém počtu ujetých kilometrů. Pokud sledujeme čistě fázi užívání, a tedy způsobené emise v důsledku spotřeby elektřiny, dostaneme průměrnou hodnotu CO₂ 2-5 g/km, a to v závislosti na energetickém mixu.

Během celého životního cyklu eBiku (včetně všech fází: od výroby, balení, přepravy až po použití a recyklaci) činí průměrná uhlíková stopa 300 kg CO₂ ekv. Uhlíková stopa eBiku je tedy přibližně dvakrát větší než u klasického jízdního kola. Jedná se o průměrnou hodnotu, která se může lišit v závislosti na modelu.
Pro objektivní srovnání je však třeba vzít v úvahu, že uživatelé elektrokol stále častěji využívají svůj eBike v každodenním životě a často tak nahrazují automobil nebo jiný dopravní prostředek. A navíc na elektrokole jezdí dvakrát až třikrát častěji a na výrazně větší vzdálenosti.

Průměrná spotřeba elektřiny u eBiku se systémem Bosch eBike je kolem 7 Wh/km. Tato hodnota vyplývá z dojezdového testu R200 pro eBiky se systémem Bosch eBike.

Pokud se podíváme na emise CO₂ způsobené spotřebou elektřiny, zjistíme, že průměrná hodnota CO₂ je 2-5 g/km v závislosti na energetickém mixu. Při nabíjení ekologickou elektřinou jsou emise CO₂ při používání eBiku dokonce zcela nulové. Oproti tomu má auto podle Spolkového úřadu pro životní prostředí uhlíkovou stopu kolem 150 g CO₂ / osobokilometr (oskm) a veřejná doprava mezi 30 a 80 g CO₂ / oskm.

Bosch eBike Systems nezískává suroviny jako například lithium přímo, ale nakupuje je jako součást produktů od dodavatelů lithium-iontových článků. Základním pilířem snah o udržitelnost v odvětví výroby eBiků je transparentní dodavatelský řetězec, který umožňuje rozsáhlé sledování tzv. kritických surovin. Například po našich dodavatelích akumulátorových článků požadujeme komplexní informace o dodavatelském řetězci, které jsou sledovány až k nákupu surovin. Naši dodavatelé musejí obecně splňovat přísná kritéria, která vycházejí z principů iniciativy v rámci OSN Global Compact, základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce (ILO) a z norem společnosti Bosch, jež jsou v některých ohledech ještě přísnější.

U akumulátorů Bosch eBike se používají válcové lithium-iontové články. Technologie těchto článků je v podstatě identická s články, které se montují do některých elektromobilů. Na jeden elektromobil je zapotřebí asi 5000-8000 válcových článků, u běžných akumulátorů eBike je to kolem 40 až 60. Jeden elektromobil tak počtem článků odpovídá v průměru 130 eBikům.

Hlavní prioritou našich produktů, včetně akumulátorů, je bezpečná konstrukce. Vysoké standardy kvality a bezpečnosti umožňují robustnost a dlouhou životnost. Optimálně přizpůsobené specifikace článků a elektronika s optimalizovanou životností přispívají k maximalizaci provozuschopnosti a energetickému výkonu akumulátoru, a tím k co nejudržitelnějšímu využití použitých materiálů. Vzdálenost ujetá s pomocí akumulátoru Bosch eBike během jeho životnosti může při vhodném používání a zacházení dosáhnout až 60 000 km. Abychom udrželi ekologický dopad akumulátorů na nízké úrovni, snažíme se v souladu s bezpečnostními požadavky udržet při vývoji produktů co nejnižší podíl tzv. kritických surovin v článcích a zároveň zvyšovat podíl recyklovaných materiálů. Například od roku 2013 došlo ke snížení obsahu kobaltu v katodě článků akumulátoru o celých 65 %. Podporou našich dodavatelů článků navíc zajišťujeme, že můžeme sledovat celý dodavatelský řetězec, a zajistit tak sociálně odpovědnější těžbu surovin.

Jako divize společnosti Bosch je Bosch eBike Systems integrována do sítě závodů celého koncernu. Komponenty našich systémů elektrokola jsou vyvíjeny v hlavním sídle divize Bosch eBike Systems v německém Reutlingenu. Výroba a sestavení pohonů probíhá v závodech Bosch v maďarském Miskolci. Výroba a sestavení akumulátorů probíhá převážně také v závodě Bosch v maďarském Miskolci a částečně v malajsijském Penangu.

Použití materiálů s podílem recyklátu se zvažuje v každém vývojovém projektu a kriticky ověřuje, zejména s ohledem na požadavky na produkty a bezpečnostní normy. Tímto směrem budeme pokračovat i v budoucnu. Aktuálně je podíl recyklovaných materiálů u komponent eBiků ještě nízký. Mix materiálů v našich produktech je optimalizován pro specifický účel použití, a tedy pro vysoké požadavky na spolehlivost a reprodukovatelnost. Také v případě obalových materiálů zkoumáme, jak lze navrhnout skladbu materiálů tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Usilujeme například o omezení používání jednorázových obalů a o plynulé zvyšování podílu udržitelných obalových materiálů a vratných obalů. Příkladem může být naše obalová strategie. Od září 2020 dodáváme pohony našim zákazníkům ve tvarovaném obalu z recyklovaného papíru.

Právní normy pro recyklaci si upravuje každý stát odlišně. Za recyklaci odpovídá výrobce akumulátoru. Jakmile však eBike překročí státní hranici jako produkt, stává se výrobcem automaticky dovozce. V zemích mimo Německo je to výrobce nebo prodejce jízdních kol. Na základě tohoto přístupu nabízí Bosch eBike Systems v Německu přímé řešení recyklace. Na všech ostatních trzích, kde působíme, např. v USA, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, naše zákazníky maximálně podporujeme a prosazujeme celostátní oborová řešení, pokud v některých regionech ještě neexistují.

Jakmile akumulátor dosáhne limitu své životnosti, musí se řádně zlikvidovat. V Německu se uplatňuje „systém společného zpětného odběru baterií“, známý pod zkratkou GRS. Žádáme uživatele našich systémů elektrokol, aby v případě vadného akumulátoru nebo akumulátoru, který dosloužil, vyhledali specializovanou prodejnu, která zajistí odbornou likvidaci. Pro majitele eBiku a prodejce je recyklace zdarma.
Odborná recyklace šetří přírodní zdroje a cenné suroviny se vracejí zpět do materiálového cyklu. Tímto způsobem se s vysokou recyklační účinností dají znovu získat suroviny jako hliník, měď, kobalt nebo nikl a opět použít pro nové produkty.

Celková průměrná uhlíková stopa elektrokola je 300 kg CO₂ ekv. Přibližně 120 kg CO₂ ekv. z toho připadá na systém Bosch eBike.
Již přibližně po 800 kilometrech na eBiku jsou amortizované emise za systém elektrokola, pokud namísto autem jezdíte na elektrokole, a po 2000 kilometrech na eBiku jsou amortizované emise za celé elektrokolo.
Tyto údaje jsou průměrné hodnoty. V závislosti na modelu se mohou lišit.

Lithium-iontové články používané v akumulátorech Bosch eBike odpovídají aktuálnímu stavu technického pokroku. V současné době je kobalt nadále nutný: kobalt je v článcích akumulátoru zodpovědný za vysokou hustotu energie, a zlepšuje tak jeho výkon. Společně s našimi dodavateli pracujeme na dalším vývoji technologie článků akumulátoru s cílem kontinuálně snižovat podíl kritických surovin, jako je např. kobalt. Od roku 2013 byl obsah kobaltu v katodě snížen o celých 65 %.

Možnost dodatečné montáže a opravitelnost jsou v kontextu udržitelného vývoje produktů klíčové, a proto jsou důležitou součástí naší strategie udržitelnosti.
Údržbu a drobné opravy pohonné jednotky mohou provádět specializovaní prodejci. To zahrnuje například použití sady na opravu pohonné jednotky, domazání nebo výměnu či dodatečnou montáž ochranných kroužků ložisek. Pokud je zjištěna závažná závada, bude motor u prodejce odebrán společností Bosch. V případě některých závad provádíme během servisu repasování pohonných jednotek. To znamená, že se pohony, které po příslušném testování splňují podmínky, repasují a po výstupním testu jsou opět k dispozici zákazníkovi v plné funkčnosti.
Koncepty oprav však vždy posuzujeme také v kontextu bezpečnosti produktu. Bezpečnost a spolehlivost produktů jsou pro Bosch eBike Systems na prvním místě. U poškozeného produktu se proto může stát, že oprava nemusí z těchto hledisek dávat smysl. V takových případech je nutná kompletní výměna produktu. Společnost Bosch se při tom snaží najít co nejlepší řešení, aby majitel eBiku mohl co nejdřív znovu jezdit a co nejdéle se z něj radovat.

Z bezpečnostních důvodů se vadné, staré nebo „opotřebované“ akumulátory nedají opravit ani repasovat. Lithium-iontové akumulátory jsou komplexní, jemně vyladěné systémy s vysokou energetickou hodnotou. Při opravě již nelze správné fungování a optimální souhru se systémem správy akumulátoru zaručit. U opětovně složeného akumulátoru navíc nelze zajistit těsnost krytu. Z bezpečnostních důvodů musejí akumulátory podle národní a mezinárodní legislativy a normativních požadavků zvládnout náročné sériové testy, než mohou být uvedeny do oběhu. Tyto sériové testy nelze kvůli předepsanému počtu testovaných vzorků pro jeden jediný opravený akumulátor provádět. Patří sem například zkoušky těsnosti, přebití a zkratu. Pokud se tyto testy neprovedou, hrozí vysoké riziko, že do akumulátoru např. pronikne vlhkost a v nejhorším případě způsobí zkrat, a tím i nebezpečí. To vše může mít dopady na bezpečnost. Společnost Bosch proto kvůli bezpečnosti nedoporučuje provádět opravy.

Bosch eBike Systems se snaží zajistit dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 6 let od okamžiku poslední dodávky produktů výrobci elektrokol. V ojedinělých případech se však může stát, že nebudeme schopni tento cíl dodržet, třeba když naši dodavatelé již nemohou poskytnout jednotlivé komponenty. Případně odkážeme na alternativní komponenty, např. novější verzi.

Severní Amerika: Kanada, USA

Bosch eBike Systems spolupracuje s řadou recyklačních firem a podporuje nové a udržitelné metody recyklace. Účinnost recyklace závisí na použitém procesy. Díky novým recyklačním procesům je možné dosáhnout až 90% účinnosti recyklace.

Kdokoli může svůj starý nebo vadný akumulátor eBike zdarma odevzdat jakémukoli prodejci jízdních kol, který zajistí jeho ekologickou recyklaci. Není to podmíněno koupí nového akumulátoru.

Nezapomeňte, že se silně poškozených akumulátorů nesmíte dotýkat holýma rukama, jelikož může unikat elektrolyt, a způsobit tak podráždění kůže. Uchovávejte je na bezpečném místě venku s přelepenými kontakty a co nejdříve je odneste prodejci jízdních kol k řádné likvidaci.

Naše akumulátory jsou koncipovány a certifikovány speciálně pro použití v eBiku. Spolehlivý provoz v dalších oblastech použití nemůžeme garantovat.
Proto důrazně nedoporučujeme použití z druhé ruky a za nejlepší způsob považujeme správné vrácení vadných nebo použitých lithium-iontových akumulátorů k recyklaci. Novými recyklačními metodami se ve značné míře získávají zpět cenné suroviny, které se dají použít k výrobě nových akumulátorů. Kromě toho se recyklační metody považují za šetrné k životnímu prostředí. Díky zpětnému získávání surovin vykazují pozitivní bilanci CO₂.