Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelná mobilita na eBiku

Naše mobilita se zodpovídá za více než pětinu celosvětových emisí CO2. Jízda na eBiku pomáhá tuto hodnotu snižovat, protože nám umožňuje omezit dopravu a její dopad na životní prostředí. Nemá přitom velké nároky na prostor a nevytváří hluk ani nevypouští výfukové plyny. Je to ten správný krok pro životní prostředí. A tedy i pro každého z nás.

Přechod na eBike je však jen jedním z mnoha kroků směrem k udržitelné mobilitě. Ve společnosti Bosch eBike Systems začíná cesta ještě mnohem dříve: Na této stránce vám ukážeme, jak soustavně pracujeme na tom, aby byl životní cyklus eBiku ekologicky, ekonomicky i sociálně udržitelnější, a vysvětlíme vám, jakou roli má udržitelnost pro celou společnost Bosch. Dáme vám také tipy a triky pro udržitelnější elektrocyklistiku a obecné informace k udržitelnosti eBiků.

„V porovnání s jinými dopravními prostředky je eBike velmi šetrný k životnímu prostředí – je flexibilnější, tišší a vstřícnější ke klimatu.

 

eBike je dalším krokem vývoje cyklistiky. Jakkoli je uhlíková stopa eBiku v porovnání s běžným jízdním kolem vyšší, elektrocyklisté jezdí mnohem častěji a urazí delší trasy – takže tento způsob mobility je velmi příznivý k životnímu prostředí.

eBike lze účinně a efektivně použít k přepravě osob nebo nákladu, a to zejména na krátké vzdálenosti. Díky tomu je ideální náhradouza vaše auto nebo jiný dopravní prostředek.

Porovnání emisí CO2

eBike je odpovědí na současné problémy a výzvy: omezené zdroje, změna klimatu, urbanizace. eBiky jsou efektivnější alternativou k jiným dopravním prostředkům, zejména při jízdě na krátké vzdálenosti. Lidé, kteří jezdí na eBiku, se přepravují levněji a s nižším dopadem na životní prostředí. 

Přestože se při výrobě součástí eBiků, například akumulátoru nebo pohonu, produkuje více emisí než při výrobě běžných kol, lidé na eBiku jezdí mnohem častěji a na výrazně delší vzdálenosti. V běžném životě lze eBike použít v mnoha situacích namísto auta, například na nákupy s kolem eCargo bike. Přitom si eBike vystačí s jen velmi malým množstvím energie, kolem 7 Wh elektřiny na ujetý kilometr.

Vezmeme-li v úvahu pouze dobu strávenou na silnici na vašem eBiku, vede spotřeba energie k průměrným emisím 2–5 g CO2 / km, v závislosti na výkonovém mixu. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí vypouští oproti tomu osobní automobil přibližně 150 g CO2 /osobokilometr, zatímco veřejná doprava vypouští 50 až 110 g CO2 / km. V porovnání s ostatními dopravními prostředky mají jízdní kolo a eBike výrazně nižší emise.

eBike je tedy při jízdě na silnici ještě udržitelnější

Připravili jsme pro vás pár tipů a triků pro udržitelnější elektrocyklistiku. Od účinnějšího využívání akumulátoru přes ještě delší dojezd a delší skutečnou životnost výrobku, až po ekologický přístup při jízdě na trailu.

Akumulátor tvoří velkou část uhlíkové stopy vašeho eBiku. Jeho správné používání je tedy zásadní – nejen pro váš požitek z jízdy, ale také pro vyšší udržitelnost. Správným zacházením a péčí můžete optimalizovat skutečnou životnost akumulátoru svého eBiku. Další informace o udržitelnějším zacházení a používání naleznete v našem Průvodci akumulátory.

Přejděte na Průvodce akumulátory

Samozřejmě, že cyklisti na horském elektrokole chtějí překonávat hory. Je však nutné dbát na ohleduplnost k přírodě a ostatním lidem. Profesionální cyklista eMTB, Stefan Schlie, v krátkém videu vysvětluje, jak si se správnou etiketou může každý užít zábavu, a přitom udržitelně.

Pěkný život máte na dosah ruky: Dovolená s elektrocyklistikou je nejen ekologická, ale také zábavná a udržíte si fyzičku. Prožijete jedinečné zážitky a přitom zůstanete ohleduplní k přírodě. Máme pro vás několik tipů, jak snížit svou ekologickou stopu na dovolené.

Zjistit více

Udržitelnost ve společnosti Bosch eBike Systems

Udržitelnost je sdílená odpovědnost, a my ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se rozhodli na udržitelnou budoucnost zaměřit. Jako součást skupiny Bosch Group máme společný cíl: Chceme, aby naše produkty přispěly ke klimaticky šetrné budoucnosti, ve které se budou lidé přepravovat udržitelným a flexibilním způsobem s potěšením z jízdy. 

Převzít odpovědnost – postavit se výzvám.

Myšlenku udržitelnosti nebere společnost Bosch eBike Systems jen jako nezbytnost, ale i jako samozřejmost. Hlavní strategie udržitelnosti společnosti Bosch „Nové dimenze – udržitelnost 2025“ popisuje cíle společnosti vycházející ze šesti základních aspektů: ochrana klimatu, zdraví, lidská práva, voda, oběhové hospodářství a diverzita. Ve společnosti Bosch eBike Systems jsme se v rámci globální strategie udržitelnosti zavázali držet tří strategických pilířů:

  1. omezení uhlíkové stopy našich produktů,
  2. odpovědnost a transparentnost v dodavatelských řetězcích a 
  3. rozvoj fungujícího oběhového hospodářství. 

 Od okamžiku, kdy začneme produkt vyvíjet, věnujeme velkou pozornost jeho dopadu na životní prostředí. Na základě tohoto přístupu „Design pro životní prostředí” zvažujeme, jak lze nový produkt navrhnout tak, aby byl co nejudržitelnější v celém hodnotovém řetězci. Začíná to výběrem ekologických surovin a používáním recyklovatelných materiálů, pokračuje energeticky úspornými výrobními kroky a končí návrhem co nejudržitelnějších obalů.

Uhlíková stopa

Udržitelnost je klíčovým kritériem při vývoji našich produktů. Provádíme ekologická posouzení, hodnotíme environmentální aspekty pro konkrétní produkt v každé fázi životního cyklu a neustále pracujeme na jejich zlepšování. 

Analýza uhlíkové stopy a životního cyklu

 Uhlíková stopa za celý životní cyklus je klíčovým ukazatelem při porovnávání udržitelnosti produktů. V rámci takzvaného posuzování životního cyklu (anglicky LCA) hodnotíme environmentální aspekty specifické pro produkt ve všech fázích životního cyklu – od pořízení surovin přes výrobu a používání až po likvidaci. 

Ve spolupráci se společností TÜV Rheinland jsme podrobně vypočítali průměrnou uhlíkovou stopu eBiku a součástek systému Bosch eBike (pohonná jednotka, akumulátor, displej, řídicí jednotka) a našli největší potenciál úspor. 

Výsledkem je, že v průběhu celého životního cyklu – od výroby po recyklaci – vyprodukuje eBike přibližně 300 kg CO2. Okolo 75 % emisí CO2 připadá na materiál a výrobu, asi 15 % na samotné používání elektrokola a zbývajících 10 % na přepravu, balení a recyklaci. 121 kg, což odpovídá přibližně 36 % celkové uhlíkové stopy, připadá na systém elektrokola, tedy součásti, které jsou potřeba, aby z běžného jízdního kola vzniklo elektrokolo. Většinu z toho tvoří akumulátor eBike. 

Pomocí těchto dat dokážeme stanovit negativní dopad na životní prostředí a navrhnout tak produkty, které budou v budoucnu udržitelnější.

Zodpovědnost v dodavatelském řetězci

Vypracováváme systematickou analýzu sociálních a ekologických rizik v celém hodnotovém řetězci. Naším cílem je zajistit naprostou transparentnost našeho dodavatelského řetězce všech produktů Bosch eBike.

Transparentnost v dodavatelském řetězci

Klíčovým pilířem naší snahy v oblasti udržitelnosti je transparentní dodavatelský řetězec, který umožňuje důsledné sledování všech nejdůležitějších surovin. Největší pozornost je věnována zejména akumulátoru eBike. Například v roce 2021 jsme ve spolupráci s dodavateli článků akumulátorů vytvořili „dotazník udržitelnosti“, abychom zjistili důležité podrobnosti o dodavatelském řetězci – až k získání surovin v dole. Naším cílem je rozšířit oblast působnosti tak, aby zahrnovala další součásti systému elektrokola z materiálů jako hliník a hořčík – například pohonný systém a řídicí jednotka. Výsledky budou rovněž ověřeny příslušnými posouzeními. Chcete se dozvědět více o globálních normách dodavatelského řetězce společnosti Bosch? Další informace jsou dostupné zde.

Kobalt ve článcích akumulátoru

V rámci snahy o neustálé snižování množství kritických surovin v akumulátorech eBike pracujeme společně s našimi dodavateli na pokroku v technologickém vývoji článků akumulátorů. Od roku 2013 se nám již pomocí technického vývoje podařilo snížit obsah kobaltu v katodě článku akumulátoru eBike o 65 %. Naším cílem je obsah kobaltu dále snižovat a zároveň zvyšovat kapacitu článku akumulátoru.

Oběhová ekonomika

Snažíme se nabízet a zlepšovat řešení recyklace na všech našich trzích, např. společným zaváděním nebo doporučováním průmyslových řešení a přímým kontaktováním společností zaměřených na recyklaci. Pilíř oběhového hospodářství zahrnuje také rozvoj nových konceptů pro balení a přepravu produktů.

Přepracování pohonů eBike

Opravitelnost a snadná údržba jsou dvě z nejdůležitějších kritérií při vývoji výrobků a základy pro fungující oběhové hospodářství. Nezávislým prodejcům jízdních kol poskytujeme znalosti a nástroje, které potřebují k údržbě a drobným opravám pohonné jednotky. Pohonné jednotky Bosch eBike, které se v rámci záruky a dobré vůle bezplatně vyměňují, jsou repasovány. Jinými slovy jsou odborně obnoveny a po absolvování výstupního testu se vrací k zákazníkům plně funkční.

Recyklace akumulátorů eBike

Když akumulátor dosáhne konce své životnosti, je třeba ho vhodným způsobem zlikvidovat. Uživatele našich systémů elektrokol vyzýváme, aby odevzdali vadné nebo nepoužívané akumulátory svému místnímu specializovanému prodejci, který zajistí jejich řádnou likvidaci. Vhodné postupy recyklace šetří zdroje a cenné suroviny se vracejí do koloběhu. Společnost Bosch eBike Systems podporuje nové a udržitelné způsoby recyklace. Účinnost opětovného zpracování závisí na postupu recyklace. Nové postupy recyklace mohou mít účinnost recyklace přes 90 %.

Ve většině případů mohou elektrocyklisté akumulátory nechat vrátit a recyklovat zdarma. 

Nové koncepty pro balení a přepravu produktů

Od září 2020 jsou pohony eBike od společnost Bosch eBike Systems dodávány v udržitelných a snadno recyklovatelných baleních z nasávané kartonáže namísto polystyrenu. Tím se šetří náklady na materiál a recyklaci, ale navíc se zajistí optimalizovaná hustota balení během přepravy a skladování – a nakonec vede ke snížení emisí CO2 o přibližně 45%. Na základě intenzivního testování jsme navíc byli schopni u našich akumulátorů PowerTube přestat používat plastové obaly, čímž jsme při balení snížili emise CO2 asi o 20 %. Naše výrobky dodáváme také na europaletách, které se po vyložení produktu vrací a znovu používají.

Chceme, aby naše produkty přispěly ke klimaticky šetrné budoucnosti, ve které se budou lidé přepravovat udržitelným a flexibilním způsobem s potěšením z jízdy.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Co dělá společnost Bosch z hlediska udržitelnosti?

Ekonomické, ekologické a společensky odpovědné chování je základem našeho úspěchu – toto přesvědčení je stěžejní pro celou naši společnost a odráží se ve všech oblastech naší činnosti.

Průkopníci v ochraně klimatu

Ve společnosti Bosch máme společný cíl: snažíme se zlepšit kvalitu života lidí a chránit živobytí současných i budoucích generací tím, že jednáme udržitelným způsobem. Jsme průkopníkem zejména v ochraně klimatu. Od roku 2020 již více než 400 pracovišť společnosti Bosch po celém světě – od vývoje a výroby až po administrativu – nezanechává uhlíkovou stopu. Tento fakt oficiálně potvrdila nezávislá auditorská firma. Nyní chceme optimalizovat kombinaci opatření a tím ještě více snížit dopad na životní prostředí. Chránit klima chceme však také mimo naši přímou sféru vlivu a také chceme systematicky snižovat emise ve výrobě i následně – naším cílem je do roku 2030 dosáhnout snížení emisí o 15 %.

Zjistit více

Časté dotazy k udržitelnosti

Pro společnost Bosch je ochrana klimatu zásadní součástí společenské odpovědnosti. Od roku 2020 je více než 400 závodů Bosch na světě klimaticky neutrálních. Včetně divize Bosch eBike Systems.
Problematika udržitelnosti hraje i u Bosch eBike Systems hlavní roli a je součástí firemní strategie. Již při vývoji produktu intenzivně řešíme, jak zlepší kvalitu lidského života, sníží zátěž pro životní prostředí a jak by věci šly řešit ještě úsporněji z hlediska využívání přírodních zdrojů. Ekologický design je nedílnou součástí našeho procesu vývoje produktu: Již ve fázi konceptu zkoumáme, jak nový produkt navrhnout tak, aby byl udržitelnější. Sledovaná kritéria se i v této rané fázi týkají celého výrobního řetězce, tedy například výběru ekologických surovin, využití recyklovaných materiálů a energeticky účinnějších výrobních kroků či podoby obalů ve prospěch udržitelnějších alternativ.

Vždy, když vyvíjíme nebo vylepšujeme nějaký produkt, zkoumáme, jak můžeme snížit dopad našich produktů na životní prostředí během jejich životního cyklu. Hlavním motivem je důsledná úspora materiálů, kdy každou další generaci našich komponent vždy vyvíjíme a navrhujeme tak, aby byla menší, kompaktnější a lehčí. Redukcí dílů snižujeme potřebné množství materiálu, což znamená méně surovin a výrazné zjednodušení náročnosti vývoje a výroby. Příkladem je snižování hmotnosti našich pohonů, například u Performance Line CX se v systému Bosch eBike 2 podařilo dosáhnout úspory hmotnosti přibližně o 25 % oproti předchozímu modelu. Standardizací našich produktů a omezením počtu variant a dílů dosahujeme škálování výrobních procesů, což vede ke snížení energetické náročnosti každého jednotlivého dílu. Další příklady se skrývají v naší obalové strategii. Od září 2020 dodáváme pohony našim zákazníkům v ekologickém tvarovaném obalu z recyklovaného papíru. Po rozsáhlém testování bezpečnosti jsme navíc mohli upustit od plastových obalů pro naše akumulátory PowerTube, a ušetřit tak přibližně čtvrtinu emisí CO₂, které na tyto obaly připadají.

V 21. století čelí města velkým výzvám: růstu světové populace, mizejícím surovinovým zdrojům a klimatickým změnám. Hledají se řešení. K udržitelnému urbanistickému rozvoji a zlepšení kvality života ve městech může významně přispět elektromobilita. Velké šance nabízejí zejména elektrokola. Pomáhají chránit přírodní zdroje a snižovat emise.  Elektrokola jsou efektivním a účinným dopravním prostředkem zejména při jízdách na krátké vzdálenosti. Kdo používá elektrokolo, jezdí rychle, levně a ekologicky. Elektrokolo má z hlediska dopravní politiky velmi velký potenciál zejména v městském prostředí. 

Jízdní kolo je jedním z nejudržitelnějších dopravních prostředků. S velmi malým množstvím použitého materiálu a nízkou hmotností umožňuje flexibilní, bezemisní, tichou a ke klimatu šetrnou mobilitu. A navíc pravidelné ježdění na kole prospívá zdraví. 

eBike je dalším vývojovým stupněm cyklistiky. Umožňuje delší jízdy, překonávání větších vzdáleností a zdolávání větších výškových rozdílů. Celkově lze říci, že možnosti využití se díky eBikům výrazně rozšiřují, aniž by se vlastnosti eBiku a emise CO₂ při jeho výrobě zásadně lišily oproti klasickým jízdním kolům. Akumulátor a pohon sice potřebují více energie, zejména při výrobě, než u obyčejného jízdního kola, ale platí, že ten, kdo má elektrokolo, jezdí běžně mnohem více, čímž z velké části nahrazuje auto či jiné dopravní prostředky. A navíc na eBiku jezdí častěji a na výrazně větší vzdálenosti. Kromě toho potřebná energie odpovídá v průměru asi 7 Wh elektrické spotřeby na ujetý kilometr, což je velmi málo. 

Další časté dotazy