Právní upozornění

Bosch eBike Systems

Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich kanálů sociálních médií

Děkujeme vám za návštěvu našeho kanálu na sociálních sítích a za váš zájem o naši společnost a naše produkty.

Správce údajů

Správcem údajů odpovědným za zpracovávání vašich údajů je společnost Bosch eBike Systems.
 

Naše kontaktní údaje jsou následující:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Německo

Můžete nás kontaktovat na:
E-mailová adresa: kontakt@remove.this.bosch.de
Tel.: +49 711 400 40990.

Bosch eBike Systems na Facebooku

Na naši fanouškovskou stránku na Facebooku se vztahuje následující upozornění na ochranu údajů:

 

„Bosch eBike Systems“ – https://www.facebook.com/boschebike

 

Správce údajů

Odpovědnost za zpracovávání vašich údajů prostřednictvím naší fanouškovské stránky nese společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dále jen: Facebook).
Platí informace o ochraně dat společnosti Facebook.

Kromě toho se společností Facebook neseme odpovědnost, pokud se na naší fanouškovské stránce zpracovávají statistické údaje, za účelem získání analytických dat. Patří k nim i statistické analýzy, které poskytují informace o používání naší fanouškovské stránky. Další podrobnosti viz https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Zpracovávání osobních údajů

Zpracovávání údajů společností Facebook
Společnost Facebook zpracovává vaše osobní údaje, jakmile navštívíte naši fanouškovskou stránku. Jaké osobní údaje společnost Facebook zpracovává a jaká práva na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke společnosti Facebooku, můžete zjistit ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Na zpracovávání údajů společností Facebook nemáme žádný vliv.


Možnosti nastavení a přístup ke statistickým údajům
Společnost Facebook nám poskytuje následující možnosti nastavení a poskytuje nám přístup k následujícím údajům naší fanouškovské stránky:

 • U naší fanouškovské stránky nebo u jednotlivých příspěvků zveřejněných na fanouškovské stránce nám společnost Facebook umožňuje nastavit, jaká cílová skupina bude oslovována. Nastavení vychází z obecných parametrů (např. věková skupina, jazyk, region, zájmy), pomocí kterých lze cílit náš obsah na konkrétní skupiny. Není možné, abychom oslovovali nebo identifikovali jednotlivé osoby na základě možností nastavení, které nám společnost Facebook poskytuje. 
 • Společnost Facebook nám umožňuje přístup ke statistickým analýzám, které poskytují informace o používání naší fanouškovské stránky. Analýzy, které si můžeme zobrazovat, nám neumožňují analyzovat uživatelské chování jednotlivých osob. Můžeme si zobrazovat pouze agregovaná data (včetně počtu přístupů, lajků, sledujících, regionu původu, věkové skupiny, pohlaví), která poskytují informace o našem publiku a o využití naší fanouškovské stránky. Další informace o statistikách poskytovaných společností Facebook naleznete na adrese en.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Na zpracovávání údajů společností Facebook nemáme žádný další vliv. Tyto údaje zpracováváme za účelem zveřejňování obsahu na naší fanouškovské stránce způsobem vhodným pro cílovou skupinu a za účelem lepšího pochopení a optimalizace využití naší fanouškovské stránky.

 

Komunikační nástroje, které používáme ke komunikaci s vámi
Zprávy nám můžete posílat přes Facebook. Pokud nám posíláte zprávy přes Facebook, dostáváme od společnosti Facebook následující údaje:

 • Samotná zpráva

 • Vaše jméno

 • Vaši profilovou fotku

 • Jakékoli přílohy

 • Hlasové zprávy

 • Čas, datum

Tyto údaje používáme ke zpracování vašeho požadavku a k tomu, abychom vám mohli poskytovat podporu. Prostřednictvím naší fanouškovské stránky nám můžete například posílat dotazy týkající se našich produktů a služeb. Na dotazy následně odpovídáme.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou předány právnické osobě Bosch, která má v dané oblasti kompetenci (například pokud se váš dotaz týká produktu nebo služby nabízené jinou právnickou osobou Bosch). Právnická osoba Bosch odpovědná za zpracování může mít sídlo mimo EHP. V takovém případě vaše osobní údaje můžeme předávat také příjemcům nacházejícím se mimo EHP, v tzv. třetích zemích. V tomto případě před přenosem údajů zajistíme, aby na místě příjemce existovala odpovídající úroveň ochrany údajů. Můžete od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit. Naše kontaktní údaje naleznete v části „Kontaktujte nás“.

Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem udržovat a podporovat vaši spokojenost v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR nebo podle případného existujícího smluvního vztahu v souladu s čl. 6 (1) b) GDPR.

Společnost Bosch eBike Systems na Instagramu

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje k našemu účtu na síti Instagram:

"Bosch eBike Systems" – https://www.instagram.com/boschebikesystems/ 

Zpracovávání údajů společností Instagram

Společnost Instagram zpracovává vaše osobní údaje tehdy, navštívíte-li náš účet na Instagramu nebo interagujete s některým z našich příspěvků.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram popisují, které osobní údaje společnost Instagram zpracovává a jaká práva na ochranu údajů ve vztahu ke společnosti Instagram máte. Na zpracovávání údajů společností Instagram nemáme žádný vliv.

Jako provozovatelé našeho účtu na Instagramu si můžeme zobrazit pouze váš veřejný profil na síti Instagram. Informace o vás, které si můžeme zobrazovat, závisí na nastavení vašeho profilu.

 

Komunikační nástroje, které používáme ke komunikaci s vámi
Zprávy nám můžete posílat přes Instagram. Pokud nám posíláte zprávy přes Instagram, dostáváme od společnosti Instagram následující údaje:

 • Samotná zpráva

 • Vaše jméno

 • Vaši profilovou fotku

 • Jakékoli přílohy

 • Hlasové zprávy

 • Čas, datum

Tyto údaje používáme ke zpracování vašeho požadavku či příspěvků a k tomu, abychom vám mohli poskytovat podporu. Prostřednictvím našeho instagramového účtu nám můžete například posílat dotazy týkající se našich produktů a služeb. Na dotazy následně odpovídáme.

Kromě toho nám společnost Instagram poskytuje takzvané analytické údaje o stránce. Jedná se o anonymní statistiky, které nám pomáhají hodnotit kvalitu našeho instagramového účtu a příspěvků. Tyto statistiky jsou vytvářeny na základě údajů o používání, které společnost Instagram shromažďuje o vašich interakcích s naším instagramovým účtem. K těmto údajům o používání nemáme přístup.

Toto zpracovávání údajů vychází z našeho oprávněného zájmu udržovat a podporovat vaši spokojenost, a to v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR. Naším zájmem je, abychom vás mohli kontaktovat na základě vašich dotazů či příspěvků, a také abychom mohli určovat vaše preference používání (např. počet tzv. sledujících, počet zobrazení jednotlivých oblastí stránky, statistiky uživatelů podle věku, geografie a jazyk). Dále naším zájmem je, abychom mohli nabídku na našem instagramovém účtu přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby co nejvíce vyhovovala cílové skupině.

Pokud je to nezbytné pro účely shromažďování nebo pokud existují zákonné povinnosti pro uchovávání, vaše osobní údaje ukládáme v našich systémech, tj. mimo společnost Instagram.

Bosch eBike Systems na Youtube

K našemu kanálu YouTube se vztahuje následující upozornění na ochranu údajů:

„Bosch eBike Systems“ – https://www.youtube.com/user/boschebikesystems

 

Správce údajů

Společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Youtube“) odpovídá za shromažďování a další zpracování osobních údajů uživatelů na webových stránkách Youtube).

Platí informace o ochraně dat platné ve společnosti YouTube.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Youtube shromažďuje a zpracovává určité údaje o vaší návštěvě našeho kanálu Youtube, i když nemáte uživatelský účet YouTube nebo nejste na síť YouTube přihlášeni.

Nám jako provozovatelům našeho kanálu Youtube se zobrazuje pouze váš veřejný profil na síti Youtube. To, které informace jsou na něm viditelné, se odvíjí od nastavení profilu.

 

Komunikační nástroje, které používáme ke komunikaci s vámi
Pokud nám posíláte zprávy přes síť Youtube, dostáváme od společnosti Youtube následující údaje:

 • Samotná zpráva

 • Vaše jméno

 • Vaši profilovou fotku

 • Jakékoli přílohy

 • Čas, datum

Tyto údaje používáme ke zpracování vašeho požadavku či příspěvků a k tomu, abychom vám mohli poskytovat podporu. Prostřednictvím našeho kanálu YouTube nám můžete například posílat dotazy týkající se našich produktů a služeb. Na dotazy následně odpovídáme.

Kromě toho nám společnost Youtube poskytuje takzvané analytické údaje. Tyto údaje obsahují anonymní statistiky, které používáme k hodnocení kvality našeho kanálu a obsahu na síti Youtube. Tyto statistiky jsou generovány na základě údajů o používání, které společnost Youtube shromažďuje o vaší interakci s naším kanálem Youtube. K těmto údajům o používání nemáme přístup.

Toto zpracovávání údajů vychází z našeho oprávněného zájmu udržovat a podporovat vaši spokojenost, a to v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR. Naším zájmem je, abychom vás mohli kontaktovat na základě vašich dotazů či příspěvků, a také abychom mohli určovat vaše preference používání (např. počet tzv. sledujících, počet zobrazení jednotlivých oblastí stránky, statistiky uživatelů podle věku, geografie a jazyk). Dále naším zájmem je, abychom mohli nabídku na našem kanálu Youtube přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby co nejvíce vyhovovala cílové skupině.

Bosch eBike Systems na Twitteru

Na naše twitterové účty se vztahuje následující upozornění na ochranu údajů:

Bosch eBike Systems – https://twitter.com/boschebikeus

 

Správce údajů

Odpovědnost za zpracování vašich údajů na platformě Twitter nese společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland (dále jen: Twitter).

Platí informace o ochraně údajů platné ve společnosti Twitter.

Upozorňujeme, že společnost Twitter zpracovává určité informace o vaší návštěvě na našem twitterovém účtu, i když nemáte uživatelský účet na síti Twitter nebo nejste přihlášeni k síti Twitter přihlášeni.

Jako provozovatel našeho účtu na síti Twitter vidíme pouze váš veřejný profil na síti Twitter a vaše veřejné tweety. To, které informace a které vaše tweety jsou pro nás viditelné, závisí na nastavení vašeho profilu.

 

Komunikační nástroje, které používáme ke komunikaci s vámi

Pokud nám posíláte zprávy přes Twitter, dostáváme od společnosti Twitter následující údaje:

 • Samotná zpráva

 • Vaše jméno

 • Vaši profilovou fotku

 • Jakékoli přílohy

 • Čas, datum

 • Potvrzení o přečtení

Tyto údaje používáme ke zpracování vašeho požadavku či příspěvků a k tomu, abychom vám mohli poskytovat podporu. Prostřednictvím našeho twitterového účtu nám můžete například posílat dotazy týkající se našich produktů a služeb. Na dotazy následně odpovídáme.

Kromě toho nám společnost Twitter poskytuje takzvané analytické údaje. Tyto údaje obsahují anonymní statistiky, které používáme k hodnocení kvality naší twitterové stránky a jejího obsahu. Tyto statistiky jsou vytvářeny na základě údajů o používání, které společnost Twitter shromažďuje o vaší interakci s naší twitterovou stránkou; k těmto údajům o používání nemáme přístup.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou předány právnické osobě Bosch, která má v dané oblasti kompetenci (například pokud se váš dotaz týká produktu nebo služby nabízené jinou právnickou osobou Bosch). Právnická osoba Bosch odpovědná za zpracování může mít sídlo mimo EHP. V takovém případě vaše osobní údaje můžeme předávat také příjemcům nacházejícím se mimo EHP, v tzv. třetích zemích. V tomto případě před přenosem údajů zajistíme, aby na místě příjemce existovala odpovídající úroveň ochrany údajů. Můžete od nás získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit. Naše kontaktní údaje naleznete v části „Kontaktujte nás“.

Toto zpracovávání údajů vychází z našeho oprávněného zájmu udržovat a podporovat vaši spokojenost, a to v souladu s čl. 6 (1) f) GDPR. Naším zájmem je, abychom vás mohli kontaktovat na základě vašich dotazů či příspěvků, a také abychom mohli určovat vaše preference používání (např. počet tzv. sledujících, počet zobrazení jednotlivých oblastí stránky, statistiky uživatelů podle věku, geografie a jazyk). Dále naším zájmem je, abychom mohli nabídku na našem twitterovém účtu přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby co nejvíce vyhovovala cílové skupině.

Práva uživatelů

Potřebujete-li uplatnit svá práva, použijte prosím informace v části Kontaktujte nás. Uveďte prosím dostatek informací, abychom vás mohli jasně identifikovat. 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na upřesnění osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Námitka proti přímému marketingu

Proti zpracovávání vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku („námitka proti reklamě“). Pamatujte prosím, že z organizačních důvodů může docházet k překrývání mezi vaší námitkou a používáním vašich údajů v již probíhající kampani.

Námitka proti zpracovávání údajů v případě právního základu „oprávněného zájmu“

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z naší strany z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to pokud taková námitka vychází z právního základu „oprávněného zájmu“. Je nutno uvést důvody.

Právo na odvolání u dozorčího úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti vaše bydliště nebo federální stát, nebo na úřad pro ochranu údajů, který má v působnosti naši společnost.

Kontakt

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v části „Správce údajů“.

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Chcete-li nahlásit porušení ochrany údajů, použijte prosím následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Máte-li podněty a stížnosti ohledně zpracovávání vašich osobních údajů, doporučujeme, abyste se obrátili na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oddělení skupiny Bosch Group pro zabezpečení informací a ochranu dat (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NĚMECKO

nebo mailto: DPO@remove.this.bosch.com

 

Změny v oznámení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V těchto případech také svoje oznámení o ochraně údajů odpovídajícím způsobem přizpůsobíme. Proto si prosím aktuálnost verze našich zásad ochrany osobních údajů ověřujte.

Revize: 13. 7. 2021