Juridisk informasjon

Bosch eBike Systems

Personvernerklæring for Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (heretter "Bosch eBike Systems" eller "Vi" eller "Oss") ønsker deg velkommen til nettstedet vårt, inkludert alle underdomener. Takk for at du er interessert i selskapet vårt og produktene våre.

Det viktig for oss å beskytte din rett til privatliv når vi behandler personrelaterte opplysninger samt å sikre alle forretningsdata, og dette tar vi hensyn til i forretningsprosessene våre. Personvern og informasjonssikkerhet er forankret i vår foretakspolitikk.

Ansvarlig

Ansvarlig for behandling av personopplysningene dine er:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du kan kontakte oss på:
e-postadresse: contact@remove.this.bosch-ebike.co.uk

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Retningslinjer

Personopplysninger er all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, f.eks. navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakt-, bestillings- og betalingsopplysninger som kan tilbakeføres til en persons identitet. 

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare dersom det er juridisk grunnlag for å gjøre dette. 

 

Kategorier av behandlede data

Bruk av nettstedet vårt

Ved bruk av nettstedet vårt kan du benytte deg av ulike tjenester. Følgende kategorier av opplysninger kan behandles:

 • Kontaktopplysninger (f.eks. navn, telefon, e-post, adresse, IP-adresse)
 • Planleggings- og styringsinformasjon (f.eks. undersøkelser, spørreskjema, kontaktskjema)
 • Enhetsrelaterte data (f.eks. serienummer til et Bosch eBike-batteri)
 • Posisjonsdata
 • Loggfiler (f.eks. IP-adresse)

Handle på nettstedet vårt

Fra nettstedet vårt kan du besøke Bosch eBike-nettbutikken og bestille betalbare tjenester. For å bestille tjenesten behandler vi følgende datakategorier:

Hvis det dreier seg om en kundekonto:

 • Bestillingsopplysninger (f.eks. Navn, Telefon, E-post, Adresse)
 • Kontaktinformasjon (kontraktsforhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kundehistorikk
 • Kontraktsfakturering, betalings- og utbetalingsinformasjon inkludert data relatert til tilbakebetalinger
 • Kontaktopplysninger

Hvis du bestiller som gjest:

 • Bestillingsopplysninger (f.eks. Navn, Telefon, E-post, Adresse)
 • Kontaktinformasjon (kontraktsforhold, produkt- eller kontraktsinteresse)
 • Kontraktsfakturering, betalings- og utbetalingsinformasjon inkludert data relatert til tilbakebetalinger
 • Kontaktopplysninger

Service med elsykkelfeilsøkingsverktøy

Ved bruk av BDP-verktøyet i forbindelse med elsykkel kan følgende datakategorier bli behandlet:

Enhetsrelaterte data (f.eks. serienumre, maskinvare- og programvareversjoner, konfigurasjonsdata, batteriladeprosesser) 

 

Formål med behandling og juridisk grunnlag

Vi og tjenesteleverandører på oppdrag fra oss behandler dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:

 • Tilgang til dette nettstedet

Hvis du benytter deg av nettstedet vårt utelukkende for informasjonsformål, dvs. uten å registrere deg eller å sende informasjon til oss på annen måte, behandler vi dine personopplysninger for å gi tilgang til og vise dette nettstedet og for å sikre stabilitet og sikkerhet. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse.

 • Bruk av nettbutikken vår

Når du bruker nettbutikken vår, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle kontrakten og behandle bestillingen i henhold til våre kontraktbetingelser.

 • Kontaktmuligheter

På nettstedet vårt finner du ulike kontaktalternativer (f.eks. kontaktskjema, e-postadresse). Ved henvendelser fra kunder om elsykler (f.eks. behandling av en servicesak, garantisaker) eller ved henvendelser fra forhandlere, produsenter eller journalister om produktene og tjenestene til Bosch eBike Systems, behandler vi dine personopplysninger for å besvare henvendelser, eventuelt for å løse problemer og til å opprettholde og forbedre din tilfredshet som kunde eller dine kunder. Personopplysninger som overføres til oss på denne måten blir utelukkende brukt til det angitte formålet da du kontaktet oss. Hvis du kontakter oss utenfor et konkret kontraktsforhold eller en registrering, er det juridiske grunnlaget for behandlingen vår legitime interesse i å tilby deg best mulig service. Ved et kontraktsforhold utgjør kontrakten det juridiske grunnlaget.

 • Produkt- eller kundeundersøkelser per e-post og/eller telefon

På nettstedet vårt kan du delta i produkt- og kundeundersøkelser for å optimere og utvikle våre produkter og tjenester. Hvis du ønsker å delta i en elektronisk produkt- eller kundeundersøkelse (f.eks. via e-post) eller via telefon, bruker vi personopplysningene dine utelukkende til å kontakte deg med ditt uttrykkelige samtykke.

 • Gjennomføring av konkurranser

Hvis du deltar i en av våre konkurranser, blir personopplysningene dine lagret og behandlet av oss for å kunne gjennomføre og følge opp konkurransen i henhold til relevante konkurransevilkår. Det juridiske grunnlaget for dette er det eksisterende konkurransekontraktsforholdet med deg.

 • Bosch elsykkel Nyhetsbrev med samtykke fra mottakeren via e-post.

På nettstedet vårt kan du registrere deg for å motta Bosch elsykkelnyhetsbrevet. Vi evaluerer abonnentenes tilbakemeldinger om nyhetsbrevet vårt for å forbedre det kontinuerlig og tilpasse det til dine ønsker. Alle personopplysninger som samles inn her behandles utelukkende basert på ditt samtykke.

 • Håndtering av en servicesak hos en sykkelforhandler eller servicepartner / tilkobling av en elsykkel til et feilsøkingsverktøy

Hvis du har et problem med din eBike, er det bare å kontakte sykkelforhandleren eller servicepartneren. For å kunne behandle forespørselen din er det først nødvendig å identifisere den tekniske feilen. For å gjøre dette kobler sykkelforhandleren elsykkelen til et feilsøkingsverktøy. Når elsykkelen din er koblet til feilsøkingsverktøyet, sendes følgende informasjon om elsykkelen til Bosch eBike Systems for behandling (enhetsrelaterte data): Informasjon om produsent, produksjonsdato og modell til elsykkelen, sykkel-ID, informasjon om elsykkelkomponenter (varenummer, serienummer, maskinvare- og programvareversjoner, konfigurasjonsdata, statistiske data) samt aktivitetsdata for elsykkelen (f.eks. total sykkeltid, fullførte og utestående serviceintervaller, antall ladesykluser). De enhetsrelaterte dataene kan benyttes til følgende formål: Behandle forespørsler, behandle en servicesak, konfigurere elsykkelen, utføre oppdateringer, tilbakestille en oppdaget manipulasjon, aktivere elsykkelkomponenter, angi systemtid og produktforbedring.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er et eksisterende kontraktsforhold eller vår legitime interesse. Den berettigede interessen til Bosch eBike Systems består i vår interesse i å behandle forespørselen din, behandle servicesaker og optimere våre egne produkter.

 • Levering av den digitale serviceboken

Vi behandler personopplysningene dine (f.eks. sykkel-ID, servicetype, servicedato, kilometerstand, batterikapasitet) for å kunne tilby deg en digital servicehistorikk for elsykkelen din som inneholder informasjon om endringer, oppdateringer og servicearbeider knyttet til sykkelen din, og gjøre det mulig for elsykkelforhandlere å administrere disse oppføringene i den digitale serviceboken. Et eksisterende kontraktsforholdet utgjør det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene.).

 • Digital Starter Guide

Hvis ønskelig, kan du motta en individualisert Digital Starter Guide fra oss. For best mulig å tilpasse dette til dine behov, ber vi deg om informasjon om elsykkelen din og din kjøreatferd (f.eks. hvilken type elsykkel, Bosch-elsykkelprodukter som brukes, bruk av elsykkelen). Vi kan bruke denne informasjonen til å sette sammen individuelle anbefalinger og tips. I tillegg til å vise Digital Starter Guide i nettleseren, kan du få din individuelle Digital Starter Guide tilsendt per e-post. Artikkel 6 (1) (f) GDPR utgjør det juridiske grunnlaget for å vise Digital Starter Guide i nettleseren din og tilhørende databehandling. Vår interesse for å behandle forespørselen din utgjør den legitime interessen til Bosch eBike Systems. Digital Starter Guide sendes til e-postadressen du har angitt, og bare med ditt samtykke.

 • Markedsføring og markedsundersøkelser

På nettstedet vårt bruker vi ulike markedsførings- og sporingsmekanismer, forutsatt at du har tillatt oss å gjøre det via samtykket du ga via informasjonskapselbehandleren. Ved hjelp av disse markedsførings- og sporingsmekanismene kan vi vise deg informasjon om produktene våre på nettstedet vårt og på andre leverandørers nettsteder som kan ha interessert deg mens du brukte nettstedet vårt.

 • For å påvise uregelmessigheter og av sikkerhetsmessige årsaker, for å beskytte og forsvare våre rettigheter

For å eliminere uregelmessigheter eller for å sikre bevis i tilfelle sikkerhetsbrudd, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser innen personvern. I tillegg har vi en berettiget interesse i å eliminere uregelmessigheter og garantere sikkerheten til nettstedet vårt. Vi behandler påkrevde personopplysninger for å hevde og forsvare våre rettigheter.

Registrering

Hvis du ønsker å bruke tjenester som krever en kontrakt, ber vi deg om å registrere deg. I forbindelse med registreringen samler vi inn personopplysningene som kreves for å etablere og oppfylle kontrakten (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse og evt. detaljer om ønsket betalingsmåte eller kontoinnehaver) samt ytterligere data på frivillig basis der det er aktuelt. Obligatoriske detaljer er merket med *.

 

Plikt til å oppgi personopplysninger

Du må oppgi personopplysningene som kreves for å etablere og implementere et forretningsforhold og for å oppfylle de tilknyttede kontraktsforpliktelsene, eller personopplysningene som vi er juridisk forpliktet til å behandle. Vi merker slike personopplysninger i de respektive skjemaene eller funksjonene med en *. Vær oppmerksom på at med mindre du oppgir slike personopplysninger, kan vi ikke inngå eller implementere en kontrakt med deg. I så tilfelle kan nettilbudet eller andre tjenester (se "Behandlingsformål og juridisk grunnlag") ikke brukes.

Loggfiler

Ved bruk av Internett blir visse opplysninger automatisk overført til oss av nettleseren din og lagret av oss i såkalte loggfiler. Vi lagrer loggfilene i 7 dager for å påvise eventuelle uregelmessigheter og av sikkerhetsårsaker (blant annet for å avdekke forsøk på angrep), deretter sletter vi dem. Loggfiler som må oppbevares lengre fordi de skal brukes som bevis, er unntatt fra sletting til de enkelte hendelsene er endelig avklart, og de kan i enkelte tilfeller utleveres til en myndighet for videre etterforskning. Loggfiler brukes også til analyseformål (uten eller uten fullstendig IP-adresse) under betingelsene i avsnittet Reklame og/eller markedsundersøkelser (inkludert nettanalyse, unntatt kundeundersøkelser).
I loggfilene lagres følgende informasjon:

 • IP-adresse (Internettprotokolladresse) til enheten som blir brukt til å besøke nettstedet vårt
 • Internettadresse til nettstedet som nettstedet vårt ble åpnet fra (såkalt opprinnelses- eller referanse-URL)
 • Navnet på tjenesteleverandøren som blir brukt ved besøk på nettstedet vårt
 • Navn på filer eller informasjon som er åpnet
 • Dato, klokkeslett og varighet for tilgang
 • Overført datamengde
 • Operativsystem og informasjon om nettleseren som brukes, blant annet installerte tillegg (f.eks. for Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. Forespørsel vellykket eller Forespurt fil ikke funnet).

Barn

Denne nettsiden er ikke beregnet på barn under 16 år.

Overføring av data til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine blir bare overført til andre behandlingsansvarlige dersom dette er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten, dersom vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i å overføre dataene, og/eller du har gitt samtykke. Du finner detaljert informasjon om juridisk grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere i avsnittet om behandlingsformål og juridisk grunnlag. I tillegg kan det også overføres data til andre behandlingsansvarlige hvis vi er forpliktet til det i henhold til lov eller en håndhevbar forvaltningsakt eller rettskjennelse.

Overføring til mottakere utenfor EØS

Vi kan også overføre personopplysninger til mottakere utenfor EØS i såkalte tredjeland. I så tilfelle kommer vi til å sikre i forkant av overføringen at det foreligger et tilstrekkelig nivå av personvern på mottakersiden eller at vi har innhentet samtykke til overføringen fra deg. Du kan få en oversikt fra oss over mottakerne i tredjeland og en kopi av det spesifikt avtalte regelverket for å sikre et tilstrekkelig nivå av personvern. Bruk informasjonen i kontaktdelen til dette formålet.

 

Tjenesteleverandør

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å yte salgs- og markedsføringstjenester, kontraktshåndtering, betalingsbehandling, programmering, datavertstjenester og brukerstøttetjenester. Vi har valgt disse tjenesteleverandørene nøye og overvåker dem regelmessig, spesielt med tanke på grundig håndtering og beskyttelse av dataene som er lagret hos dem. Alle tjenesteleverandører har forpliktet seg overfor oss til å opprettholde konfidensialitet og følge juridiske krav. Andre selskaper i Bosch-gruppen kan også være tjenesteleverandører.

Leverandører av betalingstjenester

Vi bruker eksterne leverandører av betalingstjenester. Vi samler inn personopplysningene dine knyttet til betaling, og evt. knyttet til behandling av utbetalinger for å oppfylle en kontrakt.

Personopplysningene dine blir også behandlet i den hensikt å etterforske og forhindre svindel, misbruk, sikkerhetshendelser og andre skadelige aktiviteter, for eksempel tiltak mot hvitvasking av penger og rettshåndhevelse. Grunnlaget for dette er overholdelse av gjeldende lover (f.eks. for å forhindre hvitvasking av penger) samt vår berettigede interesse i å begrense risikoen for mislighold av betalinger. Sikkerhetsundersøkelser og risikovurderinger kan på samme måte finne sted på grunn av vår legitime interesse i å forhindre svindel og andre skadelige aktiviteter. Vi behandler også personopplysningene dine for å beregne gebyrene vi skylder til banken som utstedte kortet ditt, basert på vår berettigede interesse i å opprettholde forretningsdriften vår. Avhengig av hvilken betalingsmetode du velger i løpet av bestillingsprosessen, videreformidler vi dataene som samles inn for behandling av betalinger (f.eks. bankopplysninger eller kredittkortdata), til kredittinstitusjonen som har i oppdrag å utføre betalingen, eller til leverandører av betalingstjenester som vi har engasjert. I noen tilfeller kan leverandører av betalingstjenester også samle inn og behandle disse dataene som behandlingsansvarlige. I denne forbindelse gjelder personvernbestemmelsene for den aktuelle leverandøren av betalingstjenester.

Betalingsmetode: kredittkort

Hvis du betaler med kredittkort og oppgir detaljer om bank, kort og/eller autorisasjon, bruker vi eksterne tjenesteleverandører kalt "tredjeparter" til å behandle den kredittkortbaserte betalingen fra deg. "Leverandører av betalingsgatewayer" og leverandører av betalingstjenester. Leverandører av betalingsgatewayer fungerer som behandlere og sørger for den tekniske behandlingen av kortbasert betaling via en teknisk infrastruktur. 

Leverandører av betalingstjenester fungerer som uavhengige behandlingsansvarlige i forbindelse med godkjenning og oppgjør av betalingstransaksjoner, inkludert sikker ruting og oppgjør av kredittkorttransaksjoner med internasjonale kredittkortselskaper. Leverandører av betalingstjenester behandler personopplysningene dine og overfører også disse dataene til andre behandlingsansvarlige for å gjennomføre betalingen eller for å overholde juridiske krav. Hvis du ønsker å betale med kredittkortet ditt, må kortbetalingen først autoriseres. Denne autorisasjonen skjer automatisk ved hjelp av dataene dine. Nærmere bestemt kan følgende faktorer spille en rolle: betalingsbeløp, betalingssted, tidligere betalingshistorikk, selger, formålet med betalingen. Kortbetaling er ikke mulig uten autorisasjon. Dette påvirker ikke andre betalingsmetoder (f.eks. andre kort).

Vi bruker følgende leverandører av betalingstjenester for kredittkortbetalinger:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland. Payone GmbH fungerer både som leverandør av betalingsgateway og leverandør av betalingstjenester. I den forbindelse gjelder personvernbestemmelsene for Payone GmbH, og disse må godkjennes separat.

Betalingsmetode: "PayPal"

Hvis du velger "PayPal" som betalingsmetode, blir betalingen behandlet via:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg og PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (heretter kalt "PayPal")

PayPal behandler dataene dine som leverandør av betalingstjenester og som sin egen behandlingsansvarlig. Overføringen av dataene dine til PayPal Pte. Ltd. i Singapore skjer på grunnlag av bindende, forskriftsmessig godkjente selskapsregler som gjelder for PayPals tilknyttede selskaper.

Varighet av lagring – oppbevaringsperioder

I prinsippet lagrer vi opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere nettsiden vår og de tilknyttede tjenestene eller vi har en berettiget interesse i fortsatt lagring (vi kan f.eks. fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring per post selv etter at en kontrakt er oppfylt). Deretter sletter vi personopplysningene dine med unntak av data vi er pålagt å beholde for å overholde juridiske forpliktelser (vi er f.eks. pålagt i henhold til skatte- og handelslovgivningen å oppbevare dokumenter som kontrakter og fakturaer i et visst tidsrom).

Bruk av informasjonskapsler og annen teknologi

Som en del av tilbudet på nettstedet vårt kan det bli brukt informasjonskapsler og annen teknologi.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Generelt kan nettstedet brukes uten informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige.

Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler som er nødvendige for å sikre den tekniske driften av nettstedet. Dette omfatter blant annet informasjonskapsler som lagrer data slik at video- eller lydinnhold kan avspilles uten problemer. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater nettstedet.

Informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige

Informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige blir bare brukt hvis du har samtykket i dette på forhånd. Det eneste unntaket fra dette er en informasjonskapsel som lagrer aktuell status for dine personverninnstillinger (seleksjonsinformasjonskapsel). Denne er tatt i bruk for å sikre vår legitime interesse av at nettstedet fungerer som tiltenkt.

De øvrige informasjonskapslene som ikke er teknisk nødvendige, har vi inndelt i tre ulike kategorier (Komfort, Analyse og Markedsføring). Du kan velge å samtykke i hver enkelt av disse kategoriene i personverninnstillingene for nettstedet. Det følger en detaljert beskrivelse av informasjonskapslene i de ulike kategoriene:

 

Komfort

Informasjonskapsler og mekanismer som blir brukt i denne kategorien gjør det enklere og mer komfortabelt å navigere på nettstedet. Blant annet kan språkinnstillingene dine lagres i disse informasjonskapslene.

 

Analyse

Ved hjelp av ulike analyseverktøy kan vi for eksempel måle antall sidevisninger eller atferden din på nettstedet. Det kan blant annet omfatte en evaluering av loggfiler.

Vi bruker følgende verktøy:

Navn: Google Analytics

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Beskrivelse: Analyse av brukeratferd (sidevisninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), oppretting av pseudonyme brukerprofiler basert på informasjon fra alle enheter med påloggede Google-brukere (sporing på tvers av enheter), oppdatering av pseudonymiserte brukerdata med målgruppespesifikk informasjon fra Google, viderekobling, UX-testing, konverteringssporing og viderekobling i forbindelse med Google Ads.

 

Markedsføring

Ved hjelp av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer kan vi og våre partnere vise deg interessebaserte tilbud basert på en analyse av din bruksatferd.

Her følger en forklaring av hvilke mekanismer og hvilke leverandører vi bruker på dette nettstedet.

– Konverteringssporing: Dersom du oppdaget vårt digitale tilbud via en annonse fra en av våre partnere, plasserer våre konverteringssporingspartnere en informasjonskapsel i enheten din (konverteringsinformasjonskapsel). Når du besøker enkelte av våre nettsider, kan vi og den respektive konverteringssporingsleverandøren gjenkjenne at en bestemt bruker klikket på annonsen og ble videresendt til nettstedet vårt. Dette skjer også uavhengig av hvilken enhet som blir brukt. Informasjon som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, blir brukt til å generere konverteringsstatistikk og til å registrere total antall brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og blitt videresendt til en nettside med et konverteringssporingsmerke.

– Viderekobling: Viderekoblingsverktøy oppretter såkalte sporingsbilder ved hjelp av annonseringsinformasjonskapsler (usynlig grafikk, også kjent som piksler eller tellerpiksler), eller oppretter brukerprofiler ved hjelp av sammenlignbare teknologier. Disse blir brukt til interessebasert reklame og til å kontrollere hvor ofte brukeren får se bestemte annonser.

 

Vi bruker følgende verktøy:

Navn: Google Ads

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Beskrivelse: Google behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke via pikselen Google Ads Remarketing Tag for å generere kampanjerapporter, spore konverteringer og klikkhendelser samt målrettet annonsering utenfor nettsidene våre (viderekobling) basert på blant annet URL, referanse-URL, tilknytning til andre markedsføringslister som er definert av oss. Ved hjelp av denne informasjonen kan du også tilordnes Google-kontoen din og eventuelt oppføres i andre markedsføringslister. Google sender ikke personopplysninger til oss, bare anonymiserte kampanjerapporter om målgruppen og hvilken effekt annonser har hatt.

 

Navn: Google Optimize

Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Beskrivelse: En informasjonskapsel kan registrere brukerens atferd på ulike nettsteder, UX-testing

 

Navn:Facebook-piksel

Leverandør: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Når vi benytter Facebook-pikselen i nettjenesten vår, er vi sammen med Facebook ansvarlige for å behandle personopplysningene dine. Vi har inngått en felles ansvarsavtale med Facebook for å fastslå ansvarsfordelingen for å oppfylle forpliktelsene i henhold til GDPR vedrørende felles behandling av data. Du kan når som helst få tilgang til det vesentlige innholdet i avtalen via følgende kobling:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Dette regulerer spesielt hvilke sikkerhetstiltak Facebook må overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og hvordan registrerte rettigheter kan gjøres gjeldende overfor Facebook.

Beskrivelse: Facebook behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke via Facebook-pikselen til å generere kampanjerapporter, spore konverteringer og klikkhendelser samt til målrettet annonsering utenfor nettsidene våre (viderekobling) ved hjelp av HTTP-titler (blant annet IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper, URL, referanse-URL, dine personopplysninger), pikselspesifikke data (for eksempel piksel-ID og Facebook-informasjonskapsel), klikkeatferd, valgfrie verdier (f.eks. konverteringer, sidetype), skjemafeltnavn (som E-post, Adresse, Antall ved kjøp av et produkt eller en tjeneste)

Facebook sender ikke personopplysninger til oss, bare anonymiserte kampanjerapporter om nettstedmålgruppen og hvilken effekt annonser har hatt.

Du kan velge bort mottak av interessebaserte annonser fra Facebook ved å endre dine reklamepreferanser på nettstedet til Facebook. Alternativt kan du deaktivere tredjeparters bruk av informasjonskapsler via avmeldingssiden til Digital Advertising Alliances på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på nettstedet http://www.youronlinechoices.com.

Du finner mer informasjon på: https://www.facebook.com/policy

 

Navn:Trade Desk-piksel

Leverandør: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Beskrivelse: The Trade Desk er en reklameteknologiplattform for å administrere digitale reklamekampanjer, og som behandler personopplysningene dine basert på ditt samtykke. Her analyseres navigeringsmønsteret til besøkende på nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler. Trade Desk samler inn og behandler personopplysninger om brukere, enheter og annonser og hvor disse vises. Dette omfatter entydige informasjonskapselidentifikatorer, reklameidentifikatorer for mobilenheter, IP-adresser og annen nettleser- og enhetsinformasjon som type, versjon og innstillinger.
Du kan når som helst samtykke i eller avvise dette i innstillingene for informasjonskapsler til det aktuelle samtykkestyringsverktøyet.

Du finner mer informasjon på: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Navn:Media Intelligence Network

Leverandør: Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tyskland

Beskrivelse: Media Intelligence Network er en databehandlingsplattform for bruk av viderekobling og behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke. Viderekobling er en sporingsprosess i nettmarkedsføring der besøket ditt på nettstedet vårt blir markert, slik at når du besøker andre nettsteder, vises annonser for produkter som du så tidligere også på nettstedet vårt. Informasjonskapselen som Media Intelligence Network benytter seg av, er utformet til å gjenkjenne enheten du bruker. Det vil si at din interesse for bestemte produkter kan registreres basert på ditt tidligere besøk på nettstedet vårt og brukes til målrettet annonsering på andre nettsteder. Ved hjelp av denne informasjonskapselen kan Media Intelligence Network fastsette den såkalte konverteringsfrekvensen. Denne brukes til å fastsette hvor mange personer som har bestemt seg for et annonsert tilbud etter å ha klikket på en annonse.
Du kan når som helst samtykke i eller avvise dette i innstillingene for informasjonskapsler til det aktuelle samtykkestyringsverktøyet.

Du finner mer informasjon på: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Håndtering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

Du kan administrere innstillingene dine for informasjonskapsler og sporingsmekanismer i nettleseren og/eller i Personverninnstillingene våre.

Merk: Disse innstillingene gjelder bare for nettleseren du bruker for øyeblikket.

 • Avvise bruk av alle informasjonskapsler
  Hvis du vil avvise alle informasjonskapsler, kan du gå til innstillingene for nettleseren din og deaktivere bruk av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke nettstedets funksjon.
 • Administrering av innstillinger for teknisk unødvendige informasjonskapsler og sporingsmekanismer
  Når du besøker nettsidene våre, vil du i et informasjonskapsellag få spørsmål om du samtykker i bruk av komfort-, analyse- og markedsføringsinformasjonskapsler eller sporingsmekanismer. I våre Personverninnstillinger kan du trekke tilbake et gitt samtykke med øyeblikkelig virkning eller gi ditt samtykke på et senere tidspunkt.

YouTube

Dette nettstedet bruker videoer fra YouTube. YouTube er en plattform som brukes til avspilling av videofiler. Plattformen driftes av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og moderselskapet: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Som en del av vårt nettilbud har vi tatt med noen videoer fra YouTube. Før du kan se en YouTube-video, ber vi om ditt samtykke til databehandlingen knyttet til visningen.

Du finner mer informasjon om formål og omfang av datainnhentingen til YouTube, den videre behandlingen og bruken av disse, samt hvilke rettigheter du har og hvilke personvernalternativer du kan velge i Googles personvernbestemmelser.

Google Maps

På denne nettsiden brukes karttjenester fra Google Maps. Google Maps drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og moderselskapet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å gi økt beskyttelse av dataene dine når du besøker nettsiden vår, er Google Maps innlemmet på nettsiden ved hjelp av den såkalte "2-klikksløsningen". Når du laster inn en tilsvarende side i nettilbudet vårt, blir Google Maps bare bygd inn dersom du aktiverer den tilhørende knappen.

På denne måten etableres det bare en tilkobling til Google Maps – inkludert overføring av loggdata til Google – hvis du samhandler med Google Maps. Når du samhandler med Google Maps, overføres dataene også til Google som behandlingsansvarlig, og det opprettes kontakt med Google DoubleClick-annonseringsnettverket, noe som kan utløse ytterligere databehandlingsoperasjoner som vi ikke har kontroll over.

Hvis du vil ha mer informasjon om omfanget av og formålet med dataene som samles inn, om Googles videre behandling og bruk av dataene, om rettighetene dine og personvernalternativene du kan velge, kan du lese Googles personvernbestemmelser.

Nyhetsbrev med påmelding: Angrerett

På nettstedet vårt kan du abonnere på Bosch elsykkelnyhetsbrevet. Vi sender nyhetsbrevet til deg nå du har gitt ditt samtykke.

Vi bruker en prosedyre for såkalt "dobbelt påmelding", som innebærer at vi bare sender ut et nyhetsbrev på e-post hvis du uttrykkelig har godkjent aktivering av nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på en kobling i en melding fra oss. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å trekke tilbake samtykket ditt. Abonnementet kan avsluttes via koblingen i nyhetsbrevet. Alternativt kan du kontakte oss via informasjonen i Kontakt-avsnittet.

På grunnlag av lesernes samtykke kan vi analysere og utforme nyhetsbrevet vårt etter behov og optimalisere tilbudene våre. Til dette analyseformålet inneholder nyhetsbrevene såkalte sporingsbilder, også kalt piksler. Når du leser nyhetsbrevet, registrerer vi hvilke koblinger du klikker på og utleder dine personlige interesser basert på dette. Disse opplysningene knyttes til teknisk informasjon om enheten din (f.eks. tidspunkt for innhenting, nettlesertype og operativsystem).

Eksterne koblinger

Nettsiden vår kan inneholde koblinger til nettsider som tilhører tredjeparter som ikke er tilknyttet oss. Når du har klikket på en slik kobling, har vi ikke lenger noen innflytelse på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som overføres til tredjeparten ved å klikke på koblingen (f.eks. IP-adressen eller URL-en til siden der koblingen er lokalisert), fordi tredjeparters atferd selvfølgelig er utenfor vår kontroll. Vi påtar oss intet ansvar for tredjeparters behandling av slike personopplysninger.

Brukernes rettigheter

Du kan gjøre rettighetene dine gjeldende ved hjelp av informasjonen i Kontakt oss-delen. Sørg for at du oppgir nok informasjon til at vi kan identifisere deg entydig.

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine, rett til at opplysningene korrigeres, rett til sletting, rett til begrensning av behandlingen og rett til dataportabilitet. Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst tilbakekalle samtykket med virkning for fremtiden. 

Innvending mot direkte markedsføring

Du kan når som helst innvende mot at personopplysningene dine behandles til reklameformål ("innvending mot reklame"). Vær oppmerksom på at det av organisatoriske årsaker kan være en overlapping mellom innvendingen din og bruken av dataene dine i en allerede pågående kampanje.

Innvending mot databehandling når det rettslige grunnlaget er "berettiget interesse"

Du har også rett til å komme med en innvending mot databehandlingen hos oss når som helst av årsaker knyttet til din spesifikke situasjon, i den grad dette er basert på det rettslige grunnlaget "berettiget interesse". Du må oppgi en begrunnelse.

Deretter stanser vi behandlingen av dataene dine med mindre vi kan bevise – i samsvar med lovbestemmelsene – at det foreligger tvingende og legitime grunner til videre behandling som veier tyngre enn rettighetene dine.

 

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet. Du kan kontakte datatilsynsmyndigheten som har ansvar for bostedet ditt eller delstaten din, eller datatilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte oss på adressen som er angitt i avsnittet Ansvarlig person.
 

Bruk følgende kobling for å gjøre rettighetene dine gjeldende: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/no-NO/ .

Bruk følgende kobling for å rapportere eventuelle brudd på personvern:https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection .

Ved eventuelle forslag eller klager i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, ber vi deg henvende deg til vår ansvarlige for personvern:

Personvernansvarlig
Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern i Bosch-gruppen (C/ISP)

Postboks 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller via e-post til: DPO@remove.this.bosch.com

Endringer i personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre tiltakene våre for sikkerhet og personvern. I slike tilfeller kommer vi også til å tilpasse personvernbestemmelsene våre i tråd med dette. Vær derfor oppmerksom på den aktuelle versjonen av personvernerklæringen vår.

Status per: 27.07.2023