Morgendagens transport

FN anslår at to tredjedeler av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Hvordan vil dette påvirke trafikken? Og hva må gjøres for å sikre at de voksende storbyområdene er levelige for innbyggerne? Vi spurte tre eksperter om hvordan mobilitet vil endre seg i løpet av 10 til 15 år.

Se videoen

Morgendagens transport

FN anslår at to tredjedeler av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Hvordan vil dette påvirke trafikken? Og hva må gjøres for å sikre at de voksende storbyområdene er levelige for innbyggerne? Vi spurte tre eksperter om hvordan mobilitet vil endre seg i løpet av 10 til 15 år.

Se videoen

Hvordan ser du for deg at mobilitet utvikler seg i løpet av de neste ti årene?
Det er sannsynlig at mer av plassen som i dag er forbeholdt biler, vil bli tilgjengelig for andre trafikanter. Byer omstiller seg i stadig økende grad etter miljøvennlige prinsipper. Dette inkluderer flere deletjenester og elektriske kjøretøy, noe som sammen med offentlig transport gir større muligheter for å reise på flere måter. Spesielt sykkelen spiller en mer sentral rolle.

Hva gjør deg så sikker på dette?
Under pandemien ble det tydelig at jobb og privatliv i økende grad smelter sammen. Den økende trenden med å jobbe hjemmefra gjør at det ikke lenger er nødvendig å pendle over store avstander. Som en konsekvens av dette forbinder folk i økende grad reiser med fritid. Du kan først sykle til et møte og deretter sette kursen inn i skogen for å klarne tankene. Mobilitet er ikke bare et middel for å nå målet, men i økende grad en del av livsstilen til hver enkelt.

Hvilken rolle spiller elsykler i alt dette?
De er relevante fordi de kombinerer begge deler: I byen er en elsykkel ofte det raskeste transportmiddelet, og den øker livskvaliteten din. For noen år siden var elsykler først og fremst et fremkomstmiddel for folk som ikke ville bruke krefter på å sykle, eller som trodde at de var for gamle til å gjøre det. Sannheten er imidlertid at alle vet om situasjoner der man ikke bruker sykkelen fordi det er stressende eller upraktisk på en eller annen måte. Men elsykler gjør folk mer motiverte til å sykle. Lastesykler forsterker denne trenden. Flere og flere begynner å stille seg følgende spørsmål: Trenger jeg egentlig bil i byen? Kunne jeg ikke kjørt mine to barn til barnehagen med en lastesykkel? Hva mer er mulig? En handletur til Bondens marked eller til jernvarehandelen? Det er her det vil dukke opp muligheter som vil få et enormt løft med elektrifisering.

Hvordan forbereder du deg på utviklingen i fremtiden som produsent av elsykkelkomponenter?
Vi spør oss hele tiden om hvilke utfordringer syklistene står overfor. Og vi gir innovative svar på disse spørsmålene. Vi har for eksempel lansert Help Connect, en tjeneste som ringer etter hjelp hvis en elsykkel skulle bli utsatt for en ulykke. Vi var de første til å lansere et assistansesystem for elsykler med blokkeringsfrie bremser (ABS). Et annet fokusområde er produkter for tyverisikring og andre digitale funksjoner. Å koble elsykler til digitale tjenester er et grunnleggende skritt på veien mot fremtidens mobilitet. Med smartsystemet har vi skapt nye og tettere bånd mellom syklisten, nettet og elsykkelen. Elsyklister kan for eksempel med jevne mellomrom få nye funksjoner som enkelt overføres til elsykkelen via appen.

Hvor digital vil fremtidens eBike være?
Straks du kombinerer en elsykkel med en smarttelefon, får du en nettilkoblet kjøreopplevelse, så i stor grad er dette mulig allerede nå. I fremtiden vil elsykler ikke bare være nettilkoblet mens de brukes, men også når de står parkert. Syklisten vil kanskje forsikre seg om at sykkelen fremdeles står der når han eller hun kommer tilbake. Dette er bare mulig hvis sykkelen er koblet til Internett for å gi eieren denne informasjonen. En annen fordel med en nettilkoblet eBike er muligheten til å kommunisere med andre trafikanter.

Gregor Dasbach, viseadministrerende direktør for Digital Business hos Bosch eBike Systems, ser på elsykler som selve drivkraften bak ny mobilitet. Han ser for seg nye digitale tjenester som vil gjøre kjøreopplevelsen enda bedre i fremtiden.
Hvilke fordeler tenker du på?
Studier av ulykker har vist at mange av ulykkene som involverte sykler i byen, var svingulykker der syklistene ikke ble oppdaget. I fremtiden kan slike ulykker unngås ved at nettilkoblede syklister, sjåfører og kjøretøy blir varslet om hverandre. Jeg tror at kommunikasjon mellom trafikanter har et enormt uforløst potensial.

Hvordan endrer digitale tjenester elsykling-opplevelsen?
Ganske betraktelig, for elsykling blir en stadig mer individuell opplevelse. Dette skjer helt fra starten. Det spiller ingen rolle om jeg låser opp elsykkelen min med fingeren eller smarttelefonen. Deretter foreslår elsykkelen en rute som passer til kjøreprofilen min. Den tar hånd om giringen, får mest mulig ut av batteriet på turen og gjør favorittappene mine til en naturlig del av elsykkelopplevelsen.

Hva slags produkter vil Bosch eBike Systems utvikle de neste årene?
Vi har to strategier når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester. Den første handler om syklistenes sikkerhet og omfatter blant annet videreutvikling av ABS og assistanse ved ulykker. Den andre strategien dreier seg om digitale tjenester som vil gjøre elsykling til en enda gøyere og mer individuell opplevelse i fremtiden. Dette krever sømløse tilkoblingsmuligheter. Tross alt er de mange nye funksjonene bare virkelig gøyale hvis maskinvaren og de digitale komponentene matcher perfekt. Vi vil fortsette å lede innovasjonen på dette området.

Gregor Dasbach, viseadministrerende direktør for Digital Business hos Bosch eBike Systems, ser på elsykler som selve drivkraften bak ny mobilitet. Han ser for seg nye digitale tjenester som vil gjøre kjøreopplevelsen enda bedre i fremtiden.
Hvordan ser du for deg at mobilitet utvikler seg i løpet av de neste ti årene?
Det er sannsynlig at mer av plassen som i dag er forbeholdt biler, vil bli tilgjengelig for andre trafikanter. Byer omstiller seg i stadig økende grad etter miljøvennlige prinsipper. Dette inkluderer flere deletjenester og elektriske kjøretøy, noe som sammen med offentlig transport gir større muligheter for å reise på flere måter. Spesielt sykkelen spiller en mer sentral rolle.

Hva gjør deg så sikker på dette?
Under pandemien ble det tydelig at jobb og privatliv i økende grad smelter sammen. Den økende trenden med å jobbe hjemmefra gjør at det ikke lenger er nødvendig å pendle over store avstander. Som en konsekvens av dette forbinder folk i økende grad reiser med fritid. Du kan først sykle til et møte og deretter sette kursen inn i skogen for å klarne tankene. Mobilitet er ikke bare et middel for å nå målet, men i økende grad en del av livsstilen til hver enkelt.

Hvilken rolle spiller elsykler i alt dette?
De er relevante fordi de kombinerer begge deler: I byen er en elsykkel ofte det raskeste transportmiddelet, og den øker livskvaliteten din. For noen år siden var elsykler først og fremst et fremkomstmiddel for folk som ikke ville bruke krefter på å sykle, eller som trodde at de var for gamle til å gjøre det. Sannheten er imidlertid at alle vet om situasjoner der man ikke bruker sykkelen fordi det er stressende eller upraktisk på en eller annen måte. Men elsykler gjør folk mer motiverte til å sykle. Lastesykler forsterker denne trenden. Flere og flere begynner å stille seg følgende spørsmål: Trenger jeg egentlig bil i byen? Kunne jeg ikke kjørt mine to barn til barnehagen med en lastesykkel? Hva mer er mulig? En handletur til Bondens marked eller til jernvarehandelen? Det er her det vil dukke opp muligheter som vil få et enormt løft med elektrifisering.

Hvordan forbereder du deg på utviklingen i fremtiden som produsent av elsykkelkomponenter?
Vi spør oss hele tiden om hvilke utfordringer syklistene står overfor. Og vi gir innovative svar på disse spørsmålene. Vi har for eksempel lansert Help Connect, en tjeneste som ringer etter hjelp hvis en elsykkel skulle bli utsatt for en ulykke. Vi var de første til å lansere et assistansesystem for elsykler med blokkeringsfrie bremser (ABS). Et annet fokusområde er produkter for tyverisikring og andre digitale funksjoner. Å koble elsykler til digitale tjenester er et grunnleggende skritt på veien mot fremtidens mobilitet. Med smartsystemet har vi skapt nye og tettere bånd mellom syklisten, nettet og elsykkelen. Elsyklister kan for eksempel med jevne mellomrom få nye funksjoner som enkelt overføres til elsykkelen via appen.

Hvor digital vil fremtidens eBike være?
Straks du kombinerer en elsykkel med en smarttelefon, får du en nettilkoblet kjøreopplevelse, så i stor grad er dette mulig allerede nå. I fremtiden vil elsykler ikke bare være nettilkoblet mens de brukes, men også når de står parkert. Syklisten vil kanskje forsikre seg om at sykkelen fremdeles står der når han eller hun kommer tilbake. Dette er bare mulig hvis sykkelen er koblet til Internett for å gi eieren denne informasjonen. En annen fordel med en nettilkoblet eBike er muligheten til å kommunisere med andre trafikanter.

Hvilke fordeler tenker du på?
Studier av ulykker har vist at mange av ulykkene som involverte sykler i byen, var svingulykker der syklistene ikke ble oppdaget. I fremtiden kan slike ulykker unngås ved at nettilkoblede syklister, sjåfører og kjøretøy blir varslet om hverandre. Jeg tror at kommunikasjon mellom trafikanter har et enormt uforløst potensial.

Hvordan endrer digitale tjenester elsykling-opplevelsen?
Ganske betraktelig, for elsykling blir en stadig mer individuell opplevelse. Dette skjer helt fra starten. Det spiller ingen rolle om jeg låser opp elsykkelen min med fingeren eller smarttelefonen. Deretter foreslår elsykkelen en rute som passer til kjøreprofilen min. Den tar hånd om giringen, får mest mulig ut av batteriet på turen og gjør favorittappene mine til en naturlig del av elsykkelopplevelsen.

Hva slags produkter vil Bosch eBike Systems utvikle de neste årene?
Vi har to strategier når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester. Den første handler om syklistenes sikkerhet og omfatter blant annet videreutvikling av ABS og assistanse ved ulykker. Den andre strategien dreier seg om digitale tjenester som vil gjøre elsykling til en enda gøyere og mer individuell opplevelse i fremtiden. Dette krever sømløse tilkoblingsmuligheter. Tross alt er de mange nye funksjonene bare virkelig gøyale hvis maskinvaren og de digitale komponentene matcher perfekt. Vi vil fortsette å lede innovasjonen på dette området.

"Digitale tjenester gjør elsykkelopplevelsen betraktelig bedre"

Gregor Dasbach, viseadministrerende direktør for Bosch eBike Systems

Stephan Rammler, sosiolog og grunnlegger av Instituttet for transportdesign, spår at byer står overfor store forandringer som bare vil lykkes med bærekraftig mobilitet.

 

Hvordan vil byer være annerledes i fremtiden?
Etter hvert som flere og flere flytter til urbane strøk, vil også etterspørselen etter bolig, kultur- og fritidstilbud samt mobilitet øke. Spørsmålet er hvordan man kan oppfylle fremtidige forventninger med det tilgjengelige arealet i byene.

Hva er løsningen din?
Den økende befolkningstettheten i byene vil føre til krav om større bærekraft fra sentralt hold, for ellers vil ganske enkelt byer bli ulevelige på grunn av klimaendringer og luftforurensning. Dette berører mange områder, men først og fremst mobilitet. Det store miljøavtrykket til biler med klassisk forbrenningsmotor gjør det umulig at vi kan fortsette å ha hver vår bil. Vi ser spesielt i de yngre generasjonene at bruksmønstrene endrer seg i retning deling – fra bildeling og kompiskjøring til deling av elsparkesykler og elsykler.

Blir fremtidens by bilfri?
Jeg ville ikke gått så langt. I fremtiden vil det imidlertid helt sikkert være flere elektriske kjøretøy på veiene. Politikerne vil måtte stimulere til mer bærekraftig mobilitet, for eksempel ved å innføre bompenger for bilister i byen. For én ting er sikkert: Forandringene kan ikke lenger utsettes.

"Det store miljøavtrykket til biler med klassisk forbrenningsmotor gjør det umulig at vi kan fortsette å ha hver vår bil."

Stephan Rammler, sosiolog og grunnlegger av Instituttet for transportdesign

Ralph Buehler, professor og transportforsker ved Virginia Tech Research Center i USA, diskuterer København-modellen og hvordan man kan skape en sykkelvennlig by. Ralph Buehler har skrevet bøkene City Cycling (2012) og Cycling for Sustainable Cities (2021) og pendler selv til jobben på sykkel.


Hva kan andre byer lære av København, som av mange regnes som en foregangsby når det gjelder sykkelvennlig trafikk?
Akkurat som mange mindre byer i Nederland har den danske hovedstaden en statistikk som de fleste bare kan drømme om. 49 prosent av innbyggerne sykler til skole, universitet eller jobb. Dette skjedde imidlertid ikke over natten, for København er en tradisjonelt sykkelvennlig by som har trappet opp tiltakene de siste 30 årene. Grunnen til at byen har blitt et forbilde for hele verden, kan best oppsummeres med denne oppskriften på suksess: separate og trygge sykkelveier langs hovedferdselsårene. Takket være disse kan alle komme seg rundt både raskt og trygt.

Ser du tegn til at andre byer følger etter?
Ja, det er allerede en trend i mange byer rundt om i verden å lage separate sykkelfelt for å la syklister komme seg trygt og raskt fra A til B, ofte i kombinasjon med flere bilfrie soner i sentrumsområder og fartsgrenser. Dette er en del av en transportpolitikk som gir mer plass til fotgjengere, syklister og kollektivtransport, samtidig som det begrenser biltrafikken og gjør den mindre attraktiv. Vi kan se dette i Montreal i Canada og Portland i USA samt i Paris, Wien og Barcelona her i Europa.

Hva er det som driver denne utviklingen?
Kommunale myndigheter over hele verden må redusere CO2-utslippene, minimere kødannelse i trafikken og bekjempe lokal luftforurensning. Dette er den eneste måten å opprettholde livskvaliteten på. Vi snakker om verdier som helse, sikkerhet og muligheter til rekreasjon. For å oppnå dette må trafikkarealet omdisponeres.  

Hvor viktig er sykkelens rolle i mobilitetsrevolusjonen?
Sykling vil spille en stor rolle i bærekraftig transport. Spesielt i byer er sykkelen det perfekte transportmiddelet for mange mennesker når det gjelder avstander på opptil ti kilometer. Den økte populariteten til elsykler gir denne utviklingen et ytterligere løft. De gjør det mulig å tilbakelegge lengre avstander og appellerer til nye målgrupper. Et eksempel er pendlere som ikke lenger blir svette, selv ikke når veien til kontoret er både lang og bratt. Dette krever at sykkelveinettet utvides, slik at folk fra utenforliggende strøk kan pendle raskt til byen og hjem igjen. Her har mange byer fortsatt et stykke å gå.

 

"Det er viktig med raske og separate sykkelfelt for pendlere"

Ralph Buehler, trafikkforsker

Nysgjerrig på fremtiden til elsykling?

Video om fremtiden til elsykling