Juridisk informasjon

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2024, med enerett.

Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer, inkludert layouten på Bosch-nettsider, er underlagt opphavsrettsbeskyttelse og annen beskyttende lovgivning. Innholdet på disse nettsidene kan ikke kopieres, distribueres, modifiseres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål. Noen Bosch-nettsider inneholder også bilder som er beskyttet av tredjeparters opphavsrett.

Varemerker

Med mindre noe annet er oppgitt, er alt merkevareinnhold på Bosch-nettsider registrert som varemerker. Dette gjelder spesielt varemerker, etiketter, firmalogoer og emblemer for Bosch. Merkevare- og designelementene på sidene våre er immaterielle rettigheter som eies av Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden er laget med størst mulig omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen her er fullstendig nøyaktig og feilfri. Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår verken direkte eller indirekte fra denne nettsiden i den grad dette ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Bosch.

Lisenser

De immaterielle rettighetene til Bosch-nettsiden er beskyttet. Dette omfatter patenter, merkevarer og opphavsrettigheter. Denne nettsiden gir ikke lisens til å bruke de immaterielle rettighetene til selskaper i Bosch Group (Bosch) eller tredjeparter.

Nettbasert tvisteløsning (ODR)

Informasjon om nettbasert tvisteløsning: Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for tvisteløsning på nett (Online Dispute Resolution (ODR)). Denne plattformen skal fungere som møtested for alle utenomrettslige tvisteløsninger angående kontraktsmessige forpliktelser knyttet til nettkjøp eller tjenesteavtaler.

Plattformen er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi kommer ikke til å delta i noen form for tvisteløsningsprosedyre knyttet til en voldgiftsnemnd for forbrukere.