Juridisk informasjon

Bosch eBike Systems

Personvernerklæring for bruk av våre sosiale medier

Takk for at du besøker våre sosiale medier og for at du viser interesse for selskapet vårt og produktene våre.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for behandling av dataene dine, er Bosch eBike Systems.
 

Kontaktinformasjonen vår er som følger:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Tyskland

Du kan kontakte oss på:
E-postadresse: kontakt@remove.this.bosch.de
Tlf: +49 711 400 40990.

Bosch eBike Systems på Facebook

Følgende personvernbestemmelser gjelder for fansiden vår på Facebook:

 

"Bosch eBike Systems" – https://www.facebook.com/boschebike

 

Behandlingsansvarlig

Ansvaret for behandling av dataene dine via fansiden vår ligger hos Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland (heretter kalt Facebook).
Facebooks personvernbestemmelser gjelder.

I tillegg har vi et felles ansvar sammen med Facebook i den grad det behandles statistiske data på fansiden vår for såkalte innsiktsdata. Dette innebærer statistiske analyser som gir informasjon om bruken av fansiden vår. Du finner mer informasjon på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Behandling av personopplysninger

Databehandling hos Facebook
Facebook behandler personopplysningene dine når du besøker fansiden vår. Du kan finne ut hvilke personopplysninger som behandles av Facebook og hvilke personvernrettigheter du har overfor Facebook, i Facebooks personvernerklæring som nevnt ovenfor. Vi har ingen innflytelse på Facebooks databehandling.


Innstillingsmuligheter og tilgang til statistiske data
Facebook gir oss følgende innstillingsalternativer og gir oss tilgang til følgende data for fansiden vår:

 • Facebook lar oss angi hvilken målgruppe vi ønsker å nå, for fansiden vår eller for enkeltinnlegg publisert på fansiden. Innstillingen er basert på generelle parametere (f.eks. aldersgruppe, språk, region, interesser) som kan brukes til målretting av innholdet vårt overfor spesifikke grupper. Det er ikke mulig for oss å henvende oss til eller identifisere enkeltpersoner basert på innstillingsalternativene som Facebook tilbyr oss. 
 • Facebook gir oss tilgang til statistiske analyser som gir informasjon om bruken av fansiden vår. Analysene som er synlige for oss, gjør det ikke mulig for oss å analysere enkeltpersoners brukeratferd. Vi kan bare se samlede data (inkludert antall treff, likes, følgere, opprinnelsesområde, aldersgruppe, kjønn) som gir informasjon om målgruppen vår og bruken av fansiden vår. Du finner mer informasjon om statistikken som leveres av Facebook, på en.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Vi har ingen innflytelse over Facebooks databehandling utover dette. Vi behandler disse dataene for å kunne publisere innholdet på fansiden vår på en måte som er passende for målgruppen og for å kunne få en bedre forståelse av og optimalisere bruken av fansiden vår.

 

Kommunikasjonsverktøy som vi bruker for å kommunisere med deg
Du kan sende oss meldinger via Facebook. Hvis du sender oss meldinger via Facebook, mottar vi følgende data fra Facebook:

 • Selve meldingen

 • Navnet ditt

 • Profilbildet ditt

 • Eventuelle vedlegg

 • Talemeldinger

 • Klokkeslett, dato

Vi bruker disse dataene til å behandle forespørselen din og for å tilby deg støtte. Du kan for eksempel sende oss spørsmål om produktene og tjenestene våre via fansiden vår, som vi deretter svarer på.

Personopplysningene du gir oss, blir overført til den juridiske enheten hos Bosch som har ansvaret for forespørselen (hvis forespørselen din for eksempel gjelder et produkt eller en tjeneste som markedsføres av en annen juridisk enhet hos Bosch). Den juridiske enheten hos Bosch som er ansvarlig for behandlingen, kan også være lokalisert utenfor EØS. I så tilfelle kan vi også overføre personopplysningene dine til mottakere utenfor EØS i såkalte tredjeland. I så tilfelle sørger vi for at et mottakeren har et tilstrekkelig nivå av personvern før dataene overføres. Du kan få en oversikt fra oss over mottakerne i tredjeland og en kopi av det spesifikt avtalte regelverket for å sikre et tilstrekkelig nivå av personvern. Du kan kontakte oss med hensyn til dette. Du finner kontaktinformasjonen vår i "Kontakt oss"-delen.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er vår berettigede interesse i å bevare og fremme din tilfredshet i henhold til artikkel 6 (1) f) i EUs personvernforordning eller et eventuelt eksisterende kontraktsforhold i henhold til artikkel 6 (1) b) i EUs personvernforordning.

Bosch eBike Systems på Instagram

Den følgende personvernerklæringen gjelder for Instagram-kontoen vår:

"Bosch eBike Systems" – https://www.instagram.com/boschebikesystems/ 

Databehandling hos Instagram

Instagram behandler personopplysningene dine når du besøker Instagram-kontoen vår eller samhandler med et av innleggene våre.

Instagrams personvernerklæring skisserer hvilke personopplysninger som behandles av Instagram, og hvilke personvernrettigheter du har overfor Instagram. Vi har ingen innflytelse på Instagrams databehandling.

Via Instagram-kontoen vår kan vi bare se den offentlige profilen din på Instagram. Informasjonen knyttet til deg som vi kan se, avhenger av profilinnstillingene dine.

 

Kommunikasjonsverktøy som vi bruker for å kommunisere med deg
Du kan sende oss meldinger via Instagram. Hvis du sender oss meldinger via Instagram, mottar vi følgende data fra Instagram:

 • Selve meldingen

 • Navnet ditt

 • Profilbildet ditt

 • Eventuelle vedlegg

 • Talemeldinger

 • Klokkeslett, dato

Vi bruker disse dataene til å behandle forespørselen din og innleggene dine samt for å tilby deg støtte. Du kan for eksempel sende oss spørsmål om produktene og tjenestene våre via Instagram-kontoen vår, som vi deretter svarer på.

I tillegg gir Instagram oss såkalte sidestatistikkdata. Dette er anonym statistikk som hjelper oss med å evaluere kvaliteten på Instagram-kontoen vår og innleggene våre. Denne statistikken er laget med utgangspunkt i bruksdata som Instagram samler inn om dine samhandlinger med Instagram-kontoen vår. Vi har ikke tilgang til disse bruksdataene.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å bevare og fremme din tilfredshet i samsvar med artikkel 6 (1) f) i EUs personvernforordning. Vi ønsker å kunne kontakte deg på grunnlag av henvendelser eller bidrag fra deg samt å fastsette dine brukspreferanser (f.eks. antall såkalte følgere, antall visninger av individuelle sideområder, brukerstatistikk etter alder, geografi og språk) og kunne tilpasse og forbedre tilbudet i Instagram-kontoen vår etter målgruppen så langt det er mulig.

Vi lagrer personopplysningene dine på systemene våre, dvs. utenfor Instagram, i den grad dette er nødvendig for innsamlingsformål eller hvis vi er juridisk forpliktet til å lagre dem.

Bosch eBike Systems på Youtube

Følgende personvernbestemmelser gjelder for Youtube-kanalen vår:

"Bosch eBike Systems" – https://www.youtube.com/user/boschebikesystems

 

Behandlingsansvarlig

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt "Youtube") er ansvarlig for innsamling og videre behandling av personlige brukerdata på Youtube-nettsteder.

Youtubes personvernbestemmelser gjelder.

Vær oppmerksom på at Youtube samler inn og behandler visse opplysninger om besøket ditt på Youtube-kanalen vår selv om du ikke har en YouTube-brukerkonto eller ikke er logget inn på Youtube.

Det er bare den offentlige profilen din på Youtube som er synlig for oss via Youtube-kanalen vår. Hvilken informasjon som er synlig her, avhenger av innstillingene i profilen din.

 

Kommunikasjonsverktøy som vi bruker for å kommunisere med deg
Hvis du sender oss meldinger via Youtube, mottar vi følgende data fra Youtube:

 • Selve meldingen

 • Navnet ditt

 • Profilbildet ditt

 • Eventuelle vedlegg

 • Klokkeslett, dato

Vi bruker disse dataene til å behandle forespørselen din og innleggene dine samt for å tilby deg støtte. Du kan for eksempel sende oss spørsmål om produktene og tjenestene våre via Youtube-kanalen vår, som vi deretter svarer på.

I tillegg gir Youtube oss såkalte Analytics-data. Disse dataene inneholder anonym statistikk som vi bruker for å evaluere kvaliteten på Youtube-kanalen vår og innholdet vårt. Denne statistikken genereres på grunnlag av bruksdata som Youtube samler inn om din samhandling med Youtube-kanalen vår. Vi har ikke tilgang til disse bruksdataene.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å bevare og fremme din tilfredshet i samsvar med artikkel 6 (1) f) i EUs personvernforordning. Vi ønsker å kunne kontakte deg på grunnlag av henvendelser eller bidrag fra deg samt å fastsette dine brukspreferanser (f.eks. antall såkalte følgere, antall visninger av individuelle sideområder, brukerstatistikk etter alder, geografi og språk) og kunne tilpasse og forbedre tilbudet på Youtube-kanalen vår etter målgruppen så langt det er mulig.

Bosch eBike Systems på Twitter

Følgende personvernbestemmelser gjelder for Twitter-kontoene våre:

Bosch eBike Systems – https://twitter.com/boschebikeus

 

Behandlingsansvarlig

Ansvaret for behandling av dataene dine på Twitter-plattformen ligger hos Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (heretter kalt Twitter).

Twitters personvernbestemmelser gjelder.

Vær oppmerksom på at Twitter behandler visse typer informasjon om besøket ditt på Twitter-kontoen vår selv om du ikke har en Twitter-brukerkonto eller ikke er logget på Twitter.

Det er bare den offentlige profilen din på Twitter og dine offentlige tweets som er synlige for oss via Twitter-kontoen vår. Hvilken informasjon og hvilke tweets som er synlige for oss, avhenger av profilinnstillingene dine.

 

Kommunikasjonsverktøy som vi bruker for å kommunisere med deg

Hvis du sender oss meldinger via Twitter, mottar vi følgende data fra Twitter:

 • Selve meldingen

 • Navnet ditt

 • Profilbildet ditt

 • Eventuelle vedlegg

 • Klokkeslett, dato

 • Lesekvittering

Vi bruker disse dataene til å behandle forespørselen din og innleggene dine samt for å tilby deg støtte. Du kan for eksempel sende oss spørsmål om produktene og tjenestene våre via Twitter-kontoen vår, som vi deretter svarer på.

I tillegg gir Twitter oss såkalte Analytics-data. Disse dataene inneholder anonym statistikk som vi bruker for å evaluere kvaliteten på Twitter-siden vår og innholdet vårt. Denne statistikken er opprettet på grunnlag av bruksdata som Twitter samler inn om din samhandling med Twitter-siden vår – vi har ikke tilgang til disse bruksdataene.

Personopplysningene du gir oss, blir overført til den juridiske enheten hos Bosch som har ansvaret for forespørselen (hvis forespørselen din for eksempel gjelder et produkt eller en tjeneste som markedsføres av en annen juridisk enhet hos Bosch). Den juridiske enheten hos Bosch som er ansvarlig for behandlingen, kan også være lokalisert utenfor EØS. I så tilfelle kan vi også overføre personopplysningene dine til mottakere utenfor EØS i såkalte tredjeland. I så tilfelle sørger vi for at et mottakeren har et tilstrekkelig nivå av personvern før dataene overføres. Du kan få en oversikt fra oss over mottakerne i tredjeland og en kopi av det spesifikt avtalte regelverket for å sikre et tilstrekkelig nivå av personvern. Du kan kontakte oss med hensyn til dette. Du finner kontaktinformasjonen vår i "Kontakt oss"-delen.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å bevare og fremme din tilfredshet i samsvar med artikkel 6 (1) f) i EUs personvernforordning. Vi ønsker å kunne kontakte deg på grunnlag av henvendelser eller bidrag fra deg samt å fastsette dine brukspreferanser (f.eks. antall såkalte følgere, antall visninger av individuelle sideområder, brukerstatistikk etter alder, geografi og språk) og kunne tilpasse og forbedre tilbudet i Twitter-kontoen vår etter målgruppen så langt det er mulig.

Brukernes rettigheter

Du kan gjøre rettighetene dine gjeldende ved hjelp av informasjonen i Kontakt oss-delen. Sørg for at du oppgir nok informasjon til at vi kan identifisere deg entydig. 

Du har rett til innsyn i personopplysningene dine, rett til at opplysningene korrigeres, rett til sletting, rett til begrensning av behandlingen og rett til dataportabilitet. Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine, kan du når som helst tilbakekalle samtykket med virkning for fremtiden.

Innvending mot direkte markedsføring

Du kan når som helst innvende mot at personopplysningene dine behandles til reklameformål ("innvending mot reklame"). Vær oppmerksom på at det av organisatoriske årsaker kan være en overlapping mellom innvendingen din og bruken av dataene dine i en allerede pågående kampanje.

Innvending mot databehandling når det rettslige grunnlaget er "berettiget interesse"

Du har også rett til å komme med en innvending mot databehandlingen hos oss når som helst av årsaker knyttet til din spesifikke situasjon, i den grad dette er basert på det rettslige grunnlaget "berettiget interesse". Du må oppgi en begrunnelse.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en datatilsynsmyndighet. Du kan kontakte datatilsynsmyndigheten som har ansvar for bostedet ditt eller delstaten din, eller datatilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss.

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du nå oss på adressen som er oppgitt i "Behandlingsansvarlig"-delen.

Bruk den følgende koblingen for å gjøre rettighetene dine gjeldende: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Bruk den følgende koblingen for å varsle om personvernhendelser: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Hvis du har forslag til eller klager angående behandlingen av personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter personvernombudet vårt:

Personvernombud

Department for Information Security and Data Protection Bosch Group (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller mailto: DPO@remove.this.bosch.com

 

Endringer i personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre tiltakene våre for sikkerhet og personvern. I slike tilfeller kommer vi også til å tilpasse personvernbestemmelsene våre i tråd med dette. Vær derfor oppmerksom på den aktuelle versjonen av personvernerklæringen vår.

Revisjon: 13.07.2021