Nota prawna

Bosch eBike Systems

Polityka prywatności dotycząca korzystania z naszych kanałów mediów społecznościowych

Dziękujemy za odwiedzenie naszego kanału mediów społecznościowych oraz zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.

Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest Bosch eBike Systems.
 

Nasze dane kontaktowe są następujące:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Niemcy

Możesz skontaktować się z nami pod adresem:
Adres e-mail: kontakt@remove.this.bosch.de
tel.: +49 711 400 40990.

Bosch eBike Systems na Facebooku

Na naszym fanpage’u na Facebooku obowiązują następujące informacje dotyczące ochrony danych:

 

„Bosch eBike Systems” – https://www.facebook.com/boschebike

 

Administrator danych

Odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych za pośrednictwem naszego Fanpage'a ponosi firma Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (zwana dalej: Facebook).
Obowiązują informacje o ochronie danych Facebooka.

Ponadto jesteśmy wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych statystycznych na naszym Fanpage’u za tzw. dane wglądowe. Wiąże się to z analizami statystycznymi, które dostarczają informacji o korzystaniu z naszego fanpage'a. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych przez Facebook
Facebook przetwarza Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz fanpage. Możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facebooka i jakie masz prawa do prywatności w związku z Facebookiem, zgodnie ze wspomnianą powyżej polityką prywatności Facebooka. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook.


Ustawianie opcji i dostęp do danych statystycznych
Facebook udostępnia nam następujące opcje ustawień i daje nam dostęp do następujących danych naszego fanpage’a:

 • Dla naszego fanpage’a lub dla pojedynczych postów publikowanych na fanpage’u Facebook pozwala nam ustalić, do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć. Ustawienie opiera się na ogólnych parametrach (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), które można wykorzystać do kierowania naszych treści do określonych grup. Nie jest możliwe, abyśmy zwracali się do poszczególnych osób ani identyfikowali ich na podstawie opcji ustawień udostępnionych nam przez Facebook. 
 • Facebook umożliwia nam dostęp do analiz statystycznych, które dostarczają informacji o korzystaniu z naszego fanpage'a. Widoczne dla nas analizy nie pozwalają nam na analizę zachowań użytkowych poszczególnych osób. Widzimy tylko dane zagregowane (w tym liczbę odsłon, polubień, obserwujących, region pochodzenia, grupę wiekową, płeć), które dostarczają informacji o naszych odbiorcach i korzystaniu z naszego fanpage. Więcej informacji na temat statystyk udostępnianych przez Facebook można znaleźć na stronie pl.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Dane te przetwarzamy w celu upublicznienia treści na naszym fanpage’u w sposób właściwy dla grupy docelowej oraz lepszego zrozumienia i optymalizacji korzystania z naszego fanpage’a.

 

Narzędzia komunikacyjne, których używamy do komunikacji z Tobą
Możesz wysyłać do nas wiadomości za pośrednictwem Facebooka. Jeśli wysyłasz do nas wiadomości za pośrednictwem Facebooka, otrzymujemy z Facebooka następujące dane:

 • Sama wiadomość

 • Twoje nazwisko

 • Twoje zdjęcie profilowe

 • Wszelkie załączniki

 • Wiadomości głosowe

 • Data i godzina

Wykorzystujemy te dane, aby przetworzyć Twoją prośbę i zaoferować Ci wsparcie. Na przykład, możesz przesłać nam pytania dotyczące naszych produktów i usług za pośrednictwem naszego fanpage'a, na które następnie udzielimy odpowiedzi.

Udostępnione nam dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi prawnemu Bosch odpowiedzialnemu za zapytanie (na przykład, jeśli zapytanie dotyczy produktu lub usługi sprzedawanej przez inny podmiot prawny Bosch). Podmiot prawny firmy Bosch odpowiedzialny za przetwarzanie może również znajdować się poza EOG. Możemy również przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza EOG w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewnimy się, że na stronie odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz uzyskać od nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnie uzgodnionych przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu możesz się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt”.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w utrzymaniu i promowaniu Twojego zadowolenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub ewentualnie istniejący stosunek umowny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Bosch eBike Systems na Instagramie

Poniższa informacja o polityce prywatności dotyczy naszego konta na Instagramie:

„Bosch eBike Systems” – https://www.instagram.com/boschebikesystems/ 

Przetwarzanie danych przez Instagram

Instagram przetwarza Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze konto na Instagramie lub wchodzisz w interakcję z jednym z naszych postów.

Polityka prywatności Instagrama określa, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Instagram i jakie masz prawa do ochrony danych w związku z Instagramem. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Instagram.

Jako operatorzy naszego konta na Instagramie możemy tylko przeglądać Twój profil publiczny na Instagramie. Informacje, które możemy zobaczyć należące do Ciebie, zależą od ustawień Twojego profilu.

 

Narzędzia komunikacyjne, których używamy do komunikacji z Tobą
Możesz wysyłać do nas wiadomości za pośrednictwem Instagrama. Jeśli wysyłasz do nas wiadomości za pośrednictwem Instagrama, otrzymujemy z Instagrama następujące dane:

 • Sama wiadomość

 • Twoje nazwisko

 • Twoje zdjęcie profilowe

 • Wszelkie załączniki

 • Wiadomości głosowe

 • Data i godzina

Wykorzystujemy te dane, aby przetworzyć Twoją prośbę i posty oraz zaoferować Ci wsparcie. Na przykład, możesz przesłać nam pytania dotyczące naszych produktów i usług za pośrednictwem naszego konta na Instagramie, na które następnie udzielimy odpowiedzi.

Ponadto Instagram udostępnia nam tak zwane dane dotyczące wglądu do strony. Są to anonimowe statystyki, które pomagają nam ocenić jakość naszego konta i postów na Instagramie. Statystyki te są tworzone na podstawie danych o użytkowaniu, które Instagram gromadzi na temat Twoich interakcji z naszym kontem na Instagramie. Nie mamy dostępu do tych danych użytkowania.

Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie w utrzymaniu i promowaniu Twojej satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszą troską jest możliwość skontaktowania się z Tobą na podstawie Twoich zapytań lub wkładów, a także możliwość określenia Twoich preferencji użytkowania (np. liczba tzw. obserwujących, liczba odsłon poszczególnych obszarów strony, statystyki użytkowników według wieku, lokalizacji i języka) oraz aby móc dostosowywać i ulepszać ofertę na naszym koncie na Instagramie tak, aby jak najlepiej odpowiadała grupie docelowej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w naszych systemach, tj. poza Instagramem, o ile jest to konieczne do celów gromadzenia lub istnieją prawne obowiązki przechowywania.

Bosch eBike Systems na platformie YouTube

Na naszym kanale YouTube obowiązują następujące informacje dotyczące ochrony danych:

„Bosch eBike Systems“ – https://www.youtube.com/user/boschebikesystems

 

Administrator danych

Firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej „YouTube”) jest odpowiedzialna za gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników w witrynach YouTube).

Obowiązują informacje o ochronie danych YouTube.

Należy pamiętać, że YouTube gromadzi i przetwarza pewne informacje o Twojej wizycie na naszym kanale YouTube, nawet jeśli nie masz konta użytkownika YouTube lub nie jesteś zalogowany na YouTube.

Dla nas, jako operatorów naszego kanału YouTube, widoczny jest tylko Twój publiczny profil na YouTube. To, które informacje są tutaj widoczne, zależy od ustawień w Twoim profilu.

 

Narzędzia komunikacyjne, których używamy do komunikacji z Tobą
Jeśli wysyłasz nam wiadomości za pośrednictwem serwisu YouTube, otrzymujemy z serwisu YouTube następujące dane:

 • Sama wiadomość

 • Twoje nazwisko

 • Twoje zdjęcie profilowe

 • Wszelkie załączniki

 • Data i godzina

Wykorzystujemy te dane, aby przetworzyć Twoją prośbę i posty oraz zaoferować Ci wsparcie. Na przykład, możesz przesłać nam pytania dotyczące naszych produktów i usług za pośrednictwem naszego konta w kanale YouTube, na które następnie udzielimy odpowiedzi.

Ponadto YouTube udostępnia nam tak zwane dane analityczne. Dane te zawierają anonimowe statystyki, których używamy do oceny jakości naszego kanału i treści na YouTube. Statystyki te są generowane na podstawie danych o użytkowaniu, które YouTube gromadzi na temat Twojej interakcji z naszym kanałem YouTube. Nie mamy dostępu do tych danych użytkowania.

Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie w utrzymaniu i promowaniu Twojej satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszą troską jest możliwość skontaktowania się z Tobą na podstawie Twoich zapytań lub wkładów, a także możliwość określenia Twoich preferencji użytkowania (np. liczba tzw. obserwujących, liczba odsłon poszczególnych obszarów strony, statystyki użytkowników według wieku, lokalizacji i języka) oraz aby móc dostosowywać i ulepszać ofertę na naszym koncie w kanale YouTube tak, aby jak najlepiej odpowiadała grupie docelowej.

Bosch eBike Systems na Twitterze

Na naszych kontach na Twitterze obowiązuje następujące informacje dotyczące ochrony danych:

Bosch eBike Systems – https://twitter.com/boschebikeus

 

Administrator danych

Za przetwarzanie Twoich danych na platformie Twitter odpowiada firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (zwana dalej: Twitter).

Obowiązują informacje o ochronie danych Twittera.

Należy pamiętać, że Twitter przetwarza pewne informacje o Twojej wizycie na naszym koncie na Twitterze, nawet jeśli nie masz konta użytkownika Twittera lub nie jesteś zalogowany na Twitterze.

Tylko Twój profil publiczny na Twitterze i Twoje publiczne tweety są widoczne dla nas jako operatora naszego konta na Twitterze. To, które informacje i które tweety są dla nas widoczne, zależy od ustawień Twojego profilu.

 

Narzędzia komunikacyjne, których używamy do komunikacji z Tobą

Jeśli wysyłasz do nas wiadomości za pośrednictwem Twittera, otrzymujemy z Twittera następujące dane:

 • Sama wiadomość

 • Twoje nazwisko

 • Twoje zdjęcie profilowe

 • Wszelkie załączniki

 • Data i godzina

 • Potwierdzenie odczytu

Wykorzystujemy te dane, aby przetworzyć Twoją prośbę i posty oraz zaoferować Ci wsparcie. Na przykład, możesz przesłać nam pytania dotyczące naszych produktów i usług za pośrednictwem naszego konta na Twitterze, na które następnie udzielimy odpowiedzi.

Ponadto Twitter udostępnia nam tak zwane dane analityczne. Dane te zawierają anonimowe statystyki, których używamy do oceny jakości naszego kanału i treści na Twitterze. Statystyki te są tworzone na podstawie danych o użytkowaniu, które Twitter gromadzi na temat Twojej interakcji z naszą stroną na Twitterze; nie mamy dostępu do tych danych użytkowania.

Udostępnione nam dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi prawnemu Bosch odpowiedzialnemu za zapytanie (na przykład, jeśli zapytanie dotyczy produktu lub usługi sprzedawanej przez inny podmiot prawny Bosch). Podmiot prawny firmy Bosch odpowiedzialny za przetwarzanie może również znajdować się poza EOG. Możemy również przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza EOG w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewnimy się, że na stronie odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz uzyskać od nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię specjalnie uzgodnionych przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu możesz się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt”.

Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie w utrzymaniu i promowaniu Twojej satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszą troską jest możliwość skontaktowania się z Tobą na podstawie Twoich zapytań lub wkładów, a także możliwość określenia Twoich preferencji użytkowania (np. liczba tzw. obserwujących, liczba odsłon poszczególnych obszarów strony, statystyki użytkowników według wieku, lokalizacji i języka) oraz aby móc dostosowywać i ulepszać ofertę na naszym koncie na Twitterze tak, aby jak najlepiej odpowiadała grupie docelowej.

Prawa użytkowników

Skorzystaj z informacji w sekcji Kontakt, aby skorzystać ze swoich praw. Podaj wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli jednoznacznie Cię zidentyfikować. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Pamiętaj, że ze względów organizacyjnych Twój sprzeciw może się pokrywać z wykorzystaniem Twoich danych w prowadzonej już kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku istnienia podstawy prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, o ile opiera się to na podstawie prawnej „prawnie uzasadnionego interesu”. Należy podać powody.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub kraju związkowego lub odpowiedzialnym za nas organem ochrony danych.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Administrator danych”.

Aby dochodzić swoich praw, należy skorzystać z następującego linku: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Aby powiadomić o incydentach związanych z ochroną danych, należy skorzystać z następującego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych

Departament Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Grupa Bosch (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY

lub mail na adres: DPO@remove.this.bosch.com

 

Zmiany w informacjach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również naszą informację o ochronie danych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

Rewizja: 13.07.2021