Rättsligt meddelande

Bosch eBike Systems

Sekretesskydd för användning av våra sociala mediakanaler

Vi ser fram emot ditt besök på vår sociala mediakanal och gläder oss över ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Ansvarig

Bosch eBike Systems är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter.

Våra kontaktuppgifter är som följer:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du når oss på:
E-postadress: kontakt@remove.this.bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990.

Bosch eBike Systems på Facebook

Följande sekretesskydd gäller för vår Facebook-fanpage:

„Bosch eBike Systems“ – https://www.facebook.com/boschebike

 

Ansvarig

För behandling av dina uppgifter via vår fanpage ansvarar Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland (hädanefter: Facebook).

I detta avseende gäller Facebooks sekretesskydd.

Därutöver åligger detta vårt och Facebooks gemensamma ansvar - i den mån statistisk information behandlas på vår fanpage, så kallade insiktsuppgifter. Med detta avses statistiska analyser som informerar om användningen av vår fanpage. Mer information finns på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Behandling av personuppgifter

Databehandling utförd av Facebook
Facebook behandlar dina personuppgifter när du visar vår fanpage. Använd ovannämnda sekretessriktlinje för att få veta vilka personuppgifter som behandlas av Facebook samt vilka data sekretessrättigheter du har gentemot Facebook. Vi inte kan påverka den databehandling som utförs av Facebook.

Inställningsmöjligheter och åtkomst till statistisk information
För vår fanpage tillhandahåller Facebook oss följande inställningsmöjligheter resp. ger Facebook oss åtkomst till följande uppgifter:

 • Vi kan ange på Facebook vilka målgrupper som ska nås för vår fanpage respektive för enskilda och på vår fanpage offentliggjorda inlägg. Inställningen sker via standardparametrar (t. ex. åldersgrupp, språk, region, intressen) med vars hjälp vårt innehåll kan riktas mot specifika grupper. Vi kan inte kontakta eller identifiera personer med hjälp av de inställningsmöjligheter Facebook ger oss åtkomst till.
 • Facebook ger oss åtkomst till statistiska analyser som informerar om användningen av vår fanpage. De analyser som är synliga för oss ger oss ingen möjlighet till analyser av enskilda personers användningsbeteenden. Vi kan endast se sammanställda uppgifter (bl. a. antal visningar, likes, följare, ursprungsregion, åldersgrupp, kön) som ger insikter i våra besökare och användningen av vår fanpage. Ytterligare information kring den statistisk som tillhandahålls av Facebook finns på de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Utöver detta har vi inga möjligheter att påverka den databehandling som utförs av Facebook. Vi behandlar denna information i syfte att offentliggöra innehållet på vår fanpage beroende på målgrupp, samt för att bättre kunna förstå och optimera användningen av vår fanpage.

 

Kommunikationsverktyg som används för utbytet med dig
Du kan skicka meddelanden till oss via Facebook. Om du vill skicka meddelanden till oss via Facebook, kommer Facebook att skicka följande uppgifter till oss:

 • Inmatat meddelande

 • Namn

 • Profilbild

 • Bilagor

 • Röstmeddelanden

 • Tid och datum

Vi använder dessa uppgifter i syfte att behandla din förfrågan samt för att kunna erbjuda dig support. Du kan till exempel använda vår fanpage för att skicka frågor till oss som berör våra produkter och tjänster, frågor som vi sedan kommer att besvara.

De personuppgifter du överför till oss kommer att vidarebefordras till för förfrågan ansvarig juridisk enhet för Bosch (till exempel om din förfrågan avser en produkt eller tjänst, i vilket fall tillhörande juridisk enhet ersätter en annan juridisk enhet för Bosch). Den juridiska enhet för Bosch som ansvarar för behandlingen kan även finnas utanför EES-området. Vi kan även komma att i sådant fall vidarebefordra dina personuppgifter till mottagare med säte utanför EES, i s.k. tredjeländer. Om så sker kommer vi före överföringen att säkerställa att en rimlig datasekretessnivå gäller hos mottagaren. Från oss kan du få en översikt över mottagare i tredje land, samt en kopia över konkret avtalade regelverk gällande säkerställande av rimlig datasekretessnivå. Du kan kontakta oss i detta avseende. Du hittar vår kontaktinformation i avsnittet "Kontakt".

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter utgörs av vårt rättmätiga intresse av att bibehålla och öka din tillfredsställelse i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt f) GDPR eller ev. befintligt avtalsförhållande enligt artikel 6 avsnitt 1 punkt b) GDPR.

Bosch eBike Systems på Instagram

Följande sekretesskydd gäller för vårt Instagramkonto:
„Bosch eBike Systems“ – https://www.instagram.com/boschebikesystems/ 

 

Databehandling utförd av Instagram

Instagram behandlar dina personuppgifter när du visar vårt Instagramkonto eller interagerar med något av våra inlägg.

Använd ovannämnda sekretessriktlinje från Instagram för att få veta vilka personuppgifter som behandlas av Instagram samt vilka data sekretessrättigheter du har gentemot Instagram. Vi inte kan påverka den databehandling som utförs av Instagram.

För oss som driftansvariga för vårt Instagramkonto visas endast din offentliga profil på Instagram. Dina profilinställningar avgör vilka typer av information vi kan se.

 

Kommunikationsverktyg som används för utbytet med dig
Du kan skicka meddelanden till oss via Instagram. Om du vill skicka meddelanden till oss via Instagram, kommer Instagram att skicka följande uppgifter till oss:

 • Inmatat meddelande

 • Namn

 • Profilbild

 • Bilagor

 • Röstmeddelanden

 • Tid och datum

Vi använder dessa uppgifter i syfte att behandla din förfrågan och inlägg, samt för att kunna erbjuda dig support. Du kan till exempel använda vårt Instagramkonto för att skicka frågor till oss som berör våra produkter och tjänster, frågor som vi sedan kommer att besvara.

Därutöver ställer Instagram så kallade sidoinsiktsuppgifter till vårt förfogande. Dessa består av anonym statistik som hjälper oss att utvärdera kvaliteten på vårt Instagramkonto och våra inlägg. Denna statistik genereras baserat på användarinformation som Instagram samlar in kring dina interaktioner med vårt Instagramkonto. Vi har ingen åtkomst till denna användarinformation.

Denna behandling vilar på vårt berättigade intresse av att bibehålla och öka din tillfredsställelse i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt f) GDPR. Vårt mål är att utifrån dina förfrågningar eller inlägg kunna ta kontakt med dig, att kunna identifiera användarpreferenser (t. ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidoavsnitt, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) samt i så lång utsträckning som möjligt kunna målgruppsanpassa och förbättra utbudet på vårt Instagramkonto.

Vi lagrar dina personuppgifter i våra system - t.ex. utanför Instagram - i den mån dessa krävs för insamlingen eller om juridiska lagringsskyldigheter finns.

Bosch eBike Systems på YouTube

Följande sekretesskydd gäller för vår YouTube-kanal:

„Bosch eBike Systems“ – https://www.youtube.com/user/boschebikesystems

 

Ansvarig

För insamling och vidare behandling av personrelaterade användardata på YouTubes webbsidor ansvarar i huvudsak Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter: YouTube). I detta avseende gäller YouTubes sekretesskydd.

Vänligen notera att YouTube samlar in och behandlar viss information rörande ditt besök på vår YouTube-kanal även om du inte har ett eget YouTube-användarkonto eller ens har loggat in på YouTube.

För oss som driftansvariga för vår YouTube-kanal visas endast din offentliga profil på YouTube. Dina profilinställningar avgör vilka typer av information som visas här.

 

Kommunikationsverktyg som används för utbytet med dig
Om du vill skicka meddelanden till oss via YouTube, kommer YouTube att skicka följande uppgifter till oss:

 • Inmatat meddelande

 • Namn

 • Profilbild

 • Bilagor

 • Tid och datum

Vi använder dessa uppgifter i syfte att behandla din förfrågan och inlägg, samt för att kunna erbjuda dig support. Du kan till exempel använda vår YouTube-kanal för att skicka frågor till oss som berör våra produkter och tjänster, frågor som vi sedan kommer att besvara.

Därutöver ställer YouTube så kallade Analytics-uppgifter till vårt förfogande. Dessa består av anonym statistik som hjälper oss att utvärdera kvaliteten på vår YouTube-kanal och vårt innehåll. Denna statistik genereras baserat på användarinformation som YouTube samlar in kring dina interaktioner med vår YouTube-kanal. Vi har ingen åtkomst till denna användarinformation.

Denna behandling vilar på vårt berättigade intresse av att bibehålla och öka din tillfredsställelse i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt f) GDPR. Vårt mål är att utifrån dina förfrågningar eller inlägg kunna ta kontakt med dig, att kunna identifiera användarpreferenser (t. ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidoavsnitt, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) samt i så lång utsträckning som möjligt kunna målgruppsanpassa och förbättra utbudet på vår YouTube-kanal.

Bosch eBike Systems på Twitter

Följande sekretesskydd gäller för våra Twitterkonton:

Bosch eBike Systems – https://twitter.com/boschebikeus

 

Ansvarig

Ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter på plattformen Twitter är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (hädanefter: Twitter).

I detta avseende gäller Twitters sekretesskydd.

Vänligen notera att Twitter samlar in och behandlar viss information rörande ditt besök på vårt Twitterkonto även om du inte har ett eget Twitter-användarkonto eller ens har loggat in på Twitter.

För oss som driftansvariga för vårt Twitterkonto visas endast din offentliga profil på Twitter och dina offentliga Tweets. Dina profilinställningar avgör vilka typer av information och vilka Tweets vi kan se.

 

Kommunikationsverktyg som används för utbytet med dig

Om du vill skicka meddelanden till oss via Twitter, kommer Twitter att skicka följande uppgifter till oss:

 • Inmatat meddelande

 • Namn

 • Profilbild

 • Bilagor

 • Tid och datum

 • Läsbekräftelse

Vi använder dessa uppgifter i syfte att behandla din förfrågan och inlägg, samt för att kunna erbjuda dig support. Du kan till exempel använda vårt Twitterkonto för att skicka frågor till oss som berör våra produkter och tjänster, frågor som vi sedan kommer att besvara.

Därutöver ställer Twitter så kallade Analytics-uppgifter till vårt förfogande. Dessa består av anonym statistik som hjälper oss att utvärdera kvaliteten på vår Twitter-sida och vårt innehåll. Denna statistik genereras baserat på användarinformation som Twitter samlar in kring dina interaktioner med Twittersida - vi har ingen åtkomst till denna användarinformation.

De personuppgifter du överför till oss kommer att vidarebefordras till för förfrågan ansvarig juridisk enhet för Bosch (till exempel om din förfrågan avser en produkt eller tjänst, i vilket fall tillhörande juridisk enhet ersätter en annan juridisk enhet för Bosch). Den juridiska enhet för Bosch som ansvarar för behandlingen kan även finnas utanför EES-området. Vi kan även komma att i sådant fall vidarebefordra dina personuppgifter till mottagare med säte utanför EES, i s.k. tredjeländer. Om så sker kommer vi före överföringen att säkerställa att en rimlig datasekretessnivå gäller hos mottagaren. Från oss kan du få en översikt över mottagare i tredje land, samt en kopia över konkret avtalade regelverk gällande säkerställande av rimlig datasekretessnivå. Du kan kontakta oss i detta avseende. Du hittar vår kontaktinformation i avsnittet "Kontakt".

Denna behandling vilar på vårt berättigade intresse av att bibehålla och öka din tillfredsställelse i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt f) GDPR. Vårt mål är att utifrån dina förfrågningar eller inlägg kunna ta kontakt med dig, att kunna identifiera användarpreferenser (t. ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidoavsnitt, användarstatistik efter ålder, geografi och språk) samt i så lång utsträckning som möjligt kunna målgruppsanpassa och förbättra utbudet på vårt Twitterkonto.

Användarrättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du använda dig av uppgifterna i avsnittet ”Kontakt”. Säkerställ härvid alltid att vi entydigt kan fastställa din identitet.

Du har gentemot oss rätt att erhålla information om de personuppgifter som berör dig samt rätt till korrigering, rätt till radering, rätt till behandlingsbegränsning samt rätt till dataportabilitet. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid återkalla detta samtycke för framtida behandling.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du kan alltid ta invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklamsyfte ("reklaminvändning"). Observera att din invändning och användningen av dina uppgifter kan överlappa om en kampanj redan pågår.

Invändning mot databehandling i samband med den rättsliga grunden "berättigat intresse"

Du besitter därutöver även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation, detta så länge dessa skäl vilar på den rättsliga grunden "berättigat intresse". Skälen måste anges.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheter

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan i detta syfte vända dig till den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för din ort eller din region, eller din tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss via den adress som anges i avsnittet "Ansvarig".

Använd följande länk för att utöva dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/sv-SE/ .

Använd följande länk för att rapportera in dataskyddsincidenter: https://www.bkms-system.net/bosch-dataskydd .

Om du har synpunkter eller klagomål på hur dina personliguppgifter används rekommenderar vi att du vänder dig till vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombud

Avdelningen för informationssäkerhet och dataskydd inom Bosch-gruppen (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller e-posta: DPO@remove.this.bosch.com

 

Ändringar i sekretesskyddet

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och sekretesskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi även att anpassa vår information om sekretesskydd på motsvarande sätt. Läs därför den aktuella versionen av vår information om sekretesskydd.

 

Datum: 13.07.2021