Rättsligt meddelande

Bosch eBike Systems

Integritetspolicy för användning av våra sociala mediekanaler

Tack för att du besöker vår sociala mediekanal och för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att behandla dina uppgifter är Bosch eBike Systems.
 

Våra kontaktuppgifter är som följer:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, TYSKLAND

Du når oss på:
E-postadress: kontakt@remove.this.bosch.de
Tel.: +49 711 400 40990.

Bosch eBike Systems på Facebook

Följande dataskyddsinformation gäller vår Facebook-fansida:

 

"Bosch eBike Systems" – https://www.facebook.com/boschebike

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvaret för behandlingen av dina uppgifter via vår fansida ligger hos Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (hädanefter: Facebook).
Facebooks dataskyddsinformation gäller.

Dessutom är vi gemensamt ansvariga med Facebook - i den mån statistisk data behandlas på vår fanpage - för så kallad insiktsdata. Detta inkluderar statistiska analyser som ger information om användningen av vår fansida. För mer information, se https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Behandling av personuppgifter

Databehandling av Facebook
Facebook behandlar dina personuppgifter när du besöker vår fansida. Du kan ta reda på vilka personuppgifter som behandlas av Facebook och vilka integritetsrättigheter du har i förhållande till Facebook inom ramarna för Facebooks integritetspolicy som nämns ovan. Vi har inget inflytande över Facebooks databehandling.


Inställningsalternativ och tillgång till statistisk data
Facebook ger oss följande inställningsalternativ och ger oss tillgång till följande data för vår fansida:

 • För vår fansida eller för enskilda inlägg publicerade på fansidan låter Facebook oss ställa in vilken målgrupp som ska nås. Inställningen baseras på allmänna parametrar (t.ex. åldersgrupp, språk, region, intressen) som kan användas för att rikta vårt innehåll till specifika grupper. Det är inte möjligt för oss att adressera eller identifiera enskilda personer baserat på de inställningsmöjligheter som vi fått av Facebook. 
 • Facebook ger oss tillgång till statistiska analyser som ger information om användningen av vår fansida. De analyser som är synliga för oss tillåter oss inte att analysera enskilda personers användningsbeteende. Vi kan bara se samlade data (inklusive antal träffar, gilla-markeringar, följare, ursprungsregion, åldersgrupp, kön) som ger information om vår publik och användningen av vår fansida. För mer information om statistiken från Facebook, besök sv.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Vi har inget vidare inflytande över Facebooks databehandling. Vi behandlar dessa uppgifter för att publicera innehållet på vår fansida på ett sätt som är lämpligt för målgruppen och för att bättre förstå och optimera användningen av vår fansida.

 

Kommunikationsverktyg som vi använder för att kommunicera med dig
Du kan skicka meddelanden till oss via Facebook. Om du skickar meddelanden till oss via Facebook får vi följande data från Facebook:

 • Själva budskapet

 • Ditt namn

 • Din profilbild

 • Eventuella bilagor

 • Röstmeddelanden

 • Tid, datum

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din begäran och för att erbjuda dig support. Du kan till exempel skicka frågor om våra produkter och tjänster till oss via vår fansida, som vi sedan svarar på.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att överföras till den juridiska person hos Bosch som är ansvarig för förfrågan (till exempel om din förfrågan avser en produkt eller tjänst som marknadsförs av en annan juridisk person hos Bosch). Boschs juridiska person som ansvarar för behandlingen kan också vara belägen utanför EES. I sådant fall kan vi också komma att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EES till så kallat tredje land. I sådant fall kommer vi att säkerställa att en lämplig nivå av dataskydd finns på mottagarens webbplats innan data överförs. Du kan från oss inhämta en översikt över mottagarna i tredje land samt en kopia av de specifikt överenskomna begränsningarna för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Du kan kontakta oss i detta ändamål. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnittet "Kontakta oss".

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att behålla och främja din tillfredsställelse enligt art. 6 (1) f) GDPR eller ett befintligt avtalsförhållande - i förekommande fall - enligt art. 6 (1) b) GDPR.

Bosch eBike Systems på Instagram

Följande sekretessmeddelande gäller för vårt Instagram-konto:

"Bosch eBike Systems" – https://www.instagram.com/boschebikesystems/ 

Databehandling av Instagram

Instagram behandlar dina personuppgifter när du besöker vårt Instagram-konto eller interagerar med ett av våra inlägg.

Instagrams integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter som behandlas av Instagram, samt vilka dataskyddsrättigheter du har i förhållande till Instagram. Vi har inget inflytande över Instagrams databehandling.

I egenskap av operatörer av vårt Instagram-konto kan vi bara se din offentliga profil på Instagram. Den information som vi kan se tillhör dig beror på dina profilinställningar.

 

Kommunikationsverktyg som vi använder för att kommunicera med dig
Du kan skicka meddelanden till oss via Instagram. Om du skickar meddelanden till oss via Instagram får vi följande data från Instagram:

 • Själva budskapet

 • Ditt namn

 • Din profilbild

 • Eventuella bilagor

 • Röstmeddelanden

 • Tid, datum

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din begäran och dina inlägg, samt för att erbjuda dig support. Du kan till exempel skicka frågor om våra produkter och tjänster till oss via vårt Instagramkonto, som vi sedan svarar på.

Dessutom förser Instagram oss med såkallade page insights-data. Detta är anonym statistik som hjälper oss att utvärdera kvaliteten på vårt Instagram-konto och våra inlägg. Denna statistik skapas baserat på användningsdata som Instagram samlar in om dina interaktioner med vårt Instagram-konto. Vi har inte tillgång till denna användningsdata.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att bibehålla och främja din tillfredsställelse i enlighet med art. 6 (1) f) GDPR. Vårt intresse är att kunna kontakta dig utifrån dina förfrågningar eller bidrag, samt att kunna bestämma dina användningspreferenser (t.ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk), samt för att kunna anpassa och förbättra utbudet på vårt Instagramkonto så att det passar målgruppen så långt det är möjligt.

Vi lagrar dina personuppgifter i våra system, det vill säga utanför Instagram, i den mån detta är nödvändigt för insamlingsändamålet eller om juridiska lagringsförpliktelser föreligger.

Bosch eBike Systems på Youtube

Följande dataskyddsinformation gäller för vår Youtube-kanal:

"Bosch eBike Systems" – https://www.youtube.com/user/boschebikesystems

 

Personuppgiftsansvarig

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter kallat "Youtube") är ansvarigt för insamling och vidarebehandling av personliga användaruppgifter på Youtube-webbplatser).

Youtubes dataskyddsinformation gäller.

Observera att Youtube samlar in och bearbetar viss information om ditt besök på vår Youtube-kanal även om du inte har ett YouTube-användarkonto eller inte är inloggad på Youtube.

Endast din offentliga profil på Youtube är synlig för oss i egenskap av operatörer av vår Youtube-kanal. Vilken information som är synlig här beror på inställningarna i din profil.

 

Kommunikationsverktyg som vi använder för att kommunicera med dig
Om du skickar meddelanden till oss via Youtube får vi följande data från Youtube:

 • Själva budskapet

 • Ditt namn

 • Din profilbild

 • Eventuella bilagor

 • Tid, datum

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din begäran och dina inlägg, samt för att erbjuda dig support. Du kan till exempel skicka frågor om våra produkter och tjänster till oss via vår Youtube-kanal, som vi sedan svarar på.

Dessutom förser Youtube oss med så kallade Analytics-data. Denna data innehåller anonym statistik som vi använder för att utvärdera kvaliteten på vår Youtube-kanal och vårt innehåll. Denna statistik genereras på basis av användningsdata som Youtube samlar in om din interaktion med vår Youtube-kanal. Vi har inte tillgång till denna användningsdata.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att bibehålla och främja din tillfredsställelse i enlighet med art. 6 (1) f) GDPR. Vårt intresse är att kunna kontakta dig utifrån dina förfrågningar eller bidrag, samt att kunna bestämma dina användningspreferenser (t.ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk), samt för att kunna anpassa och förbättra utbudet på vår Youtube-kanal så att detta passar målgruppen så långt detta är möjligt.

Bosch eBike Systems på Twitter

Följande dataskyddsmeddelande gäller för våra Twitter-konton:

Bosch eBike Systems – https://twitter.com/boschebikeus

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvaret för att behandla dina uppgifter på Twitter-plattformen ligger hos Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (hädanefter: Twitter).

Twitters dataskyddsinformation gäller.

Observera att Twitter behandlar viss information om ditt besök på vårt Twitter-konto även om du inte har ett Twitter-användarkonto eller inte är inloggad på Twitter.

Endast din offentliga profil på Twitter och dina offentliga tweets är synliga för oss i egenskap av operatör av vårt Twitter-konto. Vilken information och vilka tweets som är synliga för oss beror på dina profilinställningar.

 

Kommunikationsverktyg som vi använder för att kommunicera med dig

Om du skickar meddelanden till oss via Twitter får vi följande data från Twitter:

 • Själva budskapet

 • Ditt namn

 • Din profilbild

 • Eventuella bilagor

 • Tid, datum

 • Läskvitto

Vi använder dessa uppgifter för att behandla din begäran och dina inlägg, samt för att erbjuda dig support. Du kan till exempel skicka frågor om våra produkter och tjänster till oss via vårt Twitter-konto, som vi sedan svarar på.

Dessutom förser Twitter oss med så kallade Analytics-data. Denna data innehåller anonym statistik som vi använder för att utvärdera kvaliteten på vår Twitter-sida och vårt innehåll. Denna statistik skapas på basis av användningsdata som Twitter samlar in om din interaktion med vår Twitter-sida - vi har inte tillgång till denna användningsdata.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att överföras till den juridiska person hos Bosch som är ansvarig för förfrågan (till exempel om din förfrågan avser en produkt eller tjänst som marknadsförs av en annan juridisk person hos Bosch). Boschs juridiska person som ansvarar för behandlingen kan också vara belägen utanför EES. I sådant fall kan vi också komma att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EES till så kallat tredje land. I sådant fall kommer vi att säkerställa att en lämplig nivå av dataskydd finns på mottagarens webbplats innan data överförs. Du kan från oss inhämta en översikt över mottagarna i tredje land samt en kopia av de specifikt överenskomna begränsningarna för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Du kan kontakta oss i detta ändamål. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnittet "Kontakta oss".

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att bibehålla och främja din tillfredsställelse i enlighet med art. 6 (1) f) GDPR. Vårt intresse är att kunna kontakta dig utifrån dina förfrågningar eller bidrag, samt att kunna bestämma dina användningspreferenser (t.ex. antal så kallade följare, antal visningar av enskilda sidområden, användarstatistik efter ålder, geografi och språk), samt för att kunna anpassa och förbättra utbudet på vårt Twitter-konto så att det passar målgruppen så långt det är möjligt.

Användarnas rättigheter

Använd informationen i avsnittet Kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Se till att tillhandahålla tillräckligt med information så att vi tydligt kan identifiera dig. 

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet. Om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla denna tillåtelse med verkan för framtiden.

Invändning mot direkt marknadsföring

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål ("invändning mot reklam"). Kom ihåg att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter i en redan pågående kampanj.

Invändning mot databehandling baserad på den rättsliga grunden för "legitimt intresse"

Du har också rätt att när som helst invända mot vår databehandling av orsaker som härrör från din speciella situation, i den mån detta är baserat på den rättsliga grunden för "berättigat intresse". Skäl måste anges.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan kontakta ansvarig dataskyddsmyndighet på din bosättningsort eller den federala delstats eller dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss kan du nå oss på adressen som anges i avsnittet "Personuppgiftsansvarig".

Använd följande länk för att utöva dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/en-EN/.

Använd följande länk för att rapportera dataskyddsincidenter: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Vid förslag och klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår dataskyddsansvarige:

Dataskyddsansvarig

Avdelningen för informationssäkerhet och dataskydd inom Bosch Group (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller maila till: DPO@remove.this.bosch.com

 

Ändringar i dataskyddsinformation

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi också att anpassa vårt meddelande om dataskydd därefter. Observera därför den aktuella versionen av vår integritetspolicy.

Revision: 13.07.2021