Rättsligt meddelande

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2024 med ensamrätt.

Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor, inbegripet hur dessa har arrangerats på Boschs webbplatser, skyddas av upphovsrätt och annan lagstiftning. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Vissa av Boschs webbplatser kan även innehålla bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken

Om inget annat anges gäller att allt innehåll som avser ett visst märke och som återfinns på Boschs webbplatser är registrerat som varumärke. Detta gäller särskilt Boschs varumärken, skyltar, företagslogotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats har utformats med största möjliga noggrannhet. Vi kan emellertid inte garantera att informationen på webbplatsen är helt korrekt och felfri. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår antingen direkt eller indirekt från denna webbplats, i den utsträckning skadorna inte orsakas avsiktligt eller genom grov vårdslöshet från Boschs sida.

Licenser

De immateriella rättigheter som återfinns på Boschs webbplats är skyddade. Det inbegriper patent, varumärken och copyright. Denna webbplats beviljar inte licens för utnyttjande av immateriella rättigheter som tillhör företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.

Tvistlösning på nätet

Information om tvistlösning på nätet: EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet. Denna plattform syftar till att underlätta tvistlösningar utanför domstol när det gäller avtalsförpliktelser vid köpe- och tjänsteavtal på nätet.

Plattformen är tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi deltar inte i tvistlösning i skiljenämnd för konsumenter.