Nota prawna

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2024, wszelkie prawa zastrzeżone.

Tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy, w tym ich układ na stronach internetowych Bosch, podlegają ochronie praw autorskich i innym przepisom dotyczącym ochrony. Zawartość tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony internetowe firmy Bosch zawierają również obrazy, które są chronione prawami autorskimi podmiotów trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie treści związane z marką prezentowane na stronach internetowych firmy Bosch są zastrzeżone jako znak towarowy. W szczególności dotyczy to marek, etykiet, logo i emblematów firmy Bosch. Marka i elementy projektu przedstawione na naszych stronach stanowią własność intelektualną firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje na niej zawarte są całkowicie poprawne i wolne od błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tej strony internetowej, o ile nie wynika to z umyślnego zamiaru lub rażącego niedbalstwa firmy Bosch.

Licencje

Własność intelektualna zawarta na tej stronie internetowej firmy Bosch jest chroniona. Obejmuje to patenty, markę i prawa autorskie. Ta strona internetowa nie zapewnia licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółek Grupy Bosch (Bosch) lub podmiotów trzecich.

Rozstrzyganie sporów online (ODR)

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platforma ta powinna działać jako punkt wyjścia dla wszelkich pozasądowych rozstrzygnięć sporów dotyczących zobowiązań umownych związanych z zakupami online lub umowami o świadczenie usług.

Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie będziemy uczestniczyć w żadnej procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.