Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Informatie over gegevensbescherming

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems (hierna te noemen „Bosch eBike“ of „Wij“) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina´s en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.

Bosch eBike Systems respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens is voor ons een belangrijke zaak. We verwerken persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw bezoek aan ons online-aanbod uitsluitend overeenkomstig de wettige bepalingen. Privacy en de veiligheid van gegevens maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch eBike Systems is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Duitsland

E-mailadres: kontakt@bosch.de
Telefoon: +49 711 400 40990.

 

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Principes

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contractaccount- en betalingsgegevens, die een weergave vormen van de identiteit van een persoon. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) uitsluitend wanneer er ofwel een wettige basis is hiervoor of als u ons in dezen toestemming hebt gegeven voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door middel van registratie.

Categorieën verwerkte gegevens

De volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, IP-adres)
 • Plannings- en regelingsgegevens (zoals enquêtes, vragenlijsten, contactformulieren)

Verwerkingsdoelen en juridische informatie

Zowel wij als de dienstverleners die in opdracht van ons werken, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen van dit online-aanbod, waaronder het contactformulier waarmee u contact met ons kunt opnemen voor de producten en diensten die door ons worden geleverd voor de naleving van een contract. Ten behoeve van de afhandeling van contactverzoeken is de overdracht van uw gegevens aan de volgende verwerkingsverantwoordelijke vereist:
  Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstraße 34-40, 60326 Frankfurt am Main, Duitsland
  Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang onzerzijds in direct marketing zolang dit gebeurt in overeenstemming met de privacy- en mededingingswetgeving.
 • Het verhelpen van serviceonderbrekingen alsmede om veiligheidsredenen.
  Wettelijke basis: nakoming van onze wettelijke verplichting binnen het kader van de gegevensbescherming en een gerechtvaardigd belang in het verhelpen van serviceonderbrekingen alsmede in de bescherming van ons aanbod.
 • Promotie door onszelf en door anderen alsmede marktonderzoek en analyses van het bereik uitgevoerd binnen wat wettelijk is toegestaan of op basis van toestemming
  Wettelijke basis: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds in direct marketing indien dit gebeurt in overeenstemming met de privacy- en mededingingswetgeving.
 • Product- of klantenenquêtes uitgevoerd via e-mail en/of telefoon afhankelijk van uw vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming. Wettelijke basis: toestemming.
 • Het houden van verlotingen in overeenstemming met de betreffende algemene voorwaarden voor verlotingen.
  Wettelijke basis: naleving van contractuele verplichtingen.
 • Het versturen van een nieuwsbrief per e-mail op basis van toestemming van de ontvanger
  Wettelijke basis: toestemming.
 • Het beschermen en verdedigen van onze rechten.
  Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang onzerzijds in het beschermen en verdedigen van onze rechten.

Logboekbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, geeft uw browser bepaalde gegevens door, die we opslaan in zogenaamde logboekbestanden.
We slaan logboekbestanden gedurende 7 dagen op om serviceonderbrekingen te registreren en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en verwijderen ze daarna. Logboekbestanden die bewaard moeten blijven om als bewijs te dienen worden pas verwijderd wanneer het betreffende incident is opgelost en kunnen worden overgedragen aan de onderzoeksautoriteiten, hetgeen per geval zal worden bekeken.
Logboekbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het complete IP-adres), zie module "Reclame en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, geen klantenenquêtes)".
In logboekbestanden worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van het apparaat waarmee toegang is verkregen tot het online-aanbod;
 • Internetadres (de zogenaamde URL van de oorspronkelijke of verwijzende URL) van de website vanwaar toegang is verkregen tot het online-aanbod;
 • Naam van de serviceprovider via welke toegang is verkregen tot het online-aanbod;
 • Naam van de bestanden of de informatie waartoe toegang is verkregen;
 • Datum en tijd alsmede de duur van het ophalen van de gegevens;
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (zoals Flash Player);
 • http-statuscode (zoals "Verzoek succesvol" of "Gevraagde bestand niet gevonden").

 

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden uw persoonsgegevens alleen naar andere verwerkingsverantwoordelijken overgedragen indien dit nodig is voor het nakomen van een contractuele verplichting, of indien wijzelf of een derde partij een gerechtvaardigd belang heeft bij de overdracht van gegevens of indien u ons toestemming hebt verleend. Nadere informatie over de wettelijke basis en de (categorieën) ontvangers kunt u vinden in de paragraaf Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis. Daarnaast kunnen er gegevens worden overgedragen naar andere verwerkingsverantwoordelijken wanneer we hiertoe verplicht zijn krachtens wet- of regelgeving of op basis van een uitvoerbare wet of gerechtelijk bevel.

Dienstverleners

Wij maken gebruik van externe dienstverleners bij taken zoals hotlinediensten. We hebben die dienstverleners zorgvuldig gekozen en controleren hen op regelmatige basis, vooral wat betreft hun correcte omgang met en bescherming van de gegevens die zij opslaan. Alle dienstverleners zijn verplicht om vertrouwelijkheid te betrachten en zich te houden aan wet- en regelgeving. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven uit de Bosch-groep zijn.

 

Overdracht aan ontvangers buiten de EER

Er bestaat een mogelijkheid dat we persoonsgegevens overdragen naar ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er vóór de overdracht voor dat ofwel de ontvanger van de gegevens het juiste niveau van privacybescherming biedt ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht. U hebt er recht op om een overzicht te krijgen van ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen voorwaarden die het juiste niveau van privacybescherming garanderen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de verklaringen in de paragraaf Contact.

Duur van de opslag, bewaarperioden

In principe slaan we uw gegevens net zolang op als nodig is om ons online-aanbod en de bijbehorende diensten te leveren of zolang als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van de gegevens (we zouden bijvoorbeeld nog een gerechtvaardigd belang kunnen hebben in marketing per post na onze contractuele verplichtingen te zijn nagekomen). In alle andere gevallen verwijderen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we verplicht zijn op te slaan ten behoeve van het nakomen van wettelijke verplichtingen (vanwege bewaarperioden krachtens belastingtechnische en commerciële regelgeving zijn we bijvoorbeeld verplicht documenten zoals contracten en facturen voor een bepaalde periode te bewaren).

Verlotingen

Indien u deelneemt aan een van onze verlotingen, gebruiken we uw gegevens om u te laten weten dat u een prijs hebt gewonnen en om reclame te maken voor onze producten voor zover dit wettelijk is toegestaan of u daarvoor toestemming hebt gegeven. Informatie over verlotingen staat telkens in de voorwaarden voor deelname.

Gebruik van cookies

Binnen de context van onze online-diensten kunnen cookies en tracking-mechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze online-dienst bezoekt. Bij tracking kunnen verschillende technieken worden gebruikt. We verwerken met name gegevens met behulp van pixeltechnologie en/of tijdens het analyseren van logboekbestanden.

Categorieën

We maken onderscheid tussen cookies die vereist zijn voor het technisch functioneren van de online-dienst en cookies en tracking-mechanismen die niet vereist zijn voor het technisch functioneren van de online-dienst. Het is over het algemeen mogelijk de online-dienst te gebruiken zonder cookies die geen technisch doel dienen.

Technisch vereiste cookies

Onder technisch vereiste cookies verstaan we cookies die nodig zijn om de technische levering van de online-dienst te kunnen garanderen. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarin gegevens worden opgeslagen die zorgen voor een soepele weergave van video- en audio-opnamen. Dergelijke cookies worden weer verwijderd wanneer u de website verlaat.

Cookies en tracking-mechanismen die technisch niet vereist zijn

We maken alleen gebruik van cookies en tracking-mechanismen waarvoor u ons telkens vooraf toestemming hebt gegeven. Met uitzondering van het cookie waarin de huidige status van uw privacyinstellingen zijn opgeslagen (keuzecookie). Dit cookie wordt opgeslagen op basis van een gerechtvaardigd belang.
We maken onderscheid tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en tracking-mechanismen:

 • Comfortcookies
  Deze cookies maken het werken met de website makkelijker en stellen u in staat met meer comfort door onze online-dienst te navigeren; uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld in deze cookies worden vastgelegd. Er worden op dit moment geen comfortcookies gebruikt op de website.

 • Marketingcookies en tracking-mechanismen
  Door gebruik te maken van marketingcookies en tracking-mechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen die zijn gebaseerd op uw interesses, zoals vastgesteld na analyse van uw gebruikersgedrag:
  Statistische gegevens: door gebruik te maken van statistische hulpmiddelen meten we bijvoorbeeld het aantal pagina's dat u bezoekt.

Beheer van cookies en tracking-mechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en tracking-mechanismen beheren in de browser- en/of onze privacyinstellingen. Opmerking: de opgeslagen instellingen gelden alleen voor de browser die u op dat moment gebruikt.

 • Deactivering van alle cookies
  Als u alle cookies wilt deactiveren, deactiveer dan cookies in uw browserinstellingen. We wijzen erop dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.
 • Beheer van uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking-mechanismen die niet technisch vereist zijn
  Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookielaag gevraagd of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van comfortcookies, marketingcookies of tracking-mechanismen. In onze privacyinstellingen kunt u de toestemming met onmiddellijke ingang intrekken of uw toestemming op een later tijdstip verlenen.

YouTube

Ons online-aanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). YouTube is een platform waarop audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld. Wanneer u een website van ons online-aanbod bezoekt die een ingebouwde YouTube-player bevat, wordt verbinding gemaakt met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden overgedragen en afgespeeld. Daarbij worden gegevens overgedragen naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube. Aanvullende informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door YouTube, over uw rechten en de privacyopties die u kunt kiezen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

 

Google Maps

Dit online-aanbod gebruikt via een interface (API) de kaarten van Google Maps waarvoor Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Uw IP-adres en de coördinaten/het adres dat u hebt geselecteerd, worden overgedragen aan Google, bijvoorbeeld ten behoeve van omgekeerde geocoding. Google Maps wordt hier gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en makkelijke lokalisering van plaatsen die we op de website hebben aangegeven. We wijzen erop dat het mogelijk is dat Google gegevens overbrengt naar de VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy .

Nieuwsbrief met opt-in; recht van beëindiging

Binnen het kader van ons online-aanbod kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij bieden een zogenaamde dubbele opt-in-optie, hetgeen betekent dat we u alleen een nieuwsbrief sturen per e-mail, mobiele berichtendienst (zoals WhatsApp), sms of pushmelding, waarna u expliciet de activering van de nieuwsletterservice hebt bevestigd door op de koppeling te klikken in een melding. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u het abonnement op elk gewenst moment beëindigen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor e-mailnieuwsbrief intrekken door te klikken op de koppeling die in de betreffende e-mailnieuwsbrief is opgenomen of in de beheerinstellingen van het online-aanbod. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens uit de paragraaf Contact.

Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Episerver Campaign, e-mailmarketingsoftware van de leverancier Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn (Duitsland). De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrieven, alsmede hun andere gegevens, zoals beschreven in deze verklaring, bevinden zich op de servers van Episerver in datacenters in Duitsland en vallen onder de daar geldende privacywetgeving. Episerver maakt gebruik van deze gegevens om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Daarnaast kan Episerver deze gegevens gebruiken om de eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven. Episerver gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven echter niet om ontvangers zelf aan te schrijven en verstrekt de gegevens ook niet aan derden. Het beveiligingsconcept voor de e-mailmarketingcloud Episerver Campaignvon Episerver is gecertificeerd volgens ISO 27001. Meer informatie kunt u vinden op www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit/ .

We wijzen erop dat we het gedrag van de lezers van onze e-mailnieuwsbrief evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenoemde web beacons of tracking-pixels. Deze web beacons of tracking-pixels zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluatie koppelen we de web beacons of tracking-pixels aan uw e-mailadres en een individuele ID.

Met de verzamelde gegevens stellen we een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses. Wanneer u de nieuwsbrief leest, registreren we op welke koppelingen in de nieuwsbrief u klikt en we gebruiken deze informatie om uw persoonlijke interesses te achterhalen. We koppelen deze gegevens aan de acties die u op onze websites onderneemt. Het doel van deze verwerking van gegevens is het verbeteren van de kwaliteit van de nieuwsbrief en het optimaliseren van ons aanbod.

Deze tracking vindt niet plaats als u de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in uw e-mailprogramma. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Zodra u de afbeeldingen weergeeft, wordt de bovenstaande tracking geactiveerd.

Externe koppelingen

Ons online-aanbod kan koppelingen bevatten naar internetpagina's van derden, met name van dienstverleners die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de koppeling hebt geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens die mogelijk door het klikken op de koppeling naar de andere partij worden verzonden (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de koppeling zich bevindt) aangezien wij natuurlijk geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Beveiliging

Onze medewerkers en de bedrijven die namens ons diensten verlenen, zijn verplicht om vertrouwelijkheid te betrachten en zich te houden aan de geldende privacywetgeving. We treffen alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om een adequaat niveau van beveiliging te garanderen en uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen het risico van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden doorlopend verbeterd naarmate de techniek voortschrijdt.

Rechten van gebruikers

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u de gegevens gebruiken uit de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat u ondubbelzinnig als persoon kunt worden geïdentificeerd.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons informatie te krijgen over of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering 

U hebt het recht op rectificering van onjuiste persoonsgegevens.  Voor zover aan wettelijke eisen wordt voldaan, hebt u het recht om aanvulling of verwijdering van uw gegevens te krijgen. Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturerings- of accountdoeleinden of die vallen onder een wettelijke bewaarperiode. Als toegang tot de gegevens niet vereist is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking

Voor zover aan wettelijke eisen wordt voldaan, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen.

Gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan, kunt u verzoeken om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare indeling of – indien technisch haalbaar – dat we die gegevens aan een andere partij overdragen.

Bezwaar tegen direct marketing

Daarnaast kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Houd er rekening mee dat om organisatorische redenen er een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens binnen het kader van een campagne die al loopt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking gebaseerd op de wettige basis van "gerechtvaardigd belang"

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit is gebaseerd op "gerechtvaardigd belang". Wij zullen vervolgens de verwerking van uw gegevens beëindigen, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende juridische redenen zijn, gebaseerd op wettelijke vereisten die belangrijker zijn dan uw rechten.

Intrekking van toestemming

Indien u hebt toegestemd in de verwerking van uw gegevens, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken voor de toekomst. De wettigheid van de gegevensverwerking voorafgaande aan uw intrekking blijft onverminderd van kracht.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Lees daarom altijd de huidige versie van onze privacyverklaring, omdat deze onderhevig is aan verandering.

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruikmaken van het adres dat vermeld staat in de paragraaf "Verwerkingsverantwoordelijke".

Als je gebruik wil maken van je rechten, kun je de volgende koppeling gebruiken:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/nl-NL/

Als je privacyincidenten wil melden, kun je de volgende koppeling gebruiken:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut

Voor suggesties en klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming
informatiebeveiliging en privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postbus 30 02 20
70442 Stuttgart, DUITSLAND

of mailto: DPO@remove.this.bosch.com

Ingangsdatum: 19.08.2020