Versjonsinformasjon

Kiox

07/2022: Versjonsmerknader for Kiox versjon 4.0.4.0

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.
07/2021: Versjonsmerknader for Kiox versjon 4.0.2.0

Nye funksjoner:

Nye verdier lagt til: Gå til Kiox Innstillinger > Skjermer og sett opp en ny skjerm eller rediger en eksisterende skjerm for å kunne velge en av de nye verdiene: "Beregnet ankomsttid", "Avstand til destinasjon", "Tid til destinasjon", "Stigning", "Synking", "Kjøremodus bruk" og "Strømforbruk".

Forbedringer:

 • Kartoppdatering: kartene til eBike Connect-appen for smarttelefon ble oppdatert i oktober 2020. 
 • Visuelle forbedringer
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.
03/2021: Versjonsmerknader for Kiox versjon 3.1.1.0

Forbedringer:

 • Mer veiledning: Den to-trinns gangassistansen er nå aktiv for 10 sekunder.
 • Optimalisert starttid. 
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse. 

 

07/2020: Versjonsmerknader for Kiox-versjon 3.0.1.0

Nyheter:

 • Navigasjon: Den nye navigasjonsfunksjonen i Kiox startes på smarttelefonen. Sykkelcomputeren er koblet til denne via Bluetooth og viser den planlagte turens forløp som en linje på skjermen. Visningen på skjermen endres med bevegelsesretningen underveis, og Kiox viser dessuten avstanden til målet.
 • Ruteplanlegging: Ruter planlegges ganske enkelt i eBike Connect-appen eller i nettportalen. Deretter sendes disse til Kiox via appen. Med tilkobling til komoot eller Outdooractive kan du finne enda flere ruter i nærheten.
 • Brukerdefinerte visninger: Skjermbilder og utvalg av viste kjøredata kan enkelt konfigureres direkte i Kiox og tilpasses etter egne behov.

Forbedringer:

 • Manuelt lysbildeshow: Med Kiox i frakoblet modus kan du veksle mellom de ulike skjermbildene ved å trykke på lysknappen.
 • Siste skjermbilde: Kiox starter alltid med det siste skjermbildet som ble valgt før Kiox ble slått av.
 • Batteriets ladenivå: Når Kiox festes på el-sykkelen, erstattes batterisymbolet med en "-" så lenge systeminformasjon ikke er tilgjengelig.
 • Visning av hjertefrekvens: Hvis smarttelefon-appen eBike Connect lukkes underveis på turen, vises likevel informasjon om hjertefrekvens internt i en aktivitet.
10/2019: Versjonsnotat for Kiox 2.0.0.0

Nyheter:

 • ABS: ABS-statusvisningen er blitt integrert i Kiox. Dermed er det ikke lenger nødvendig med ekstra maskinvare (den såkalte varsellampen) for ABS og Kiox.
 • eSuspension: Det helintegrerte elektronisk styrte opphenget kan ganske enkelt kontrolleres via Kiox-sykkelcomputeren. eSuspension-modusene kan velges direkte fra Kiox.
 • Lås: Den nye premium-funksjonen lås er en ekstra sikring mot tyveri. Når låsefunksjonen er innstilt i eBike Connect-appen, forhindrer den at motorstøtten kan brukes uten at Kiox er aktivert.

Nyon

07/2023: Versjonsmerknader for Nyon (BUI350) versjon 4.0.1.0

Forbedringer:

 • En kartoppdatering er tilgjengelig.
 • Generelle forbedringer med hensyn til stabilitet og ytelse.
04/2022: Produktmerknader for Nyon (BUI350) version 3.0.0.0

Nye funksjoner:

 • Kartvisning av søkeresultater: Finn interessepunkter (POI) med Nyon - bytt fra listevisning til kartvisning for å se posisjonen til en POI på kartet. Start navigering til din utvalgte POI ved å velge det i kartvisningen. Trykk på det blå ikonet for å bytte mellom to visninger.
 • Autozoom: Hvis du nærmer deg et hjørne eller kryss og reduserer farten, vil kartvisningen endre seg automatisk i Nyon. Nå vil det vise et detaljert bilde av omgivelsene dine. Den hastighetsavhengige automatiske zoom-funksjonen til kartet er tilgjengelig i 2D kartmodus. Aktiver muligheten under "Map settings".
 • Visning av veipunkter: I nettportalen eBike Connect kan du planlegge turene dine til å inkludere hvilepunkter - velg opptil åtte fra listen over POI-er eller legg til flere destinasjoner. Disse hvilepunktene, som også kalles veipunkter, vil nå vises i din Nyon under navigasjon. Nyon signaliserer til deg med en kort tone når du har nådd et veipunkt. Under turen har du muligheten til å hoppe over planlagte hvilepunkter - Nyon tar deg bare videre til neste veipunkt. Merk at du bare kan planlegge turer med veipunkter i nettportalen eBike Connect.
 • Spor fitnessmål: Denne nye funksjonen lar deg sette personlige mål og legge dem direkte inn i Nyon. Hvor mange kalorier vil du brenne denne uken? Hvor mye distanse vil du dekke denne måneden, og på hvor mye tid? Hvor mange meter høyde vil du stige dette året? - Ved å trykke på målskjermen, kan du bytte mellom forskjellige visninger for å spore din fremgang i sanntid. Du kan stille inn ønskede verdier i innstillinger under Tile settings > Screens & tiles > Goals. Eller så kan du får tilgang til innstillingene gjennom tannhjulsikonet i feltet.
 • Utvidelse av lagringsskjermen: Nå kan du spore hvor mye CO2-utslipp du kan spare med din eBike sammenlignet med en biltur. Ved å trykke på lagringsskjermen kan du bytte mellom to visninger: Penger eller CO2-sparing.
 • Automatisk lysstyrke: Du kan enten stille inn lysstyrken til Nyon-skjermen manuelt, eller overlate denne oppgaven til en integrert omgivelseslyssensor. Denne vil automatisk justere skjermens lysstyrke til de gjeldende lysforholdene. I tillegg kan du bestemme intensiteten til lysstyrken i automatisk modus - hvis øynene dine er sensitive for sterkt lys, kan du flytte glidebryteren til minus-området. Trenger du større lysstyrke, flytter du bare glidebryteren til høyre. Uansett hva slags innstillinger du lager, vil skjermens lysstyrke fremdeles kontrolleres automatisk - men det vil ta din personlige preferanse med i beregningen.

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartoppdateringen inkluderer også nettportalen og eBike Connect smarttelefon-app.
 • Menystruktur: En klarere menystruktur gir raskere oversikt. Vi har lagt til direktetilgang til innstillingene der det trengs.
 • Generelle oppdateringer for stabilitet og ytelse.

Merk: Etter installasjon av denne oppdateringen vil dine gjeldende kart bli slettet og må lastes ned å nytt.

04/2022: Produktmerknader for Nyon programvareversjon 1.9.2.0 (Nyon delnummer xxxx xxx 907) og 2.9.2.0 (Nyon delnummer xxxx xxx 915).*

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartoppdateringen inkluderer også nettportalen og eBike Connect smarttelefon-app.
 • Generelle oppdateringer for stabilitet og ytelse.

* Delnummeret er oppgitt på baksiden av enheten din (10 siffer).

07/2021: Versjonsmerknader for Nyon (BUI350) versjon 2.0.3.0

Nye funksjoner:

 • Værskjerm: ha gleden av AccuWeather® værmeldinger direkte på din Nyon. Bestem deg for den beste tiden til å ta en sykkeltur på, så du når målet ditt tørr og glad. Ved å trykke på de tre prikkene på værskjermen til Nyon, kan du velge mellom nåværende vær og temperatur, mulighet for regn eller UV index og prognoser for de neste fem timene.
  Bare sørg for at Nyon er tilkoblet via Bluetooth® til din internet-aktiverte smarttelefon og eBike Connect-appen. Så skal du gå utendørs for at været på din posisjon kan bestemmes nøyaktig."
 • Høydeprofil: gå til skjermadministrasjon og sett opp en stor flis for å kunne se høydeprofilen til den nåværende turen din. Trykk på skjermen for å bytte mellom zoomet visning og høydeprofilen til hele turen.
 • Batteri ladestatus: gå til skjermadministrasjon og sett opp en liten flis for å se ladestatusen til smarttelefonen din på Nyon.
 • Søkeresultater på kartet: når du planlegger neste tur med Nyon, kan du velge å enten se søkeresultatene i en liste eller få dem vist sammen med kartet for bedre orientering. Bare trykk på pin for å velge destinasjonen din.
 • Anbefalte kart: Nyon kontrollerer automatisk hvilken region eller hvilket land som er nærmest din nåværende posisjon og gir deg forslag om hvilket kart du bør laste ned.

Forbedringer:

 • Kartoppdatering: kartene ble oppdatert i oktober 2020. Oppdateringen inkluderer også eBike Connect-appen for smarttelefon og en nettportal. 
 • Lagret skjermoppdatering: finn ut hvor mye du kan spare hvis du bruker en eBike istedenfor en elektrisk bil. Vi har også lagt til enheter for gallon og mil for våre amerikanske brukere.
 • Kart fargestil: du kan endre fargestil på kartet manuelt og velge mellom automatisk, dag, natt eller bakgrunnsmodus.
 • Noen mindre visuelle forbedringer
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.

Merk: Etter at du har installert denne oppdateringen, vil dine gjeldende mapper bli slettet og du må laste dem ned igjen.

03/2021: Versjonsmerknader for Nyon (BUI350) versjon 1.2.1.0

Nye funksjoner:

 • Spareskjerm: Hvis du ønsker å finne ut hvor mye du kan spare ved å bruke din eBike istedenfor en bil, kan du lese informasjonen på vår nye Spareskjerm. Dette aktiveres i skjerminnstillingene. Du finner også en sammenligning mellom gjeldende uke og tidligere uker, eller du kan velge en annen valuta i innstillingene.
 • Assistert GNSS: Koblingen mellom Nyon og smarttelefonen din gjør at kvaliteten og presisjonen til satellittforbindelsen kan forbedres betydelig. Dette betyr at du kan komme raskere i gang med den neste veiledede turen din, og spore aktiviteten din på en enkel og nøyaktig måte.
 • Kom raskt i gang: Finn den neste ruten din i eBike Connect-appen, trykk på «Start rute i Nyon» og dra på tur. Den planlagte ruten overføres automatisk til Nyon slik at du kan starte navigeringen.  
 • Følg den opprinnelige planen: Hvis du bare vil følge ruten du opprinnelig planla, har du nå muligheten til å deaktivere automatisk beregning av ny rute i Nyon.
 • Kartskala: Mens du zoomer eller panorerer på kartskjermen, vil Nyon indikere skala så du kan beregne gjeldende zoom-innstilling.
 • Tidssonen er automatisk satt gjennom GNSS signalet.

Forbedringer:

 • Mer veiledning: Den to-trinns gangassistansen er nå aktiv for 10 sekunder. Aktiv supportstatus vises som en grønn barindikator.
 • Introduksjonsskjermer: Foruten berøringsskjermen, kan du også bruke fjernkontroll på enheten for å søke gjennom introduksjonsskjermene på din Nyon.
 • Optimale algoritmer for mer nøyaktig høyde og bakke verdier.
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.

 

 
09/2020: Versjonsmerknader for Nyon (fra MY21)
 • Enkel betjening:  Berøringsskjermen gjør det intuitivt enkelt å bruke Nyon, og den kan styres underveis med den separate betjeningsenheten. Den robuste skjermen bevarer funksjonen til tross for regn og støv og kan betjenes med sykkelhansker.    
 • Fremragende design: Den 3,2 tommer store, høyoppløste fargeskjermen har mottatt Red Dot-utmerkelsen for god design.
 • Optimal lesbarhet: Skjermens lysstyrke og bakgrunnsbelysning tilpasser seg automatisk etter lysforholdet i omgivelsene. Spesialbelegget reduserer gjenskinn og fingeravtrykk. Du kan velge mellom mørk eller lys visning med maksimal kontrast.
 • Skjermholder: For å sikre best mulig lesbarhet kan skjermholderen monteres i to stillinger. Det midte festet over styret er myntet spesielt på behovene til offroadsyklister, mens tursyklister kan feste holderen lengre fremme.
 • Oppdatering av programvare: Programvareoppdateringer og nye kart kan enkelt lastes ned over nettet og installeres.  
 • ABS: Kontrollampen for Bosch eBike ABS er integrert i skjermvisningen. 
 • Tilbake til start: Den aktuelle posisjonen kan lagres manuelt, slik at du alltid kan navigere tilbake til denne utgangsposisjonen. 
 • Navigering: Angi neste mål, zoom i kartet, endre kartutsnitt og velg målet på kartet – alt dette kan du gjøre via berøringsskjermen. Underveis varsles du med lydsignaler om neste avkjøring.
 • Rekkeviddevarsling: Ved bruk av turplanlegging informerer Nyon deg om målet kan nås med den innstilte motorstøtten. Underveis blir du tidlig varslet hvis en annen støttemodus bør velges.
 • Sammenligning av ytelse: Nyon sammenligner fart, ytelse og tråkkfrekvens for den aktuelle turen med gjennomsnittsverdier og angir om resultatene dine ligger over eller under gjennomsnittet. 
 • Lock: Med Premium-funksjonen Lock deaktiveres motorstøtten når sykkelcomputeren fjernes, noe som gjør el-sykkelen lite attraktiv å stjele. Først når den samme sykkelcomputeren settes på igjen, oppheves den elektroniske sperren.
04/2022: Produktmerknader for Nyon programvareversjon 1.9.2.0 (Nyon delnummer xxxx xxx 907) og 2.9.2.0 (Nyon delnummer xxxx xxx 915).*

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartoppdateringen inkluderer også nettportalen og eBike Connect smarttelefon-app.
 • Generelle oppdateringer for stabilitet og ytelse.

* Delnummeret er oppgitt på baksiden av enheten din (10 siffer).

 
07/2020: Versjonsmerknader for Nyon-programvareversjon 1.8.0.0 (Nyon-delenummer xxxx xxx 907) og 2.8.0.0 (Nyon-delenummer xxxx xxx 915).*

Forbedringer:

 • Kartmateriale: En oppdatering av kartmaterialet (status oktober 2019) er nå tilgjengelig for nedlasting. Kartoppdateringen omfatter også eBike Connect-appen og nettportalen ebike-connect.com.
 • Generelle forbedringer for stabilitetens skyld.

* Du finner delenummeret på baksiden av apparatet (10 siffer).

11/2018: Versjonsnotat for Nyon-programvareversjon 1.7.5.0 (Nyon-delenummer xxxx xxx 907) og 2.7.5.0 (Nyon-delenummer xxxx xxx 915).*

Nyheter:

 • Kartmateriale: En oppdatering av kartmaterialet (status juni 2018) er nå tilgjengelig for nedlasting. Kartoppdateringen omfatter også smarttelefonappen eBike Connect og nettportalen ebike-connect.com.
 • Personopplysninger knyttet til helse: Du kan nå bestemme om pulsdataene som er lagret i Nyon, kan overføres til din eBike Connect-brukerprofil. Data som vekt eller aktivitetsnivå vil heller ikke bli overført til Nyon uten ditt eksplisitte samtykke. Merk: Disse opplysningene er nødvendige for den nøyaktige beregningen av din fysiske form. Du kan foreta innstillingene i eBike Connect-portalen under "Min profil".
 • Posisjonsavhengige data: Du kan nå bestemme om aktiviteter (inkl. GPS-data) som er lagret i Nyon, kan overføres til din eBike Connect-brukerprofil. Navigasjon eller inntasting av hjemme- eller jobbadresse berøres ikke av dette. Du kan foreta innstillingene i eBike Connect-portalen under "Min profil".

* Du finner delenummeret på baksiden av apparatet (10 siffer).

07/2017: Versjonsnotat for Nyon-programvareversjon 1.6.0.2 (Nyon-delenummer xxxx xxx 907) og 2.6.0.2 (Nyon-delenummer xxxx xxx 915). Du finner delenummeret på baksiden av apparatet (10 siffer).

Innledende bemerkning:

Vi anbefaler at du oppdaterer Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen slik at du alltid har tilgang til de nyeste funksjonene og forbedringene. Du kan lese mer om hvordan du oppdaterer apparater i våre vanlig spørsmål. Du finner den gjeldende programvareversjon til Nyon i dashbordet.

Forbedringer:

 • Kartmateriale: En oppdatering av kartmaterialet (status mars 2017) er nå tilgjengelig for nedlasting. Kartoppdateringen omfatter også smarttelefonappen eBike Connect og nettportalen ebike-connect.com.
 • Forskyve kartvisningen: Kartet kan skyves rundt direkte ved hjelp av joysticken. Dermed får du bedre oversikt over omgivelsene og ruten.
 • Kartvisning i kjøreretningen: Retningen av 2D-kartvisningen kan bestemmes i innstillingene – i retning av nord eller i kjøreretningen.
 • eMTB-modus: Den nye kjøremodusen for Performance Line CX erstatter den tidligere sportsmodusen og varierer mellom kjøremodusene Tour og Turbo.
 • Strømforbruksvisning: Strømforbruket for de siste kilometerne kan ses innenfor de brukerdefinerte skjermbildene.
 • DualBattery: I innstillingene vises ladenivået til PowerPacks separat.
 • Høydeprofilvisning: I navigasjonsmodusen vises høydeprofilen eller kartet etter eget valg.
 • Nytt tastaturlayout: Det nye tastaturlayoutet (skrivemaskin) sørger for enkel og komfortabel inntasting av destinasjonen.
 • eShift: Støtte for integrert, elektronisk girskifte fra Shimano og Rohloff.
 • Systeminformasjon: Skjermen har blitt forbedret og utvidet med flere detaljer for de enkelte komponentene.
 • SMS: En feil ved visningen av SMS-meldinger har blitt retter opp.

Android-app

10/2023: Versjonsmerknader for Android versjon 5.3.0

Nyheter:

 • Forbedret navigasjon: Har du funnet en fin rute og vil begynne med navigering på Kiox med det samme – uansett hvor du er? I den oppdaterte menyen «Lagrede ruter» kan du nå velge om du vil bli navigert til Start eller Destinasjon for ruten, eller om du vil starte ruten direkte fra din nåværende posisjon. Hvis du ikke er sikker på hva du skal velge, har vi tatt med noen tips der det passer.  
 • Rask oversikt over alle lagrede ruter: Fra nå av kan du vise alle lagrede ruter i eBike Connect-appen, uten begrensninger. Uavhengig av om rutene er lagret i eBike Connect, komoot eller Outdooractive: Med oppdateringen kan du se alle i eBike Connect-appen din. Bare dra listen opp fra bunnen for å laste inn flere lagrede ruter. 
  Som tidligere finner du dine lagrede ruter i kartområdet under symbolet med pil til høyre nede til høyre på skjermen.

Forbedringer:

 • En liten forbedring i ruteplanleggingsmenyen gir deg nå mer informasjon om den aktive ruteprofilen uten å miste kartvisningen av syne. Du kan fortsatt vise enda flere detaljer ved å fra de tre prikkene nederst på skjermen.
 • Fra nå av importeres bare ruter som er merket som en «Sykkel»-kategori hos komoot til eBike Connect-appen. 
08/2023: Versjonsmerknader for Android versjon 5.2.0

Nye funksjoner:

 • Husk posisjoner: Du kan nå flagge posisjoner i kartvisningen i eBike Connect App og inkludere dem i ruten din. Du har tilgang til funksjonen via det nye bokmerkeikonet i kartområdet til appen nederst til venstre. Du kan for eksempel parkere bilen, legge til et bokmerke for parkeringsposisjonen og starte elsykkelturen – i trygg forvissning om at du enkelt finner tilbake igjen. I tillegg kan du med dette ikonet legge til gjeldende posisjon som lagret posisjon direkte fra eBike Connect App.
 • Utvidede aktivitetsdetaljer: Du kan nå finne flere parametere i den detaljerte visningen av aktiviteter (maksimal hjertefrekvens, maksimal kadens, maksimal høyde). 

Forbedringer:

 • Vi har gjort en rekke feilrettinger og forbedringer – for eksempel er det nå mulig endre navn på elsykkelen også i appen.

 

04/2023: Versjonsmerknader for Android-app versjon 5.1.0

Nye funksjoner:

 • Du har nå mulighet til å tilpasse i etterkant en rute du har opprettet i appen. I kartområdet finner du mange nye alternativer for å redigere rutene du allerede har opprettet. Her kan du blant annet legge til nye mellommål, endre rekkefølge på planlagte stopp og gjøre den opprinnelig planlagte ruten om til en rundtur. Når du er ferdig, kan du velge om endringene skal lagres eller brukes som utgangspunkt for en ny tur.
 • Du trenger nå ikke lenger å planlegge neste tur ut fra din nåværende posisjon, men står fritt til å velge hvor den neste opplevelsen din skal starte fra. Dette gjør du med den nye funksjonen som gir deg mulighet til å legge inn startadresse direkte eller velge startsted ved å trykke på kartet.
 • Alle eBike Connect- og Outdooractive-turer kan nå deles direkte fra appen ved at du velger ønsket tur, eksporterer den som GPX og bruker alternativene for deling på smarttelefonen.


Forbedringer:

 • Kartmaterialet i portalen og appen har blitt oppdatert (status oktober 2022).
10/2022: Versjonsmerknader for Android-app versjon 5.0.0

Nye funksjoner:

 • Importer GPX-filene dine direkte i eBike Connect-appen: Som med nettportalen, kan du nå laste opp dine selvlagde eller delte ruter direkte i smarttelefonappen i 'Kart'-delen og følge dem ved hjelp av Kiox- eller Nyon-skjermer. Du kan til og med motta sving-for-sving navigasjonsinstruksjoner.


Forbedringer:

 • Vi har også fikset noen mindre feil og gjort noen forbedringer - for eksempel høyde og stigning/nedstigning er nå mer nøyaktige.
07/2022: Versjonsmerknader for Android-app versjon 4.9.0

Nye funksjoner:

 • Strava: Ta opp aktivitetsdataene dine og synkroniser dem med fellesskapet ditt på Strava. Når du har koblet til Strava-kontoen din i eBike Connect-appen, kan du automatisk synkronisere alle de nylig registrerte aktivitetene dine til Strava-profilen din. I tillegg til individuelle segmenter, kan også dagsoppsummeringen automatisk lastes opp til Strava. Gå til eBike Connect-appens innstillinger under Innstillinger > Tilkoblede apper > Strava for å sette opp dette.

Forbedringer:

 • I likhet med implementeringen i nettportalen kan du nå tilbakestille endringene du har gjort ved å bruke premiumfunksjonen for tilpassede kjøremoduser, endre e-postadressen din og vise den gjennomsnittlige egeninnsatsen din i aktivitetssammendraget.
 • Prøver du å koble appen din til et inkompatibelt Bosch eBike-system? Vi sørget for at du ble varslet om det.
 • Tekniske forbedringer for hjelpesenteret vårt.
 • Generelle oppdateringer for stabilitet og ytelse.
04/2022: Versjonsmerknader for Android-app versjon 4.8.0

Nye funksjoner:

 • Google Fit: Det er nok å aktivere koblingen til Google Fit bare en gang for at alle turene dine skal lagres automatisk i Google Fit-appen. Åpne innstillingene til eBike Connect-appen og aktiver koblingen til Google Fit-appen under "Connected apps".
 • Help Center: Vårt Help Center gir rask assistanse. Du finner svar på vanlige spørsmål, og nyttige tips. Nå finner du også innholdet til vårt Help Center i eBike Connect-appen under "More" > "Help Center".
 • Måleenheter: Gå til "My profile" og velg mellom metriske eller britiske målesystemer.

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartet inkluderer også Nyon og nettportalen eBike Connect.
 • Forbedret verdikalkulering: Noen forbedringer gir mer nøyaktige verdier for høyde og stigning/nedstigning for ruter planlagt i eBike Connect.
 • komoot: På lignende måte som i nettportalen, kan du bestemme om den daglige sammenfatningen bør synkroniseres med din komoot profil, i tillegg til individuelle segmenter. Du kan kontrollere denne innstillingen i eBike Connect-appen under "Settings" > "Connected apps" > "komoot".
 • Menystruktur: En klarere menystruktur på kartskjermen gir rask oversikt.
 • Bredere support for nøkkelfunksjoner: Vi har optimalisert appen til å tilby flere funksjoner for enheter uten Google Services. Kartfunksjoner og ruteplanlegging, navigasjon eller activity tracking drar nytte av denne fordelen.
 • Du trenger minst Android 6 for å bruke eBike Connect.
10/2021: Versjonsmerknader for Android-app versjon 4.7.0

Nye funksjoner:

 • Statusoversikt: Kjenner du til vår statusoversiktsside ? Det vil holde deg oppdatert med gjeldende status for systemene våre, samt kunngjøringer om planlagt vedlikehold. Du finner siden med den nyeste informasjonen under "Mer" > "Systemstatus".

Forbedringer:

 • Optimalisering for Android 12
 • Optimalisering av kart- og navigasjonsfunksjonen
07/2021: Versionshinweise für Android App Softwareversion 4.6.1

Allgemeine Verbesserungen für Stabilität und Leistung.

07/2021: Versjonsmerknader for Android-app versjon 4.6.0

Nye funksjoner:

 • Rediger dine lagrede posisjoner: nå kan du ikke bare gi nytt navn til lagrede posisjoner, men også redigere dem. Gå til Kart > Lagrede posisjoner > trykk på info-ikonet > endre navn eller adresse på din lagrede posisjon. Tips: legg til eller endre dine hjemme- og arbeidsadresser i eBike Connect-appen og få kjøreturen raskere.
 • eBike-batteri ladestatus: Under "Min eBike" ser du gjeldende ladestatus til ditt Nyon-utstyrte eBike-batteri, vist direkte under sykkel-ikonet.
 • Synkroniser dine turer planlagt i komoot til eBike Connect: i tillegg til automatisk synkronisering av turer planlagt i komoot til eBike Connect, kan du nå trigge denne prosessen manuelt. Du finner en ny tast på øvre høyre side av skjermen under Kart > Lagrede ruter.

Forbedringer:

 • Kart: Kartene ble oppdatert oktober 2020. Kartet inkluderer også Nyon (BUI350) og eBike Connect nettportal. 
 • Stigning og Synking: Når du bruker Kiox for turene dine, kan du se venstre under Aktiviteter > Aktivitet > sveip en gang til venstre for å se verdiene for stigning og synking.
 • Fikset noen problemer med ikke punktlige verdier for høyde og stigning/synking.
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.
02/2021: Versjonsmerknader for iOS- og Android-appversjon 4.5.0

Nye funksjoner:

 • Nyhetsbrev: Legg deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert med nyheter, historier og produktoppdateringer fra Bosch eBike Systems.

Forbedringer:

 • FAQ: Vi har utvidet vår FAQ seksjon og lagt til nye FAQs for Nyon (BUI350).
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse
11/2020: Versjonsmerknader for Android-appversjon 4.3.0

Nye funksjoner:

 • Oppdater Kiox: Med denne utgivelsen får du muligheten til å se etter oppdateringer for Kiox-kjørecomputeren din manuelt. Start eBike Connect-appen, gå til «Min eBike», trykk på Kiox-en du allerede har koblet til, og velg «Se etter programvareoppdatering». Hvis en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, starter den automatisk når Kiox-en din kobles til eBike Connect-appen.
 • Kjøp premium-funksjoner: I eBike Connect-appen kan du søke etter premium-tilleggsfunksjoner som Lås eller Tilpassede kjøremoduser. Du kan se om premium-funksjoner er tilgjengelige for din kjørecomputer, ved å velge «Mer» og deretter «Butikk» i appen. Hvis det ikke er noen tilgjengelige funksjoner for din eBike, er Butikk-menyen nedtonet.

Forbedringer:

 • Forbedringer av layouten
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse
07/2020: Versjonsmerknader for Android-appversjon 4.0.0

Nyheter:

 • Støtte for Nyon: Den nye Nyon-versjonen er nå også integrert i smarttelefon-appen eBike Connect. Fra nå av kan Nyon velges under "Min eBike".
 • Navigasjon med Kiox: Den nye navigasjonsfunksjonen i Kiox startes på smarttelefonen. Sykkelcomputeren er koblet til smarttelefonen via Bluetooth og viser den planlagte turen i Kiox i form av en linje.
 • Flere språk: eBike Connect-appen er oversatt til japansk.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer for stabilitetens skyld.
03/2020: Versjonsnotat for Android-appversjon 3.4.0

Nyheter:

 • Batteriforbruk: Vi har gjort et par tilpasninger for å kunne optimalisere batteritiden til smarttelefonen din.
 • Kiox: Automatisk søk etter Kiox i appen kan nå avbrytes direkte i varslet og eventuelt aktiveres igjen senere under "Min eBike".
 • Lagrede ruter og steder: En lagret rute kan nå også slettes i eBike Connect-appen (unntatt komoot-ruter). Et lagret sted kan også endres eller slettes.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer for stabilitetens skyld.
10/2019: Versjonsnotat for Android-appversjon 3.2.0

Nyheter:

 • komoot - Fra nå av er det også mulig å utforske nye sykkelveier med ruteplanleggings- og navigasjonsappen komoot. Etter at du har koblet sammen begge kontoene i eBike Connect-appen, kan du enkelt synkronisere aktiviteter og ruter med komoot.
 • Den forbedrede brukerveiledningen gjør det enklere å finne fram i appen.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer i stabilitet.
10/2019: Versjonsnotat for Android-appversjon 3.0.4

Nyheter:

 • Lås for Kiox: Nå kan du kjøpe den nye premium-funksjonen Lås i eBike Connect-appbutikken. Du må ha nyeste versjon av Kiox installert. Funksjonen er tilgjengelig bare for Kiox.
 • Nye språk: Appen vår har blitt oversatt til språkene bulgarsk, kroatisk, rumensk, gresk, estisk, finsk, ungarsk, litauisk og slovensk.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer i stabilitet.
06/2019: Versjonsnotat for Android-appversjon 2.3.0.3

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
05/2019: Versjonsnotat for Android-appversjon 2.2.9

Nyheter:

 • Kiox: Vår sportslige skjerm er nå også koblet til eBike Connect-smarttelefonappen. Fra nå av kan Kiox velges i App under "My eBike". Når du har koblet til Bluetooth via smartphone-appen eBike Connect, registrerer Kiox dine reiser og sender alle relevante data til appen, og hvis smarttelefonen er koblet til Internett, til onlineportalen eBike Connect. Appen registrerer derimot GPS-data. Denne informasjonen kombineres deretter med reisedata fra Kiox - for en oversikt og analyse av alle aktiviteter etter kjøring i appen eller i onlineportalen.
 • Kartbehandling: Hele funksjonen er tilgjengelig igjen i den nåværende versjonen av denne appen.
 • Zoom-funksjonen i en aktivitet: Zoom-funksjonen i kartdelen av en aktivitet er tilgjengelig igjen. Et klikk på kartet i aktiviteten åpner en fullskjerm, zoombar kartvisning av ruten
 • Facebook innlogging: Du kan ikke lenger logge inn på eBike Connect-appen med Facebook. Hvis du pleide å logge inn bare via Facebook og ikke valgte et eBike Connect-passord, vennligst bruk linken "Glemt passord" og opprett et nytt passord ved hjelp av e-postadressen som er knyttet til din Facebook-konto. På den måten kan du forsikre deg om at tidligere registrerte data ikke vil gå seg vill.

Forbedringer:

 • Batteriladingstatus: Under "Min eBike" kan du se dagens ladestatus for systemet ditt, som vises rett ved siden av sykkelikonet. Denne funksjonen tilbys sammen med Nyon.
 • Pågående aktivitet: Det er et nytt matarkort, som vises i tilfelle en pågående aktivitet.
 • Generelle forbedringer i stabilitet
12/2018: Versjonsnotat for Android-appversjon 2.0.4

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
11/2018: Versjonsnotat for Android-appversjon 2.0.3

Nyheter:

 • Lagring av ruter: Lagre rutene du har planlagt med appen. De lagrede rutene er tilgjengelig i "Mine ruter" i eBike Connect-appen, portalen og Nyon.
 • Kartmateriale: Kartmaterialet med status juni 2018 ble oppdatert. Kartoppdateringen omfatter også Nyon og nettportalen eBike Connect.
 • Forbedret brukerføring og ny design for enda enklere navigasjon gjennom funksjonene og de enkelte skjermbildene.
 • Feed: Feeden vil for eksempel gi deg informasjon om de siste nyhetene eller minne deg på å fullføre treningsinformasjonen din.
 • Bruksvilkår, personvernerklæring og servicebeskrivelse: I november 2018 oppdaterte vi våre bruksvilkår, personvernretningslinjer og servicebeskrivelse.
 • Personverninnstillinger: Du kan nå bestemme om pulsdataene som er lagret i Nyon, kan overføres til din eBike Connect-brukerprofil. Data som vekt eller aktivitetsnivå vil heller ikke bli overført til Nyon uten ditt eksplisitte samtykke. Også GPS-data kan først overføres til din eBike Connect-brukerprofil etter at du har gitt ditt samtykke.

Forbedringer:

 • Forbedrede svar på vanlig spørsmål.
 • Forbedret turplanlegging.
 • Forbedret kvalitet av Bluetooth-forbindelsen.
 • Generelle stabilitetsforbedringer.

Merknad: De følgende funksjonene må dessverre deaktiveres midlertidig. Takk for forståelsen.

 • Kartadministrator: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Kart du allerede har lastet ned, slettes etter oppdateringen.
 • Visning av innkommende meldinger: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen.
 • Slette treningsdata: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Du kan imidlertid slette dataene dine i eBike Connect-portalen under "Min profil".
 • Pålogging med Facebook: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Du kan imidlertid som vanlig logge deg på portalen med Facebook.
 • Zoom-funksjon innen en aktivitet: Du kan midlertidig ikke bruke zoom-funksjonen i kartområdet for en aktivitet.
08/2018: Versjonsnotat for Android-appversjon 1.6.4

Forbedringer:

 • Oppdaterte Facebook-innstillinger for deling.
 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
05/2018: Versjonsnotat for Android-appversjon 1.6.3

Innledende bemerkning:

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
 • Oppdatert personvernerklæring.
02/2018: Versjonsnotat for Android-appversjon 1.6.1

Innledende bemerkning

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Oppdatert personvernerklæring.
 • Optimering for Android 8.
 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
07/2017: Versjonsnotat for Android-appversjon 1.6.0

Innledende bemerkning:

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Ny kartstatus (mars 2017)
 • Forbedret kartadministrator med nye funksjoner
 • Nyutformet aktivitetsvisning
 • Tilpasning av valg av nye skjermbildedesigner
 • Optimert utveksling av data mellom appen, Nyon og portalen
 • Forbedring av appens stabilitet

iOS-app

10/2023: Versjonsmerknader for iOS versjon 5.3.0

Nyheter:

 • Forbedret navigasjon: Har du funnet en fin rute og vil begynne med navigering på Kiox med det samme – uansett hvor du er? I den oppdaterte menyen «Lagrede ruter» kan du nå velge om du vil bli navigert til Start eller Destinasjon for ruten, eller om du vil starte ruten direkte fra din nåværende posisjon. Hvis du ikke er sikker på hva du skal velge, har vi tatt med noen tips der det passer.
 • Rask oversikt over alle lagrede ruter: Fra nå av kan du vise alle lagrede ruter i eBike Connect-appen, uten begrensninger. Uavhengig av om rutene er lagret i eBike Connect, komoot eller Outdooractive: Med oppdateringen kan du se alle i eBike Connect-appen din. Bare dra listen opp fra bunnen for å laste inn flere lagrede ruter. 
  Som tidligere finner du dine lagrede ruter i kartområdet under symbolet med pil til høyre nede til høyre på skjermen.

Forbedringer:

 • En liten forbedring i ruteplanleggingsmenyen gir deg nå mer informasjon om den aktive ruteprofilen uten å miste kartvisningen av syne. Du kan fortsatt vise enda flere detaljer ved å fra de tre prikkene nederst på skjermen.
 • Fra nå av importeres bare ruter som er merket som en «Sykkel»-kategori hos komoot til eBike Connect-appen. 
 • Aktuelt elsykkelbatterinivå oppdateres nå jevnlig i eBike Connect-appen, slik at du alltid kan se nyeste status.
 • Vi har også korrigert et par saker: For eksempel har vi sørget for at det overføres riktige verdier til Apple Fitness-appen.
08/2023: Versjonsmerknader for iOS versjon 5.2.0

Nye funksjoner:

 • Husk posisjoner: Du kan nå flagge posisjoner i kartvisningen i eBike Connect App og inkludere dem i ruten din. Du har tilgang til funksjonen via det nye bokmerkeikonet i kartområdet til appen nederst til venstre. Du kan for eksempel parkere bilen, legge til et bokmerke for parkeringsposisjonen og starte elsykkelturen – i trygg forvissning om at du enkelt finner tilbake igjen. I tillegg kan du med dette ikonet legge til gjeldende posisjon som lagret posisjon direkte fra eBike Connect App.
 • Utvidede aktivitetsdetaljer: Du kan nå finne flere parametere i den detaljerte visningen av aktiviteter (maksimal hjertefrekvens, maksimal kadens, maksimal høyde). 

Forbedringer:

 • Vi har oppdatert batteriwidgeten for låseskjermen på Apple-enheter. Du kan nå vise batteristatusen i to ulike layouter.
 • Vi har gjort en rekke feilrettinger og forbedringer – for eksempel er det nå mulig endre navn på elsykkelen også i appen.
04/2023: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 5.1.0

Nye funksjoner:

 • Du har nå mulighet til å tilpasse i etterkant en rute du har opprettet i appen. I kartområdet finner du mange nye alternativer for å redigere rutene du allerede har opprettet. Her kan du blant annet legge til nye mellommål, endre rekkefølge på planlagte stopp og gjøre den opprinnelig planlagte ruten om til en rundtur. Når du er ferdig, kan du velge om endringene skal lagres eller brukes som utgangspunkt for en ny tur.
 • Du trenger nå ikke lenger å planlegge neste tur ut fra din nåværende posisjon, men står fritt til å velge hvor den neste opplevelsen din skal starte fra. Dette gjør du med den nye funksjonen som gir deg mulighet til å legge inn startadresse direkte eller velge startsted ved å trykke på kartet.
 • Alle eBike Connect- og Outdooractive-turer kan nå deles direkte fra appen ved at du velger ønsket tur, eksporterer den som GPX og bruker alternativene for deling på smarttelefonen.
 • Hjertefrekvensen som Apple Watch registrerer, kan nå overføres til eBike Connect. På den måten utvides turstatistikken din med ytterligere data. Dette gjør det enklere for deg å følge opp og nå treningsmålene du har satt deg.
 • Hvordan fungerer det? eBike Connect Watch-appen vises automatisk på Apple Watch etter at den siste oppdateringen er installert. Åpne appen og følg anvisningene for å synkronisere hjertefrekvensdataene dine fra Apple Watch til eBike Connect.
 • Vær oppmerksom på følgende hvis du bruker Nyon eller Kiox: For at hjertefrekvensdata fra Apple Watch skal kunne overføres til eBike Connect, må det under hele turen være en aktiv forbindelse mellom Nyon og smarttelefonen.

Forbedringer:

 • Kartmaterialet i portalen og appen har blitt oppdatert (status oktober 2022).
11/2022: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 5.0.1

Forbedringer:

 • I denne versjonen har vi sørget for at den nylig introduserte GPX-importfunksjonen fungerer riktig for alle GPX-filer.
10/2022: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 5.0.0

Nye funksjoner:

 • Importer GPX-filene dine direkte i eBike Connect-appen: Som med nettportalen, kan du nå laste opp dine selvlagde eller delte ruter direkte i smarttelefonappen i 'Kart'-delen og følge dem ved hjelp av Kiox- eller Nyon-skjermer. Du kan til og med motta sving-for-sving navigasjonsinstruksjoner.


Forbedringer:

 • Vi har også fikset noen mindre feil og gjort noen forbedringer – for eksempel har vi forbedret måten kartet vises på i ‘Offline’-modus og også optimert søkefunksjonen når du ikke har en aktiv internettforbindelse.
07/2022: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.9.0

Nye funksjoner:

 • Strava: Ta opp aktivitetsdataene dine og synkroniser dem med fellesskapet ditt på Strava. Når du har koblet til Strava-kontoen din i eBike Connect-appen, kan du automatisk synkronisere alle de nylig registrerte aktivitetene dine til Strava-profilen din. I tillegg til individuelle segmenter, kan også dagsoppsummeringen automatisk lastes opp til Strava. Gå til eBike Connect-appens innstillinger under Innstillinger > Tilkoblede apper > Strava for å sette opp dette.

Forbedringer:

 • I likhet med implementeringen i nettportalen kan du nå tilbakestille endringene du har gjort ved å bruke premiumfunksjonen for tilpassede kjøremoduser, endre e-postadressen din og vise den gjennomsnittlige egeninnsatsen din i aktivitetssammendraget.
 • Prøver du å koble appen din til et inkompatibelt Bosch eBike-system? Vi sørget for at du ble varslet om det.
 • Tekniske forbedringer for hjelpesenteret vårt.
 • Generelle oppdateringer for stabilitet og ytelse.
04/2022: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.8.1

I denne versjonen har vi sørget for at eBike Connect-widgeten fungerer som den skal igjen.

04/2022: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.8.0

Nye funksjoner:

 • Apple Health: Det er nok å aktivere koblingen til Apple Health en gang for at alle turene dine skal lagres automatisk i Apple Health-appen. Åpne innstillingene til eBike Connect-appen og aktiver koblingen til Health-appen under "Connected apps".
 • Help Center: Vårt Help Center gir rask assistanse. Du finner svar på vanlige spørsmål, og nyttige tips. Nå finner du også innholdet til vårt Help Center i eBike Connect-appen under "More" > "Help Center".
 • Måleenheter: Gå til "My profile" og velg mellom metriske eller britiske målesystemer.

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartet inkluderer også Nyon og nettportalen eBike Connect.
 • Forbedret verdikalkulering: Noen forbedringer gir mer nøyaktige verdier for høyde og stigning/nedstigning for ruter planlagt i eBike Connect.
 • komoot: På lignende måte som i nettportalen, kan du bestemme om den daglige sammenfatningen bør synkroniseres med din komoot profil, i tillegg til individuelle segmenter. Du kan kontrollere denne innstillingen i eBike Connect-appen under "Settings" > "Connected apps" > "komoot".
 • eBike Connect Widget: På hjemmeskjermen i iPhone finner du visningen for gjeldende eBike-batteriladenivå og totaldistansen dekket. Vi har lagt til noen oppdateringer for mer stabil funksjonalitet. Vi tilbyr denne funksjonen i forbindelse med Kiox og Nyon. Funksjonen er kompatibel med alle enhetene hvor iOS 14 eller nyere versjoner er tilgjengelige.
 • Menystruktur: En klarere menystruktur på kartskjermen gir rask oversikt.
 • Du trenger minst iOS 12 for å bruke eBike Connect.
10/2021: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.7.0

Nye funksjoner:

 • Statusoversikt: Kjenner du til vår statusoversiktsside ? Det vil holde deg oppdatert med gjeldende status for systemene våre, samt kunngjøringer om planlagt vedlikehold. Du finner siden med den nyeste informasjonen under "Mer" > "Systemstatus".

Forbedringer:

 • Optimalisering for iOS 15
 • Noen få korrigeringer, for eksempel delvis feil visning av ladestatusen til eBike-batteriet eller manuell synkronisering av aktivitetene dine med komoot.
07/2021: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.6.1

Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.

07/2021: Versjonsmerknader for iOS-app versjon 4.6.0

Nye funksjoner:

 • Rediger dine lagrede posisjoner: nå kan du ikke bare gi nytt navn til lagrede posisjoner, men også redigere dem. Gå til Kart > Lagrede posisjoner > trykk på info-ikonet > endre navn eller adresse på din lagrede posisjon. Tips: legg til eller endre dine hjemme- og arbeidsadresser i eBike Connect-appen og få kjøreturen raskere.
 • eBike-batteri ladestatus: Under "Min eBike" ser du gjeldende ladestatus til ditt Nyon-utstyrte eBike-batteri, vist direkte under sykkel-ikonet.
 • Synkroniser dine turer planlagt i komoot til eBike Connect: i tillegg til automatisk synkronisering av turer planlagt i komoot til eBike Connect, kan du nå trigge denne prosessen manuelt. Du finner en ny tast på øvre høyre side av skjermen under Kart > Lagrede ruter.

Forbedringer:

 • Kart: Kartene ble oppdatert oktober 2020. Kartet inkluderer også Nyon (BUI350) og eBike Connect nettportal.
 • Stigning og Synking: Når du bruker Kiox for turene dine, kan du se venstre under Aktiviteter > Aktivitet > sveip en gang til venstre for å se verdiene for stigning og synking.
 • Fikset noen problemer med ikke punktlige verdier for høyde og stigning/synking.
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.
02/2021: Versjonsmerknader for iOS- og Android-appversjon 4.5.0

Nye funksjoner:

 • Nyhetsbrev: Legg deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert med nyheter, historier og produktoppdateringer fra Bosch eBike Systems.

Forbedringer:

 • FAQ: Vi har utvidet vår FAQ seksjon og lagt til nye FAQs for Nyon (BUI350).
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse
11/2020: Versjonsmerknader for iOS-appversjon 4.3.0

Nye funksjoner:

 • Oppdater Kiox: Med denne utgivelsen får du muligheten til å se etter oppdateringer for Kiox-kjørecomputeren din manuelt. Start eBike Connect-appen, gå til «Min eBike», trykk på Kiox-en du allerede har koblet til, og velg «Se etter programvareoppdatering». Hvis en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, starter den automatisk når Kiox-en din kobles til eBike Connect-appen.
 • Kjøp premium-funksjoner: I eBike Connect-appen kan du søke etter premium-tilleggsfunksjoner som Lås eller Tilpassede kjøremoduser. Du kan se om premium-funksjoner er tilgjengelige for din kjørecomputer, ved å velge «Mer» og deretter «Butikk» i appen. Hvis det ikke er noen tilgjengelige funksjoner for din eBike, er Butikk-menyen nedtonet.

Forbedringer:

 • Optimaliseringer for iOS 14
 • Forbedringer av layouten
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse
07/2020: Versjonsmerknader for iOS-appversjon 4.1.0

Forbedringer:

 • Bluetooth: Vi har optimalisert dataoverføringen via Bluetooth mellom appen og den tilkoblede datamaskinen ombord (Kiox, Nyon) og dermed forbedret kvaliteten på navigasjonen vår, for eksempel.
07/2020: Versjonsmerknader for iOS-appversjon 4.0.1

Nyheter:

 • Støtte for Nyon: Den nye Nyon-versjonen er nå også integrert i smarttelefon-appen eBike Connect. Fra nå av kan Nyon velges under "Min eBike".
 • Navigasjon med Kiox: Den nye navigasjonsfunksjonen i Kiox startes på smarttelefonen. Sykkelcomputeren er koblet til smarttelefonen via Bluetooth og viser den planlagte turen i Kiox i form av en linje.
 • Flere språk: eBike Connect-appen er oversatt til japansk.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer for stabilitetens skyld.
03/2020: Versjonsnotat for iOS-appversjon 3.4.0

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer for stabilitetens skyld.
10/2019: Versjonsnotat for iOS-appversjon 3.2.0

Nyheter:

 • komoot - Fra nå av er det også mulig å utforske nye sykkelveier med ruteplanleggings- og navigasjonsappen komoot. Etter at du har koblet sammen begge kontoene i eBike Connect-appen, kan du enkelt synkronisere aktiviteter og ruter med komoot.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer i stabilitet.
10/2019: Versjonsnotat for iOS-appversjon 3.0.4

Nyheter:

 • Lås for Kiox: Nå kan du kjøpe den nye premium-funksjonen Lås i eBike Connect-appbutikken. Du må ha nyeste versjon av Kiox installert. Funksjonen er tilgjengelig bare for Kiox.
 • Nye språk: Appen vår har blitt oversatt til språkene bulgarsk, kroatisk, rumensk, gresk, estisk, finsk, ungarsk, litauisk og slovensk.

Forbedringer:

 • Generelle forbedringer i stabilitet.
09/2019: Versjonsnotat for iOS-appversjon 2.3.1.1

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
06/2019: Versjonsnotat for iOS-appversjon 2.3.0.1

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
05/2019: Versjonsnotat for iOS-appversjon 2.2.9

Nyheter:

 • Kiox: Vår sportslige skjerm er nå også koblet til eBike Connect-smarttelefonappen. Fra nå av kan Kiox velges i App under "My eBike". Når du har koblet til Bluetooth via smartphone-appen eBike Connect, registrerer Kiox dine reiser og sender alle relevante data til appen, og hvis smarttelefonen er koblet til Internett, til onlineportalen eBike Connect. Appen registrerer derimot GPS-data. Denne informasjonen kombineres deretter med reisedata fra Kiox - for en oversikt og analyse av alle aktiviteter etter kjøring i appen eller i onlineportalen.
 • Kartbehandling: Hele funksjonen er tilgjengelig igjen i den nåværende versjonen av denne appen.
 • Today view: Det er en ny widget i Today View som viser den nåværende eBike batteriladestatusen og den totale avstanden som er reist. For å legge til widgeten, bare sveip rett over startskjermbildet eller lås skjermbildet og trykk på "Rediger". Denne funksjonen tilbys sammen med Nyon.
 • Zoom-funksjonen i en aktivitet: Zoom-funksjonen i kartdelen av en aktivitet er tilgjengelig igjen. Et klikk på kartet i aktiviteten åpner en fullskjerm, zoombar kartvisning av ruten.
 • Facebook innlogging: Du kan ikke lenger logge inn på eBike Connect-appen med Facebook. Hvis du pleide å logge inn bare via Facebook og ikke valgte et eBike Connect-passord, vennligst bruk linken "Glemt passord" og opprett et nytt passord ved hjelp av e-postadressen som er knyttet til din Facebook-konto. På den måten kan du forsikre deg om at tidligere registrerte data ikke vil gå seg vill.

Forbedringer:

 • Pågående aktivitet: Det er et nytt matarkort, som vises i tilfelle en pågående aktivitet.
 • Siste aktivitetskort: Et nytt matarkort, som viser et kart, avstanden, varigheten og hastigheten til den siste aktiviteten din.
 • Generelle forbedringer i stabilitet
12/2018: Versjonsnotat for iOS-appversjon 2.0.4

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
11/2018: Versjonsnotat for iOS-appversjon 2.0.3

Nyheter:

 • Lagring av ruter: Lagre rutene du har planlagt med appen. De lagrede rutene er tilgjengelig i "Mine ruter" i eBike Connect-appen, portalen og Nyon.
 • Kartmateriale: Kartmaterialet med status juni 2018 ble oppdatert. Kartoppdateringen omfatter også Nyon og nettportalen eBike Connect.
 • Forbedret brukerføring og ny design for enda enklere navigasjon gjennom funksjonene og de enkelte skjermbildene.
 • Feed: Nå har du tilgang til vår nye nyhetsfeed. Feeden vil for eksempel gi deg informasjon om de siste nyhetene eller minne deg på å fullføre treningsinformasjonen din.
 • Trykk for å navigere: Velg ønsket destinasjon ved å trykke lenge på kartet for å få navigasjonsforslag.
 • Bruksvilkår, personvernerklæring og servicebeskrivelse: I november 2018 oppdaterte vi våre bruksvilkår, personvernretningslinjer og servicebeskrivelse.
 • Personverninnstillinger: Du kan nå bestemme om pulsdataene som er lagret i Nyon, kan overføres til din eBike Connect-brukerprofil. Data som vekt eller aktivitetsnivå vil heller ikke bli overført til Nyon uten ditt eksplisitte samtykke. Også GPS-data kan først overføres til din eBike Connect-brukerprofil etter at du har gitt ditt samtykke.

Forbedringer:

 • Forbedrede svar på vanlig spørsmål.
 • Forbedret turplanlegging.
 • Forbedret kvalitet av Bluetooth-forbindelsen.
 • Generelle stabilitetsforbedringer.

Merknad: De følgende funksjonene må dessverre deaktiveres midlertidig. Takk for forståelsen.

 • Kartadministrator: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Kart du allerede har lastet ned, slettes etter oppdateringen.
 • Visning av innkommende meldinger: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen.
 • Slette treningsdata: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Du kan imidlertid slette dataene dine i eBike Connect-portalen under "Min profil".
 • Pålogging med Facebook: Hele funksjonen er ikke tilgjengelig i denne appversjonen. Du kan imidlertid som vanlig logge deg på portalen med Facebook.
 • Zoom-funksjon innen en aktivitet: Du kan midlertidig ikke bruke zoom-funksjonen i kartområdet for en aktivitet.
08/2018: Versjonsnotat for iOS-appversjon 1.6.4

Forbedringer:

 • Oppdaterte Facebook-innstillinger for deling.
 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
05/2018: Versjonsnotat for iOS-appversjon 1.6.3

Innledende bemerkning:

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
 • Oppdatert personvernerklæring.
02/2018: Versjonsnotat for iOS-appversjon 1.6.1

Innledende bemerkning

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Oppdatert personvernerklæringer.
 • Støtte for iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X.
 • Optimering for iOS 11.
 • Feilrettinger og forbedret stabilitet.
07/2017: Versjonsnotat for iOS-appversjon 1.6.0

Innledende bemerkning:

Oppdater Nyon-kjørecomputeren til den nyeste programvareversjonen.

Forbedringer:

 • Ny kartstatus (mars 2017)
 • Forbedret kartadministrator med nye funksjoner
 • Nyutformet aktivitetsvisning
 • Tilpasning av valg av nye skjermbildedesigner
 • Optimert utveksling av data mellom appen, Nyon og portalen
 • Forbedring av appens stabilitet

Portal

10/2023: Versjonsmerknader for portalen

Forbedringer:

 • Fra nå av importeres bare ruter som er merket som «Sykkel»-kategori hos komoot til portalen. 
08/2023: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Utvidede aktivitetsdetaljer: Du kan nå finne flere parametere i den detaljerte visningen av aktiviteter (maksimal hjertefrekvens, maksimal kadens, maksimal høyde).  

Forbedringer:

 • Vi har gjort en rekke feilrettinger og forbedringer.

 

04/2023: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Har du lyst til å gjøre noen kjappe endringer i ruten før du tar løs? Med den nye funksjonen i portalen er det fritt frem. Hvis du gjør endringer i en rute du opprettet eller lagret tidligere, kan du nå velge å lagre den som ny rute. Du kan deretter lagre den planlagte turen som GPX-fil, og dele den direkte med venner og familie – på samme måte som du per i dag deler aktivitetene dine.

Forbedringer:

 • Kartmaterialet i portalen og appen har blitt oppdatert (status oktober 2022).
04/2022: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Søkeaktiviteter: Finn en bestem eBike rute du har fullført - søk med navn i aktivitetslisten din eller bruk filterfunksjonen til å få nøyaktige søkeresultater om turens lengde eller varighet.

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet ble oppdatert Oktober 2021. Kartets oppdatering inkluderer også Nyon og eBike Connect smarttelefon-app.
 • Forbedret verdikalkulering: Noen forbedringer gir mer nøyaktige verdier for høyde og stigning/nedstigning for ruter planlagt i eBike Connect.
10/2021: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • komoot: Du bestemmer om bare det daglige sammendraget skal synkroniseres med komoot-profilen din, i tillegg til individuelle segmenter. Du kan kontrollere denne innstillingen i eBike Connect-portalen under "Personverninnstillinger" > "komoot".
 • Statusoversikt: Kjenner du til vår statusoversiktsside ? Det vil holde deg oppdatert med gjeldende status for systemene våre, samt kunngjøringer om planlagt vedlikehold. Du finner lenken i bunnteksten på påloggingssiden under eBike-Connect.com.

Forbedringer:

 • Små visuelle forbedringer som justering av farger, oppdatering av ikoner eller korrigering av en og annen stavefeil.
07/2021: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Været: ha gleden av AccuWeather® værmeldinger direkte i eBike Connect portalen og planlegg turen din så du kan starte neste aktivitet tørt og glad. Du finner det nye redskapet under Ruteplanlegging > Bygg rute. Velg et startpunkt for å få værmeldingen for den bestemte posisjonen.
 • Synkroniser dine turer planlagt i komoot til eBike Connect: i tillegg til automatisk synkronisering av turer planlagt i komoot til eBike Connect, kan du nå trigge denne prosessen manuelt. Du finner en ny tast over rutelisten i Ruteplanlegging > Mine ruter.

Forbedringer:

 • Kartoppdatering: kartene ble oppdatert oktober 2020. Oppdateringen inkluderer også eBike Connect smarttelefon-appen og Kiox og Nyon (BUI350).
 • Mindre visuelle forbedringer
 • Generelle forbedringer av stabilitet og ytelse.
02/2021: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Nyhetsbrev: Legg deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert med nyheter, historier og produktoppdateringer fra Bosch eBike Systems.

Forbedringer:

 • Optimalisert algoritme for mer nøyaktige gjennomsnittsverdier.
11/2020: Versjonsmerknader for portalen

Nye funksjoner:

 • Slette turer: Hittil har du hatt muligheten til å slette en eBike-tur. I den nyeste versjonen har vi introdusert muligheten til å slette hele turen på eBike Connect-portalen.
 • Nye eksperter om bord: Vi har oppdatert listen over Bosch eBike-eksperter på eBike Connect. Du kan søke etter nærmeste ekspert ved å gå til «Bygg rute» i portalen og klikke på flaggikonet på venstre side.
07/2020: Versjonsmerknader for portalen

Nyheter:

 • Støtte for Nyon: Den nye Nyon-versjonen er nå også integrert i eBike Connect-portalen. Fra nå av kan Nyon velges via portalen under "Min eBike".
 • Flere språk: Nettportalen ebike-connect.com er oversatt til japansk.

Forbedringer:

 • Vanlige spørsmål: Vi har utvidet utvalget av emner i eBike Connect-portalen. For eksempel med spørsmål og svar knyttet til den nye Nyon eller til navigasjon med Kiox.
 • Mindre visuelle forbedringer og feilrettinger.
10/2019: Versjonsnotat for portalen

Nyheter:

 • komoot - Fra nå av er det også mulig å utforske nye sykkelveier med ruteplanleggings- og navigasjonsappen komoot. Etter at du har koblet sammen begge kontoene i eBike Connect-appen, kan eBike Connect-brukere enkelt synkronisere aktiviteter og ruter med komoot.
 • FAQ - FAQ-delen av portalen vår er fullstendig omarbeidet. Med den nye filterfunksjonen kommer du dit du vi, ved hjelp av noen få klikk.
10/2019: Versjonsnotat for portalen

Nyheter:

 • Flere språk: Vår nettportal ebike-connect.com er blitt oversatt til språkene bulgarsk, kroatisk, rumensk, gresk, estisk, finsk, ungarsk, litauisk og slovensk.
 • Lås: Hvis en bruker forsøker å slette en Kiox med aktivert låsefunksjon, vises en varselmelding i portalen.

Forbedringer:

 • Vanlige spørsmål: Vi har utvidet utvalget av emner i eBike Connect-portalen med spørsmål og svar om låsing.
 • Personvernpolicy og tjenestebeskrivelse: Vår personvernpolicy og tjenestebeskrivelse er oppdatert og vil være gyldig fra og med juli 2019.
05/2019: Versjonsnotat for portalen

Nyheter:

 • Kiox: Vår sportslige skjerm er nå også koblet til eBike Connect-portalen. Fra nå av kan Kiox velges i portalen under "My eBike". Kiox leverer din registrerte data til portalen - via en oversikt og evaluering av alle aktiviteter etter reisen i appen eller i nettportalen, koblet via Bluetooth med smartphone-appen eBike Connect.
 • Nye innstillinger for land og språk: Etter å ha logget inn på eBike Connect-portalen, blir du bedt om å velge land og foretrukket språk for å se på nettstedet vårt. Alle e-postvarsler vises også på språket du har valgt. Du kan når som helst endre denne innstillingen under "Min profil".
 • Nytt design og struktur: eBike Connect-portalen har igjen gjennomgått noen strukturelle og layout forbedringer. Områder som "Min eBike" har blitt omformet fra bunnen av. Fra nå av vil alle komponenter av eBike bli vist med informasjon som gjeldende programvareversjon eller siste synkronisering. Området "Aktiviteter" har blitt fullstendig omdesignet.

Forbedringer:

 • Personvern og servicebeskrivelse: Fra mai 2019 har vi oppdatert vår personvern og servicebeskrivelse.
 • FAQ: Vi har utvidet vår emnesamling på eBike Connect-portalen med noen spørsmål og svar om Kiox.
11/2018: Versjonsnotat for portalen

Nyheter:

 • Utforske: Nå kan du finne, velge og lagre outdooractive-ruter under "Ruteplanlegging > Utforske". Deretter overføres de til Nyon, og du kan enkelt navigere.
 • Kartmateriale: Kartmaterialet med status juni 2018 ble oppdatert. Kartoppdateringen omfatter også Nyon og smarttelefonappen eBike Connect.
 • Personverninnstillinger: Du kan nå bestemme om pulsdataene som er lagret i Nyon, kan overføres til din eBike Connect-brukerprofil. Data som vekt eller aktivitetsnivå vil heller ikke bli overført til Nyon uten ditt eksplisitte samtykke. Også GPS-data overføres først til eBike Connect-brukerprofilen når du har gitt ditt samtykke.
 • Slette aktiviteter: Du kan slette alle aktivitetene dine under "Personverninnstillinger".
 • Bruksvilkår, personvernerklæring og servicebeskrivelse: I november 2018 oppdaterte vi våre bruksvilkår, personvernpolicy og servicebeskrivelse.

Forbedringer:

 • Oppdaterte vanlig spørsmål.
 • Mindre optiske forbedringer og feilrettinger.
05/2018: Versjonsnotat for portalen

Forbedringer:

 • Personvernerklæring: Vi oppdaterte vår personvernpolicy i mai 2018. Den oppdaterte personvernpolicyen finner du her.
02/2018: Versjonsnotat for portalen

Nye funksjoner:

 • Aktivitetseksport: Fra nå av kan du også eksportere aktivitetene dine til en Strava-konto eller (i tillegg til GPX) lagre dem som CSV- og TCX-filer på datamaskinen og dele dem med andre brukere.
 • Registrer deg på bosch-ebike.com: Registrering i eBike Connect-portalen er nå også mulig via nettstedet vårt bosch-ebike.com.

Forbedringer:

 • Personvernerklæring: Vi oppdaterte vår personvernpolicy i januar 2018. Den oppdaterte personvernpolicyen, som også inneholder informasjon om opplasting av aktiviteter til Strava, finner du her.
 • Optimeringer for nettleseren Chrome.
 • mindre optiske forbedringer og feilrettinger.
07/2017: Versjonsnotat for portalen

Forbedringer:

 • Kartmateriale: Kartmaterialet med status mars 2017 ble oppdatert. Kartoppdateringen omfatter også Nyon og smarttelefonappen eBike Connect.
 • Navigasjonsmeny: Navigasjonsmenyen i Nyon-portalen ebike-connect.com har blitt forbedret. Enkelte navigasjonselementer har blitt gruppert på nytt.
 • Innstillinger: Innstillingene har blitt forbedret og delt opp i to nye menypunkter. Du finner nye funksjoner, for eksempel å legge til flere apparater, under "eBike System". De personlige innstillingene, samt det nye alternativet for å sletting av pulsdata, finner du under navigasjonspunktet "Profil".
 • Ruteplanlegging: Du kan bytte start- og endepunktene for ruten med et klikk for å navigere ruten i motsatt retning.
 • POI: POI-listen ble utvidet med flere Bosch eBike Experts .
 • Retting av feil ved kartvisningen og ruteplanleggingen
 • Generell forbedring av stabilitet og ytelse.