Poznámky k vydaniu

Kiox

07/2022: Poznámky k vydaniu pre zariadenie Kiox vo verzii 4.0.4.0

Vylepšenia:

 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
07/2021: Poznámky k vydaniu softvéru Kiox verzia 4.0.2.0

Nové funkcie:

Novopridané hodnoty: Keď sa v časti Nastavenia Kiox > Obrazovky rozhodnete vytvoriť novú obrazovku alebo upraviť existujúcu obrazovku, môžete si vybrať tieto nové hodnoty: „Odhadovaný čas príchodu“, „Vzdialenosť do cieľa“, „Čas do cieľa“, „Stúpanie“, „Klesanie“, „Využívanie jazdných režimov“ a „Elektrická podpora“.

Vylepšenia:

 • Aktualizácia máp: Mapy pre aplikáciu eBike Connect pre smartfóny sa aktualizovali v októbri 2020. 
 • Vylepšenia vzhľadu
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
03/2021: Poznámky k verzii 3.1.1.0 softvéru Kiox

Izboljšave:

 • Več pomoči: Pomoč pri hoji v dveh korakih je zdaj aktivna 10 sekund.
 • Optimizirali smo čas zagona. 
 • Splošne izboljšave stabilnosti in delovanja. 

 

07/2020: Poznámky k verzii 3.0.1.0 softvéru Kiox

Novinky:

 • Navigácia: Nová funkcia navigácie z displeja Kiox sa spustí cez smartfón. Cez Bluetooth je palubný počítač zosieťovaný s displejom Kiox a zobrazí plánovanú trasu na displeji ako líniu, ktorá zobrazuje priebeh cesty. Náhľad na displeji rotuje počas jazdy v smere pohybu. K tomu ukazuje displej Kiox vzdialenosť od cieľa.
 • Plánovanie trasy: Trasy sa v aplikácii eBike Connect alebo v online portáli plánujú úplne jednoducho. Následne sa odosielajú cez aplikáciu do displeja Kiox. Zosieťovane s komótnym režimom alebo Outdooractive je možné v blízkosti objaviť ešte oveľa viac trás.
 • Zobrazenie definované používateľom: Obrazovky a výber zvolených údajov o jazde je možné priamo jednoducho konfigurovať na displeji Kiox, a tak prispôsobiť vlastným požiadavkám.

Zlepšenia:

 • Manuálna prezentácia: S displejom Kiox v režime Offboard je možné stlačením svetelného tlačidla vyberať medzi rôznymi obrazovkami.
 • Posledná obrazovka: Displej Kiox začína vždy s poslednou obrazovkou, ktorá sa zvolila pred vypnutím.
 • Stav nabitia batérie: Keď sa displej Kiox nasadí na eBike, nahradí sa symbol batérie symbolom „-“, kým nie sú dostupné žiadne informácie o systéme.
 • Zobrazenie srdcovej frekvencie: Aj keď bola smartfónová aplikácia eBike Connect ukončená počas jazdy, napriek tomu sa zobrazia informácie o srdcovej frekvencii v rámci aktivity.
10/2019: Poznámky k verzii softvéru Kiox 2.0.0.0

Novinky:

 • ABS: Ukazovateľ stavu ABS bol integrovaný do systému Kiox. Tak odpadá pri kombinácii ABS a Kiox dodatočný hardvér, tzv. kontrolka.
 • eSuspension: Plne integrovaný elektronicky riadený podvozok je možné úplne jednoducho riadiť pomocou palubného počítača. Nastavenie režimov eSuspension je možné vykonať priamo v systéme Kiox.
 • Lock: Nová prémioví funkcia Lock ponúka dodatočnú ochranu pred krádežou. Po vytvorení v aplikácii eBike Connect pre smartfón zabezpečuje funkcia Lock zaručenie podpory motora iba v spojení s aktivovaným systémom Kiox.

Nyon

04/2022: Poznámky k verzii pre softvér Nyon (BUI350) verzia 3.0.0.0

Nové funkcie:

 • Zobrazenie mapy pre výsledky vyhľadávania: S pomocou svojho zariadenia Nyon si môžete vyhľadať body záujmu – keď prepnete zo zobrazenia zoznamu na zobrazenie mapy, uvidíte umiestnenie bodu záujmu na mape. Ak chcete spustiť navigáciu k požadovanému bodu záujmu, vyberte ho v zobrazení mapy. Medzi týmito dvoma zobrazeniami prepínate ťuknutím na modrú ikonu.
 • Automatické priblíženie: Keď sa priblížite k zákrute alebo križovatke a znížite rýchlosť, v zariadení Nyon sa automaticky zmení zobrazenie mapy. Zobrazí sa vám detailný pohľad na okolie. Automatické priblíženie mapy v závislosti od rýchlosti je k dispozícii v režime 2D mapy. Aktivujte túto možnosť v časti „Nastavenie mapy“.
 • Zobrazenie bodov na trase: Na online portáli eBike Connect si môžete naplánovať svoje trasy vrátane zastávok – môžete vybrať až osem bodov zo zoznamu bodov záujmu alebo pridať ďalšie ciele. Tieto zastávky, nazývané aj body na trase, sa teraz počas navigácie zobrazujú v zariadení Nyon. Keď dorazíte do určeného bodu na trase, Nyon vás na to upozorní krátkym tónom. Počas jazdy máte možnosť naplánované body na trase jednoducho preskočiť – Nyon bude navigovať k ďalšiemu bodu na trase. Upozorňujeme, že trasy s bodmi na trase môžete plánovať iba na online portáli eBike Connect.
 • Sledovanie fitnes cieľov: Táto nová funkcia vám umožňuje nastaviť si osobné ciele a sledovať ich priamo v zariadení Nyon. Koľko kalórií chcete tento týždeň spáliť? Akú vzdialenosť chcete tento mesiac prejsť a v akom čase? Koľko výškových metrov chcete tento rok zdolať? – Ťuknutím na obrazovku cieľov môžete prepínať medzi rôznymi zobrazeniami a naživo sledovať dosiahnutý pokrok. Požadované hodnoty môžete nastaviť v časti Nastavenie dlaždíc > Obrazovky a dlaždice > Ciele. K nastaveniu získate prístup aj prostredníctvom ikony ozubeného kolieska na dlaždici.
 • Rozšírenie zobrazenia úspory: Môžete teraz sledovať, o koľko môžete znížiť množstvo emisií CO2 na svojom e-bicykli v porovnaní s cestami autom. Ťuknutím na zobrazenie úspory môžete prepínať medzi dvoma zobrazeniami: úspora peňazí alebo zníženie množstva CO2.
 • Automatický jas displeja: Jas displeja môžete vo svojom zariadení Nyon nastaviť ručne, prípadne môžete nastavenie nechať na integrovanom snímači okolitého svetla. Jas obrazovky sa potom automaticky prispôsobuje daným svetelným podmienkam. Navyše môžete určiť intenzitu regulácie jasu v automatickom režime – pokiaľ ste citliví na ostré svetlo, presuňte bežec smerom k symbolu mínus. Ak potrebujete väčší jas, presuňte ho doprava. Bez ohľadu na vykonané nastavenia sa jas displeja stále reguluje automaticky – zohľadňuje však vaše osobné preferencie.

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj online portál a aplikáciu pre smartfóny eBike Connect.
 • Štruktúra ponuky: Prehľadnejšia štruktúra prináša rýchly prehľad. Tam, kde to dáva zmysel, sme pridali priamy prístup k nastaveniam.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa vaše súčasné mapy odstránia a bude ich potrebné znova stiahnuť.

04/2022: Poznámky k vydaniu softvéru Nyon verzia 1.9.2.0 (Nyon číslo dielu xxxx xxx 907) a 2.9.2.0 (Nyon číslo dielu xxxx xxx 915).*

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj online portál a aplikáciu pre smartfóny eBike Connect.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

* Číslo dielu sa uvádza na zadnej strane zariadenia (10 číslic).

07/2021: Poznámky k verziám pre Nyon (BUI350) Softvér verzia 2.0.3.0

Nové funkcie:

 • Obrazovka s informáciami o počasí: využívajte predpovede počasia zo služby AccuWeather® priamo vo svojom zariadení Nyon. Rozhodnite sa, kedy bude najlepšie vydať sa na jazdu, aby ste do cieľa prišli suchí a spokojní. Ťuknutím na tri bodky na obrazovke s informáciami o počasí v zariadení Nyon si môžete vybrať medzi aktuálnym počasím a teplotou, pravdepodobnosťou dažďa alebo UV indexom a predpoveďou na najbližších päť dní.
  Stačí, keď ponecháte zariadenie Nyon pripojené k smartfónu s prístupom na internet a budete mať spustenú aplikáciu eBike Connect. Potom vyjdite von, aby bolo možné správne určiť počasie pre vašu polohu.
 • Výškový profil: Prejdite na správu obrazovky a nastavte veľkú dlaždicu, na ktorej sa bude zobrazovať výškový profil pre aktuálnu jazdu. Ťuknutím na obrazovku môžete prepínať medzi priblíženým pohľadom a výškovým profilom celej jazdy.
 • Stav nabitia batérie: Prejdite na správu obrazovky a nastavte malú dlaždicu, na ktorej sa bude v zariadení Nyon zobrazovať stav nabitia vášho smartfónu.
 • Výsledky vyhľadávania na mape: Pri plánovaní ďalšej jazdy so zariadením Nyon si môžete zobraziť výsledky vyhľadávania v zozname, alebo pre väčšiu prehľadnosť na mape. Stačí ťuknutím na symbol špendlíka vybrať cieľ.
 • Odporúčané mapy: Zariadenie Nyon automaticky kontroluje, aká oblasť či krajina je najbližšie k vašej súčasnej polohe, a navrhne, ktoré mapy si treba stiahnuť.

Vylepšenia:

 • Aktualizácia máp: Mapy sa aktualizovali v októbri 2020. Táto aktualizácia sa týka aj aplikácie eBike Connect pre smartfóny a online portálu. 
 • Aktualizácia obrazovky úspor: zistite, koľko môžete ušetriť, keď si vyberiete e-bicykel namiesto elektromobilu. Pre používateľov z USA sme pridali nové jednotky: galóny a míle.
 • Farebný štýl mapy: Farebný štýl mapy si môžete ručne zmeniť a navyše si môžete vybrať medzi automatickým prepínaním, denným režimom, nočným režimom a režimom na pozadí.
 • Niekoľko drobných vylepšení vzhľadu
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa vaše súčasné mapy odstránia a bude ich nutné znova stiahnuť.

03/2021: Poznámky k verziám pre Nyon (BUI350) Softvér verzia 1.2.1.0

Nové funkcie:

 • Obrazovka úspor: Ak chcete zistiť, koľko môžete ušetriť, keď si vyberiete e-bicykel namiesto osobného vozidla, pozrite si informácie na novej obrazovke úspor. Aktivuje sa na obrazovke nastavení správy. Navyše môžete zobraziť porovnanie aktuálneho týždňa s predchádzajúcimi alebo v nastaveniach vybrať inú peňažnú menu.
 • Asistované GNSS: Spojenie medzi zariadením Nyon a vaším smartfónom môže výrazne zlepšiť kvalitu a presnosť satelitného pripojenia. To znamená, že môžete rýchlejšie vyraziť na svoju ďalšiu trasu s navádzaním a plynule a presne sledovať svoje aktivity.
 • Rýchly štart: Nájdite si ďalšiu trasu v aplikácii eBike Connect, ťuknite na položku „Spustiť trasu v zariadení Nyon“ a môžete vyraziť. Naplánovaná trasa sa automaticky prenesie do zariadenia Nyon a môžete spustiť navigáciu. 
 • Sledovanie pôvodného plánu: Ak chcete ísť iba po trase, ktorú ste si pôvodne plánovali, máte teraz možnosť zakázať automatické presmerovanie v zariadení Nyon.
 • Mierka mapy: Počas približovania alebo prechádzania po obrazovke s mapou zariadenie Nyon zobrazí údaj o mierke, aby vám pomohlo určiť aktuálnu úroveň priblíženia.
 • Časové pásmo sa nastaví automaticky pomocou signálu systému GNSS.

Vylepšenia:

 • Ďalšia pomoc: Dvojstupňová pomoc pri chôdzi sa teraz aktivuje na 10 sekúnd. Stav aktívnej podpory sa zobrazuje pomocou zeleného stĺpcového ukazovateľa.
 • Úvodné obrazovky: Okrem dotyku môžete na prechádzanie úvodnými obrazovkami zariadenia Nyon použiť aj diaľkový ovládač.
 • Optimalizované algoritmy – na presnejšie hodnoty nadmorskej výšky a stúpania.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

 

 
09/2020: Poznámky k vydaniu Nyon (od modelového roku 21)
 • Jednoduchá obsluha:  Displej Nyon je možné vďaka dotykovej funkcie ovládať intuitívne a počas jazdy ovládať cez samostatnú ovládaciu jednotku. Robustný displej zostáva aj pri daždi alebo prachu plne funkčný a je ho možné ovládať aj s cyklistickými rukavicami.    
 • Výborný dizajn: 3,2 palcov veľký farebný displej s vysokým rozlíšením vyznamenaný cenou Red Dot Award.
 • Optimálne čitateľný: Jas a osvetlenie pozadia displeja sa automaticky prispôsobia svetlu prostredia. Špeciálna povrchová úprava znižuje odrážania a odtlačky prstov. Je možné vyberať medzi tmavým a svetlým zobrazením s maximálnym kontrastom.
 • Držiak displeja: Na zaručenie čo najlepšej čitateľnosti sú na výber pri držiaku displeja dve montážne polohy. Stredové upevnenie nad riadidlom je špeciálne dimenzované na požiadavky horských cyklistov, kým cyklisti na trasách môžu držiak nasmerovať ďalej smerom dopredu.
 • Aktualizácia softvéru: Aktualizácie softvéru alebo nový mapový materiál je možné stiahnuť a nainštalovať pohodlne over-the-air.  
 • ABS: Kontrola Bosch eBike ABS je integrovaná do zobrazenia displeja. 
 • Späť na štart: Aktuálnu polohu je možné uložiť ručne, čiže kedykoľvek je možné znovu prejsť do tejto výstupnej polohy. 
 • Navigácia: Zadajte ďalší cieľ, priblížte si výrez mapy, posuňte a vyberte cieľ na mape – to všetko je možné riadiť pomocou dotykovej obrazovky. Počas jazdy upozorňujú tóny s upozornením na ďalšie odbočenie.
 • Pokyny týkajúce sa dojazdu: Pri plánovaní trasy poukazuje displej Nyon na to, či je možné dosiahnuť cieľ s nastavenou podporou motora. Displej Nyon včas na cestách informuje, ak by sa mal zvoliť iný režim podpory.
 • Porovnanie výkonu: Displej Nyon porovnáva rýchlosť, výkon a frekvenciu stúpania aktuálnej jazdy s priemernými hodnotami a zobrazuje, či je vlastný výkon lepší alebo horší ako priemerná hodnota. 
 • Zamknutie: Prostredníctvom prémiovej funkcie zamknutia sa sňatím palubného počítača deaktivuje podpora motora, čím sa stáva pedelec pre zlodejov neatraktívny. Až nasunutím toho istého palubného počítača sa znovu odblokuje elektronická zámka.
04/2022: Poznámky k vydaniu softvéru Nyon verzia 1.9.2.0 (Nyon číslo dielu xxxx xxx 907) a 2.9.2.0 (Nyon číslo dielu xxxx xxx 915).*

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj online portál a aplikáciu pre smartfóny eBike Connect.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

* Číslo dielu sa uvádza na zadnej strane zariadenia (10 číslic).

 
07/2020: Poznámky k vydaniu pre verziu softvéru Nyon 1.8.0.0 (číslo dielu Nyon xxxx xxx 907) a 2.8.0.0 (číslo dielu Nyon xxxx xxx 915).*

Zlepšenia:

 • Mapový materiál: Aktualizácia mapového materiálu (stav k októbru 2019) je odteraz pripravená na stiahnutie. Aktualizáciu mapy zahŕňa aj smartfónová aplikácia eBike Connect a online portál ebike-connect.com.
 • Všeobecné vylepšenia vzhľadom na stabilitu.

* Čísla dielov nájdete na zadnej strane vášho zariadenia (10-miestne).

11/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.7.5.0 softvéru Nyon (číslo súčiastky Nyon xxxx xxx 907) a 2.7.5.0 (číslo súčiastky Nyon xxxx xxx 915).*

Novinky:

 • Mapy: Aktualizácia máp (k júnu 2018) je teraz k dispozícii na stiahnutie. Aktualizácia máp zahŕňa aj aplikáciu eBike Connect pre smartfón a online portál ebike-connect.com.
 • Údaje týkajúce sa zdravia: Teraz môžete rozhodnúť, či sa údaje o srdcovej frekvencii uložené v systéme Nyon môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect. Údaje ako napríklad hmotnosť alebo úroveň aktivity sa takisto nebudú prenášať do systému Nyon bez vášho výslovného súhlasu. Upozorňujeme, že tieto údaje sú potrebné na presný výpočet vašej fyzickej kondície. Nastavenia vykonáte na portáli eBike Connect pod položkou „Môj profil“.
 • Údaje závislé od polohy: Teraz môžete určiť, či sa aktivity vrátane GPS údajov uložené v systéme Nyon môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect. Navigácia alebo špecifikácia domácej alebo pracovnej adresy nie sú ovplyvnené. Nastavenia vykonáte na portáli eBike Connect pod položkou „Môj profil“.

* Číslo súčiastky nájdete na zadnej strane prístroja (10-miestne číslo).

07/2017: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.0.2 softvéru Nyon (číslo súčiastky Nyon xxxx xxx 907) a 2.6.0.2 (číslo súčiastky Nyon xxxx xxx 915). Číslo súčiastky nájdete na zadnej strane vášho prístroja (10-miestne číslo).

Úvodná poznámka:

Aby ste boli neustále informovaní o najnovších funkciách a zlepšeniach, odporúčame vám aktualizovať palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru. Informácie o aktualizácii softvéru vo vašom zariadení nájdete v časti FAQ. Aktuálna softvérová verzia vášho zariadenia Nyon sa nachádza na prístrojovej doske.

Zlepšenia:

 • Mapy: Aktualizácia máp (k marcu 2017) je teraz k dispozícii na stiahnutie. Aktualizácia máp zahŕňa aj aplikáciu eBike Connect pre smartfón a online portál ebike-connect.com.
 • Presunutie zobrazenia mapy: Mapu môžete presunúť priamo pomocou joysticku. To vám poskytne lepší prehľad o prostredí a trase.
 • Zobrazenie mapy v smere jazdy: Orientáciu 2D zobrazenia mapy možno určiť v nastaveniach – smerom na sever alebo v smere jazdy.
 • Režim eMTB: Nový režim jazdy výkonového radu Performance Line CX nahradí predchádzajúci režim Sport a mení sa medzi režimami jazdy Tour a Turbo.
 • Zobrazenie spotreby energie: Spotreba energie v posledných kilometroch sa môže zobraziť v rámci vlastných obrazoviek.
 • Dvojitá batéria: Stavy nabíjania batérií sa zobrazujú samostatne v nastaveniach.
 • Zobrazenie výškového profilu: V navigačnom režime sa zobrazuje výškový profil alebo mapa.
 • Nové rozloženie klávesnice: Nové rozloženie klávesnice (písací stroj) zaručuje jednoduché a pohodlné zadávanie cieľa.
 • eShift: Podpora integrovaných elektronických obvodov od spoločností Shimano a Rohloff.
 • Systémové informácie: Obrazovka bola prepracovaná a rozšírená o ďalšie podrobnosti k jednotlivým komponentom.
 • SMS: Bola odstránená chyba pri zobrazovaní SMS správ.

Aplikácia pre Android

10/2022: Poznámky k vydaniu aplikácie pre zariadenia so systémom Android vo verzii 5.0.0

Nové funkcie:

 • Importujte svoje súbory GPX priamo do aplikácie eBike Connect: Rovnako ako v prípade online portálu, aj teraz môžete nahrať svoje vlastné alebo zdieľané trasy priamo do aplikácie pre smartfóny v časti "Mapa" a sledovať ich pomocou displejov Kiox alebo Nyon. Môžete dokonca dostávať pokyny na navigáciu "turn-by-turn".


Vylepšenia:

 • Opravili sme tiež niekoľko drobných chýb a vykonali niekoľko vylepšení - napríklad hodnoty nadmorskej výšky a stúpania/ klesania sú teraz presnejšie.
07/2022: Poznámky k vydaniu aplikácie pre zariadenia so systémom Android vo verzii 4.9.0

Nové funkcie:

 • Strava: Zaznamenávajte svoje údaje o aktivite a synchronizujte ich so svojou komunitou v aplikácii Strava. Po pripojení svojho účtu Strava k aplikácii eBike Connect môžete automaticky synchronizovať všetky svoje nové aktivity so svojím profilom v aplikácii Strava. Okrem jednotlivých úsekov je možné do aplikácie Strava aj automatické nahrávanie denného súhrnu. Nastaviť si to môžete v nastaveniach aplikácie eBike Connect v časti „Nastavenia“ > „Pripojené aplikácie“ > „Strava“.

Vylepšenia:

 • Podobne ako v prípade implementácie na online portáli, teraz môžete resetovať uskutočnené zmeny pomocou prémiovej funkcie vlastných režimov jazdy, zmeniť svoju e-mailovú adresu a zobraziť svoj priemerný výstupný výkon v súhrne aktivít.
 • Pokúšate sa pripojiť svoju aplikáciu k nekompatibilnému systému Bosch eBike? Zabezpečili sme, aby ste o tom dostali oznámenie.
 • Technické vylepšenia nášho Centra pomoci.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
04/2022: Poznámky k vydaniu softvéru pre Android vo verzii 4.8.0

Nové funkcie:

 • Google Fit: Stačí, keď si raz aktivujete pripojenie k aplikácii Google Fit, a všetky jazdy sa vám budú automaticky zaznamenávať v aplikácii Google Fit. Otvorte nastavenia aplikácie eBike Connect a aktivujte pripojenie k aplikácii Google Fit v časti „Pripojené aplikácie“.
 • Centrum pomoci: Naše centrum pomoci poskytuje rýchlu pomoc. Nájdete tu odpovede na dôležité otázky a aj užitočné tipy. Obsah Centra pomoci teraz nájdete aj vo svojej aplikácii eBike Connect v časti „Viac“ > „Centrum pomoci“.
 • Jednotky meraní: Keď prejdete to časti „Môj profil“, môžete si vybrať medzi metrickými alebo imperiálnymi jednotkami.

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj Nyon a online portál eBike Connect.
 • Vylepšené výpočty hodnôt: Niekoľko vylepšení zvyšuje presnosť hodnôt nadmorskej výšky a stúpania/klesania pri plánovaní trás v aplikácii eBike Connect.
 • komoot: Podobne ako v prípade implementácie na online portáli sa môžete rozhodnúť, či sa s vaším profilom v službe komoot má okrem jednotlivých segmentov synchronizovať iba denný súhrn. Toto nastavenie môžete zmeniť v aplikácii eBike Connect v časti „Nastavenia“ > „Pripojené aplikácie“ > „komoot“.
 • Štruktúra ponuky: Prehľadnejšia štruktúra ponuky na obrazovke mapy poskytuje rýchly prehľad.
 • Rozšírená podpora základných funkcií: Optimalizovali sme aplikáciu, aby ponúkala viac funkcií pre zariadenia bez služieb Google. Toto vylepšenie sa prejaví na mapových funkciách a plánovaní trasy, navigácii alebo sledovaní aktivít.
 • Používanie aplikácie eBike Connect vyžaduje systém aspoň vo verzii Android 6.
10/2021: Poznámky k vydaniu pre verziu softvéru pre Android 4.7.0

Nové funkcie:

 • Informácie o stave: Poznáte našu stránku s informáciami o stave? Bude vás informovať o aktuálnom stave našich systémov, ako aj o oznámeniach plánovanej údržby. Stránku s najnovšími informáciami nájdete v časti „Viac“ > „Stav systému“.

Vylepšenia:

 • Optimalizácia pre Android 12
 • Optimalizácia funkcie máp a navigácie
07/2021: Poznámky k verzii pre aplikáciu Android vo verzii 4.6.1

Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

07/2021: Poznámky k vydaniu pre verziu softvéru pre Android 4.6.0

Nové funkcie:

 • Úprava uložených polôh: Uložené polohy teraz môžete nielen premenovávať, ale aj úplne upravovať. Po prechode do časti Mapy > Uložené miesta > kliknutím na informačnú ikonu > zmeníte názov alebo adresu uloženej polohy. Tip: V aplikácii eBike Connect si môžete pridať alebo zmeniť domácu adresu a adresu do práce, čím získate rýchlejší prístup k týmto miestam.
 • Stav nabitia batérie e-bicykla: V časti „Môj e-bicykel” priamo pod ikonou bicykla nájdete informácie o aktuálnom stave nabitia batérie vášho e-bicykla vybaveného zariadením Nyon.
 • Synchronizácia plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect: Okrem automatickej synchronizácie plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect môžete teraz tento proces spustiť ručne. V pravom hornom rohu obrazovky v časti Mapy > Uložené trasy sa nachádza nové tlačidlo.

Vylepšenia:

 • Mapy: Mapy sa aktualizovali v októbri 2020. Táto aktualizácia máp sa týka aj zariadenia Nyon (BUI350) a online portálu eBike Connect. 
 • Stúpanie a klesanie: Keď používate pri jazdách zariadenie Kiox, môžete v časti Aktivity > Aktivita > jedným posunutím doľava zobraziť hodnoty pre stúpania a klesania.
 • Boli odstránené niektoré problémy s nepresnými hodnotami pre nadmorskú výšku, stúpania a klesania.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
02/2021: Poznámky k vydaniu softvéru pre iOS a Android vo verzii 4.5.0

Nové funkcie:

 • Bulletin: Prihláste sa na odber nášho bulletinu a získajte informácie o aktuálnych príbehoch, správach a aktualizáciách produktov spoločnosti Bosch eBike Systems.

Vylepšenia:

 • Najčastejšie otázky: Rozšírili sme sekciu najčastejších otázok a pridali sme najčastejšie otázky pre Nyon (BUI350).
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu
11/2020: Poznámky k vydaniu pre Android verziu aplikácie 4.3.0

Nové funkcie:

 • Aktualizujte si svoje zariadenie Kiox: Toto vydanie zavádza možnosť manuálneho vyhľadania dostupnosti aktualizácie pre váš palubný počítač Kiox. Spustite aplikáciu eBike Connect, prejdite na položku „Môj e-bicykel“, ťuknite na zariadenie Kiox, ktoré ste už pripojili, a vyberte položku „Vyhľadať aktualizácie softvéru“. Ak je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, spustí sa automaticky, bezprostredne po pripojení vášho zariadenia Kiox k aplikácii eBike Connect.
 • Nákup prémiových funkcií: V aplikácii eBike Connect si môžete vyhľadať ďalšie prémiové funkcie, ako napríklad Zámok alebo „Vlastné režimy jazdy“. Môžete zistiť, či sú k dispozícii prémiové funkcie pre váš palubný počítač, keď vyberiete položky „Viac“ a „Obchod“ v aplikácii. Ponuka Obchod sa zobrazí sivá, ak pre váš e-bicykel nie sú k dispozícii žiadne funkcie.

Vylepšenia:

 • Vylepšenia rozloženia
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu
07/2020: Poznámky k vydaniu pre androidovú verziu aplikácie 4.0.0

Novinky:

 • Podpora pre Nyon: Nástupca Nyon je teraz integrovaný aj do smartfónovej aplikácie eBike Connect. Odteraz je možné vybrať Nyon v ponuke „Môj eBike“.
 • Navigácia pomocou displeja Kiox: Nová funkcia navigácie z displeja Kiox sa spustí na smartfóne. Palubný počítač je so smartfónom spojený cez Bluetooth a zobrazí plánovanú trasu na displeji Kiox vo forme čiary.
 • Dodatočné jazyky: Aplikácie eBike Connect bola preložená do japončiny.

Zlepšenia:

 • Všeobecné vylepšenia vzhľadom na stabilitu.
03/2020: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.4.0 aplikácie pre Android

Novinky:

 • Spotreba batérie: Prispôsobili sme niekoľko vecí s cieľom optimalizácie životnosti batérie tvojho smartfónu.
 • Kiox: Automatické vyhľadávanie Kiox v aplikácii je možné teraz prerušiť priamo v upozornení a príp. neskôr ručne znovu aktivovať v časti „Môj elektrobicykel“.
 • Uložené trasy a miesta: Uloženú trasu je teraz možné vymazať aj v rámci aplikácie eBike Connect (s výnimkou trás komoot). Aj uložené miesto je možné zmeniť, príp. vymazať.

Zlepšenia:

 • Všeobecné vylepšenia v súvislosti so stabilitou.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.2.0 aplikácie pre Android

Novinky:

 • komoot – Odteraz je objavovanie nových ciest na kolesách možné aj s aplikáciou plánovania trasy a navigácie. Po jednorazovom pripojení obidvoch účtov v aplikácii eBike Connect môžeš pomocou služby komoot jednoducho synchronizovať tvoje aktivity a trasy.
 • Prepracovaná používateľská príručka umožňuje jednoduchšiu orientáciu v tvojej aplikácii.

Zlepšenia:

 • Všeobecné zlepšenia stability.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.0.4 aplikácie pre Android

Novinky:

 • Zámok pre Kiox: Teraz si môžete zakúpiť novú prémiovú funkciu Zámok v obchode aplikácie eBike Connect. Presvedčte sa, či je v zariadení Kiox nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Funkcia je dostupná len pre zariadenie Kiox.
 • Nové jazyky: Naša aplikácia je preložená do bulharčiny, chorvátčiny, rumunčiny, gréčtiny, estónčiny, fínčiny, maďarčiny, litovčiny a slovinčiny.

Zlepšenia:

 • Všeobecné zlepšenia stability.
06/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.3.0.3 aplikácie pre Android

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
05/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.2.9 aplikácie pre Android

Inovácie:

 • Kiox: Naš športni zaslon je zdaj povezan tudi z aplikacijo eBike Connect za pametne telefone. Kiox lahko v aplikaciji zdaj izberete v razdelku »My eBike« (Moje e-kolo). Ko je Kiox prek Bluetootha povezan z aplikacijo eBike Connect, snema vaše vožnje in pošlje vse ustrezne podatke aplikaciji, če ima vaš pametni telefon internetno povezavo, pa tudi v portal eBike Connect. Po drugi strani aplikacija snema podatke GPS. Ti podatki se nato združijo s podatki o vožnji iz Kioxa, tako da lahko po vožnji vse dejavnosti pregledate in analizirate v aplikaciji ali v spletnem portalu.
 • Map Manager (Upravitelj zemljevidov): celotna funkcija je spet na voljo v trenutni različici te aplikacije.
 • Funkcija za povečavo v dejavnosti: Spet je na voljo funkcija za povečavo v razdelku z zemljevidom za dejavnost. Če kliknete na zemljevid v dejavnosti, se odpre celozaslonski zemljevid poti, ki ga lahko povečate/pomanjšate.
 • Prijava s Facebookom: V aplikacijo eBike Connect se ne morete več prijaviti s Facebookom. Če ste za prijavo uporabljali samo Facebook in niste izbrali gesla za eBike Connect, uporabite povezavo »Forgot password« (Pozabljeno geslo) in ustvarite novo geslo z e-poštnim naslovom, ki je povezan z vašim računom za Facebook. Tako si zagotovite, da ne boste izgubili že posnetih podatkov.

Zlepšenia:

 • Stanje napolnjenosti baterije: V razdelku »My eBike« (Moje e-kolo) si lahko ogledate trenutno stanje napolnjenosti sistema, ki je prikazano zraven ikone kolesa. Ta funkcija je na voljo v povezavi z Nyonom.
 • Trenutna dejavnost: na voljo je nova podatkovna kartica, ki je prikazana v primeru trenutne dejavnosti.
 • Splošne izboljšave stabilnosti
12/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.0.4 aplikácie pre Android

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
11/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.0.3 aplikácie pre Android

Inovácie:

 • Ukladanie trás: Uložte si trasy, ktoré ste si naplánovali pomocou aplikácie. Uložené trasy sú dostupné v časti „Moje trasy“ v aplikácii eBike Connect, na portáli a v systéme Nyon.
 • Mapy: Mapy boli aktualizované k júnu 2018. Aktualizáciu máp zahŕňa aj Nyon a online portál eBike Connect.
 • Prepracovaná používateľská príručka a nový dizajn pre jednoduchšiu navigáciu cez funkcie a jednotlivé obrazovky.
 • Kanál: Napríklad Kanál vám poskytne informácie o najnovších novinkách alebo vám bude pripomínať, aby ste vyplnili informácie o kondícii.
 • Všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb: Od novembra 2018 sme aktualizovali naše všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb.
 • Nastavenia ochrany súkromia: Teraz môžete rozhodnúť, či sa údaje o srdcovej frekvencii uložené v systéme Nyon môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect. Údaje ako napríklad hmotnosť alebo úroveň aktivity sa nebudú prenášať do systému Nyon bez vášho výslovného súhlasu. Údaje GPS sa takisto môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect až po vašom súhlase.

Zlepšenia:

 • Prepracovanie najčastejších otázok FAQ.
 • Zlepšené plánovanie trás.
 • Zlepšená kvalita pripojenia Bluetooth.
 • Všeobecné zlepšenia stability.

Upozornenie: Prosíme vás o porozumenie, že nasledujúce funkcie musia byť dočasne deaktivované.

 • Správca máp: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Po aktualizácii sa už stiahnuté mapy odstránia.
 • Zobrazenie prichádzajúcich správ: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia.
 • Odstránenie údajov o kondícii: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Údaje však môžete vymazať na portáli eBike Connect pod položkou „Môj profil“.
 • Prihlásenie cez Facebook: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Môžete sa však prihlásiť na portál pomocou Facebooku ako obvykle.
 • Funkcia priblíženia v rámci aktivity: Funkciu priblíženia nemôžete dočasne používať v sekcii mapy určitej činnosti.
08/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.4 aplikácie pre Android

Zlepšenia:

 • Aktualizované nastavenia zdieľania na Facebooku.
 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
05/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.3 aplikácie pre Android

Úvodná poznámka:

Aktualizujte svoj palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
 • Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov.
02/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.1 aplikácie pre Android

Úvodná poznámka:

Aktualizujte svoj palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Optimalizácia pre systém Android 8.
 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
07/2017: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.0 aplikácie pre Android

Úvodná poznámka:

Aktualizujte palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Nová verzia máp (marec 2017)
 • Prepracovaný správca máp s novými funkciami
 • Prepracované zobrazenie aktivít
 • Prispôsobenie výberu nových návrhov obrazovky
 • Optimalizovaná výmena údajov medzi aplikáciami, Nyon a portálom
 • Zlepšenie stability aplikácie

Aplikácia pre iOS

11/2022: Poznámky k vydaniu aplikácie pre zariadenia so systémom iOS vo verzii 5.0.1

Vylepšenia:

 • V tejto verzii sme sa uistili, že novo zavedená funkcia importu GPX funguje správne pre všetky súbory GPX.
10/2022: Poznámky k vydaniu aplikácie pre zariadenia so systémom iOS vo verzii 5.0.0

Nové funkcie:

 • Importujte svoje súbory GPX priamo do aplikácie eBike Connect: Rovnako ako v prípade online portálu, aj teraz môžete nahrať svoje vlastné alebo zdieľané trasy priamo do aplikácie pre smartfóny v časti "Mapa" a sledovať ich pomocou displejov Kiox alebo Nyon. Môžete dokonca dostávať pokyny na navigáciu "turn-by-turn".


Vylepšenia:

 • Opravili sme tiež niekoľko drobných chýb a vykonali niekoľko vylepšení - napríklad sme zlepšili spôsob zobrazovania mapy v režime "Offline" a tiež sme optimalizovali funkciu vyhľadávania, keď nemáte aktívne pripojenie na internet.
07/2022: Poznámky k vydaniu aplikácie pre zariadenia so systémom iOS vo verzii 4.9.0

Nové funkcie:

 • Strava: Zaznamenávajte svoje údaje o aktivite a synchronizujte ich so svojou komunitou v aplikácii Strava. Po pripojení svojho účtu Strava k aplikácii eBike Connect môžete automaticky synchronizovať všetky svoje nové aktivity so svojím profilom v aplikácii Strava. Okrem jednotlivých úsekov je možné do aplikácie Strava aj automatické nahrávanie denného súhrnu. Nastaviť si to môžete v nastaveniach aplikácie eBike Connect v časti „Nastavenia“ > „Pripojené aplikácie“ > „Strava“.

Vylepšenia:

 • Podobne ako v prípade implementácie na online portáli, teraz môžete resetovať uskutočnené zmeny pomocou prémiovej funkcie vlastných režimov jazdy, zmeniť svoju e-mailovú adresu a zobraziť svoj priemerný výstupný výkon v súhrne aktivít.
 • Pokúšate sa pripojiť svoju aplikáciu k nekompatibilnému systému Bosch eBike? Zabezpečili sme, aby ste o tom dostali oznámenie.
 • Technické vylepšenia nášho Centra pomoci.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
04/2022: Poznámky k verzii softvéru aplikácie iOS 4.8.1

V tejto verzii sme zaistili, aby miniaplikácia eBike Connect opäť fungovala správne.

04/2022: Poznámky k vydaniu softvéru pre aplikáciu iOS vo verzii 4.8.0

Nové funkcie:

 • Apple Health: Stačí, keď si raz aktivujete pripojenie k aplikácii Apple Health, a všetky jazdy sa vám budú automaticky zaznamenávať v aplikácii Apple Health. Otvorte nastavenia aplikácie eBike Connect a aktivujte pripojenie k aplikácii Health v časti „Pripojené aplikácie“.
 • Centrum pomoci: Naše centrum pomoci poskytuje rýchlu pomoc. Nájdete tu odpovede na dôležité otázky a aj užitočné tipy. Obsah Centra pomoci teraz nájdete aj vo svojej aplikácii eBike Connect v časti „Viac“ > „Centrum pomoci“.
 • Jednotky meraní: Keď prejdete to časti „Môj profil“, môžete si vybrať medzi metrickými alebo imperiálnymi jednotkami.

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj Nyon a online portál eBike Connect.
 • Vylepšené výpočty hodnôt: Niekoľko vylepšení zvyšuje presnosť hodnôt nadmorskej výšky a stúpania/klesania pri plánovaní trás v aplikácii eBike Connect.
 • komoot: Podobne ako v prípade implementácie na online portáli sa môžete rozhodnúť, či sa s vaším profilom v službe komoot má okrem jednotlivých segmentov synchronizovať iba denný súhrn. Toto nastavenie môžete zmeniť v aplikácii eBike Connect v časti „Nastavenia“ > „Pripojené aplikácie“ > „komoot“.
 • Miniaplikácia eBike Connect: Na domovskej obrazovke svojho iPhonu nájdete zobrazenie aktuálneho stavu nabitia akumulátora e-bicykla a celkovej prejdenej vzdialenosti. Vykonali sme niekoľko vylepšení, aby sme zaistili stabilné fungovanie. Túto funkciu ponúkame v spojení so zariadením Kiox alebo Nyon. Funkcia je kompatibilná so všetkými zariadeniami so systémom iOS 14 alebo jeho novšou verziou.
 • Štruktúra ponuky: Prehľadnejšia štruktúra ponuky na obrazovke mapy poskytuje rýchly prehľad.
 • Používanie aplikácie eBike Connect vyžaduje systém aspoň vo verzii iOS 12.
10/2021: Poznámky k vydaniu softvéru pre aplikáciu iOS vo verzii 4.7.0

Nové funkcie:

 • Informácie o stave: Poznáte našu stránku s informáciami o stave ? Bude vás informovať o aktuálnom stave našich systémov, ako aj o oznámeniach plánovanej údržby. Stránku s najnovšími informáciami nájdete v časti „Viac“ > „Stav systému“.

Vylepšenia:

 • Optimalizácia pre iOS 15
 • Niekoľko opráv, napríklad čiastočne nesprávneho zobrazovania stavu nabitia batérie elektrobicykla alebo manuálnej synchronizácie vašich aktivít so službou komoot.
07/2021: Poznámky k verzii softvéru aplikácie iOS 4.6.1

Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.

07/2021: Poznámky k verzii softvéru aplikácie iOS 4.6.0

Nové funkcie:

 • Úprava uložených polôh: Uložené polohy teraz môžete nielen premenovávať, ale aj úplne upravovať. Po prechode do časti Mapy > Uložené miesta > kliknutím na informačnú ikonu > zmeníte názov alebo adresu uloženej polohy. Tip: V aplikácii eBike Connect si môžete pridať alebo zmeniť domácu adresu a adresu do práce, čím získate rýchlejší prístup k týmto miestam.
 • Stav nabitia batérie e-bicykla: V časti „Môj e-bicykel” priamo pod ikonou bicykla nájdete informácie o aktuálnom stave nabitia batérie vášho e-bicykla vybaveného zariadením Nyon.
 • Synchronizácia plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect: Okrem automatickej synchronizácie plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect môžete teraz tento proces spustiť ručne. V pravom hornom rohu obrazovky v časti Mapy > Uložené trasy sa nachádza nové tlačidlo.

Vylepšenia:

 • Mapy: Mapy sa aktualizovali v októbri 2020. Táto aktualizácia máp sa týka aj zariadenia Nyon (BUI350) a online portálu eBike Connect.
 • Stúpanie a klesanie: Keď používate pri jazdách zariadenie Kiox, môžete v časti Aktivity > Aktivita > jedným posunutím doľava zobraziť hodnoty pre stúpania a klesania.
 • Boli odstránené niektoré problémy s nepresnými hodnotami pre nadmorskú výšku, stúpania a klesania.
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
02/2021: Poznámky k vydaniu softvéru pre iOS a Android vo verzii 4.5.0

Nové funkcie:

 • Bulletin: Prihláste sa na odber nášho bulletinu a získajte informácie o aktuálnych príbehoch, správach a aktualizáciách produktov spoločnosti Bosch eBike Systems.

Vylepšenia:

 • Najčastejšie otázky: Rozšírili sme sekciu najčastejších otázok a pridali sme najčastejšie otázky pre Nyon (BUI350).
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu
11/2020: Poznámky k vydaniu softvéru pre aplikáciu iOS vo verzii 4.3.0

Nové funkcie:

 • Aktualizujte si svoje zariadenie Kiox: Toto vydanie zavádza možnosť manuálneho vyhľadania dostupnosti aktualizácie pre váš palubný počítač Kiox. Spustite aplikáciu eBike Connect, prejdite na položku „Môj e-bicykel“, ťuknite na zariadenie Kiox, ktoré ste už pripojili, a vyberte položku „Vyhľadať aktualizácie softvéru“. Ak je k dispozícii nová aktualizácia softvéru, spustí sa automaticky, bezprostredne po pripojení vášho zariadenia Kiox k aplikácii eBike Connect.
 • Nákup prémiových funkcií: V aplikácii eBike Connect si môžete vyhľadať ďalšie prémiové funkcie, ako napríklad Zámok alebo „Vlastné režimy jazdy“. Môžete zistiť, či sú k dispozícii prémiové funkcie pre váš palubný počítač, keď vyberiete položky „Viac“ a „Obchod“ v aplikácii. Ponuka Obchod sa zobrazí sivá, ak pre váš e-bicykel nie sú k dispozícii žiadne funkcie.

Vylepšenia:

 • Optimalizácie pre iOS 14
 • Vylepšenia rozloženia
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu
07/2020: Poznámky k vydaniu softvéru pre aplikáciu iOS vo verzii 4.1.0

Zlepšenia:

 • Bluetooth: Optimalizovali sme prenos dát cez Bluetooth medzi aplikáciou a pripojeným displejom (Kiox, Nyon), čím sme zlepšili napríklad kvalitu našej navigácie.
07/2020: Poznámky k vydaniu softvéru pre aplikáciu iOS vo verzii 4.0.1

Novinky:

 • Podpora pre Nyon: Nástupca Nyon je teraz integrovaný aj do smartfónovej aplikácie eBike Connect. Odteraz je možné vybrať Nyon v ponuke „Môj eBike“.
 • Navigácia pomocou displeja Kiox: Nová funkcia navigácie z displeja Kiox sa spustí na smartfóne. Palubný počítač je so smartfónom spojený cez Bluetooth a zobrazí plánovanú trasu na displeji Kiox vo forme čiary.
 • Dodatočné jazyky: Aplikácie eBike Connect bola preložená do japončiny.

Zlepšenia:

 • Všeobecné vylepšenia vzhľadom na stabilitu.
03/2020: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.4.0 aplikácie pre iOS

Zlepšenia:

 • Všeobecné vylepšenia v súvislosti so stabilitou.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.2.0 aplikácie pre iOS

Novinky:

 • komoot – Odteraz je objavovanie nových ciest na kolesách možné aj s aplikáciou plánovania trasy a navigácie. Po jednorazovom pripojení obidvoch účtov v aplikácii eBike Connect môžeš pomocou služby komoot jednoducho synchronizovať tvoje aktivity a trasy.

Zlepšenia:

 • Všeobecné zlepšenia stability.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 3.0.4 aplikácie pre iOS

Novinky:

 • Zámok pre Kiox: Teraz si môžete zakúpiť novú prémiovú funkciu Zámok v obchode aplikácie eBike Connect. Presvedčte sa, či je v zariadení Kiox nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Funkcia je dostupná len pre zariadenie Kiox.
 • Nové jazyky: Naša aplikácia je preložená do bulharčiny, chorvátčiny, rumunčiny, gréčtiny, estónčiny, fínčiny, maďarčiny, litovčiny a slovinčiny.

Zlepšenia:

 • Všeobecné zlepšenia stability.
09/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.3.1.1 aplikácie pre iOS

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
06/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.3.0.1 aplikácie pre iOS

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
05/2019: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.2.9 aplikácie pre iOS

Inovácie:

 • Kiox: Naš športni zaslon je zdaj povezan tudi z aplikacijo eBike Connect za pametne telefone. Kiox lahko v aplikaciji zdaj izberete v razdelku »My eBike« (Moje e-kolo). Ko je Kiox prek Bluetootha povezan z aplikacijo eBike Connect, snema vaše vožnje in pošlje vse ustrezne podatke aplikaciji, če ima vaš pametni telefon internetno povezavo, pa tudi v portal eBike Connect. Po drugi strani aplikacija snema podatke GPS. Ti podatki se nato združijo s podatki o vožnji iz Kioxa, tako da lahko po vožnji vse dejavnosti pregledate in analizirate v aplikaciji ali v spletnem portalu.
 • Map Manager (Upravitelj zemljevidov): celotna funkcija je spet na voljo v trenutni različici te aplikacije.
 • Today View (Današnji pregled): v funkciji Today View je nov pripomoček, ki prikaže trenutno stanje napolnjenosti e-kolesa in skupno prevoženo razdaljo. Če želite dodati pripomoček, podrsnite v desno čez začetni ali zaklenjeni zaslon in tapnite »Edit« (Uredi). Ta funkcija je na voljo v povezavi z Nyonom.
 • Funkcija za povečavo v dejavnosti: Spet je na voljo funkcija za povečavo v razdelku z zemljevidom za dejavnost. Če kliknete na zemljevid v dejavnosti, se odpre celozaslonski zemljevid poti, ki ga lahko povečate/pomanjšate.
 • Prijava s Facebookom: V aplikacijo eBike Connect se ne morete več prijaviti s Facebookom. Če ste za prijavo uporabljali samo Facebook in niste izbrali gesla za eBike Connect, uporabite povezavo »Forgot password« (Pozabljeno geslo) in ustvarite novo geslo z e-poštnim naslovom, ki je povezan z vašim računom za Facebook. Tako si zagotovite, da ne boste izgubili že posnetih podatkov.

Zlepšenia:

 • Trenutna dejavnost: na voljo je nova podatkovna kartica, ki je prikazana v primeru trenutne dejavnosti.
 • Kartica zadnje dejavnosti: nova podatkovna kartica, ki prikazuje zemljevid, razdaljo, trajanje in hitrost vaše zadnje dejavnosti.
 • Splošne izboljšave stabilnosti
12/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.0.4 aplikácie pre iOS

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
11/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 2.0.3 aplikácie pre iOS

Inovácie:

 • Ukladanie trás: Uložte si trasy, ktoré ste si naplánovali pomocou aplikácie. Uložené trasy sú dostupné v časti „Moje trasy“ v aplikácii eBike Connect, na portáli a v systéme Nyon.
 • Mapy: Mapy boli aktualizované k júnu 2018. Aktualizáciu máp zahŕňa aj Nyon a online portál eBike Connect.
 • Prepracovaná používateľská príručka a nový dizajn pre jednoduchšiu navigáciu cez funkcie a jednotlivé obrazovky.
 • Kanál: Odteraz je vám k dispozícii náš nový informačný kanál. Kanál vám poskytne informácie o najnovších novinkách a aktuálnych správach alebo vám bude pripomínať, aby ste vyplnili informácie o kondícii.
 • Tipy a navigácia: Vyberte požadovaný cieľ dlhým klepnutím na mapu a získajte návrhy navigácie.
 • Všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb: Od novembra 2018 sme aktualizovali naše všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb.
 • Nastavenia ochrany súkromia: Teraz môžete rozhodnúť, či sa údaje o srdcovej frekvencii uložené v systéme Nyon môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect. Údaje ako napríklad hmotnosť alebo úroveň aktivity sa nebudú prenášať do systému Nyon bez vášho výslovného súhlasu. Údaje GPS sa smú preniesť do profilu používateľa eBike Connect až po vašom súhlase.

Zlepšenia:

 • Prepracovanie najčastejších otázok FAQ.
 • Zlepšené plánovanie trás.
 • Zlepšená kvalita pripojenia Bluetooth.
 • Všeobecné zlepšenia stability.

Upozornenie: Prosíme vás o porozumenie, že nasledujúce funkcie musia byť dočasne deaktivované.

 • Správca máp: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Po aktualizácii sa už stiahnuté mapy odstránia.
 • Zobrazenie prichádzajúcich správ: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia.
 • Odstránenie údajov o kondícii: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Údaje však môžete vymazať na portáli eBike Connect pod položkou „Môj profil“.
 • Prihlásenie cez Facebook: V tejto verzii aplikácie nie je dostupná celá funkcia. Môžete sa však prihlásiť na portál pomocou Facebooku ako obvykle.
 • Funkcia priblíženia v rámci aktivity: Funkciu priblíženia nemôžete dočasne používať v sekcii mapy určitej činnosti.
08/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.4 aplikácie pre iOS

Zlepšenia:

 • Aktualizované nastavenia zdieľania na Facebooku.
 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
05/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.3 aplikácie pre iOS

Úvodná poznámka:

Aktualizujte svoj palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
 • Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov.
02/2018: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.1 aplikácie pre iOS

Úvodná poznámka:

Aktualizujte svoj palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov.
 • Podpora pre iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X.
 • Optimalizácia pre operačný systém iOS 11.
 • Opravy chýb a zlepšená stabilita.
07/2017: Poznámky k vydaniu pre verziu 1.6.0 aplikácie pre iOS

Úvodná poznámka:

Aktualizujte palubný počítač Nyon na najnovšiu verziu softvéru.

Zlepšenia:

 • Nová verzia máp (marec 2017)
 • Prepracovaný správca máp s novými funkciami
 • Prepracované zobrazenie aktivít
 • Prispôsobenie výberu nových návrhov obrazovky
 • Optimalizovaná výmena údajov medzi aplikáciami, Nyon a portálom
 • Zlepšenie stability aplikácie

Portál

04/2022: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • Vyhľadávanie aktivít: Môžete si vyhľadať svoju konkrétnu uskutočnenú jazdu na e-bicykli – vyhľadávať môžete podľa názvu vo svojom zozname aktivít alebo vyhľadávanie upresnite použitím funkcie filtra na základe dĺžky alebo trvania trasy.

Vylepšenia:

 • Mapové podklady: Mapové podklady sa aktualizovali v októbri 2021. Aktualizácia máp zahŕňa aj Nyon a aplikáciu pre smartfóny eBike Connect.
 • Vylepšené výpočty hodnôt: Niekoľko vylepšení zvyšuje presnosť hodnôt nadmorskej výšky a stúpania/klesania pri plánovaní trás v aplikácii eBike Connect.
10/2021: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • komoot: Vy rozhodnete, či sa okrem jednotlivých úsekov bude s vaším profilom v službe komoot synchronizovať iba denný súhrn. Toto nastavenie môžete ovládať na portáli eBike Connect v časti „Nastavenia ochrany súkromia“ > „komoot“.
 • Informácie o stave: Poznáte našu stránku s informáciami o stave ? Bude vás informovať o aktuálnom stave našich systémov, ako aj o oznámeniach plánovanej údržby. Odkaz nájdete v päte prihlasovacej stránky na webe eBike-Connect.com.

Vylepšenia:

 • Malé vizuálne vylepšenia ako úprava farieb, aktualizácia ikon alebo oprava preklepov.
07/2021: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • Počasie: Využite predpovede počasia AccuWeather® priamo na portáli eBike Connect a naplánujte si, kedy vyrazíte na ďalšiu jazdu, aby ste do cieľa prišli suchí a spokojní. Nový nástroj nájdete v časti Plánovanie trás > Vytvoriť trasu. Vyberte počiatočný bod, aby sa mohla zobraziť predpoveď počasia pre dané miesto.
 • Synchronizácia plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect: Okrem automatickej synchronizácie plánovaných trás v službe Komoot so službou eBike Connect môžete teraz tento proces spustiť ručne. Nové tlačidlo, ktoré vám to umožní, nájdete nad zoznamom trás na obrazovke Plánovanie trásy > Moje trasy.

Vylepšenia:

 • Aktualizácia máp: Mapy sa aktualizovali v októbri 2020. Táto aktualizácia sa týka aj aplikácie eBike Connect pre smartfóny a zariadenia Kiox a Nyon (BUI350).
 • Drobné vylepšenia vzhľadu
 • Všeobecné vylepšenia stability a výkonu.
02/2021: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • Bulletin: Prihláste sa na odber nášho bulletinu a získajte informácie o aktuálnych príbehoch, správach a aktualizáciách produktov spoločnosti Bosch eBike Systems.

Vylepšenia:

 • Optimalizované algoritmy – na presnejšie priemerné hodnoty.
11/2020: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • Odstraňovanie ciest: Doteraz ste mali možnosť odstrániť jazdu na e-bicykli. V najnovšom vydaní zavádzam možnosť odstrániť celú cestu v rámci portálu eBike Connect.
 • Noví odborníci na palube: Aktualizovali sme odborníkov na e-bicykle Bosch na portáli eBike Connect. Môžete vyhľadať najbližšieho odborníka prechodom na možnosť „Vytvoriť trasu“ na portáli a kliknutím na ikonu vlajočky v ľavej časti obrazovky.
07/2020: Poznámky k vydaniu pre portál

Novinky:

 • Podpora pre Nyon: Nástupca Nyon je teraz integrovaný aj do portálu eBike Connect. Odteraz je možné vybrať Nyon cez portál v ponuke „Môj eBike“.
 • Dodatočné jazyky: Online portál ebike-connect.com bol preložený do japončiny.

Zlepšenia:

 • Často kladené otázky: Rozšírili sme náš tematický výber v portáli eBike Connect. Napríklad otázkami a odpoveďami k novému displeju Nyon alebo k navigácii pomocou displeja Kiox.
 • Menšie optické vylepšenia a opravy chýb.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre portál

Novinky:

 • komoot – Odteraz je objavovanie nových ciest na kolesách možné aj s aplikáciou plánovania trasy a navigácie. Po jednorazovom pripojení obidvoch účtov v aplikácii môžu používatelia eBike Connect pomocou služby komoot jednoducho synchronizovať svoje aktivity a trasy.
 • FAQ - Oblasť FAQ nášho portálu bola kompletne prepracovaná. Prostredníctvom novej funkcie filtra môžeš niekoľkými kliknutiami prejsť k požadovanej oblasti.
10/2019: Poznámky k vydaniu pre portál

Novinky:

 • Ďalšie jazyky: Náš online portál ebike-connect.com bol preložený do bulharčiny, chorvátčiny, rumunčiny, gréčtiny, estónčiny, fínčiny, maďarčiny, litovčiny a slovinčiny.
 • Lock: Na portáli sa objaví výstražné hlásenie, keď sa používateľ pokúsi vymazať Kiox pomocou aktivovane funkcie Lock.

Zlepšenia:

 • Často kladené otázky: Rozšírili sme náš výber tém v portáli „eBike Connect“ o otázky a odpovede k zariadeniu Lock.
 • Pravidlá ochrany osobných údajov a opis servisných služieb: S platnosťou od júla 2019 sme aktualizovali naše pravidlá ochrany osobných údajov a opis servisných služieb.
05/2019: Opombe ob izdaji

Novinky:

 • Kiox: Naš športni zaslon je zdaj povezan tudi s portalom eBike Connect. Kiox lahko v portalu zdaj izberete v razdelku »My eBike« (Moje e-kolo). Kiox je prek povezave Bluetooth povezan z aplikacijo eBike Connect v pametnem telefonu in vaše posnete podatke prenese v portal, tako da vam je po vožnji v aplikaciji ali v spletnem portalu na voljo pregled in ocenjevanje vseh dejavnosti.
 • Nove nastavitve države in jezika: Po prijavi v portal eBike Connect boste morali izbrati državo in želeni jezik za ogled našega spletnega mesta. Vsa e-poštna opozorila bodo prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali. To nastavitev lahko kadar koli spremenite v razdelku »My profile« (Moj profil).
 • Nova podoba in struktura: Izboljšali smo strukturo in postavitev portala eBike Connect. Razdelke, kot je »My eBike« (Moje e-kolo), smo oblikovali povsem na novo. Od zdaj naprej bodo vsi deli vašega e-kolesa prikazani s podatki, kot je trenutna različica programske opreme ali zadnja sinhronizacija. Povsem smo preoblikovali tudi razdelek »Activities« (Dejavnosti).

Zlepšenia:

 • Pravilnik o zasebnosti in opis storitve: Z majem 2019 smo posodobili naš pravilnik o zasebnosti in opis storitve.
 • Pogosta vprašanja: Zbirko tem v portalu eBike Connect smo razširili z nekaterimi vprašanji o izdelku Kiox in odgovori nanje.
11/2018: Poznámky k vydaniu pre portál

Novinky:

 • Prehliadať: Odteraz môžete pod položkou „Plánovanie trás > Prehliadať“ vyhľadávať, vyberať a ukladať trasy Outdooractive. Následne sa prevezmú systémom Nyon a vám to umožní úplne jednoduchú navigáciu.
 • Mapy: Mapy boli aktualizované k júnu 2018. Aktualizácia máp zahŕňa aj Nyon a aplikáciu eBike Connect pre smartfón.
 • Nastavenia ochrany súkromia: Teraz môžete rozhodnúť, či sa údaje o srdcovej frekvencii uložené v systéme Nyon môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect. Údaje ako napríklad hmotnosť alebo úroveň aktivity sa nebudú prenášať do systému Nyon bez vášho výslovného súhlasu. Údaje GPS sa takisto môžu preniesť do profilu používateľa eBike Connect až po vašom súhlase.
 • Odstránenie aktivít: Pod položkou „Nastavenia ochrany súkromia“ môžete vymazať všetky svoje aktivity.
 • Všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb: Od novembra 2018 sme aktualizovali naše všeobecné obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov a popis služieb.

Zlepšenia:

 • Prepracovanie najčastejších otázok FAQ.
 • Menšie vizuálne zlepšenia a opravy chýb.
05/2018: Poznámky k vydaniu pre portál

Zlepšenia:

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Od mája 2018 sme aktualizovali naše pravidlá ochrany osobných údajov. Prepracované pravidlá ochrany osobných údajov nájdete tu.
02/2018: Poznámky k vydaniu pre portál

Nové funkcie:

 • Export aktivít: Odteraz môžete svoje aktivity exportovať aj do svojho účtu služby Strava alebo, dodatočne k GPX, ich ukladať do súborov CSV a TCX v počítači a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.
 • Prihlásenie cez bosch-ebike.com: Prihlásenie na portáli eBike Connect je teraz možné aj prostredníctvom našej webovej stránky bosch-ebike.com.

Zlepšenia:

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Od januára 2018 sme aktualizovali naše pravidlá ochrany osobných údajov. Prepracované pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú aj informácie o nahrávaní aktivít do služby Strava, nájdete tu.
 • Optimalizácie pre prehliadač Chrome.
 • Malé vizuálne zlepšenia a opravy chýb.
07/2017: Poznámky k vydaniu pre portál

Zlepšenia:

 • Mapy: Mapy boli aktualizované k marcu 2017. Aktualizácia máp zahŕňa aj Nyon a aplikáciu eBike Connect pre smartfón.
 • Navigačné menu: Bolo prepracované navigačné menu na portáli Nyon ebike-connect.com. Niektoré navigačné prvky boli pritom nanovo zoskupené.
 • Nastavenia: Nastavenia boli prepracované a rozdelené na dve nové položky ponuky. Nové funkcie, ako napríklad pridanie ďalších prístrojov, nájdete v časti „Systém eBike“. Osobné nastavenia, ako aj nová možnosť mazania vlastných údajov o srdcovej frekvencii nájdete pod položkou navigácie „Profil“.
 • Plánovanie trás: Na navigáciu trasy v opačnom smere možno pomocou kliknutia vymeniť začiatočné a koncové body trasy.
 • POI: Zoznam POI bol rozšírený o ďalších eBike expertov spoločnosti Bosch.
 • Odstránenie chýb v zobrazení máp a pri plánovaní trasy.
 • Všeobecné zlepšenie stability a výkonu.