Morgondagens transport

FN uppskattar att två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Hur kommer detta att påverka trafiken? Och vad behöver göras för att de växande storstadsområdena ska vara beboeliga för människor? Vi frågade tre experter om hur mobiliteten kommer att förändras om 10 till 15 år.

Morgondagens transport

FN uppskattar att två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Hur kommer detta att påverka trafiken? Och vad behöver göras för att de växande storstadsområdena ska vara beboeliga för människor? Vi frågade tre experter om hur mobiliteten kommer att förändras om 10 till 15 år.

Herr Dasbach, hur ser du på att rörligheten utvecklas under de kommande 10 åren?
Det är troligt att det utrymme som för närvarande är tillägnat bilar kommer att frigöras mer för andra trafikanter. Städer anpassar sig alltmer efter miljövänliga principer. Detta inkluderar fler delningstjänster och elfordon, som tillsammans med kollektivtrafiken ger större utrymme för intermodala resor. Speciellt cykeln intar en mer central roll.

Vad gör dig så säker på detta?
Under pandemin blev det uppenbart att arbete och privatliv alltmer smälter samman. Den ökande trenden att arbeta hemifrån gör att långa pendlingar inte längre är nödvändiga. Som en konsekvens av detta förknippar människor allt oftare resor med fritid. Du kan ta din cykel till ett möte först och sedan bege dig ut i skogen för att rensa tankarna. Rörlighet är inte bara ett medel för att uppnå ett mål, utan alltmer en del av en individuell livsstil.

Vilken roll spelar elcykeln i detta?
Det är relevant eftersom det kombinerar båda: I stan är det ofta det snabbare transportsättet, och det höjer din livskvalitet. För några år sedan var elcykeln i första hand ett slags mobilitetshjälpmedel för människor som inte ville ha ansträngningen med att cykla, eller som trodde att de var för gamla för att göra det. Men sanningen är att alla är bekanta med situationer där man inte använder sin cykel eftersom det är stressigt eller obekvämt på något sätt. Elcyklar ökar människors motivation till att cykla. Ellastcykeln förstärker denna trend. Fler och fler människor börjar undra: Behöver jag verkligen en bil i stan? Skulle jag inte kunna släppa av mina två barn på förskolan med en lastcykel? Vad mer är möjligt? Shopping på bondmarknaden, eller en tur till järnaffären? Det är här som möjligheter uppstår som kommer att få ett enormt lyft av elektrifieringen.

Som tillverkare av eBike-komponenter, hur förbereder du dig för den framtida utvecklingen?
Vi frågar oss hela tiden om de utmaningar som cyklister står inför. Vi ger innovativa svar på dessa frågor. Vi har till exempel introducerat Help Connect, en tjänst som ringer efter hjälp om en cyklist råkar ut för en olycka. Vi var först med att introducera ett assistanssystem för elcyklar med låsningsfria ABS-bromssystem. Ett annat fokus ligger på produkter för stöldskydd och andra digitala funktioner. Att koppla ihop elcykeln med digitala tjänster är ett elementärt språngbräde på vägen mot framtida mobilitet. Genom att introducera det smarta systemet utökar vi sätten att koppla samman cyklisten och miljön med elcykeln. Till exempel kan cyklisten regelbundet se fram emot nya funktioner som smidigt överförs till elcykeln via appen.

Hur digital kommer framtidens elcykel att vara?
Så fort du kombinerar elcykel och smartphone har du en uppkopplad cykelupplevelse, så i princip är detta möjligt redan nu. I framtiden kommer cyklisterna inte bara att vara uppkopplade när de cyklar, utan även när deras elcyklar är parkerade. De kanske vill försäkra sig om att deras cyklar fortfarande är där när de kommer tillbaka. Detta fungerar bara om cyklarna är anslutna till internet, så att ägarna kan hålla sig uppdaterade om cykelns status. En annan fördel med en uppkopplad elcykel är möjligheten att kommunicera med andra trafikanter.

Gregor Dasbach, Vice President för Digital Business för Bosch eBike Systems, ser elcykeln som drivkraften bakom ny mobilitet. För framtiden förutspår han nya digitala tjänster som kommer att berika körupplevelsen.
Vilka fördelar menar du?
Vi vet från olycksstudier att många av olyckorna med cyklar i stan är svängolyckor där cyklister förbises. Genom att koppla samman trafikanter kommer förare och fordon i framtiden att varnas i syfte att undvika sådana olyckor. Jag tror att det finns en enorm potential att utnyttja genom kommunikation med andra trafikanter.

Hur förändrar digitala tjänster elcykelupplevelsen?
Ganska avgörande. Elcykling håller på att bli en allt mer individuell upplevelse. Detta börjar redan från början. Det spelar egentligen ingen roll om jag låser upp elcykeln med ett fingertryck eller med en smartphone. Elcykeln kommer att föreslå en rutt som passar min körprofil. Den hanterar växling, hjälper mig få ut det mesta av mitt batteri för resan – och gör utan ansträngning mina favoritappar till en del av min elcykelupplevelse.

Vilka produkter kommer att vara under utveckling hos Bosch eBike Systems under de kommande åren?
Vi följer två strategier för att utveckla nya produkter och tjänster. Vårt första bekymmer är förarens säkerhet, från vidareutveckling av ABS till assistans i händelse av en olycka. Det andra stora ämnet är digitala tjänster som kommer att göra elcykling till en ännu roligare och mer individuell upplevelse i framtiden. Detta kräver sömlös uppkoppling. När allt kommer omkring är de många nya funktionerna bara riktigt roliga om hårdvaran och de digitala komponenterna är perfekt matchade. Vi kommer att fortsätta att utöka vårt innovationsledarskap inom detta område.

Gregor Dasbach, Vice President för Digital Business för Bosch eBike Systems, ser elcykeln som drivkraften bakom ny mobilitet. För framtiden förutspår han nya digitala tjänster som kommer att berika körupplevelsen.
Herr Dasbach, hur ser du på att rörligheten utvecklas under de kommande 10 åren?
Det är troligt att det utrymme som för närvarande är tillägnat bilar kommer att frigöras mer för andra trafikanter. Städer anpassar sig alltmer efter miljövänliga principer. Detta inkluderar fler delningstjänster och elfordon, som tillsammans med kollektivtrafiken ger större utrymme för intermodala resor. Speciellt cykeln intar en mer central roll.

Vad gör dig så säker på detta?
Under pandemin blev det uppenbart att arbete och privatliv alltmer smälter samman. Den ökande trenden att arbeta hemifrån gör att långa pendlingar inte längre är nödvändiga. Som en konsekvens av detta förknippar människor allt oftare resor med fritid. Du kan ta din cykel till ett möte först och sedan bege dig ut i skogen för att rensa tankarna. Rörlighet är inte bara ett medel för att uppnå ett mål, utan alltmer en del av en individuell livsstil.

Vilken roll spelar elcykeln i detta?
Det är relevant eftersom det kombinerar båda: I stan är det ofta det snabbare transportsättet, och det höjer din livskvalitet. För några år sedan var elcykeln i första hand ett slags mobilitetshjälpmedel för människor som inte ville ha ansträngningen med att cykla, eller som trodde att de var för gamla för att göra det. Men sanningen är att alla är bekanta med situationer där man inte använder sin cykel eftersom det är stressigt eller obekvämt på något sätt. Elcyklar ökar människors motivation till att cykla. El-lastcykeln förstärker denna trend. Fler och fler människor börjar undra: Behöver jag verkligen en bil i stan? Skulle jag inte kunna släppa av mina två barn på förskola med en lastcykel? Vad mer är möjligt? Handla på marknaden, eller en tur till järnaffären? Det är här som elektrifieringen skapar nya möjligheter.

Hur förbereder ni som tillverkare av elcykelkomponenter för den framtida utvecklingen?
Vi frågar oss hela tiden om de utmaningar som cyklister står inför. Vi ger innovativa svar på dessa frågor. Vi har till exempel introducerat Help Connect, en tjänst som ringer efter hjälp om en cyklist råkar ut för en olycka. Vi var först med att introducera ett assistanssystem för elcyklar med låsningsfria ABS-bromssystem. Ett annat fokus ligger på produkter för stöldskydd och andra digitala funktioner. Att koppla ihop elcykeln med digitala tjänster är ett elementärt språngbräde på vägen mot framtida mobilitet. Genom att introducera det smarta systemet utökar vi sätten att koppla samman cyklisten och miljön med elcykeln. Till exempel kan cyklisten regelbundet se fram emot nya funktioner som smidigt överförs till elcykeln via appen.

Hur digital kommer framtidens elcykel att vara?
Så fort du kombinerar elcykel och smartphone har du en uppkopplad cykelupplevelse, så i princip är detta möjligt redan nu. I framtiden kommer cyklisterna inte bara att vara uppkopplade när de cyklar, utan även när deras elcyklar är parkerade. De kanske vill försäkra sig om att deras cyklar fortfarande är där när de kommer tillbaka. Detta fungerar bara om cyklarna är anslutna till internet, så att ägarna kan hålla sig uppdaterade om cykelns status. En annan fördel med en uppkopplad elcykeln är möjligheten att kommunicera med andra trafikanter.

Vilka fördelar menar du?
Vi vet från olycksstudier att många av olyckorna med cyklar i stan är svängolyckor där cyklister förbises. Genom att koppla samman trafikanter kommer förare och fordon i framtiden att varnas i syfte att undvika sådana olyckor. Jag tror att det finns en enorm potential att utnyttja genom kommunikation med andra trafikanter.

Hur förändrar digitala tjänster elcykelupplevelsen?
Ganska avgörande. Elcykling håller på att bli en allt mer individuell upplevelse. Detta börjar redan från början. Det spelar egentligen ingen roll om jag låser upp elcykel med ett fingertryck eller med en smartphone. Elcykeln kommer att föreslå en rutt som passar min körprofil. Den hanterar växling, hjälper mig få ut det mesta av mitt batteri för resan – och gör utan ansträngning mina favoritappar till en del av min elcykelupplevelse.

Vilka produkter kommer att vara under utveckling hos Bosch eBike Systems under de kommande åren?
Vi följer två strategier för att utveckla nya produkter och tjänster. Vårt första bekymmer är förarens säkerhet, från vidareutveckling av ABS till assistans i händelse av en olycka. Det andra stora ämnet är digitala tjänster som kommer att göra elcykling till en ännu roligare och mer individuell upplevelse i framtiden. Detta kräver sömlös uppkoppling. När allt kommer omkring är de många nya funktionerna bara riktigt roliga om hårdvaran och de digitala komponenterna är perfekt matchade. Vi kommer att fortsätta att utöka vårt innovationsledarskap inom detta område.

"Digitala tjänster förbättrar eBike-upplevelsen avsevärt"

Gregor Dasbach, vicepresident, Bosch eBike Systems

Stephan Rammler, sociolog och grundare av Institute for Transportation Design, förutspår en grundläggande omvandling i städer som bara kommer att lyckas med hållbar mobilitet.

 

Herr Rammler, hur kommer städer att vara annorlunda i framtiden?
I takt med att allt fler flyttar till tätorter kommer också efterfrågan på boyta, kultur- och fritidsanläggningar och rörlighet att öka. Frågan är hur man ska förena framtidsförväntningar med det tillgängliga stadsutrymmet.

Vad är din lösning?
Den ökande befolkningstätheten i städerna kommer att ge upphov till ett centralt krav på ökad hållbarhet, eftersom vi annars helt enkelt får ont om luft att andas i städerna på grund av klimatförändringarna. Detta påverkar många områden, men först och främst rörligheten. Ett individuellt ägande av den klassiska förbränningsmotorbilen med dess betydande ekologiska fotavtryck kan inte fortsätta. Som är uppenbart i yngre generationer går användningsmönster i riktning mot att dela – från bil- och samåkningstjänster till elskoter och cykeldelningstjänster.

Blir framtidens stad bilfri?
Jag skulle inte gå riktigt så långt. I framtiden kommer det emellertid helt säkert att finnas fler elektrifierade fordon ute på vägarna. Politikerna kommer att behöva stimulera till mer hållbar mobilitet, till exempel genom att införa en vägavgift för bilister i stan. För en sak är klar: Tempot i förvandlingen måste öka.

"Ett individuellt ägande av den klassiska förbränningsmotorbilen med dess betydande ekologiska fotavtryck kan inte fortsätta."

Stephan Rammler, sociolog och grundare av Institutet för transportdesign

Ralph Buehler, professor och transportforskare vid Virginia Tech Research Center i USA, diskuterar sätt att skapa en cykelvänlig stad och Köpenhamnsmodellen. Forskaren Ralph Buehler är författare till "City Cycling" (2012) och "Cycling for Sustainable Cities" (2021) – och pendlar själv till jobbet.


Mr Buehler, Köpenhamn anses allmänt som en modell för cykelvänlig trafikledning – vad kan andra städer lära sig av det?
Liksom många mindre städer i Nederländerna är statistiken för den danska huvudstaden en våt dröm. 49 procent av befolkningen cyklar till skola, universitet eller arbete. Detta skedde emellertid inte över en natt eftersom Köpenhamn är en traditionellt cykelvänlig stad som har intensifierat sina åtgärder under de senaste 30 åren. Anledningen till att staden har blivit en modell för världen i stort kan bäst sammanfattas med en formel för framgång: separata, skyddade cykelvägar längs huvudtrafiklederna. Dessa gör att alla kan ta sig runt snabbt och säkert.

Ser du tecken på att andra städer följer efter?
Ja, det finns redan en trend i många städer världen över att skapa skyddade cykelbanor för att cyklister ska kunna ta sig från A till B säkert och snabbt – ofta i kombination med fler bilfria zoner i stadskärnan och gator med hastighetsbegränsning. Detta är en del av en transportpolitik som ger mer utrymme åt fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, samtidigt som biltrafiken begränsas och blir mindre attraktiv. Detta kan observeras i Montreal i Kanada eller Portland i USA, samt i de europeiska städerna Paris, Wien och Barcelona.

Vad är det som driver denna utveckling?
Kommunala myndigheter runt om i världen står inför utmaningen att minska koldioxidutsläppen, minimera trafikstockningar och bekämpa lokala luftföroreningar. Detta är det enda sättet att upprätthålla livskvaliteten. Vi pratar om värden som hälsa, säkerhet och rekreationsmöjligheter. För detta behöver trafikutrymmet omfördelas.  

Hur viktig är cykelns roll i mobilitetsrevolutionen?
Cykling kommer att spela en stor roll för hållbara transporter. I synnerhet i städer är den det perfekta transportmedlet för många människor när det gäller avstånd på upp till tio kilometer. Den ökade populariteten för elcyklar ger denna utveckling ett ytterligare lyft. De gör att man cyklar längre sträckor och tilltalar nya målgrupper. Till exempel pendlare som slipper svettas, även på långa och branta vägar till kontoret. Detta kräver en utbyggnad av cykelvägnätet så att människor från ytterområden snabbt kan pendla in till stan och hem igen. Många städer har fortfarande en hel del att ta igen här.

 

"Det är viktigt att ha separata, snabba cykelbanor för pendlare"

Ralph Buehler, trafikforskare

Nyfiken på framtiden för elcykling?

eBike Vision Video