Framtidens London

En elcykeltur genom London som visar stadens potential till en hållbar urban livsstil och infrastruktur, sett ur arkitekten Edward Crooks ögon.

Titta på videon

Framtidens London

En elcykeltur genom London som visar stadens potential till en hållbar urban livsstil och infrastruktur, sett ur arkitekten Edward Crooks ögon.

Titta på videon

Vi lever i en tid av ständig förvandling där kvarlevor från det förgångna förvandlas med hjälp av avancerade lösningar inför framtiden. Som en av de pionjärer som driver fram innovationer globalt på området mikromobilitet, iakttar vi utvecklingen noga och vill skapa en framtid med en allt mer uppkopplad värld. Denna resa från det förgångna in i framtiden, från tekniska uppfinningar till ekologisk infrastruktur och kulturella sedvanor, gestaltar vi aktivt i våra visioner, vår passion och vår know-how. Den här historien handlar om en sådan resa sedd ur designern Edward Crooks synvinkel och i hans visionära anda och hälsar oss välkomna till en cykeltur genom staden London. Det är en historia som förskjuter bestående gränser och vill öppna för att känna flowet i omvandlingen fram till en mer hållbar framtid: #FeelTheFlow

Edward Crooks är designer, arkitekt och konstnär som gestaltar anläggningar, innerområden, arkitektur och illustrationer för att kunna berätta nya historier på befintliga platser. Hans arbete syftar till att främja historier om den ständiga förändringen som gör sådana ställen värdefulla. Till hans kunder hör National Trust, RIBA, British Council och Royal Academy. Han har jobbat hos Asif Khan, Bureau Spectacular (Chicago/LA) och Hawkins Brown och är aktiv som gästkritiker på olika institutioner som Royal College of Art, University of Wisconsin och University of Westminster. Vi träffar Ed i Londons centrum för att påbörja vår resa in i möjligheterna i framtida livs- och mobilitetskoncept.

”Som arkitekt vill jag skapa idéer som vidareutvecklar staden och för samman folk på ett underhållande men hållbart sätt.”

Ett av trafikens epicentra: stadskärnor, köer, korsningar, många bilar bredvid cykelvägar som ofta är överfyllda eftersom utrymmet för det ökade antalet cyklar inte räcker till. Cyklingen i London har mer än fördubblats sedan 2000. Med Eds hjälp ritar vi upp hur man skulle kunna föreställa sig Blackfriars Bridge så att det även uppstår motorvägar för cyklar och utrymme för vila, avslappning och aktivt liv bredvid filerna för bilar. Endast 20 % av de unga Londonborna kommer upp på 60 minuter kroppsaktivitet om dagen. Om alla skulle cykla eller gå till fots i en ny (mobilitets-)infrastruktur i en stad kan vi öka deras aktivitet, vilket är viktigt för hälsosam tillväxt. Vi är övertygade om att lugn och ro är lika viktigt för välbefinnandet som aktiviteter i det fria, som skulle öka genom ökat fokus på en mikromobil cykelinfrastruktur i staden.

”Föreställ dig en vision för en stad som är anpassad för mikromobilitet och som omfattar en social och ansvarsfull utveckling.“


”När utrymmet blir allt knappare måste man sträva efter framsteg genom föreställningsförmåga, lyssnande och samarbete för att en ny, rättvis användning av det offentliga rummet ska kunna uppnås.“

Vi vet alla hur de där gråa murarna i stan ser ut, de, vars sanna potential inte har kunnat identifieras än. Shorter Street är ett sådan ställe. Sådana gråa stadsområden precis i närheten av det hektiska finansdistriktet kan vidareutvecklas till mycket grönare ytor. Vi ser hur offentliga platser förvandlas till kulturella knutpunkter som främjar den sociala integrationen och de lokala gemenskapernas jämlikhet och styrka, vilket stöder staden London i dess inkluderingsstrategi. Det finns många möjligheter till förvandling som sett ur vår synvinkel ger resultat tack vare Eds visioner om höggradigt socialt ansvar i stadslivet.

”När vi tittar på platser som denna kan vi föreställa oss hur man skulle kunna tänka helt annorlunda på dessa platser tack vare alternativa transportmedel som elcyklar.“

Och vilket bra ställe att föreställa sig det offentliga rummet på ett helt nytt sätt! Det enorma parkeringshuset vid London Wall i Londons city. När vi besöker den långa tunneln blir vi helt tysta och föreställer oss hur trånga platser kommer att användas på ett hållbart sätt i framtiden – med stöd av mikromobilitetslösningar. Vi kan föreställa oss den oförstörda potentialen, att göra om sådana osynliga rum som byggdes för framtidens bilstad, och vill sätta upp den på listan över rum som inom ramen för stadens ambitiösa trafikstrategi för 2041 eventuellt kommer att förändras. Om vi kastar en blick på Eds vision om hur solljuset kommer att gjuta nytt liv i det här rummet, som frambringar nya områden för mänskliga möten och socialt liv, som byggdes runt de frilagda resterna av den gamla romerska muren.

”Vid stadsplanering bör vi enligt min åsikt skapa fler sådana rum för människor och gemenskaper så att de lär sig att uppskatta stadens lugn och natur.“

Färre bilar innebär mindre utsläpp om vi letar efter sätt som kan förbättra den luft vi andas in. I slutändan innebär det grönare ytor och främjar idéer som trädgårdsarbete, lekplatser, avslappning och naturliga livsmiljöer för flora och fauna. Ed målar upp denna föreställning med historien om Postman's Park: Här träffades en gång i tiden brevbärarna från Royal Mail, som lutade sina pålitliga cyklar mot en lyktstolpe, tog en rast och njöt av lugnet i naturen. Vårt mål är att tolka denna historia med hjälp av mikromobilitetskoncept på ett bättre sätt och komplettera stadens gröna infrastrukturplaner med sociala och individuella fördelar med en planering som handlar om naturen. 


Vi avslutar resan på en av de mest ambitiösa ställena i staden: På den episka gamla marknadsplatsen finns en av de mest prestigefulla moderniseringsprojekten i staden, Smithfield Campus med Museum of Londons nya byggnad. En stor del av den gamla stadsdelen håller på att förvandlas till ett ambitiöst nytt kulturellt centrum, från museer till restauranger och utrymmen för dialog mellan alla åldersgrupper och kulturer. #FeelTheFlow: att känna omvandlingens flow slutar inte här – dagens resa med Ed var bara början.

”Medan vår värld fortsätter att utvecklas kan vi låta oss inspirera, drömma om en stad i vars utveckling vi alla deltar och därmed är med och utformar dess framtid.“