Elcykeltrimning –
farligt och riskabelt!

Ein Stoppschild vor einem unscharfen Hintergrund, der eBiker auf einem Waldweg zeigt

Elcykeltrimning –
farligt och riskabelt!

Sann cykelglädje

Eftersom originalutrustning erbjuder största möjliga nöje och eftersom säkerhet är viktigt för oss, är vi på Bosch eBike Systems engagerade i ansvarsfull elcykling i linje med lagar och förordningar. När allt kommer omkring är det riskabelt att trimma elcyklar: Att använda trimmade elcyklar på allmänna vägar kan inte bara leda till tekniska problem utan också till allvarliga juridiska konsekvenser. 

I juridiska termer är elcyklar med en assistanskapacitet på upp till 25 km/h och en motor med en kontinuerlig märkeffekt på upp till 250 watt likvärdiga med cyklar. Som ett resultat av detta behöver elcykelägare ingen extra försäkring, registreringsnummer eller körkort och får använda cykel- och skogsvägar – en riktig bonus! Det ligger i allas intresse att behålla denna status om vi ska få åtnjuta samma rättigheter och friheter som andra cyklister. Att trimma elcyklar sätter den här situationen på spel – och det berör oss alla!
 

Vad betyder "trimning" egentligen?

Med hjälp av så kallade "trimnings-donglar", samt genom chip-trimning, ökar man en elcykels maximala hastighet med hjälp av assistansen från motorn. Rättsligt sett är en manipulerad elcykel som överskrider den faktiska assistansgränsen på 25 km/h inte längre likvärdig en icke-motoriserad cykel, utan räknas istället som moped och måste uppfylla motsvarande krav vid färd på allmän väg!

Risken: Risken utgörs av att trimsatser och andra typer av manipulationer kan skada både drivsystemet och själva cykeln. Om en olycka orsakas av trimning kan det resultera i höga ansvarskostnader samt åtal. Du riskerar att förlora din garanti och ogiltigförklara dina garantianspråk.

 

"För de flesta kunder och återförsäljare är riskerna och farorna de utsätter sig för inte alls tydliga, och inte heller de svåra konsekvenser de kan drabbas av."

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV – Bicycle Industry Association)

Goda skäl att inte trimma en elcykel

Trimning är inte bara något litet trivialt brott 

 

Trimning bryter mot lagen, därom råder ingen tvekan! Många inser inte att användning av trimmade elcyklar på allmänna vägar inte bara kan leda till tekniska problem utan också leda till allvarliga juridiska konsekvenser. Att enbart elcyklar med assistans upp till 25 km/h och en nominell kontinuerlig motoreffekt på upp till 250 watt betraktas som likvärdiga med cyklar enligt lag, och alltså inte kräver fordonsförsäkring, registreringsskylt eller körkort. Trimning ändrar denna status eftersom en trimmad elcykel då betraktas som en moped. Bland annat riskerar personer som kör moped utan ordentlig ansvarsförsäkring, registreringsskylt eller körkort böter eller fängelse samt eventuellt civilrättsliga följder såsom ansvar för personskada, om en olycka skulle inträffa. Dessutom riskerar köpare att förlora befintliga garantirättigheter för Bosch eBike systemet och andra cykelkomponenter om de låter trimma sina elcyklar.

"Det är viktigt för oss att elcyklar – dvs. elcyklar med ett maximalt stöd på 25 km/h – fortsätter att klassas som cyklar i framtiden, med alla tillhörande rättigheter och skyldigheter. Vi måste skydda och bevara denna status så att cyklister kan fortsätta njuta av en elektrisk medvind" säger Claus Fleischer, VD för Bosch eBike Systems.

Du utgör en verklig fara för dig själv och andra

 

Teknisk manipulation av elcyklar, som att öka avstängningshastigheten till mer än 25 km/h, skapar kontinuerliga belastningar som inte beaktats i konstruktionen och som inte ens de robusta, högpresterande komponenterna i Bosch eBike Systems är designade för. I denna situation är det främst bromsarna som utsätts för ökade belastningar. Dock påverkas komponenter såsom styret och gaffeln, liksom ramen och flera andra komponenter. Som ett resultat av detta äventyrar trimningen säkerheten för elcykeln som helhet och utsätter dig själv och andra trafikanter för risker.
Därför är den automatiserade trimningslösningen ytterligare ett sätt på vilket Bosch svarar på ett krav som ingår i den nuvarande europeiska standarden (EN 15194: 2017) för elmotorassistans cyklar. 

Fair play!

 

Trimning i samband med sportevenemang är förbjudet och helt enkelt orättvist. Det som räknas i tävlingar är glädjen och spänningen man får genom att ställa sig mot andra och bemästra utmaningen med ärliga medel. Trimning och manipulation är oförenliga med verklig sportsmannaanda! Tävlingsformat såsom Bosch eMTB Challenge är speciellt designade för elcyklar med eldriftassistans på upp till 25 km/h. Detta handlar i synnerhet om fysisk kondition, körteknik och talang.

 

Frivilligt åtagande från cykelbranschen som ett ställningstagande mot trimning

I flera år har Bosch eBike Systems arbetat nära cykeltillverkare, föreningar och myndigheter för att aktivt bekämpa elcykeltrimning.
År 2017 införde Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) ett frivilligt åtagande från tillverkare mot manipulation av elcykelsystem, som Bosch eBike Systems medinitierade och aktivt förespråkar.

Sedan 2021 har kampen mot trimning intensifierats även på europeisk nivå. Med anti-trimningsinitiativet "Företag mot manipulation (Companies against Tampering)" är den europeiska tillverkarorganisationen CONEBI, tillsammans med ZIV, Bosch och många andra företag inom cykelbranschen, också engagerade i att förhindra manipulation av elcyklar och att uppmärksamma relevansen av problem.

För detta ändamål förbinder sig deltagande partner att följa alla tillämpliga bestämmelser mot manipulering, att kontinuerligt utvärdera och förbättra befintliga standarder och att öka medvetenheten om farorna med trimning bland alla intressenter.

 

"På Bosch eBike Systems är vi engagerade i ansvarsfull elcykling. Det är därför vi ständigt bekämpar praxis att trimma och fortsätter att utveckla vår teknik ytterligare."

Claus Fleischer, VD för Bosch eBike Systems

"På Bosch eBike Systems är vi engagerade i ansvarsfull elcykling. Det är därför vi ständigt bekämpar praxis att trimma och fortsätter att utveckla vår teknik ytterligare."

Claus Fleischer, VD för Bosch eBike Systems

Skydda systemet

Programvaran i Bosch eBike systemen kan upptäcka om elcykeln har trimmats med hjälp av en sensor under färd. Den växlar sedan till nödläge. Följd: en felkod i displayen indikerar manipulation och assistansen minskar. Elcyklisten kan återställa de ursprungliga körinställningarna genom att cykla i cirka 90 minuter. Så snart systemet återgår till normalt läge kommer dock manipulationskontrollen att upprepas. Efter den tredje gången kan nödgångsdrift endast avaktiveras av en cykelhandlare som använder Bosch DiagnosticTool.
Således är denna åtgärd ytterligare ett sätt på vilket Bosch svarar på ett krav som ingår i den nuvarande europeiska standarden (EN 15194: 2017) för elmotorassisterade cyklar. Detta ökar skyddet för både cykeln och cyklisten. När allt kommer omkring brukar felaktig användning av systemet minska livslängden, och elcyklister riskerar att skada drivenheten och själva cykeln. Säkerheten för en trimmad elcykel kan inte längre garanteras: komponenter och själva cykeln utsätts för oförutsedda påfrestningar – och konsekvenserna är svåra att förutse.

eBike-standard EN 15194

Reglerna i EN 15194:2017 tjänar till att upprätta en enhetlig europeisk standard för elektroniskt motorstyrda cyklar (EPAC-cyklar) som täcker alla inblandade komponenter. Genom att köpa en elcykel som överensstämmer med EN 15194:2017 är köparen garanterad att den elektriska drivenheten och andra komponenter uppfyller minimikraven i denna europeiska standard och att dessa komponenter fungerar korrekt tillsammans. EN 15194:2017 föreskriver vidare att effektiva åtgärder vidtas för att förhindra eller kompensera för all rimlig manipulation (såsom trimning av maxhastigheten).

eBike-standard EN 15194

Reglerna i EN 15194:2017 tjänar till att upprätta en enhetlig europeisk standard för elektroniskt motorstyrda cyklar (EPAC-cyklar) som täcker alla inblandade komponenter. Genom att köpa en elcykel som överensstämmer med EN 15194:2017 är köparen garanterad att den elektriska drivenheten och andra komponenter uppfyller minimikraven i denna europeiska standard och att dessa komponenter fungerar korrekt tillsammans. EN 15194:2017 föreskriver vidare att effektiva åtgärder vidtas för att förhindra eller kompensera för all rimlig manipulation (såsom trimning av maxhastigheten).

Cykling är bättre utan trimning

Oavsett om det är som transportmedel för att ta sig till jobbet, avslappnade resor i stan eller på landet, eller som sportutrustning: det har länge funnits en etablerad användning av elcyklar inom nästan alla områden, och de har hittat många hängivna fans i alla åldersgrupper. Både unga och gamla är entusiastiska över denna förhållandevis nya, miljövänliga form av rörlighet och njuter av den nya rörelsefriheten som elcyklar erbjuder. De högpresterande komponenterna från Bosch eBike Systems gör cyklingen till en verkligt bekymmersfri upplevelse. Den elektriska drivenheten eliminerar stressen med energislukande cykelturer och erbjuder en bekväm assistans som kan anpassas för att passa individuella behov. Trimning är därför helt onödigt för att fullt ut kunna njuta av allt som elcyklar har att erbjuda. Tvärtom: Trimning förstör det verkligt roliga med det hela – oavsett om det sker på avslappnade cykelturer eller tävling.