Zrównoważony rozwój w Bosch eBike Systems

Zrównoważony rozwój w Bosch eBike Systems

Zrównoważony rozwój wspierający postęp – rowery elektryczne

Transport odpowiada za ponad jedną piątą całej emisji CO2 na świecie. Korzystanie z rowerów elektrycznych pomaga obniżać tę wartość, ponieważ ogranicza ruch pojazdów spalinowych, a w efekcie negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Rowery elektryczne zajmują mało miejsca oraz nie emitują hałasu ani spalin. Przesiadka na ten środek lokomocji to bezpośrednia korzyść dla przyrody. A w efekcie dla każdego z nas.

Ale zmiana środka transportu na rower elektryczny to tylko jeden z kroków w kierunku zrównoważonej mobilności. W Bosch eBike Systems proekologiczne zabiegi rozpoczynają się znacznie wcześniej. Na tej stronie opisujemy nasze konsekwentne działania mające sprawić, że produkcja i eksploatacja rowerów elektrycznych będzie coraz bardziej ekologiczna, ekonomiczna i przyjazna społeczeństwu, a także objaśniamy znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla całej organizacji Bosch. Podpowiadamy również, jak bardziej ekologicznie korzystać z rowerów elektrycznych, i podajemy ogólne informacje o ekologiczności rowerów elektrycznych.

Porównanie emisji CO2

Rower elektryczny to odpowiedź na problemy i wyzwania naszych czasów, takie jak niedobór zasobów, zmiany klimatu czy urbanizacja. Rowery elektryczne są efektywniejszą alternatywą dla innych środków transportu, szczególnie na krótszych odcinkach. Osoby dojeżdżające rowerami elektrycznymi poruszają się taniej i mniej szkodzą środowisku naturalnemu.
 
Co prawda podzespoły rowerów elektrycznych, takie jak akumulatory czy napędy, w fazie produkcji emitują więcej zanieczyszczeń niż standardowe rowery, ale użytkownicy rowerów elektrycznych jeżdżą znacznie częściej i na wyraźnie dłuższe odległości. W życiu codziennym eBike może często zastąpić samochód. Dobrym przykładem jest bagażowy eCargo. Zapotrzebowanie rowerów elektrycznych na energię jest bardzo niskie i wynosi tylko ok. 7 Wh na każdy pokonany kilometr.
 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko czas, jaki eBike spędza na drodze, emisja CO2 wynikająca ze zużycia prądu wynosi zaledwie ok. 2-5 g/km, zależnie od stopnia wykorzystania wspomagania elektrycznego. Dla porównania według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska samochód emituje około 150 g CO2/pasażerokilometr (pkm), a transport publiczny od 50 do 110 g CO2/pkm. Rowery zwykłe i elektryczne emitują wyraźnie mniej zanieczyszczeń niż jakikolwiek inny środek transportu.

 

W efekcie jazda rowerem elektrycznym jest jeszcze bardziej ekologiczna

Przygotowaliśmy zbiór wskazówek i podpowiedzi, jak bardziej ekologicznie używać rowerów elektrycznych. Dotyczą one m.in. bardziej efektywnego wykorzystywania akumulatora pozwalającego zwiększyć zasięg i poprawić żywotność, przyjaznego środowisku zachowania na szlakach itd.

Akumulator odpowiada za bardzo dużą część śladu węglowego roweru elektrycznego. Prawidłowe użytkowanie akumulatora zwiększy jego trwałość, a przy okazji poprawi całościowe wrażenia eksploatacyjne. Właściwe postępowanie z akumulatorem i wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych sprawią, że dłużej zachowa on wysoką sprawność. W naszym Przewodniku po akumulatorach przeczytasz więcej o użytkowaniu z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przejdź do Przewodnika po akumulatorach

Posiadacze elektrycznych rowerów górskich chcą oczywiście móc wjeżdżać w trudny teren. Muszą jednak pamiętać o szacunku dla przyrody i innych ludzi przebywających w okolicy. Profesjonalny zawodnik eMTB, Stefan Schlie, wyjaśnia nam w krótki, filmie, jak - przy zachowaniu odpowiednich norm postępowania - wszyscy mogą się świetnie bawić, nie szkodząc sobie nawzajem ani środowisku naturalnemu.

 

Dobre życie jest na wyciągnięcie ręki: wakacje na rowerze elektrycznym są nie tylko przyjazne środowisku, ale także sprawiają mnóstwo frajdy i pomagają utrzymać dobrą formę fizyczną. Łączą wspaniałe wrażenia z rozważną postawą wobec środowiska naturalnego. Oto kilka wskazówek, jak zminimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

Zrównoważony rozwój w Bosch eBike Systems

Dbałość o zrównoważony rozwój to obowiązek nas wszystkich. W Bosch eBike Systems świadomie podążamy w kierunku ekologicznej przyszłości. W Grupie Bosch łączy nas wspólny cel: chcemy, aby nasze produkty przyczyniały się do budowania przyszłości naznaczonej troską o klimat, w której ludzie są mobilni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, maksymalnie elastycznie i czerpiąc przyjemność z jazdy.

Bierzemy sprawy w swoje ręce – stawiamy czoła wyzwaniom.

Idea zrównoważonego rozwoju jest nie tylko koniecznością w Bosch eBike Systems, ale po prostu logiczną oczywistością. Nadrzędna strategia zrównoważonego rozwoju Bosch zatytułowana „Nowy wymiar – zrównoważony rozwój 2025” opisuje cele firmy w oparciu o sześć podstawowych zagadnień: ochrona klimatu, zdrowie, prawa człowieka, woda, gospodarka o obiegu zamkniętym i różnorodność. W Bosch eBike Systems szczególnie koncentrujemy się na trzech strategicznych filarach globalnej strategii zrównoważonego rozwoju:

1.     maksymalna redukcja śladu węglowego naszych produktów,
2.     odpowiedzialność i przejrzystość w łańcuchu dostaw,
3.     budowanie działającej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Od chwili rozpoczęcia prac nad jakimkolwiek produktem zwracamy szczególną uwagę na jego oddziaływanie na przyrodę. W tej metodyce „projektowania z myślą o środowisku naturalnym” analizujemy, jak opracować nowy wyrób, aby był maksymalnie ekologiczny we wszystkich fazach przechodzenia przez łańcuch wartości. Zaczynamy od wybrania surowców naturalnych przyjaznych środowisku i jak największej ilości surowców wtórnych. Następnie dobieramy maksymalnie energooszczędne procesy produkcji, a kończymy opracowaniem jak najbardziej ekologicznych materiałów opakowaniowych.

 

Ślad węglowy

Zrównoważony rozwój to kluczowe kryterium w pracach rozwojowych nad naszymi produktami. Dokonujemy ocen oddziaływania na środowisko, analizujemy aspekty środowiskowe produktów dla wszystkich etapów ich cyklu życia oraz nieustannie ulepszamy istniejące rozwiązania.

Analiza śladu węglowego w całym cyklu życia

Ślad węglowy w całym cyklu życia to kluczowy wskaźnik stosowany przy porównywaniu ekologiczności produktów. W tak zwanej środowiskowej ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) analizujemy aspekty środowiskowe produktów dla wszystkich etapów ich cyklu życia - od pozyskania surowców, przez wytworzenie i eksploatację, aż po utylizację.
Wspólnie z TÜV Rheinland obliczyliśmy średni ślad węglowy roweru elektrycznego oraz osobno dla każdego podzespołu systemu Bosch eBike (jednostka napędowa, akumulator, wyświetlacz, jednostka sterująca), i na tej podstawie zidentyfikowaliśmy największe potencjalne oszczędności.
Wynik: W swoim całym cyklu życia - od wyprodukowania po wtórne wykorzystanie/utylizację - rower elektryczny generuje ekwiwalent ok. 300 kg CO2. Ok. 75% emisji CO2 pochodzi z surowców i procesów produkcyjnych, ok. 15% powstaje w trakcie bieżącego użytkowania, a źródłem pozostałych 10% jest transport, pakowanie i recykling. Około 36% łącznej emisji (121 kg) jest wytwarzane przez system eBike, czyli podzespoły zamieniające zwykły rower w rower elektryczny. Z tego lwia część przypada na akumulator.
 
Na podstawie tych danych możemy oszacować negatywny wpływ na środowisko i dzięki temu opracowywać przyszłe produkty, które są bardziej ekologiczne.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Systematycznie analizujemy zagrożenia społeczne i ekologiczne występujące w całym łańcuchu wartości. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej przejrzystości operacji w łańcuchu dostaw dla wszystkich produktów eBike Bosch.

Przejrzystość w łańcuchu dostaw

Jednym z głównych filarów naszej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju jest przejrzystość łańcucha dostaw. Jest ona niezbędna, by móc dokładnie monitorować najważniejsze surowce, szczególnie te używane do produkcji baterii do rowerów elektrycznych. Na przykład w 2021 r. wspólnie z dostawcami ogniw akumulatorowych opracowaliśmy "kwestionariusz zrównoważonego rozwoju", żeby dokładnie prześledzić łańcuch dostaw - aż do wydobycia surowców w kopalni. Zamierzamy poszerzyć zakres tego kwestionariusza o inne komponenty systemu eBike, zawierające materiały takie jak aluminium i magnez, takie jak układ napędowy czy moduł obsługi. Uzyskane wyniki zostaną zweryfikowane za pomocą odpowiednich procedur oceny. Chcesz dowiedzieć się więcej o Globalnych standardach łańcucha dostaw Bosch? Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kobalt w ogniwach akumulatorów

Aby konsekwentnie ograniczać zużycie surowców naturalnych w akumulatorach rowerów elektrycznych, wspólnie z naszymi dostawcami nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem ogniw akumulatorowych. Dzięki postępowi technicznemu od roku 2013 udało nam się ograniczyć zawartość kobaltu w katodach o 65%. Naszym celem jest dalsze obniżanie udziału kobaltu przy jednoczesnym zwiększaniu pojemności ogniw.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Staramy się oferować i udoskonalać rozwiązania recyklingowe na wszystkich rynkach, gdzie jesteśmy obecni. W tym celu na przykład wspólnie tworzymy i konsultujemy branżowe rozwiązania oraz nawiązujemy bezpośrednią współpracę z firmami przetwarzającymi surowce wtórne. Filar gospodarki o obiegu zamkniętym obejmuje również opracowywanie nowatorskich koncepcyjnych rozwiązań opakowaniowych i transportowych.

Regeneracja napędów do rowerów elektrycznych

Możliwość naprawy i łatwość bieżącego serwisowania to dwa bardzo ważne kryteria, jakie bierzemy pod uwagę przy opracowywaniu produktów, oraz fundamenty skutecznej gospodarki o obiegu zamkniętym. Niezależnym dystrybutorom rowerów dostarczamy wiedzę i narzędzia pozwalające wykonywać standardowe przeglądy i drobne naprawy jednostek napędowych. Napędy rowerów elektrycznych Bosch, które są wymieniane bezpłatnie z tytułu gwarancji i rękojmi, podlegają regeneracji. Oznacza to, że przechodzą gruntowny techniczny remont, a następnie po skrupulatnym przetestowaniu trafiają z powrotem do klientów jako w pełni sprawne części.

Recykling akumulatorów do rowerów elektrycznych

Gdy akumulator osiągnie kres przydatności użytkowej, musi zostać odpowiednio zutylizowany. Zachęcamy użytkowników systemów eBike, aby uszkodzone i nieużywane akumulatory oddawali do najbliższych specjalistycznych punktów dealerskich, które zadbają o prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów. W miarę możliwości akumulatory zostaną przerobione na surowce wtórne, co pozwoli ograniczyć zużycie zasobów naturalnych. Bosch eBike Systems wspiera nowatorskie i ekologiczne metody recyklingu. Skuteczność odzyskiwania surowców wtórnych zależy od stosowanych procesów. Najnowsze technologie pozwalają osiągać wskaźniki przekraczające 90%.
W większości przypadków zwrot akumulatorów do recyklingu jest bezpłatny.

 

Nowe koncepcje w sferze opakowań i transportu

Od września 2020 roku napędy rowerów elektrycznych produkowane przez Bosch eBike Systems są dostarczane w ekologicznych opakowaniach z prasowanej celulozy zamiast z polistyrenu, dzięki czemu bardzo łatwo można je przerabiać na surowce wtórne. Takie rozwiązanie nie tylko obniża koszty materiałów i recyklingu, ale również pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń w trakcie transportu i składowania, obniżając w ostatecznym rozrachunku emisję CO2 ok. 45%. Ponadto, po przeprowadzeniu rozległych badań, udało nam się całkowicie wyeliminować plastikowe folie otulające akumulatory PowerTube, czym zredukowaliśmy emisję CO2 związaną z tymi opakowaniami o ok. 20%. Dodatkowo nasze produkty są dostarczane na europaletach, które po rozładowaniu można ponownie wykorzystywać.

„Chcemy, aby nasze produkty przyczyniały się do budowania przyszłości naznaczonej troską o klimat, w której ludzie są mobilni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, maksymalnie elastycznie i czerpiąc przyjemność z jazdy.”

Claus Fleischer,
prezes zarządu Bosch eBike Systems

Co robi Bosch w kwestii zrównoważonego rozwoju?

Fundamentem naszego sukcesu jest respektowanie zasad ekonomii, ekologii i współżycia społecznego. Kanon ten przyświeca całej organizacji i nadaje kierunek wszystkim podejmowanym działaniom.

Pionierzy w ochronie klimatu

W całej organizacji Bosch łączy nas wspólny cel: Chcemy poprawiać jakość życia ludzi oraz chronić źródła utrzymania obecnych i przyszłych pokoleń. Uważamy, że drogą ku temu jest zrównoważony rozwój. Jesteśmy prawdziwymi pionierami w dziedzinie ochrony klimatu. Posiadając 400 lokalizacji na całym świecie, Grupa Bosch od 2020 roku jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla (zakresy 1 i 2). W ramach tych działań w 2022 r. emisje resztkowe w wysokości 0,7 mln ton metrycznych CO2 zostały zrekompensowane kredytami węglowymi. Zakresy 1, 2, 3 są używane zgodnie ze Standardem rachunkowości korporacyjnej i sprawozdawczości Greenhouse Gas Protocol. Obecnie chcemy zoptymalizować stosowane środki, co w konsekwencji jeszcze obniży negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Równocześnie chcemy wpływać na ochronę klimatu również poza sferą naszego bezpośredniego oddziaływania, systematycznie ograniczając emisję u dostawców i odbiorców końcowych. Za cel stawiamy sobie jej obniżenie do 15% do 2030 roku.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój - często zadawane pytania

Urządzenia elektryczne można oddać do dowolnego centrum recyklingu. Możliwy jest również zwrot małych urządzeń elektrycznych w specjalistycznych punktach sprzedaży detalicznej, pod warunkiem, że powierzchnia sprzedaży w tych punktach wynosi > 400 m2. Przed utylizacją wszystkie baterie, które można wyjąć z urządzenia elektrycznego, muszą zostać usunięte z urządzenia i przekazane do punktów zbierania baterii. Pamiętaj, że na wyświetlaczach mogą być zapisane dane osobowe i w razie potrzeby usuń je przed utylizacją.

W XXI wieku miasta stoją w obliczu poważnych wyzwań. Liczba ludności na świecie rośnie, zasoby naturalne się kurczą, klimat ulega zmianie. Niezbędne są odpowiednie rozwiązania. Elektromobilność może znacznie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miast i tworzenia przyjaznej ludziom przestrzeni miejskiej. W szczególności duże możliwości stwarzają rowery elektryczne. Pomagają one chronić zasoby naturalne i ograniczać emisję gazów.  Rowery elektryczne są efektywnym i wydajnym środkiem transportu zwłaszcza na małe odległości. Jazda rowerem elektrycznym jest szybka, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Zwłaszcza na obszarach miejskich rower elektryczny ma ogromny potencjał w kontekście polityki transportowej. 

Rower jest jednym z najbardziej zrównoważonych środków transportu. Przy bardzo małym zużyciu materiałów i swojej niewielkiej masie umożliwia on elastyczną, zeroemisyjną, cichą i ekologiczną mobilność. Ponadto regularna jazda na rowerze jest również korzystna dla zdrowia. 

Rower eBike stanowi kolejny krok w ewolucji jazdy rowerowej. Umożliwia dłuższe podróże, pokonywanie dłuższych dystansów i większych różnic wysokości. Ogólnie rzecz biorąc, możliwości wykorzystania rowerów eBike wyraźnie się zwiększyły, bez znaczącej zmiany charakterystyki i emisji CO2 przy produkcji roweru eBike w porównaniu z rowerem konwencjonalnym. Mimo że akumulator i napęd, zwłaszcza w fazie produkcji, wymaga więcej energii niż w rower konwencjonalny, użytkownicy rowerów eBike coraz chętniej używają swoich rowerów elektrycznych w życiu codziennym, często zastępując nimi samochód i inne środki transportu. Ponadto użytkownicy rowerów elektrycznych podróżują na nich częściej, pokonując znacznie dłuższe trasy. Ponadto wymagane zużycie energii jest bardzo małe - średnio wynosi około 7 Wh energii elektrycznej na przejechany kilometr. 

Dla firmy Bosch ochrona klimatu jest istotnym elementem odpowiedzialności korporacyjnej. Od 2020 roku firma Bosch z ponad 400 zakładami na całym świecie jest neutralna dla klimatu. Dotyczy to również firmy Bosch eBike Systems.
Temat zrównoważonego rozwoju odgrywa centralną rolę także w firmie Bosch eBike Systems i jest częścią jej strategii. Już na etapie opracowywania produktu najważniejszymi celami są: poprawa jakości życia ludzi, minimalizacja oddziaływania na środowisko i większa efektywność pod względem wykorzystania zasobów naturalnych. Projektowanie z myślą o środowisku stanowi integralną część naszego procesu opracowywania produktów; już w fazie koncepcyjnej nasze wysiłki koncentrują się na zaprojektowaniu nowego produktu w taki sposób, aby był bardziej przyjazny dla środowiska. Kryteria rozważane nawet na tak wczesnym etapie obejmują cały łańcuch wartości, np. wybór surowców przyjaznych dla środowiska, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, jak również zastosowanie najbardziej energooszczędnych etapów produkcji i preferowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań alternatywnych podczas projektowania opakowań.

Za każdym razem, gdy opracowujemy lub ulepszamy nowy produkt, zastanawiamy się, w jaki sposób możemy ograniczyć wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich użytkowania. Głównym czynnikiem jest konsekwentna oszczędność materiałów przez rozwój i projektowanie kolejnych generacji naszych komponentów tak, aby były coraz mniejsze, bardziej kompaktowe i lżejsze. Poprzez redukcję części zmniejszamy ilość niezbędnych materiałów, tzn. potrzebujemy mniej surowców naturalnych i wyraźnie upraszczamy fazy projektowania i produkcji. Przykładem może być redukcja masy naszych jednostek napędowych; masa jednostki napędowej Performance Line CX w systemie Bosch eBike 2 została zmniejszona o ok. 25% w stosunku do poprzedniego modelu. Dzięki standaryzacji naszych produktów oraz ograniczeniu liczby wersji i części uzyskujemy skalowanie procesów produkcyjnych, co prowadzi do zmniejszenia wymaganego nakładu energii na część. Dalsze przykłady znajdują się w naszej strategii dotyczącej opakowań. Od września 2020 roku nasze jednostki napędowe są dostarczane do naszych klientów w zrównoważonych ekologicznie opakowaniach z masy papierowej. Ponadto, po szeroko zakrojonych testach bezpieczeństwa, mogliśmy zrezygnować z plastikowych opakowań akumulatorów PowerTube i w ten sposób zaoszczędzić około jednej czwartej emisji CO2 związanej z tymi opakowaniami.

Wspólnie z TÜV Rheinland Energy GmbH obliczyliśmy i przeanalizowaliśmy ślad węglowy produktu zgodnie z normą ISO14067. W całym okresie eksploatacji roweru eBike (obejmującym wszystkie etapy: od produkcji, pakowania, transportu, po użytkowanie i recykling) średni ślad węglowy stanowi ekwiwalent 300 kg CO2.

Oznacza to, że ślad węglowy roweru eBike jest około dwukrotnie wyższy niż w przypadku roweru konwencjonalnego. Jest to wartość średnia i może się różnić w zależności od modelu. W ciągu całego okresu eksploatacji emisja CO2 przez rower eBike wynosi około 15-25 g/km, w zależności od liczby przejechanych kilometrów. Jeżeli weźmie się pod uwagę tylko fazę użytkowania, a więc emisje spowodowane zużyciem energii elektrycznej, średnia wartość śladu węglowego wynosi 2-5 g CO2/km, zależnie od miksu energetycznego.

W całym okresie eksploatacji roweru eBike (obejmującym wszystkie etapy: od produkcji, pakowania, transportu, po użytkowanie i recykling) średni ślad węglowy stanowi ekwiwalent 300 kg CO2. Oznacza to, że ślad węglowy roweru eBike jest około dwukrotnie wyższy niż w przypadku roweru konwencjonalnego. Jest to wartość średnia i może się różnić w zależności od modelu.
Dla obiektywnego porównania warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że użytkownicy rowerów eBike coraz częściej używają rowerów elektrycznych w życiu codziennym, zastępując nimi samochód lub inne środki transportu. Dodatkowo użytkownicy rowerów eBike podróżują na nich dwa do trzech razy częściej, pokonując znacznie dłuższe trasy.

Średnie zużycie energii przez rower eBike z systemem Bosch eBike wynosi około 7 Wh/km. Wartość ta wynika z testu zasięgu R200 dla rowerów elektrycznych pedelec z systemem Bosch eBike.

Jeżeli chodzi o emisję CO2, spowodowaną zużyciem energii elektrycznej, średnia wartość CO2 wynosi 2-5 g/km, w zależności od miksu energetycznego. W przypadku ładowania roweru eBike ekologiczną energią elektryczną emisja CO2 jest wręcz całkowicie wyeliminowana podczas jego eksploatacji. Dla porównania według Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska wartość ta dla samochodu wynosi ok. 150 g CO2 /osobokilometr, a w przypadku lokalnego publicznego transportu pasażerskiego mieści się w zakresie między 30 a 80 g CO2/osobokilometr.

Firma Bosch eBike Systems nie kupuje żadnych surowców, np. litu, lecz nabywa je jako składnik ogniw od dostawców ogniw litowo-jonowych. Istotnym filarem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze rowerów eBike jest przejrzysty łańcuch dostaw, który umożliwia kompleksowe śledzenie tzw. surowców krytycznych. Na przykład od naszych dostawców ogniw wymagamy wyczerpujących informacji na temat łańcucha dostaw i prześledzenia drogi zaopatrzenia w surowce. Nasi dostawcy muszą generalnie spełniać surowe wymagania oparte na zasadach UN Global Compact, podstawowych standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz normach Bosch, które pod pewnymi względami są jeszcze bardziej wymagające.

W akumulatorach Bosch eBike stosowane są cylindryczne ogniwa litowo-jonowe. Technologia ogniw jest w pełni porównywalna z technologią ogniw montowanych w niektórych samochodach elektrycznych. W jednym samochodzie elektrycznym stosuje się około 5000-8000 cylindrycznych ogniw, podczas gdy w popularnych akumulatorach eBike jest ich zaledwie 40-60. Pod względem liczby ogniw jeden samochód elektryczny odpowiada więc średnio około 130 rowerom elektrycznym.

Priorytetem przy konstruowaniu naszych produktów, w tym również akumulatorów, jest bezpieczna konstrukcja. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa zapewniają solidność i trwałość. Optymalnie dobrane specyfikacje ogniw i elektronika wpływająca pozytywnie na czas eksploatacji przyczyniają się do maksymalnego wydłużenia okresu eksploatacji i wydajności energetycznej akumulatora, a tym samym do możliwie zrównoważonego wykorzystania użytych materiałów. Prawidłowo użytkowany i konserwowany akumulator Bosch eBike w okresie jego eksploatacji umożliwia pokonanie dystansu nawet 60 tys. km. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie akumulatorów na środowisko, podczas opracowywania produktów przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa staramy się utrzymać jak najniższy udział tzw. surowców krytycznych w ogniwach, a jednocześnie zwiększamy udział materiałów pochodzących z recyklingu. Na przykład od 2013 r. zawartość kobaltu w katodzie ogniw akumulatora została zmniejszona o 65%. Ponadto, dzięki wsparciu naszych dostawców ogniw, możemy prześledzić cały łańcuch dostaw, aby zapewnić bardziej odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie surowców.

Bosch eBike Systems, jako oddział firmy Bosch, jest zintegrowany z siecią zakładów całego przedsiębiorstwa. Komponenty systemów eBike są opracowywane w siedzibie firmy Bosch eBike Systems w Reutlingen. Produkcja i składanie jednostek napędowych odbywa się w zakładzie firmy Bosch w Miszkolcu na Węgrzech. Produkcja i składanie akumulatorów odbywa się głównie w zakładzie Bosch w Miszkolcu na Węgrzech oraz częściowo w Penang w Malezji.

W każdym projekcie rozwojowym zwraca się uwagę na wykorzystanie materiałów z surowców wtórnych i poddaje się je krytycznej analizie, zwłaszcza pod kątem wymagań dotyczących produktów i norm bezpieczeństwa. Podejście to będziemy stosować również w przyszłości. Obecnie udział materiałów pochodzących z recyklingu w komponentach rowerów eBike jest nadal niewielki. Materiały stosowane w naszych produktach są zoptymalizowane pod kątem konkretnego zastosowania, a tym samym wysokich wymagań w zakresie niezawodności i powtarzalności. W przypadku materiałów opakowaniowych badamy także, w jaki sposób można zaprojektować asortyment materiałów, aby był jak najbardziej przyjazny dla środowiska, np. z myślą o ograniczeniu stosowania opakowań jednorazowych i stałym zwiększaniu wykorzystania zrównoważonych materiałów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku. Przykładem może być nasza strategia dotycząca opakowań. Od września 2020 r. nasze jednostki napędowe są dostarczane do naszych klientów w opakowaniach z masy papierowej.

Podstawy prawne recyklingu są regulowane na poziomie krajowym. Za recykling akumulatorów odpowiada ich producent. Jednak z chwilą przekroczenia granicy kraju przez rower eBike jako produkt importer staje się automatycznie jego producentem. W krajach poza Niemcami jest to producent lub dystrybutor rowerów. Ze względu na ten krajowy punkt widzenia firma Bosch eBike Systems oferuje w Niemczech bezpośrednie rozwiązanie w zakresie recyklingu. Na wszystkich innych rynkach, na których działamy, np. w USA, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii, wspieramy naszych klientów w najlepszy możliwy sposób i promujemy ogólnokrajowe rozwiązania branżowe, jeżeli w poszczególnych regionach nie zostały jeszcze opracowane.

Gdy akumulator osiągnie kres okresu użytkowania, trzeba go odpowiednio zutylizować. W Niemczech proces ten wspiera „Wspólny system odbioru akumulatorów“, w skrócie GRS. Zwracamy się z prośbą do użytkowników naszych systemów eBike, aby w przypadku uszkodzenia lub zużycia akumulatorów udali się do specjalistycznego punktu handlowego, który zajmie się profesjonalną utylizacją. Dla użytkowników rowerów elektrycznych i sprzedawców recykling akumulatorów jest bezpłatny.
Profesjonalny recykling przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych, umożliwiając powrót wartościowych materiałów do obiegu surowców. W ten sposób takie surowce jak aluminium, miedź, kobalt czy nikiel można odzyskiwać przy zastosowaniu wysokowydajnego recyklingu i wykorzystywać do wytwarzania nowych produktów.

Średni ślad węglowy roweru eBike stanowi ogółem ekwiwalent 300 kg CO2. Z tego około 120 kg ekwiwalentu CO2 przypada na system Bosch eBike.
Już po ok. 800 kilometrach przejechanych na rowerze eBike amortyzuje się emisje związane z systemem eBike, jeżeli eBike zastępuje samochód, a po przejechaniu 2000 kilometrów - emisje związane z całym systemem eBike.
Podane liczby są wartościami średnimi. W zależności od modelu mogą występować odchylenia.

Ogniwa litowo-jonowe stosowane w akumulatorach Bosch eBike są zgodne z aktualnym stanem techniki. Obecnie kobalt jest nadal niezbędny, gdyż odpowiada za wysoką gęstość energii w ogniwach akumulatorów, a tym samym poprawia ich wydajność. Wspólnie z naszymi dostawcami pracujemy nad dalszym rozwojem technologii ogniw akumulatorowych, aby zmniejszyć udział kluczowych surowców, takich jak kobalt w akumulatorach eBike. Od 2013 roku zawartość kobaltu w katodzie została już zmniejszona o 65%.

Możliwość modernizacji i naprawy to kluczowe zagadnienia w kontekście zrównoważonego rozwoju produktów, a tym samym ważny element naszej strategii zrównoważonego rozwoju.
Prace konserwacyjne i drobne naprawy jednostki napędowej mogą być wykonywane przez wyspecjalizowanych dystrybutorów. Obejmuje to na przykład zastosowanie zestawu naprawczego jednostki napędowej, ponowne smarowanie lub wymianę bądź doposażenie w pierścienie zabezpieczające łożyska. W przypadku wykrycia poważnej usterki silnik zostanie odebrany od dystrybutora przez firmę Bosch. W przypadku niektórych usterek jednostki napędowe są regenerowane w trakcie serwisowania. Oznacza to, że napędy, które kwalifikują się do tego po przeprowadzeniu odpowiednich testów, są regenerowane i po badaniu końcowym ponownie udostępniane klientowi w pełnej funkcjonalności.
Koncepcje napraw zawsze rozpatrujemy jednak w kontekście bezpieczeństwa produktu. Dla firmy Bosch eBike Systems kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo i niezawodność produktów. Po uwzględnieniu tych aspektów może się więc zdarzyć, że wykonanie naprawy uszkodzonego produktu nie będzie racjonalne. W takich przypadkach konieczna jest całkowita wymiana produktu. Firma Bosch stara się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, aby użytkownik roweru eBike mógł szybko z niego ponownie korzystać i cieszyć się nim przez długi czas.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzone, stare lub zużyte akumulatory nie mogą być naprawiane ani odświeżane. Akumulatory litowo-jonowe są złożonymi, precyzyjnie dostrojonymi systemami o dużej zawartości energii. W przypadku naprawy nie można zagwarantować prawidłowego działania i optymalnego współdziałania z systemem zarządzania akumulatorem. Ponadto w przypadku ponownego zmontowania akumulatora nie można zagwarantować szczelności jego obudowy. Ze względów bezpieczeństwa przed wprowadzeniem akumulatorów na rynek muszą one przejść pracochłonne testy seryjne zgodnie z krajowym i międzynarodowym ustawodawstwem oraz wymaganiami normatywnymi. Nie można wykonać testów seryjnych jednego naprawionego akumulatora ze względu na liczbę sztuk wymaganych do testowania. Obejmuje to na przykład próby szczelności oraz próby przeciążeniowe i zwarciowe. Jeżeli testy te nie zostaną przeprowadzone, istnieje duże ryzyko, że np. wilgoć przeniknie do akumulatora i w najgorszym wypadku spowoduje zwarcie, a tym samym zagrożenie. Wszystko to może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa firma Bosch stanowczo odradza przeprowadzanie napraw.

Firma Bosch eBike Systems dąży do tego, aby części zamienne były dostępne co najmniej 6 lat od ostatniej dostawy produktów do producenta rowerów elektrycznych eBike. W pojedynczych przypadkach może się jednak zdarzyć, że nie będziemy w stanie osiągnąć tego celu, jeżeli na przykład nasi dostawcy nie będą już mogli dostarczać poszczególnych komponentów. Ewentualnie zwracamy uwagę na alternatywne komponenty, np. nowsze wersje.

Poszczególni dostawcy obiecują, że potrafią zregenerować zużyte ogniwa. Firma Bosch zdecydowanie odradza takie postępowanie. Wynika to z faktu, że w tym przypadku nie można zagwarantować bezpieczeństwa i optymalnej współpracy z systemem zarządzania akumulatorem. Ponadto istnieje zagrożenie bezpieczeństwa, a otwieranie lub modyfikowanie akumulatora może spowodować utratę roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

Firma Bosch eBike Systems współpracuje z wieloma firmami recyklingowymi i wspiera nowe, zrównoważone metody recyklingu. Skuteczność odzysku zależy od procesu recyklingu. Dzięki nowym procesom recyklingu możliwe jest osiągnięcie efektywności recyklingu sięgającej ponad 90%.

Każdy użytkownik roweru elektrycznego może oddać stary lub uszkodzony akumulator eBike bezpłatnie do każdego dystrybutora rowerów, który przekaże go do ekologicznego recyklingu. Nie łączy się to z koniecznością zakupu nowego akumulatora.

Nie dotykać mocno uszkodzonych akumulatorów gołymi rękoma, ponieważ może z nich wyciekać elektrolit powodujący podrażnienia skóry. Przechowywać je w bezpiecznym miejscu na wolnym powietrzu z zaklejonymi stykami i jak najszybciej przekazać do dystrybutora rowerów w celu prawidłowej utylizacji.

Nasze akumulatory są specjalnie zaprojektowane i certyfikowane do użytku w rowerach eBike. Nie możemy zagwarantować niezawodnego działania w innych obszarach zastosowań.
Dlatego stanowczo odradzamy ponowne użycie i uważamy, że najlepszą metodą jest prawidłowy zwrot uszkodzonych lub zużytych akumulatorów litowo-jonowych do recyklingu. Nowe procesy recyklingu pozwalają odzyskać znaczną część cennych surowców, dzięki czemu można je wykorzystać do produkcji nowych ogniw. Ponadto procesy recyklingu są uważane za przyjazne dla środowiska i dzięki odzyskowi surowców zapewniają pozytywny bilans CO2.