Bærekraft hos Bosch eBike Systems

Bærekraft hos Bosch eBike Systems

Elsykkelen bidrar til en bærekraftig fremtid

Mobilitet står for mer enn en femtedel av alle CO2-utslipp globalt. Elsykling bidrar til å redusere disse utslippene fordi det gjør at vi kan redusere trafikken og dens innvirkning på miljøet. Elsykler krever lite plass og lager verken støy eller eksos. Overgangen til elsykling er en seier for miljøet. Og derfor for hver og en av oss.

Men å bytte til elsykkel er bare ett av mange skritt på veien mot bærekraftig mobilitet. For Bosch eBike Systems begynner reisen mye tidligere: På denne siden kan du lese om hvordan vi jobber kontinuerlig med å gjøre elsykkelens livssyklus mer bærekraftig når det gjelder miljø, økonomi og samfunn, og vi forklarer rollen som bærekraft spiller for hele Bosch-konsernet. Her finner du også tips og triks for mer bærekraftig elsykling og generell informasjon om bærekraften til elsykler.

Sammenligning av CO2-utslipp

Elsykkelen er et svar på problemene og utfordringene i vår tid: ressursknapphet, klimaendringer og urbanisering. Elsykler er et mer effektivt alternativ til andre fremkomstmidler, spesielt over korte avstander. Elsyklister kommer seg rundt på en både billigere og mer miljøvennlig måte.
 
Selv om elsykkelkomponenter som batteriet eller drivenheten forårsaker større utslipp under produksjonen enn vanlige sykler, sykler elsyklister mye oftere og betraktelig lenger. Til hverdags kan elsykkelen brukes i stedet for bilen i mange situasjoner, for eksempel kan man bruke lastesykkel på handlerunden. Energibehovet er svært lavt og er omtrent 7 Wh per tilbakelagt kilometer.
 
Hvis du bare regner med tiden der du faktisk bruker elsykkelen, gir det et gjennomsnittlig CO2-utslipp på to til fem gram per kilometer, avhengig av hvor mye du bruker henholdsvis beina og batteristrøm. Ifølge Federal Environment Agency slipper en bil til sammenligning ut omtrent 150 gram CO2 per passasjerkilometer (pkm), mens offentlig transport slipper ut mellom 50 og 110 gram CO2 per pkm. Sammenlignet med alle andre former for transport har sykkel og elsykkel betraktelig lavere utslipp.

 

Elsykkelen er derfor enda mer bærekraftig på veien

Vi har samlet noen tips og triks for mer bærekraftig elsykling. Fra mer effektiv bruk av batteriet for å få enda lengre rekkevidde og levetid til miljøbevisst sykling ute i terrenget.

Batteriet står for en stor del av CO2-avtrykket til elsykkelen din. Det er derfor svært viktig å bruke det riktig, ikke bare med tanke på sykkelgleden, men også for å øke bærekraften. Med riktig håndtering og stell kan du maksimere levetiden til elsykkelbatteriet ditt. Finn ut mer om mer bærekraftig håndtering og bruk i batteriveiledningen vår.

Gå til batteriveiledningen

eMTB-ere ønsker selvsagt å sykle til topps på fjell etter fjell. Likevel må man ikke glemme å ta hensyn til både naturen og andre mennesker. Den profesjonelle terrengsyklisten Stefan Schlie forklarer oss i en kort video hvordan alle kan ha miljøvennlig moro med riktig etikette.

 

Det gode liv er innen rekkevidde: En elsykkelferie er ikke bare miljøvennlig, den er også gøyal og holder deg i form. Den kombinerer unike opplevelser med en oppmerksom tilnærming til naturen. Her er noen tips om hvordan du kan minimere miljøavtrykket ditt på ferie.

Bærekraft hos Bosch eBike Systems

Bærekraft er et felles ansvar, og vi hos Bosch eBike Systems har blikket rettet mot en bærekraftig fremtid. Som en del av Bosch-konsernet deler vi et felles mål: Vi vil at produktene våre skal bidra til en klimavennlig fremtid der mennesker er mobile på en bærekraftig og fleksibel måte med mer sykkelglede.

Vi tar ansvar for å takle utfordringene.

Bærekraft er ikke bare nødvendig for Bosch eBike Systems, det er en selvfølge. "Nye dimensjoner: bærekraft i 2025" er den overordnede bærekraftstrategien til Bosch og beskriver selskapets mål basert på seks grunnleggende faktorer: klimavern, helse, menneskerettigheter, vann, sirkulær økonomi og mangfold. Hos Bosch eBike Systems er vi spesielt opptatt av tre strategiske pilarer i den globale bærekraftstrategien:

1.     minimere CO2-avtrykket til produktene våre
2.     ansvarlighet og åpenhet i forsyningskjedene
3.     utviklingen av en fungerende sirkulær økonomi

Helt fra det øyeblikket vi begynner å utvikle et produkt, følger vi nøye med på produktets miljøpåvirkning. I denne miljøvennlige designprosessen tenker vi på hvordan et nytt produkt kan designes for å være så bærekraftig som mulig i hele verdikjeden. Dette begynner med valg av miljøvennlige råmaterialer og bruk av resirkulerbare materialer og fortsetter med energisparende produksjonstrinn og design av emballasje som er så bærekraftig som mulig.

 

CO₂-avtrykk

Bærekraft er et viktig krav i produktutviklingen vår. Vi gjennomfører miljømessige vurderinger, evaluerer produktspesifikke miljøaspekter i alle faser av livssyklusen og jobber kontinuerlig med å forbedre dem.

CO2-avtrykk og livssyklusanalyse

CO2-avtrykket i hele livssyklusen er et nøkkeltall når man sammenligner bærekraften til produkter. I en såkalt livssyklusvurdering evaluerer vi produktspesifikke miljøaspekter i hver fase av livssyklusen – fra innkjøp, produksjon og bruk til kassering.
Sammen med TÜV Rheinland har vi beregnet gjennomsnittlig CO2-avtrykk for en elsykkel og for komponentene i Bosch eBike-systemet (drivenhet, batteri, skjerm og betjeningsenhet) i detalj og identifisert de største potensielle besparelsene.
Resultatet: Gjennom hele livssyklusen – fra produksjon til resirkulering – genererer en elsykkel CO2 tilsvarende omtrent 300 kilo. Rundt 75 % av CO2-utslippene skyldes materialer og produksjon, rundt 15 % den faktiske bruken av elsykkelen og de resterende 10 % eller så skyldes transport, pakking og resirkulering. Med 121 kilo kommer omtrent 36 % av det totale avtrykket fra eBike-systemet, eller med andre ord: komponentene som gjør en sykkel til en elsykkel. Mesteparten av dette genereres av elsykkelbatteriet.
 
Ved hjelp av disse dataene kan vi identifisere negative miljøpåvirkninger og dermed designe mer bærekraftige produkter i fremtiden.

Ansvarlighet i forsyningskjeden

Vi jobber med en systematisk analyse av de samfunns- og miljømessige risikoene i hele verdikjeden. Målet vårt er å oppnå full åpenhet i forsyningskjeden for alle produkter fra Bosch eBike Systems.

Åpenhet i forsyningskjeden

Et hovedelement i bærekraftsarbeidet vårt er en åpen forsyningskjede som muliggjør omfattende sporing av viktige råvarer. Spesielt elsykkelbatteriet er i fokus her. I 2021 utarbeidet vi for eksempel et spørreskjema om bærekraft i samarbeid med leverandører av battericeller for å få viktig informasjon om forsyningskjeden – helt tilbake til innkjøp av råvarer fra gruven. Vi har planer om å utvide omfanget av dette til å inkludere andre komponenter i eBike-systemene som inneholder materialer som aluminium og magnesium, for eksempel drivsystemet og betjeningsenheten. Resultatene vil også bli verifisert ved hjelp av egnede evalueringer. Vil du vite mer om Bosch sine globale forsyningskjedestandarder? Her finner du mer informasjon.

Kobolt i battericeller

For hele tiden å redusere mengden viktige råmaterialer i elsykkelbatterier samarbeider vi med leverandørene våre om å videreutvikle battericelleteknologien. Siden 2013 har vi gjennom teknisk utvikling allerede lykkes med å redusere koboltinnholdet i katoden til elsykkelbattericellen med 65 %. Målet vårt er å redusere koboltinnholdet ytterligere og samtidig øke kapasiteten til battericellen.

Sirkulær økonomi

Vi jobber med å tilby og forbedre resirkuleringsløsninger i alle markedene våre, for eksempel ved sammen med andre å innføre bransjeløsninger eller gi råd om dem og ved å kontakte gjenvinningsselskaper direkte. Satsingen på en sirkulær økonomi omfatter også utvikling av nye emballasje- og transportkonsepter.

Rehabilitering av elsykkeldrivenheter

Muligheten til å reparere og enkelt vedlikehold er to av våre viktigste kriterier i produktutviklingen og essensielle grunnsteiner i en fungerende sirkulær økonomi. Vi gir uavhengige sykkelforhandlere kunnskapen og verktøyene de trenger for å utføre vedlikehold og mindre reparasjoner på drivenheten. Bosch eBike-drivenheter som erstattes gratis på grunn av garanti eller goodwill, blir rehabilitert, noe som betyr at de får en teknisk overhaling og etter en siste test gjøres tilgjengelig for kunder igjen med full funksjonalitet.

Resirkulering av elsykkelbatterier

Når et batteri har nådd slutten av levetiden, må det kasseres på en forsvarlig måte. Vi vil oppfordre brukerne av våre eBike-systemer til å ta defekte eller utbrukte batterier til sin lokale fagforhandler, som vil sørge for at de blir kassert på riktig måte. Riktig gjenvinning sparer ressurser og gjør at verdifulle råmaterialer returneres til materialkretsløpet. Bosch eBike Systems støtter nye og bærekraftige resirkuleringsmåter. Gjenvinningsgraden avhenger av resirkuleringsprosessen. Nye resirkuleringsprosesser kan ha en gjenvinningsgrad på over 90 %.
Retur og resirkulering av batterier er vanligvis gratis for elsyklister.

 

Nye emballasje- og transportkonsepter

Siden september 2020 har elsykkeldrivenheter fra Bosch eBike Systems hatt bærekraftig og lett resirkulerbar støpt fiberemballasje i stedet for emballasje i polystyren. Dette sparer ikke bare materialer og resirkuleringskostnader, men sikrer også optimal pakketetthet under transport og lagring. Alt dette gir en CO2-besparelse på omtrent 45 %. I tillegg har vi etter omfattende testing klart å kvitte oss med plastinnpakningen på PowerTube-batteriene våre, noe som gir omtrent 20 % lavere CO2-utslipp for denne emballasjen. Vi leverer også produktene våre på europaller, som byttes og gjenbrukes etter lossing.

"Vi vil at produktene våre skal bidra til en klimavennlig fremtid der mennesker er mobile på en bærekraftig og fleksibel måte med mer sykkelglede."

Claus Fleischer,
administrerende direktør for Bosch eBike Systems

Hva gjør Bosch på området bærekraft?

Å handle på en økonomisk, miljø- og samfunnsmessig forsvarlig måte er grunnlaget for suksessen vår, og denne overbevisningen styrer hele selskapet og gjenspeiles på alle områder av virksomheten.

Pionerer innen klimavern

Hos Bosch har vi et felles mål: Vi har som mål å forbedre livskvaliteten og verne om livsgrunnlaget til nåværende og fremtidige generasjoner ved å handle på en bærekraftig måte. Spesielt innen klimavern spiller vi en banebrytende rolle. Siden 2020 har de over 400 Bosch-filialene over hele verden – fra utvikling og produksjon til administrasjon – ikke hatt noe CO2-avtrykk. Dette har blitt offisielt bekreftet av et uavhengig revisjonsselskap. Nå vil vi optimalisere kombinasjonen av tiltak og på den måten redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Samtidig har vi til hensikt å forme klimavernet utenfor den direkte innflytelsessfæren vår og også systematisk redusere utslipp både oppstrøms og nedstrøms. Målet er å redusere utslippene med 15 % innen 2030.

Finn ut mer

Vanlige spørsmål om bærekraft

Elektriske apparater kan returneres til ethvert gjenvinningssenter. Små elektriske apparater kan også returneres til fagforhandlere, forutsatt at salgsarealet der er > 400 m2. Før avhending må alle uttakbare batterier fjernes fra det elektriske appartet og bringes til et batterioppsamlingssystem. Vær oppmerksom på at personopplysninger kan lagres på skjermer og, om nødvendig, slette dem før avhending.

Byer står ovenfor store utfordringer i det 21. århundre: Verdens befolkning vokser, ressursene minsker, klimaet forandrer seg. Løsninger er etterspurt. Elektromobilitet kan bidra vesentlig til en bærekraftig byutvikling og et levende urbant miljø. Pedelec har spesielt store muligheter i denne forbindelsen. Den bidrar med å spare ressurser og redusere utslipp.  Spesielt over korte avstander er Pedelec et effektivt og suverent transportmiddel. De som har en eBike kommer seg rundt raskt, rimelig og miljøvennlig. Spesielt i bymiljøer har Pedelec et betydelig trafikkmessig potensial. 

En sykkel er et av de mest bærekraftige fremkomstmidlene som finnes. Med svært lite bruk av materialer og lav vekt gir sykkelen fleksibel, utslippsfri, stillegående og klimavennlig mobilitet. I tillegg er regelmessig sykling også bra for helsen. 

En eBike utgjør det neste utviklingstrinnet innen sykling. Den gjør det enklere å sykle lengre turer over lengre avstander og med større høydeforskjeller. En eBike gir samlet sett langt flere bruksmuligheter uten at egenskapene eller CO2-utslippene fra produksjonen endres betraktelig sammenlignet med vanlige sykler. Selv om det oppladbare batteriet og drivenheten krever mer energi enn en vanlig sykkel, spesielt under produksjonen, bruker eBikere elsykkelen sin oftere i hverdagen og erstatter dermed ofte bilen og andre transportmidler. I tillegg tilbakelegger eBikere ofte betydelig lengre strekninger med elsykkelen sin. Det er også verdt å merke seg at det gjennomsnittlige energiforbruket per tilbakelagte kilometer bare er ca. 7 Wh. 

For Bosch er miljøvern en vesentlig del av virksomhetens ansvar. Siden 2020 har Bosch med sine mer enn 400 plasseringer verden over vært klimanøytralt. Dette omfatter også forretningsområdet Bosch eBike Systems.
Også hos Bosch eBike Systems spiller bærekraft en sentral rolle, og det utgjør en del av bedriftsstrategien vår. Allerede under utviklingen av et produkt tenker vi nøye gjennom hvordan produktet kan forbedre folks livskvalitet og gi lavere miljøbelastning, og hvordan vi kan jobbe enda mer ressurseffektivt. "Design for Environment" utgjør en fast del av produktutviklingen. Allerede i konseptfasen jobber vi aktivt for at det nye produktet skal bli mest mulig bærekraftig. Selv i denne tidlige fasen påvirker disse kriteriene hele verdiskapningskjeden, f.eks. valg av miljøvennlige råvarer, bruk av resirkulerte materialer, energieffektiv produksjon og emballasje laget med bærekraftige alternativer.

Hver gang vi utvikler eller videreutvikler et produkt, undersøker vi hvordan vi kan sørge for at produktene våre har minst mulig påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden. Et sentralt grep er at vi konsekvent sparer materialer ved å utvikle og utforme nye versjoner av komponentene våre som stadig blir mer kompakte og lettere. Ved å redusere antall deler reduserer vi også materialforbruket. Dermed trenger vi færre råstoffer, og utviklings- og produksjonsprosessen forenkles vesentlig. Ett eksempel er den reduserte vekten på drivenhetene våre: Vekten på vår Performance Line CX i Bosch eBike-system 2 er redusert med ca. 25 % i forhold til den forrige modellen. Ved å standardisere produktene våre og begrense antallet varianter og deler oppnår vi stor skala i produksjonsprosessene, noe som fører til et redusert energibehov per del. Emballasjestrategien vår byr på flere eksempler. Siden september 2020 har vi levert drivenhetene til kundene våre i en bærekraftig fiberemballasje. Etter omfattende sikkerhetstesting har vi også kvittet oss med ytteremballasjen i plast til de oppladbare PowerTube-batteriene våre, og dermed sparer vi ca. en fjerdedel av CO2-utslippene for denne emballasjen.

Tillsammans med TÜV Rheinland Energy GmbH har vi beräknat och utvärderat Product Carbon Footprint enligt ISO14067. Under en eBikes hela livslängd (inkl. alla faser: från tillverkning, förpackning, transport via användning och till återvinning) är det genomsnittliga koldioxidavtrycket 300 kg CO2e.

Detta innebär att avtrycket från en eBike är ungefär dubbelt så stort som för en konventionell cykel. Detta är dock ett genomsnittligt värde och kan variera beroende på modell. Sett över den totala livslängden har en eBike ett relativt koldioxidavtryck på cirka 15-25 g/km, beroende den totala körsträckan. Om vi ser enbart till användningsfasen och de utsläpp som då uppstår på grund av strömförbrukningen, får vi ett genomsnittligt CO2-värde på 2-5 g/km, beroende på elmixen.

Hele levetiden til en eBike (inkl. alle faser fra produksjon, forpakning, transport til bruk og resirkulering) resulterer i et gjennomsnittlig CO2-fotavtrykk på 300 kg CO2-ekvivalent. Dette betyr at fotavtrykket til en eBike er omtrent dobbelt så stort som for en vanlig sykkel. Dette er en gjennomsnittsverdi, og den faktiske verdien kan avvike fra dette avhengig av modell.
For en objektiv sammenligning må man imidlertid ta hensyn til at eBike-syklister bruker elsyklene sine mer i hverdagen og ofte i stedet for bil eller andre transportmidler. I tillegg sykler eBike-syklister to til tre ganger hyppigere og tilbakelegger betydelig lengre strekninger med sin eBike.

Det gjennomsnittlige strømforbruket til en eBike med et Bosch eBike-system er omtrent 7 Wh/km. Denne verdien er basert på R200-rekkeviddetesten for Pedelecs med Bosch eBike-systemet.

Ser man på CO2-utslippene som skyldes strømforbruket, er den gjennomsnittlige CO2-verdien på 2-5 g/km avhengig av hvordan strømmen er produsert. Hvis du lader med grønn strøm, er det faktisk ingen CO2-utslipp forbundet med bruken av din eBike. Sammenlignet med dette er utslippet fra en personbil ifølge miljødirektoratet ca. 150 g CO2 per personkilometer (pkm), mens utslippene fra kollektivtransport er mellom 30 og 80 g CO2 per pkm.

Bosch eBike Systems kjøper ikke råstoffer som litium direkte, men vi kjøper disse som en del av cellene fra leverandører av litium-ion-celler. En viktig forutsetning for bærekraft knyttet til eBike-sykler er en åpen forsyningskjede som gjør det mulig med omfattende sporing av såkalte kritiske råstoffer. Vi krever for eksempel at våre celleleverandører skal oppgi omfattende informasjon om forsyningskjeden helt tilbake til innkjøpet av råstoffene, og vi bekrefter denne informasjonen på egen hånd. Generelt sett må leverandørene våre oppfylle strenge krav basert på prinsippene i FNs Global Compact, de grunnleggende arbeidsstandardene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (IAO) og Bosch-standarder som i enkelte tilfeller er enda strengere.

I Bosch eBike-batterier brukes sylindriske litium-ion-celler. Celleteknologien er ganske lik den som blir brukt i enkelte elbiler. I en elbil er det 5000-8000 sylindriske celler, mens vanlige eBike-batterier bare har 40 til 60. Ut fra antall celler tilsvarer altså én elbil ca. 130 eBike-sykler.

En trygg konstruksjon har høyeste prioritet i alle produktene våre, også i de oppladbare batteriene. Ved hjelp av høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder oppnår vi robusthet og lang levetid. En optimalt tilpasset cellespesifikasjon og elektronikk som sørger for optimal levetid, bidrar til at batteriet får lengst mulig brukstid som energikilde - og dermed til en mest mulig bærekraftig bruk av materialene. Avstanden som tilbakelegges av et Bosch eBike-batteri i løpet av levetiden, kan komme opp i 60 000 km hvis det brukes og behandles på riktig måte. For at batteriene skal ha lav økologisk påvirkning, forsøker vi å utvikle produktene med en lavest mulig andel såkalte kritiske råstoffer i cellene og øke andelen resirkulerte materialer samtidig som vi overholder sikkerhetskravene. Siden 2013 har vi for eksempel redusert koboltinnholdet i katoden til battericellene med 65 %. I tillegg sørger vi sammen med celleleverandørene våre for at hele forsyningskjeden kan spores, slik at vi kan sikre en mer sosialt ansvarlig råvareutvinning.

Bosch eBike Systems er en del av Bosch og dermed integrert i selskapets fabrikknettverk. Komponentene til eBike-systemene våre utvikles ved hovedkontoret til Bosch eBike Systems i Reutlingen. Produksjon og konsolidering av drivenheter utføres ved Bosch-fabrikken i Miskolc i Ungarn. Produksjon og konsolidering av oppladbare batterier foregår også for det meste i Bosch-anlegget i Miskolc i Ungarn og delvis i Penang i Malaysia.

I alle utviklingsprosjekter undersøker vi mulighetene for bruk av materialer med resirkulert innhold og gjør grundige tester, spesielt med hensyn til produktkrav og sikkerhetsstandarder. Vi kommer til å fortsette med dette i fremtiden. Per i dag er andelen resirkulerte materialer i eBike-komponentene fremdeles lav. Materialsammensetningen i produktene våre er utviklet for et bestemt bruksområde, og de er dermed optimert for høye krav til pålitelighet og reproduserbarhet. Også for emballasjematerialene undersøker vi hvordan materialblandingen kan gjøres mest mulig miljøvennlig, for eksempel ved å redusere bruken av engangsemballasje, og vi forsøker kontinuerlig å øke bruken av bærekraftig emballasjemateriale og gjenbruksemballasje. Emballasjestrategien vår er et godt eksempel. Fra og med september 2020 har vi levert drivenhetene til kundene våre i fiberemballasje.

Resirkuleringen er hjemlet i den nasjonale lovgivningen. Det er produsenten av det oppladbare batteriet som er ansvarlig for resirkuleringen. Så snart eBike-produktet krysser en landegrense, blir importøren automatisk regnet som produsent. Utenfor Tyskland er dette sykkelprodusenten eller sykkelforhandleren. På grunn av dette nasjonale perspektivet tilbyr Bosch eBike Systems en direkte løsning for batteriresirkulering i Tyskland. I alle andre markeder der vi opererer, f.eks USA, Canada, Australia eller New Zealand, støtter vi kundene våre så godt vi kan og bidrar til å utvikle landsdekkende bransjeløsninger i regioner der dette per nå ikke er tilgjengelig.

Når et batteri har nådd slutten av livstiden, må det avhendes på en forsvarlig måte. I Tyskland gjøres dette via det felles retursystemet for batterier (GRS). Vi oppfordrer brukerne av våre eBike-systemer til å levere inn defekte eller utbrukte batterier til en autorisert forhandler, som tar seg av riktig avhending. Resirkulering er gratis for eBike-brukere og forhandlere.
Gjennom fagkyndig og resursvennlig resirkulering kommer verdifulle stoffer tilbake i råstoffsyklusen. Slik kan råvarer som aluminium, kobber, kobolt eller nikkel gjenvinnes med høy resirkuleringseffektivitet og gjøres brukbare for nye produkter.

En eBike har totalt sett et gjennomsnittlig CO2-fotavtrykk på 300 kg CO2-ekvivalent. Av dette kan rundt 120 kg CO2-ekvivalent tilskrives Bosch eBike-systemet.
Etter allerede ca. 800 eBike-kilometer er utslippene for eBike-systemet oppveid såfremt du bruker eBike i stedet for bilen, og etter 2000 eBike-kilometer er alle utslippene for hele eBike-sykkelen oppveid.
Disse tallene er gjennomsnittsverdier. Den faktiske verdien kan avvike fra dette avhengig av modell.

Litium-ion-cellene som brukes i Bosch eBike-batterier, er produsert med den nyeste tilgjengelige teknologien. Foreløpig er kobolt fortsatt nødvendig. Kobolt sørger for høy energitetthet i battericellene og forbedrer dermed ytelsen til det oppladbare batteriet. I samarbeid med leverandørene våre jobber vi med å videreutvikle battericelleteknologien slik at vi kontinuerlig kan redusere andelen kritiske råstoffer som kobolt i eBike-batteriene. Siden 2013 har vi for eksempel redusert koboltinnholdet i katoden til battericellene med 65 %.

Ettermontering og reparasjon er sentrale temaer innen produktutvikling, og de utgjør derfor en viktig del av bærekraftstrategien vår.
Vedlikeholdsarbeid og mindre reparasjoner på drivenheten kan utføres av fagforhandlere. Dette omfatter for eksempel bruk av reparasjonssett for drivenheter, ettersmøring og utskifting eller ettermontering av lagerbeskyttelsesringer. Hvis det oppdages en større defekt, henter Bosch motoren hos forhandleren. For visse feiltyper blir drivenhetene underlagt en reproduksjonsprosess hvis det er nødvendig med service. Dette innebærer at drivenheter som etter relevante tester viser seg å være kvalifisert, blir satt i stand på nytt og levert tilbake til kunden i fullt fungerende stand etter en avsluttende kontroll.
Vi tenker imidlertid også alltid på produktsikkerheten i forbindelse med reparasjoner. For Bosch eBike Systems har produktsikkerhet og -pålitelighet alltid høyeste prioritet. På grunn av disse hensynene kan det derfor hende at det ikke er tilrådelig å reparere et skadet produkt. I slike tilfeller må hele produktet skiftes ut. I den forbindelse ønsker Bosch å finne en best mulig løsning, slik at syklisten snarest mulig kan få tilbake sin eBike og ha glede av den i lang tid fremover.

Av sikkerhetsgrunner blir ikke gamle eller "utbrukte" oppladbare batterier reparert eller renovert. Oppladbare li-ion-batterier er kompliserte og nøyaktig avstemte systemer med et høyt energiinnhold. Ved en eventuell reparasjon kan vi ikke garantere at batteriet fungerer korrekt og at det er optimalt tilpasset batteristyringssystemet. Det er heller ikke mulig å garantere at huset til det oppladbare batteriet er like tett etter en ny montering. Av sikkerhetsgrunner må oppladbare batterier bestå omfattende serietester i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning og normative krav før de kan tas i bruk. Slike serietester kan ikke utføres for ett enkelt reparert oppladbart batteri på grunn av det påbudte antallet testprøver. Dette omfatter for eksempel lekkasjetesting samt overladings- og kortslutningstester. Hvis det ikke gjennomføres slike tester, er det stor risiko for at f.eks. fukt kan trenge inn i det oppladbare batteriet og i verste fall føre til kortslutning og utgjøre en fare. Alt dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser. Av sikkerhetsgrunner fraråder derfor Bosch på det sterkeste at du reparerer batteriet.

Bosch eBike Systems etterstreber generelt at reservedeler skal være tilgjengelige i minst 6 år etter at produktene sist ble levert til eBike-produsenten. I noen tilfeller kan det hende vi ikke når dette målet, for eksempel hvis leverandørene våre ikke lenger kan levere enkelte komponenter. Eventuelt henviser vi til alternative komponenter, f.eks. oppgraderinger.

Enkelte tilbydere hevder å kunne friske opp oppbrukte celler. Bosch fraråder dette på det sterkeste, fordi Bosch da ikke lenger kan garantere for sikkerheten og optimalt samspill med batteristyringssystemet. Dessuten innebærer dette en sikkerhetsrisiko, og en eventuell åpning eller modifikasjon av batteriet kan føre til opphør av garanti- og erstatningskrav.

Bosch eBike Systems samarbetar med många återvinningsföretag och stöttar nya och hållbara återvinningsmetoder. Återvinningens effektivitet beror på återvinningsprocessen. Med nya återvinningsprocesser är det möjligt att uppnå en återvinningseffektivitet på upp till över 90 %.

Alle kan levere inn gamle/defekte eBike-batterier kostnadsfritt til sykkelforhandleren, som deretter sørger for at de resirkuleres på en miljøvennlig måte. Det er ikke nødvendig å kjøpe et nytt oppladbart batteri for å kunne gjøre dette.

Vær forsiktig så du ikke berører skadde oppladbare batterier med bare hender. Elektrolytt kan lekke ut og føre til hudirritasjon. Oppbevar dem på et trygt sted utendørs med teip over kontaktene, og ta dem med til en sykkelforhandler for riktig avhending så snart som mulig.

Våre oppladbare batterier er spesialutviklet og sertifisert for bruk på eBike. Vi kan ikke garantere at disse vil fungere pålitelig på andre bruksområder.
Vi fraråder derfor annenhånds bruk og mener at den beste metoden er riktig tilbakelevering av defekte eller brukte li-ion-batterier til resirkulering. Gjennom nye resirkuleringsprosesser gjenvinnes en stor andel verdifulle råstoffer som kan brukes til å produsere nye celler. Resirkuleringsprosessen regnes også som miljøvennlig, og den gir en positiv CO2-effekt ved at råstoffene gjenvinnes.