Stell av elsykler

Rengjøring er alfa og omega. Dette bør gjøres regelmessig, spesielt etter elsykkelturer om høsten og vinteren. Men hva er riktig stell av elsykler? Hvilke forberedelser bør man gjøre? Og hva er spesielt viktig å tenke på om vinteren? Ekspert og Bosch-rådgiver Harald Sterzl gir deg svarene.

Stell av elsykler

Rengjøring er alfa og omega. Dette bør gjøres regelmessig, spesielt etter elsykkelturer om høsten og vinteren. Men hva er riktig stell av elsykler? Hvilke forberedelser bør man gjøre? Og hva er spesielt viktig å tenke på om vinteren? Ekspert og Bosch-rådgiver Harald Sterzl gir deg svarene.

Hvordan tar jeg best mulig vare på elsykkelen min?

Sterzl: Det kommer an på hvor skitten den er. Vann er aldri feil, bortsett fra hvis det kommer fra en damprenser. Du må aldri bruke høytrykksspyler på komponentene til en elsykkel fordi vannet da kan trenge inn i lagrene til motoren, navene eller den bakre rammen.

Hva slags rengjøringsmidler kan jeg bruke?

Sterzl: Jeg anbefaler sykkelsjampoer og rengjøringsprodukter fra spesialbutikker på det sterkeste fordi de ikke skader plast og pakninger. Du kan også bruke såpeoppløsning eller oppvaskmiddel. De bør imidlertid ikke være for sterke eller sterkt avfettende.

Hvor ofte bør man rengjøre en elsykkel?

Sterzl: Ideelt sett etter hver elsykkeltur, slik at smuss og søle ikke fester seg. Med andre ord så ofte som mulig eller nødvendig. Forebygging av rust er også viktig, for eksempel etter turer ute ved havet.

Og hvilke forberedelser bør jeg gjøre før jeg vasker sykkelen?

Sterzl: Ta alltid av batteriet og eventuelle displayer om mulig. Permanent festede displayer som Purion eller fjernkontroller til eBike-systemet bør dekkes til med en klut eller plastfolie.

Hva bør jeg gjøre hvis det kommer vann inn i batteriholderen?

Sterzl: Holderen er designet slik at vannet kan renne av og kontaktene tørke. For å sikre at dette skjer, må holderen og kontaktområdet rengjøres regelmessig. Kontaktene har et belegg som beskytter overflaten mot korrosjon og slitasje. Om nødvendig kan du også bruke teknisk vaselin.

Må kjedet på en elsykkel smøres oftere enn kjedet på en sykkel uten elektrisk tråkkeassistanse?

Sterzl: Det er helt avhengig av bruken. I utgangspunktet verken oftere eller sjeldnere. Kjedet blir utsatt for spesielt stor belastning når du sykler i terrenget, eller hvis girskiftingen ikke er jevn nok.

Hvor bør jeg smøre kjedet? Ved fremre eller bakre kjedehjul?

Sterzl: Ingen av delene. Ved påføring av smøremiddel må man passe på at det ikke kommer noe på bremseskivene, og at det ikke kommer for mye på kjedehjulet. Det er derfor best å spraye der kjedet løper fritt. Overflødig smøremiddel fjernes best med en fille eller myk klut.

Hva bør jeg gjøre med elsykkelen min hvis den ikke skal brukes på noen uker eller måneder om vinteren?

Sterzl: Den bør være ren og smøres lett, og kjedet og synlige aluminiumsdeler bør behandles med egnede pleiemidler. Batteri og display bør tas av og oppbevares på et tørt sted med en temperatur på mellom 10 og 20 grader. Det er viktig at batteriet har et ladenivå på mellom 30 og 60 prosent.

Hva om jeg også bruker elsykkelen min om vinteren?

Sterzl: Bare fjern salt fra vannsprut eller snø etter turen og la sykkelen tørke godt. Du trenger ikke bekymre deg, for elsykler er veldig robuste.

Fem tips til riktig stell av elsykler:

1. Ta av batteriet og eventuelle displayer før rengjøring eller dekk dem til med en klut eller plastfolie om nødvendig.

2. Bruk sykkelsjampo, børste og en myk svamp, aldri damprenser eller høytrykksspyler.

3. Pass på at det ikke kommer smøremiddel på skivebremsen når du smører kjedet.

4. Rengjør elsykkelen din regelmessig, ikke vent til smuss og søle har "grodd fast".

5. Foreta en rask funksjonssjekk etter vask: Er batteriet riktig tilkoblet? Fungerer drivenheten som den skal? Reagerer systemet riktig når du trykker på knapper?

Om Harald Sterzl

Harald Sterzl har fem års erfaring fra spesialisert sykkelhandel og har jobbet for en internasjonal sykkelprodusent i tolv år, sist som serviceleder. Han har vært teknisk rådgiver for Bosch eBike Systems i fire år.

Om Harald Sterzl

Harald Sterzl har fem års erfaring fra spesialisert sykkelhandel og har jobbet for en internasjonal sykkelprodusent i tolv år, sist som serviceleder. Han har vært teknisk rådgiver for Bosch eBike Systems i fire år.