Bæredygtighed hos Bosch eBike Systems

Bæredygtighed hos Bosch eBike Systems

Bæredygtig mobilitet med eBike

Vores mobilitet er ansvarlig for mere end en femtedel af alle CO2-emissioner på verdensplan. At køre på en eBike er med til at sænke denne værdi, fordi vi på den måde kan reducere trafikken og dens miljøpåvirkning. De kræver kun lidt plads og laver hverken støj eller udstødningsgasser. Omstillingen er gavnlig for miljøet. Og dermed er den gavnlig for os alle.

Men at skifte til en eBike er blot et af mange skridt frem mod bæredygtig mobilitet. For Bosch eBike Systems begynder rejsen meget tidligere: På denne side viser vi dig, hvordan vi løbende arbejder på at gøre eBikes livscyklus miljømæssigt, økonomisk og socialt mere bæredygtig, og vi forklarer, hvilken rolle bæredygtighed spiller for hele Bosch-virksomheden. Vi giver også tips og tricks til mere bæredygtig eBiking og generel information om eBikes bæredygtighed.

"Sammenlignet med andre transportmidler er eBike en meget miljøvenlig måde at komme rundt på - mere fleksibel, mere støjsvag og mere klimavenlig.

 

eBike er det næste evolutionære skridt inden for cykling. Selvom CO2-aftrykket for en eBike er større end for en cykel: eBikere cykler meget oftere og på længere ruter – en gevinst for vores mobilitets miljøpåvirkning.

eBike kan bruges til at transportere mennesker eller last på effektiv vis, især over korte afstande. Det gør den til det ideelle valg til udskiftning af din bil eller andre transportmidler.

CO2-udledninger til sammenligning

eBike er et svar på vor tids problemer og udfordringer: ressourceknaphed, klimaforandringer og urbanisering. eBikes er et mere effektivt alternativ til andre transportmidler, især over korte afstande. Folk, der kører på eBike, kommer billigere rundt og med mindre miljøbelastning. 

Selvom eBike-komponenter, såsom batteriet eller motoren, udleder mere under produktionen end standardcykler, kører folk på eBikes meget oftere og over væsentligt længere afstande. I hverdagen kan eBike bruges i stedet for bilen i mange situationer, såsom at gå på indkøb med en eCargo bike. Den kræver meget lidt energi, omkring 7 watttimer el pr. kørt kilometer.

Hvis du kun tænker på den tid, du bruger på vejen med din eBike, resulterer strømforbruget i en gennemsnitlig CO2-udledningsværdi på 2-5 g/km, afhængig af strømblandingen. Til sammenligning udleder en bil ifølge Federal Environment Agency omkring 150 g CO2/passagerkilometer (pkm), mens offentlig transport udleder mellem 50 og 110 g CO2/pkm. Sammenlignet med alle andre transportmidler udleder cyklen og eBiken markant mindre.

eBiken er derfor endnu mere bæredygtig på vejen

Vi har samlet nogle tips og tricks til mere bæredygtig eBiking. Fra mere effektiv brug af batteriet, som giver endnu større rækkevidde og længere levetid, til miljøbevidst adfærd på cykelstien.

Batteriet er ansvarlig for en stor del af din eBikes CO2-aftryk. Så det er afgørende at bruge det korrekt - ikke kun til gavn for din køreglæde, men også for større bæredygtighed. Med den rette vedligeholdelse og pleje kan du optimere levetiden på din eBikes batteri. Få mere at vide om mere bæredygtig vedligeholdelse og brug i vores batteriguide.

Gå til batteriguiden

Selvfølgelig vil eMountainbikere erobre bjergene. Hensynet til naturen og vores medmennesker må dog ikke blive glemt. Den professionelle eMTB-rytter, Stefan Schlie, forklarer os i en kort video, hvordan alle kan have det sjovt og bæredygtigt med den rigtige etikette.

Det gode liv er lige ved hånden: En eBiking-ferie er ikke kun miljøvenlig, men også sjov og holder dig i form. Den kombinerer unikke oplevelser med omtanke for naturen. Her er nogle tips til, hvordan du minimerer dit miljømæssige aftryk, når du er på ferie.

Lær mere

Bæredygtighed hos Bosch eBike Systems

Bæredygtighed er et fælles ansvar, og vi hos Bosch eBike Systems har blikket rettet mod en bæredygtig fremtid. Som en del af Bosch-gruppen deler vi et fælles mål: Vores produkter skal bidrage til en klimavenlig fremtid, hvori mennesker er mobile på en bæredygtig, fleksibel måde og med større køreglæde. 

Vi tager ansvar – vi tackler udfordringer.

Ideen om bæredygtighed er ikke kun nødvendig for Bosch eBike Systems, det er en selvfølge. Den altoverskyggende Bosch bæredygtighedsstrategi "Nye dimensioner – bæredygtighed 2025" beskriver virksomhedens mål, som er baseret på seks grundlæggende områder: Klimabeskyttelse, sundhed, menneskerettigheder, vand, genbrugsøkonomi og mangfoldighed. Hos Bosch eBike Systems er vi særligt engagerede i tre strategiske søjler i den globale bæredygtighedsstrategi: 

  1. at minimere vores produkters CO2-fodaftryk,
  2. ansvar og gennemsigtighed i forsyningskæderne og 
  3. udvikling af en velfungerende genbrugsøkonomi. 

 Fra det øjeblik, vi går i gang med at udvikle et produkt, er vi meget opmærksomme på dets miljøpåvirkning. Med udgangspunkt i denne "Design for Miljøet"-tilgang overvejer vi, hvordan et nyt produkt kan designes til at være så bæredygtigt som muligt på tværs af hele værdikæden. Dette starter med udvælgelsen af miljøvenlige råvarer og brugen af genanvendelige materialer og fortsætter gennem energibesparende fremstillingstrin til design af emballage, der er så bæredygtig som muligt.

Ansvarlighed i forsyningskæden
Ansvarlighed i forsyningskæden

CO₂-fodaftryk

Bæredygtighed er et centralt kriterium i vores produktudvikling. Vi udfører miljømæssige vurderinger, vurderer produktspecifikke miljøaspekter i alle livscyklussens stadier og arbejder løbende på at forbedre dem. 

CO2-aftryk og livscyklusanalyse 

 CO2-aftrykket gennem hele livscyklussen er afgørende at måle ud fra, når man sammenligner produkters bæredygtighed. I en såkaldt livscyklusvurdering (LCA) evaluerer vi produktspecifikke miljøaspekter i hver fase af produktets livscyklus - fra materialeindkøb, fremstilling og brug til bortskaffelse. 

Sammen med TÜV Rheinland har vi beregnet det gennemsnitlige CO2-aftryk for en eBike og for Bosch eBike-systemets komponenter (motor, batteri, display, betjeningsenhed) i detaljer og identificerede de største potentielle besparelser. 

Resultatet: Over hele sin livscyklus - fra produktion til genbrug - genererer en eBike CO2 svarende til cirka 300 kg. Omkring 75 % af CO2-udledningen produceres af materialer og fremstilling, omkring 15 % under faktisk brug af eBike, og de resterende 10 % eller deromkring under transport, emballering og genbrug/bortskaffelse. 121 kg, altså ca 36 % af det samlede fodaftryk, produceres af elcykel-systemet, med andre ord: de komponenter, der gør en cykel til en eBike. Hovedparten af dette produceres af eBike-batteriet. 

Ved hjælp af disse data kan vi identificere negativ miljøpåvirkning og dermed designe produkter, der er mere bæredygtige i fremtiden.

Ansvarlighed i forsyningskæden

Vi arbejder på en systematisk analyse af de sociale og miljømæssige risici langs hele værdikæden. Vores mål er at opnå fuld gennemsigtighed i vores forsyningskæde for alle Bosch eBike-produkter.

Gennemsigtighed i forsyningskæden

En central søjle i vores bæredygtighedsaktivitet er at have en gennemsigtig forsyningskæde, der muliggør omfattende sporing af kritiske råmaterialer. Særligt eBike-batteriet er i fokus her. Eksempelvis udviklede vi i 2021 et "spørgeskema om bæredygtighed" i samarbejde med battericelleleverandører, for at finde ud af vigtige detaljer om forsyningskæden – helt tilbage til udvindingen af råvarer i minen. Vi har til hensigt at udvide omfanget af dette til at omfatte andre elcykel-systemkomponenter, der indeholder materialer som aluminium og magnesium - såsom motorsystemet og betjeningsenheden. Resultaterne vil også blive verificeret ved passende vurderinger. Vil du vide mere om Bosch Global Supply Chain Standards? Yderligere information er tilgængelig her.

Kobolt i battericeller

Med henblik på løbende at reducere mængden af kritiske råvarer i eBike-batterier, arbejder vi sammen med vores leverandører om at fremme den teknologiske udvikling af battericeller. Siden 2013 er det allerede lykkedes at reducere 65 % af koboltindholdet i katoden på eBike-battericellen gennem teknisk udvikling. Vores mål er at reducere koboltindholdet yderligere og samtidig øge battericellens kapacitet.

Genbrugsøkonomi

Vi arbejder på at kunne tilbyde og forbedre genbrugsløsninger på alle vores markeder, f.eks ved i fællesskab at etablere eller rådgive brancheløsninger og ved at kontakte genbrugsvirksomheder direkte. Søjlen for genbrugsøkonomi omfatter også udvikling af nye emballage- og transportkoncepter.

Genfremstilling af eBike-motorer

Reparationsmulighed og nem vedligeholdelse er to af vores vigtigste produktudviklingskriterier og afgørende hjørnesten i en velfungerende genbrugsøkonomi. Vi giver uafhængige cykelhandlere viden og værktøjer til at udføre vedligeholdelse og mindre reparationer af motorenheden. Bosch eBike-motorer, som udskiftes gratis under garanti og kulance, istandsættes, hvilket betyder, at motorerne bliver teknisk gennemgået og efter en sidste test stilles til rådighed for kunden igen med fuld funktionalitet.

Genbrug af eBike-batterier

Når et batteri har nået slutningen af sin levetid, skal det bortskaffes korrekt. Vi vil opfordre brugerne af vores elcykel-systemer til at bringe defekte eller udtjente batterier til deres lokale specialforhandler, som vil sikre, at de bortskaffes på den rigtige måde. Ordentlig genbrugspraksis sparer ressourcer, og værdifulde råmaterialer returneres til materialekredsløbet. Bosch eBike Systems understøtter nye og bæredygtige genbrugsmetoder. Genanvendelsens effektivitet afhænger af genanvendelsesprocessen. Nye genanvendelsesprocesser kan have en genbrugseffektivitet på over 90 %.

I de fleste tilfælde er returnering og genbrug af batterier gratis for eBikere. 

Nye emballage- og transportkoncepter

Siden september 2020 er eBike-motorer fra Bosch eBike Systems blevet leveret i bæredygtig og letgenanvendelig, støbt fiberemballage i stedet for polystyren. Det sparer ikke kun materiale- og genbrugsomkostninger, men sikrer også optimeret emballagetæthed under transport og opbevaring – og fører i sidste ende til en CO2-besparelse på ca. 45%. Derudover kunne vi, efter omfattende tests, afskaffe plastikindpakningen på vores PowerTube-batterier og spare ca. 20 % af CO2-udledningerne med denne emballage. Vi leverer også vores produkter på europaller, som ombyttes og genbruges efter aflæsning.

Vores hensigt er, at vores produkter skal bidrage til en klimavenlig fremtid, hvor folk er mobile på en bæredygtig og fleksibel måde med større køreglæde.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Hvad gør Bosch med hensyn til bæredygtighed?

Økonomisk, miljømæssig og socialt ansvarlig handling danner grundlaget for vores succes – denne overbevisning er rettesnoren for hele vores virksomhed og afspejles i alle dele af vores aktiviteter.

Pionerer inden for klimabeskyttelse

Hos Bosch deler vi et fælles mål: Vi sigter mod at forbedre folks livskvalitet og beskytte nuværende og fremtidige generationers eksistensgrundlag ved at handle på en bæredygtig måde. Vi er pionerer inden for især klimabeskyttelse. Siden 2020 har de mere end 400 Bosch-lokationer verden over – fra udvikling og produktion til administration – ikke længere et CO2 -aftryk. Det er blevet officielt bekræftet af et uafhængigt revisionsfirma. Nu vil vi optimere blandingen af tiltag og dermed mindske miljøbelastningen yderligere. Samtidig har vi til hensigt at forme klimabeskyttelsen ud over vores direkte indflydelsessfære og også systematisk reducere "upstream"- og "downstream"-udledninger – vores mål er at reducere udledningen med 15 % inden 2030.

Lær mere

Ofte stillede spørgsmål om bæredygtighed

For Bosch er klimabeskyttelse en vigtig del af virksomhedens ansvar. Siden 2020 har Bosch verden over været klimaneutral på sine mere end 400 forretningsområder. Dette inkluderer også divisionen Bosch eBike-systemer.
Hos Bosch eBike Systems spiller bæredygtighed også en central rolle og er en del af virksomhedsstrategien. Allerede under udviklingen af et produkt har vi fokus på, hvordan dette kan forbedre folks livskvalitet og minimere miljøpåvirkningen, og hvordan arbejdet kan udføres på en endnu mere ressourcebesparende måde. Design for Environment er en integreret del af vores produktudviklingsproces: Allerede i konceptfasen finder vi ud af, hvordan et nyt produkt kan designes til at være mere bæredygtigt. De kriterier, vi tager i betragtning, vedrører også i denne tidlige fase hele værdikæden såsom udvælgelse af miljøvenlige råmaterialer, brug af genbrugsmaterialer og de mest energieffektive fremstillingsprocesser samt design af emballagens med sigte på et mere bæredygtigt alternativ.

Hver gang vi udvikler eller forbedrer et nyt produkt, ser vi på, hvordan vi kan reducere vores produkters indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus. Et af de vigtigste tiltag med henblik på dette er, at vi konsekvent nedsætter forbruget af materielle ressourcer ved hele tiden at udvikle og designe efterfølgende generationer af vores komponenter mindre, mere kompakte og lettere. Ved at reducere antallet af dele nedsættes forbruget af materielle ressourcer, dvs. der anvendes færre råmaterialer, og den påkrævede indsats under udvikling og produktion, forenkles betydeligt. Reduktionen af vægten af vores motorer er et godt eksempel, her kunne der f.eks. i forbindelse med Performance Line CX i Bosch eBike-Sytem 2 opnås en vægtbesparelse på ca. 25 % i forhold til den tidligere model. Ved at standardisere vores produkter og begrænse antallet af varianter og dele opnår vi en skalering af fremstillingsprocesserne, hvilket fører til en reduktion af den nødvendige energiudgift pr. del. Du kan finde flere eksempler i vores emballagestrategi. Siden september 2020 er vores motorer blevet leveret til vores kunder i en bæredygtig emballage af støbt fiber. Efter omfattende sikkerhedstests kunne vi desuden give afkald på den ydre plastemballage til vores PowerTube-batterier og dermed spare ca. en fjerdedel af CO2-emissionerne fra denne emballage.

Byer står over for store udfordringer i det 21. århundrede: Befolkningen i verden vokser, ressourcerne bliver færre og klimaet ændrer sig. Der er behov for løsninger. Elektrisk mobilitet kan yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig byudvikling og dermed et bymæssigt område, som tilbyder gode livsforhold. Pedelecs giver i særlig grad store muligheder for at opnå dette. De hjælper med at spare på ressourcerne og reducere emissioner.  Pedelecs er et effektivt transportmiddel, især over kortere afstande. Brugere af eBike, kommer hurtigt, økonomisk og miljøvenligt frem til deres destination. På politisk niveau har Pedelec'en et stort potentiale, især i bymæssige områder. 

Cyklen er et af de mest bæredygtige transportmidler. Den kræver få materialer, og køretøjets vægt muliggør en fleksibel, emissionsfri, lydsvag og klimavenlig mobilitet. Derudover er det også godt for helbredet at cykle regelmæssigt. 

eBiken er det næste evolutionstrin inden for cykling. Det giver mulighed for længere ture, at tilbagelægge større afstande og overvinde større højdeforskelle. Alt i alt udvides anvendelsesmulighederne betydeligt med eBikes, uden at egenskaberne og CO2-emissionerne under produktionen af eBiken ændres væsentligt set i forhold til cyklen. Selv om der især under produktionen kræves mere energi til batteriet og motoren end i forbindelse med cyklen: eBikere bruger i stigende grad deres elcykler i hverdagen og erstatter dermed ofte bilen og andre transportmidler. Derudover tilbagelægger eBikere hyppigere betydeligt længere afstande med deres elcykel. Med et gennemsnitligt strømforbrug på ca. 7 Wh pr. kørt kilometer er det krævede energiforbrug tilmed meget lavt. 

Flere ofte stillede spørgsmål