SÅDAN KØRER VI I MORGEN

FN skønner, at to tredjedele af verdens befolkning inden 2050 lever i byerne. Hvilken indvirkning har det på trafikken? Og hvad skal der ske for at gøre de stadigt voksende metropoler værd at leve i for indbyggerne? Vi har spurgt tre eksperter, om, hvordan mobiliteten vil ændre sig inden for de næste 10 til 15 år.

SÅDAN KØRER VI I MORGEN

FN skønner, at to tredjedele af verdens befolkning inden 2050 lever i byerne. Hvilken indvirkning har det på trafikken? Og hvad skal der ske for at gøre de stadigt voksende metropoler værd at leve i for indbyggerne? Vi har spurgt tre eksperter, om, hvordan mobiliteten vil ændre sig inden for de næste 10 til 15 år.

Gregor Dasbach, hvordan ser du udviklingen af mobiliteten i de næste 10 år?

Det må forventes, at trafikrummet, som i dag er tildelt bilen, i højere grad vil blive frigivet til andre trafikanter. Byerne tilpasser sig i stigende grad rammebetingelserne til miljøvenlige mål. Hertil hører flere delebilsordninger og elbiler, der sammen med de offentlige transportmidler giver mere rum til intermodal transport. Og her er det især cyklen, der kommer mere i fokus.

Hvad gør dig så sikker? Under pandemien er arbejde og privatliv i stadig højere grad smeltet sammen. De mange hjemmearbejdspladser har betydet, at den lange transport til arbejdet er faldet væk, og samtidigt forbinder folk i stigende grad transport med fritid. Man cykler f.eks. først til et møde, og derefter går turen ud i skoven for at tømme hovedet for tanker og slappe af. Mobilitet er ikke kun et middel til et mål, men i stadigt større omfang en del af den individuelle livsstil.

Hvilken rolle spiller elcyklen i den forbindelse?

Den bliver stadig mere relevant, fordi den kombinerer begge dele: I byen er den ofte det hurtigste transportmiddel, og den øger livskvaliteten. For nogle år siden var en eBike først og fremmest en slags mobilitetshjælp til mennesker, der ikke ville cykle, og som på grund af deres alder heller ikke turde gøre det. Men i virkeligheden kender alle den situation, hvor man ikke tager cyklen, fordi det er for anstrengende eller ubekvemt. Med en eBike øges motivationen til at sætte sig op på cyklen. Og eCargobike forstærker denne trend yderligere. Stadig flere er begyndt at spørge sig selv: Har jeg overhovedet brug for bilen i byen? Eller kan jeg også sagtens køre mine to børn i børnehave med en budcykel? Og hvor mange andre ting kan man bruge cyklen til? Indkøb i supermarkedet, turen ud til byggemarkedet? Her opstår der muligheder, som med elektrificeringen får et kæmpe skub fremad.

Hvordan forbereder du dig som producent af eBike-komponenter på den kommende udvikling?

Vi spørger altid os selv om, hvilke udfordringer cyklister står overfor. Og hertil giver vi innovative svar. Med Help Connect har vi f.eks. introduceret en tjeneste, der tilkalder hjælp i tilfælde af en ulykke med en eBike. Vi var de første, der med antiblokeringssystemet ABS introducerede et hjælpesystem til eBiken. Derudover har vi fokus på produkter til tyverisikring og andre digitale tilbud. Online forbindelsen af eBiken med digitale tjenester er et helt grundlæggende element på vejen mod fremtidens mobilitet. Med indførelsen af det intelligente system forbedrer vi mulighederne for at forbinde cyklisten og omverdenen med eBiken. Eksempelvis kan eBikere regelmæssigt glæde sig over nye funktioner, som nemt og bekvemt kan overføres til deres eBike via en app.

Hvor digital er fremtidens eBike?

Når man kombinerer eBiken med en smartphone, får vi en online køreoplevelse, det er i vid udstrækning allerede muligt i dag. Men fremover vil eBikeren ikke kun være online, når han cykler, men også, når hans eBike står i garagen eller er parkeret et sted. Han vil gerne vide, om cyklen stadig står på banegården, når han kommer tilbage. Det fungerer kun, når han er tilsluttet internettet for at få disse oplysninger. En anden fordel med en online eBike er muligheden for at kommunikere med andre trafikanter.

Gregor Dasbach, Vice President Digital Business, Bosch eBike Systems, ser eBiken som drivkraften for den nye mobilitet. I hans vision for fremtiden vil nye digitale Gtjenester gøre køreoplevelsen endnu større.
Hvilke fordele drejer det sig om?

Fra ulykkesanalyser ved vi, at mange cykelulykker i byen sker i forbindelse med sving, hvor cyklisten bliver overset. Når trafikanterne er online, kan førere og køretøjer fremover blive advaret, så disse ulykker kan undgås. Jeg tror, at der ligger et enormt potentiale i kommunikationen med andre trafikanter.

Hvordan ændrer de digitale tjenester eBiking-oplevelsen?

I meget stor grad. eBiking bliver til en stadig mere individuel oplevelse. Det begynder allerede, når turen startes. Om jeg låser min eBike op ved hjælp af fingeraftryk eller med min smartphone, spiller ikke så stor en rolle. Min eBike foreslår en rute, der passer til min køreprofil. Den sørger for, at der bliver skiftet gear, at mit batteri til turen udnyttes optimalt – og at jeg nemt og bekvemt kan gøre mine yndlingsapps til en del af min eBike-oplevelse.

Hvilke produkter udvikler Bosch eBike Systems i de kommende år?

Vi har to strategier for udviklingen af nye produkter og tjenester. For det første handler det om køresikkerheden, fra videreudvikling af ABS til hjælp ved ulykker. Det andet store emne er digitale tilbud, der fremover vil gøre eBiking til en endnu bedre og mere individuel oplevelse. Hertil hører en problemfri konnektivitet. For de mange nye funktioner er kun sjove, når hardwaren og de digitale komponenter er perfekt afstemt efter hinanden. I den forbindelse vil vi udbygge vores position som førende inden for innovation yderligere.

Gregor Dasbach, Vice President Digital Business, Bosch eBike Systems, ser eBiken som drivkraften for den nye mobilitet. I hans vision for fremtiden vil nye digitale Gtjenester gøre køreoplevelsen endnu større.
Gregor Dasbach, hvordan ser du udviklingen af mobiliteten i de næste 10 år?

Det må forventes, at trafikrummet, som i dag er tildelt bilen, i højere grad vil blive frigivet til andre trafikanter. Byerne tilpasser sig i stigende grad rammebetingelserne til miljøvenlige mål. Hertil hører flere delebilsordninger og elbiler, der sammen med de offentlige transportmidler giver mere rum til intermodal transport. Og her er det især cyklen, der kommer mere i fokus.

Hvad gør dig så sikker? Under pandemien er arbejde og privatliv i stadig højere grad smeltet sammen. De mange hjemmearbejdspladser har betydet, at den lange transport til arbejdet er faldet væk, og samtidigt forbinder folk i stigende grad transport med fritid. Man cykler f.eks. først til et møde, og derefter går turen ud i skoven for at tømme hovedet for tanker og slappe af. Mobilitet er ikke kun et middel til et mål, men i stadigt større omfang en del af den individuelle livsstil.

Hvilken rolle spiller elcyklen i den forbindelse?

Den bliver stadig mere relevant, fordi den kombinerer begge dele: I byen er den ofte det hurtigste transportmiddel, og den øger livskvaliteten. For nogle år siden var en eBike først og fremmest en slags mobilitetshjælp til mennesker, der ikke ville cykle, og som på grund af deres alder heller ikke turde gøre det. Men i virkeligheden kender alle den situation, hvor man ikke tager cyklen, fordi det er for anstrengende eller ubekvemt. Med en eBike øges motivationen til at sætte sig op på cyklen. Og eCargobike forstærker denne trend yderligere. Stadig flere er begyndt at spørge sig selv: Har jeg overhovedet brug for bilen i byen? Eller kan jeg også sagtens køre mine to børn i børnehave med en budcykel? Og hvor mange andre ting kan man bruge cyklen til? Indkøb i supermarkedet, turen ud til byggemarkedet? Her opstår der muligheder, som med elektrificeringen får et kæmpe skub fremad.

Hvordan forbereder du dig som producent af eBike-komponenter på den kommende udvikling?

Vi spørger altid os selv om, hvilke udfordringer cyklister står overfor. Og hertil giver vi innovative svar. Med Help Connect har vi f.eks. introduceret en tjeneste, der tilkalder hjælp i tilfælde af en ulykke med en eBike. Vi var de første, der med antiblokeringssystemet ABS introducerede et hjælpesystem til eBiken. Derudover har vi fokus på produkter til tyverisikring og andre digitale tilbud. Online forbindelsen af eBiken med digitale tjenester er et helt grundlæggende element på vejen mod fremtidens mobilitet. Med indførelsen af det intelligente system forbedrer vi mulighederne for at forbinde cyklisten og omverdenen med eBiken. Eksempelvis kan eBikere regelmæssigt glæde sig over nye funktioner, som nemt og bekvemt kan overføres til deres eBike via en app.

Hvor digital er fremtidens eBike?

Når man kombinerer eBiken med en smartphone, får vi en online køreoplevelse, det er i vid udstrækning allerede muligt i dag. Men fremover vil eBikeren ikke kun være online, når han cykler, men også, når hans eBike står i garagen eller er parkeret et sted. Han vil gerne vide, om cyklen stadig står på banegården, når han kommer tilbage. Det fungerer kun, når han er tilsluttet internettet for at få disse oplysninger. En anden fordel med en online eBike er muligheden for at kommunikere med andre trafikanter.

Hvilke fordele drejer det sig om?

Fra ulykkesanalyser ved vi, at mange cykelulykker i byen sker i forbindelse med sving, hvor cyklisten bliver overset. Når trafikanterne er online, kan førere og køretøjer fremover blive advaret, så disse ulykker kan undgås. Jeg tror, at der ligger et enormt potentiale i kommunikationen med andre trafikanter.

Hvordan ændrer de digitale tjenester eBiking-oplevelsen?

I meget stor grad. eBiking bliver til en stadig mere individuel oplevelse. Det begynder allerede, når turen startes. Om jeg låser min eBike op ved hjælp af fingeraftryk eller med min smartphone, spiller ikke så stor en rolle. Min eBike foreslår en rute, der passer til min køreprofil. Den sørger for, at der bliver skiftet gear, at mit batteri til turen udnyttes optimalt – og at jeg nemt og bekvemt kan gøre mine yndlingsapps til en del af min eBike-oplevelse.

Hvilke produkter udvikler Bosch eBike Systems i de kommende år?

Vi har to strategier for udviklingen af nye produkter og tjenester. For det første handler det om køresikkerheden, fra videreudvikling af ABS til hjælp ved ulykker. Det andet store emne er digitale tilbud, der fremover vil gøre eBiking til en endnu bedre og mere individuel oplevelse. Hertil hører en problemfri konnektivitet. For de mange nye funktioner er kun sjove, når hardwaren og de digitale komponenter er perfekt afstemt efter hinanden. I den forbindelse vil vi udbygge vores position som førende inden for innovation yderligere.

Ændring af digitale tjenester oplevelsen med eBike afgørende

Gregor Dasbach, Vice President Bosch eBike Systems

 

Stephan Rammler, sociolog og grundlægger af Institut für Transportation Design, forudser en grundlæggende forandring af byerne – og det er kun muligt med en bæredygtig mobilitet.

 

Stephan Rammler, hvordan vil byerne forandres i fremtiden?

Når stadigt flere mennesker flytter ind i byerne, vokser kravene til boliger, til kultur- og fritidstilbud og til mobiliteten. Spørgsmålet er, hvordan forventningerne i fremtiden kan forenes med de givne rummuligheder i byen.

Hvad er dit svar?

Af fortætningen i byerne følger et centralt krav om mere bæredygtighed, da vi på grund af klimaforandringerne ellers simpelthen kommer til at mangle ren luft i byerne. Det vedrører mange områder, men først og fremmest mobiliteten. Modellen med enkeltindivider, der ejer og kører i klassiske benzin- eller dieselbiler med deres store miljømæssige fodaftryk, er forældet og vil blive udfaset. Som man kan se hos de yngre generationer går brugsmønsteret i retning af deling – fra delebiler og samkørsel til elløbehjul og cykeldeling.

Er fremtidens byer billøse?

Så langt vil jeg ikke gå. Men fremover vil der være flere elektriske køretøjer i gadebilledet. Politikerne er nødsaget til at skabe incitament til en mere bæredygtig mobilitet, f.eks. ved at indføre en byafgift for bilister. For en ting står klart: Transformationen kan ikke længere udskydes til et eller andet senere tidspunkt.

Modellen med enkeltindivider, der ejer og kører i klassiske benzin- eller dieselbiler med deres store miljømæssige fodaftryk, er forældet og vil blive udfaset.

Stephan Rammler, sociolog og grundlægger af Institut für Transportation Design

Ralph Buehler, professor og trafikforsker ved Virginia Tech Research Center i USA, om nye veje til en cykelvenlig by og forbilledet København. Er forfatter til bøgerne „City Cycling“ (2012) og „Cycling for Sustainable Cities“ (2021) – og cykler selv til arbejde.


Ralph Buehler, i hele verden anses København for et mønstereksempel på en cykelvenlig trafikføring – hvad kan andre byer lære heraf?

Lige som mange mindre byer i Holland kan København fremvise drømmetal. 49 procent af indbyggerne cykler til arbejde, uni eller skole. Men det er ikke noget, der er kommet over natten – København har traditionelt været en cykelvenlig by, som har udbygget tiltagene yderligere over de sidste 30 år. Årsagen til, at København er blevet et forbillede i hele verden, kan sammenfattes i en succesformel: separate og sikre cykelstier langs hovedtrafikårerne. Det giver mulighed for at komme hurtigt frem – og gør det sikkert for alle.

Ser du tegn på, at andre byer følger eksemplet?

Ja, allerede i dag anlægger mange byer rundt om i verden sikre cykelstier, så cyklister hurtigt og sikkert kan komme fra A til B – ofte kombineret med flere bilfri zoner i bymidten og gader med hastighedsbegrænsning. Det er en del af en trafikpolitik, der giver fodgængere, cyklister og den offentlige transport mere plads og til gengæld begrænser biltrafikken og gør den mindre attraktiv. Det ser man i Montreal i Canada eller Portland i USA og i de europæiske metropoler Paris, Wien og Barcelona.

Hvad er det, der driver denne udvikling?

Overalt i verden står politikerne over for den udfordring at skulle reducere CO2-udledningen, minimere de lange trafikkøer og bekæmpe luftforureningen. Det er helt nødvendigt for at bevare livskvaliteten. Det drejer sig om værdier som sundhed, sikkerhed og fritidsmuligheder. Og hertil skal trafikområdet opdeles på en ny måde.

Hvor vigtig er cyklen for mobilitetsændringen?

Cyklen vil spille en stor rolle for en bæredygtig trafik. Netop i byerne er cyklen for mange mennesker det perfekte transportmiddel, når det drejer sig om afstande på op til ti kilometer. Udbredelsen af eBikes sætter yderligere skub i udviklingen. Den giver mulighed for længere strækninger og er interessant for nye målgrupper. F.eks. mennesker, der cykler til arbejde, som på den måde kan klare lange og stejle strækninger uden at ankomme helt svedige på arbejdet. Men det er en forudsætning, at cykelstinettet udbygges, så mennesker, der bor i oplandet, hurtigt kan komme ind til byen og hjem igen. Her har mange byer stadig meget at indhente.

 

„Det er vigtigt med separate og hurtige cykelstier for pendlere“

Ralph Buehler, trafikforsker

Er du nysgerrig på fremtiden for e-cykling?

eBike Vision Video