Tilbage

Nulstil tur

På din Kiox 300 eller Kiox 500 kan du under Indstillinger > Min eBike > Nulstil Auto Trip indstille tidsrummet for nulstilling af triptælleren.

Som standard nulstilles dine kørte kilometer til 0 km hver dag.
For automatisk nulstilling af trip (distance) kan du vælge mellem følgende værdier:
efter 2 timer
efter 4 timer
næste dag
efter 7 dage

Vil du manuelt nulstille dine kørte kilometer til 0 km på din Kiox 300 eller Kiox 500?
Tryk på valg-knappen på din betjeningsenhed i mindst 1 sekund.
Vælg Tur > Nulstil og bekræft med valg-knappen.
Alle data for den tilbagelagte distance frem til nu nulstilles.
Du kan også manuelt nulstille dine kørte kilometer (distance) i eBike Flow-appen. Det gør du ved at afslutte den aktuelle aktivitet i din eBike Flow-app under > Afslut.

Indstillingerne for automatisk nulstilling af trip finder du i eBike Flow-appen under  Indstillinger > Min eBike > Auto Nulstil Trip. Vælg den ønskede tidsramme.

Fortæl en ven

Del link

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt

Help Center

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt