Voor je veiligheid

eBike-accucontrole

Accucontrole starten

Accu controleren

eBike-accucontrole

Hoogwaardige lithium-ion-accu’s zijn complexe, nauw op elkaar afgestemde systemen met een hoge energie-inhoud. Ze kunnen de oorzaak zijn van gevaarlijke situaties. Om veiligheidsredenen moeten eBike-accu's daarom uitgebreide wettelijk voorgeschreven tests ondergaan en doorstaan. Pas dan mogen ze op de markt worden gebracht.

Helaas worden er af en toe Bosch eBike-accu's gevonden, bijvoorbeeld op internetportals, die te koop worden aangeboden in een niet-originele of defecte staat. Veiligheid speelt voor ons een grote rol en daarom wijzen we actief op de gevaren en bovendien op de overtredingen van de transportwetgeving van een dergelijke "grijze markt" en nemen we voorzorgsmaatregelen om risico's te voorkomen en de aankoop van een onjuist geopende accu te verhinderen - voor jouw veiligheid.

Bosch eBike-accu’s mogen absolut niet worden geopend door gebruikers, deze handeling is uitsluitend voorbehouden aan bevoegde personen na kwalificatie en training. Het openen van de accu tast de door Bosch goedgekeurde leveringstoestand aan en brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Het gevaar bestaat dat een eenmaal geopende Bosch eBike-accu als gevolg van een ondeskundige reparatie door kortsluiting in brand vliegt – bijvoorbeeld vanwege ingeklemde of niet correct gelegde kabels, losgemaakte componenten of elektrische verbindingen die kwalitatief van een te laag niveau zijn. Deze gevaren bestaan bij gebruik van een eenmaal geopende eBike-accu ook op een later tijdstip.

Wil je een Bosch eBike-accu kopen en controleren of wij daar informatie over hebben?

Controle van de Bosch eBike-accu

Het serienummer van je Bosch eBike-accu vind je op het Bosch typeplaatje direct op de eBike-accu.

Bosch typeplaatjes

Het smart systeem

(1) Serienummer (20 cijfers)
(2) Artikelnummer

De structuur van de typeplaatjes kan variëren (afhankelijk van het accumodel en modeljaar).

Bosch eBike-systeem 2 (vanaf MY2018)

(1) Serienummer (13 cijfers)
(2) Artikelnummer

De structuur van de typeplaatjes kan variëren (afhankelijk van het accumodel en modeljaar).

Bosch eBike-systeem 2 (vóór MY2018)

(1) Serienummer (11 cijfers)
(2) Artikelnummer

De structuur van de typeplaatjes kan variëren (afhankelijk van het accumodel en modeljaar).

Bosch eBike-systeem 1/Classic+ Line

(1) Serienummer (10 cijfers)
(2) Artikelnummer

De structuur van de typeplaatjes kan variëren (afhankelijk van het accumodel en modeljaar).

Veelgestelde vragen en meer

Iedereen kan zijn oude of defecte eBike-accu gratis inleveren bij elke fietsendealer, die de accu op milieuvriendelijke wijze zal laten recyclen. Het is niet nodig om hiervoor een nieuwe accu te kopen.

We wijzen erop dat zwaar beschadigde accu's niet met blote handen mogen worden aangeraakt, aangezien er elektrolyt kan ontsnappen, wat voor huidirritaties kan zorgen. Bewaar ze buiten op een veilige plaats met de contacten afgeplakt en breng ze zo spoedig mogelijk naar de fietsendealer voor een correcte verwijdering.

Meer veelgestelde vragen