Juridische informatie

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems

Naam en adres

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Duitsland

%MARKER%BEGIN:IMPRINT%

Bedrijfsleiding

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer

Management: Dr. Stefan Hartung, Dr. Christian Fischer, Dr. Markus Forschner,
Stefan Grosch, Dr. Markus Heyn, Dr. Frank Meyer, Dr. Tanja Rückert

Uw contact bij Bosch

contact@remove.this.bosch-ebike.be
+49 711 400 40990
Bedrijfscentrale
+49 711 811-0

Inschrijving in het register

Registerrechtbank: Amtsgericht Stuttgart HRB 14000

BTW-nummer

DE811128135