Powrót

Wymagania

Aby korzystać z nawigacji w połączeniu z komputerem Kiox, musi być aktywowana funkcja Bluetooth, a Kiox musi być połączony ze smartfonem.

Jakość połączenia przez Bluetooth zależy od smartfonu oraz odległości między urządzeniami. Urządzenie Kiox i smartfon powinny znajdować się podczas jazdy możliwie blisko siebie. Pamiętaj również, aby smartfon znajdował się w miejscu z dobrym zasięgiem sygnału GPS.

Sprawdź również, czy spełnione są wymagania dotyczące oprogramowania i niezbędnych zezwoleń na udostępnianie lokalizacji.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do korzystania z funkcji nawigacji konieczne jest oprogramowanie w wersji spełniającej minimalne wymogi

  • Kiox: 3.0.1.0
  • eBike Connect Android: 8.0.0
  • eBike Connect iOS: 12.0.0

Zalecamy, aby zawsze używać najnowszej wersji oprogramowania.

Zgoda na udostępnianie lokalizacji

Nawigacja za pomocą komputera Kiox działa najlepiej, gdy aplikacja eBike Connect ma zezwolenie na korzystanie z lokalizacji, nawet gdy jest w trybie działania w tle:

  • W systemie iOS zastosuj następujące ustawienie: w sekcji Lokalizacja ustaw uprawnienie na Zawsze. Aby korzystać tylko z funkcji nawigacji, wystarczy ustawić uprawnienie dotyczące lokalizacji na Podczas korzystania z aplikacji.
  • W przypadku systemu Android dokonaj wskazanych ustawień: jeżeli włączono opcję danych geolokalizacji, ustaw uprawnienie lokalizacji na Zawsze zezwalaj.

Poleć znajomemu

Udostępnij łącze