Tuning av elsykler
er farlig og risikabelt!

Ein Stoppschild vor einem unscharfen Hintergrund, der eBiker auf einem Waldweg zeigt

Tuning av elsykler
er farlig og risikabelt!

Ekte sykkelglede

Fordi originalt utstyr gir størst glede, og fordi sikkerhet er viktig for oss, brenner Bosch eBike Systems for ansvarlig elsykling i tråd med lover og regler. Tuning av elsykler er tross alt risikabelt: Bruk av tunede elsykler på offentlige veier kan ikke bare føre til tekniske problemer, men kan også få alvorlige juridiske konsekvenser. 

Juridisk sett regnes elsykler med assistanse i opptil 25 km/t og en nominell kontinuerlig motoreffekt på opptil 250 watt som sykler. Elsykkeleiere trenger derfor ikke ekstra forsikring, registreringsnummer eller sertifikat og kan bruke sykkelveier og skogsstier, noe som er en skikkelig bonus! Det er i alles interesse å bevare denne statusen for at vi skal kunne nyte de samme rettighetene og frihetene som andre syklister. Tuning av elsykler setter denne statusen i fare, og det angår oss alle!
 

Hva er egentlig tuning?

Med såkalte "tuningdongler" og chiptuning er det mulig å øke topphastigheten til en elsykkel ved hjelp av motorassistansen. Juridisk sett betyr dette at alle som manipulerer en elsykkel og overskrider den faktiske assistansegrensen på 25 km/t, ikke lenger kjører en elsykkel med samme status som en ikke-motorisert sykkel, men en moped og må overholde de tilsvarende kravene på offentlige veier!

Risikoen: Risikoen er at tuningsett og andre typer manipulering kan skade både drivsystemet og selve sykkelen. Hvis en ulykke er forårsaket av tuning, kan det føre til høye erstatningskrav og rettsforfølgning. Du risikerer at garantien annulleres og alle garantikrav ugyldiggjøres.

 

"De fleste kunder og forhandlere er ikke klar over risikoen og farene de utsetter seg selv for, og heller ikke de alvorlige konsekvensene det kan få."

Sykkelbransjeorganisasjonen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)

Gode grunner til ikke å tune elsykler

Tuning er ikke noe å kimse av 

 

Tuning er et lovbrudd, så enkelt er det! Mange vet ikke at bruk av tunede elsykler på offentlige veier ikke bare kan føre til tekniske problemer, men også kan få alvorlige juridiske konsekvenser. Elsykler med assistanse i opptil 25 km/t og en nominell kontinuerlig motoreffekt på opptil 250 watt er juridisk likestilt med sykler, og det kreves derfor ikke forsikring, nummerskilt eller sertifikat. Tuning endrer denne statusen fordi en tunet elsykkel vanligvis regnes som en moped. Kjører man moped uten ansvarsforsikring, nummerskilt eller sertifikat og man blir involvert i en ulykke, kan man blant annet risikere bøter eller fengselsstraff og potensielt sivilrettslige følger som erstatningsansvar for personskade. I tillegg finnes det en risiko for at tuning av elsykkelen kan annullere garantien på Bosch eBike-systemet og andre sykkelkomponenter.

"Det er viktig for oss at elsykler, med andre ord elsykler med assistanse i maksimalt 25 km/t, fortsatt klassifiseres som sykler i fremtiden, med alle de rettigheter og forpliktelser det medfører. Vi må verne om og bevare denne statusen, slik at syklister fortsatt kan nyte godt av den elektriske medvinden", sier Claus Fleischer, administrerende direktør for Bosch eBike Systems.

Du utgjør en reell fare for deg selv og andre

 

Teknisk manipulering av elsykler, for eksempel å øke den mulige hastigheten til over 25 km/t, fører til kontinuerlig belastning som det ikke er tatt høyde for i designet, og som ikke engang Bosch eBike Systems sine robuste komponenter med høy ytelse er designet for. I denne situasjonen er det hovedsakelig bremsene som utsettes for økt belastning. Imidlertid påvirkes også komponenter som styre og gaffel, rammen og flere andre. Tuning reduserer derfor sikkerheten til elsykkelen som helhet og er farlig for både deg selv og andre trafikanter.
Anti-tuningløsningen er dermed nok et svar fra Bosch på et krav i den gjeldende europeiske standarden (EN 15194: 2017) for sykler med elektrisk motorassistanse. 

Ingen juksing!

 

Tuning er forbudt og rett og slett juks i konkurranser. Det som teller i konkurranser, er gleden og spenningen du får ved å prøve deg mot andre og mestre utfordringen på ærlig vis. Tuning og manipulering er uforenlig med ekte sportsånd! Konkurranser som Bosch eMTB-Challenge er spesialdesignet for elsykler med elektrisk motorassistanse i opptil 25 km/t. Her er det fysisk form, kjøreteknikk og spesielt ferdigheter som gjelder.

 

Sykkelbransjen har på eget initiativ tatt et standpunkt mot tuning

Bosch eBike Systems har i årevis samarbeidet tett med sykkelprodusenter, organisasjoner og myndigheter om aktivt å bekjempe tuning av elsykler.
I 2017 inngikk produsentene i bransjeorganisasjonen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) en frivillig avtale om å kjempe mot manipulering av elsykkelsystemer, et tiltak som Bosch eBike Systems var med å innføre og aktivt fremmer.

Siden 2021 har kampen mot tuning også blitt trappet opp på europeisk nivå. Med anti-tuninginitiativet Companies against Tampering har den europeiske produsentorganisasjonen CONEBI, sammen med ZIV, Bosch og mange andre selskaper i sykkelbransjen, også forpliktet seg til å forhindre manipulering av elsykler og skape oppmerksomhet om problemet.

Partnere som deltar, forplikter seg derfor til å overholde alle gjeldende forskrifter mot tuning, til kontinuerlig å evaluere og forbedre eksisterende standarder og til å skape økt bevissthet om farene ved tuning blant alle involverte.

 

"Hos Bosch eBike Systems brenner vi for ansvarlig elsykling. Dette er grunnen til at vi hele tiden kjemper mot tuning og fortsetter å videreutvikle teknologien vår." 

Claus Fleischer, administrerende direktør for Bosch eBike Systems

"Hos Bosch eBike Systems brenner vi for ansvarlig elsykling. Dette er grunnen til at vi hele tiden kjemper mot tuning og fortsetter å videreutvikle teknologien vår." 

Claus Fleischer, administrerende direktør for Bosch eBike Systems

Beskyttelse av systemet

Når man sykler, bruker programvaren til Bosch eBike-systemene en sensor til å sjekke om elsykkelen har blitt tunet. I så fall byttes det til nødmodus. Konsekvensen: En feilkode på skjermen varsler om manipulering og assistansen reduseres. Elsyklisten kan gjenopprette de opprinnelige kjøreinnstillingene ved å bruke elsykkelen i rundt 90 minutter. Så snart systemet går tilbake til normal modus, gjenopptas imidlertid manipuleringssjekken. Etter den tredje gangen kan nødmodus bare deaktiveres av en fagforhandler ved hjelp av Bosch DiagnosticTool.
Dette tiltaket er dermed nok et svar fra Bosch på et krav i den gjeldende europeiske standarden (EN 15194: 2017) for sykler med elektrisk motorassistanse. Dette øker sikkerheten for både syklisten og elsykkelen. Tross alt reduserer feil bruk av systemet vanligvis levetiden, og elsyklister risikerer å skade både drivenheten og selve sykkelen. Sikkerheten til en tunet elsykkel kan ikke lenger garanteres: Komponenter og selve sykkelen blir utsatt for uforutsette påkjenninger, og konsekvensene er vanskelige å forutse.

Elsykkelstandarden EN 15194

Reglene som er fastsatt i EN 15194:2017, etablerer en felles europeisk standard for sykler med elektrisk motorassistanse (EPAC-sykler) som dekker alle involverte komponenter. Ved å kjøpe en elsykkel som er i samsvar med EN 15194:2017, er kjøperen garantert at den elektriske drivenheten og andre komponenter oppfyller minimumskravene i denne europeiske standarden, og at disse komponentene fungerer ordentlig sammen. EN 15194:2017 slår videre fast at effektive tiltak skal innføres for å forhindre eller kompensere for enhver plausibel manipulering (som tuning av maksimal hastighet).

Elsykkelstandarden EN 15194

Reglene som er fastsatt i EN 15194:2017, etablerer en felles europeisk standard for sykler med elektrisk motorassistanse (EPAC-sykler) som dekker alle involverte komponenter. Ved å kjøpe en elsykkel som er i samsvar med EN 15194:2017, er kjøperen garantert at den elektriske drivenheten og andre komponenter oppfyller minimumskravene i denne europeiske standarden, og at disse komponentene fungerer ordentlig sammen. EN 15194:2017 slår videre fast at effektive tiltak skal innføres for å forhindre eller kompensere for enhver plausibel manipulering (som tuning av maksimal hastighet).

Sykling er bedre uten tuning

Som et transportmiddel for å komme seg til jobb, til rolige turer i byen eller på landet eller til trening og konkurranse: Elsykler har lenge blitt brukt til nesten alt mulig, og de har mange hengivne tilhengere i alle aldersgrupper. Både unge og gamle er entusiastiske brukere av denne nye, miljøvennlige formen for mobilitet og gleder seg over den nye bevegelsesfriheten som elsykler gir dem. Komponentene med høy ytelse fra Bosch eBike Systems gjør elsykling til en virkelig bekymringsløs opplevelse. Den elektriske drivenheten gjør slitsomme sykkelturer til en saga blott og gir komfortabel assistanse som kan justeres etter egne behov. Tuning er derfor helt unødvendig for å få fullt utbytte av alt som elsykler har å tilby. Tvert imot: Tuning ødelegger den ekte gleden med det hele, uansett om det er på avslappede turer eller i konkurranser.