For en følelse av trygghet

eBike Lock

Smart tilleggsbeskyttelse mot tyveri

Parker elsykkelen og ta deg en pause uten å bekymre deg: Det er viktig med sikker parkering når man er ute med elsykkelen sin. En mekanisk lås gir elsykkelen grunnleggende tyverisikring, mens den smarte eBike Lock-funksjonen er et ideelt supplement.

eBike Lock med smartsystemet

På elsykler med Smartsystemet kan du enkelt benytte eBike Lock-funksjonen i Flow-appen. Etter installasjonen i Flow-appen fungerer telefonen din som en digital nøkkel du kan bruke til å aktivere motorassistansen. Gjenkjenningen skjer automatisk via Bluetooth – telefonen kan bare bli liggende i lommen. Du kan også velge å låse opp elsykkelen manuelt med telefonen med en knapp på Hjem-skjermen. I tillegg kan du konfigurere Kiox 300 eller Kiox 500 som nøkkel. Hvis du tar skjermen ut av holderen, er elsykkelen også beskyttet med eBike Lock. Setter du den på plass igjen, aktiveres motorassistansen. Korte toner, lys og symboler på LED Remote, skjermen eller telefonen viser om eBike Lock er aktiv og motorassistansen dermed er deaktivert. Hvis du skulle miste telefonen din, trenger du bare logge deg på kontoen din i Flow-appen via en annen telefon. eBike Lock i Smartsystemet er en kostnadsfri tilleggsfunksjon for tyverisikring som gjør elsykkelen enda sikrere.

Enkelt og praktisk

Du trenger bare å installere eBike Lock-funksjonen én gang via Flow-appen. Hver gang du deretter slår på elsykkelen, sjekkes det via Bluetooth om smarttelefonen din er i nærheten med den riktige digitale nøkkelen. Bare da aktiveres motorassistansen. Du trenger ikke å ta smarttelefonen opp av lommen når du slår elsykkelen av og på.

Digital nøkkel


eBike Lock-funksjonen gjør smarttelefonen din til en digital nøkkel for el-sykkelen. Motorassistansen kan bare aktiveres hvis den gjenkjennes via Bluetooth når el-sykkelen er slått på. Hvis du ønsker det, kan du også låse opp el-sykkelen manuelt via smarttelefonen - med bare ett klikk på en knapp på startskjermen. Du kan også konfigurere Kiox 300 eller Kiox 500 som nøkkel. Hvis du tar displayet ut av holderen, er el-sykkelen ekstra beskyttet. Hvis du setter den tilbake, aktiveres motorassistansen. eBike Lock er knyttet til din personlige konto: Hvis du mister smarttelefonen, kan du deaktivere eBike Lock med en annen smarttelefon og eBike Flow-appen.

Store fordeler med minimal innsats

eBike Lock-funksjonen er gratis med smartsystemet. Denne tilleggsbeskyttelsen er et supplement til den mekaniske låsen og bidrar til å sikre elsykkelen din.

Alltid oppdatert

eBike Lock-funksjonen er første skritt mot enda mer omfattende tyverisikring. Takket være smartsystemet og OTA-oppdateringer vil disse og andre innovative funksjoner også bli tilgjengelige for elsykkelen din i fremtiden.

Tydelige signaler gir en følelse av trygghet

Lydsignaler fra drivenheten og symboler på LED Remote, skjermen eller smarttelefonen forteller deg om elsykkelen er beskyttet av den automatiske tyverisikringen. Lydsignalene kan slås på eller av via Flow-appen. De visuelle signalene og lydsignalene forteller deg umiddelbart om elsykkelen er sikret eller klar til bruk.

Kiox 300 og eBike Lock

Gjør Kiox 300 eller Kiox 500 om til en nøkkel. Det er like intuitivt som det høres ut: Du trekker displayet av holderen og legger det bort. På den måten får el-sykkelen din raskt ekstra beskyttelse. Sett displayet på plass igjen, og bruk det til å aktivere motorassistansen for å begynne å sykle. Du kan bruke eBike Flow-appen til å konfigurere displayet som nøkkel med eBike Lock.

Finn ut mer

LED Remote og eBike Lock

Når LED Remote slås av, blinker de hvite lysdiodene på enheten kort for å bekrefte at eBike Lock er aktivert. Når fjernkontrollen slås på, blinker lysdiodene igjen, noe som betyr at elsykkelen fortsatt er låst og søker etter en nøkkel.

Finn ut mer

Flow-appen og eBike Lock

Når du har aktivert eBike Lock én gang via Flow-appen, deaktiveres elsykkelens motorassistanse automatisk når du slår den av. For å låse den opp trenger du bare å ha med deg smarttelefonen din når du slår på elsykkelen. Elsykkelen bekrefter låsing og opplåsing med korte lyd- og lyssignaler. Du kan også sjekke hjemskjermen eller sykkelinnstillingene for å se om eBike Lock-funksjonen er aktivert på elsykkelen.

Finn ut mer

eBike Lock med Bosch eBike-system 2 (Kiox/Nyon)

Premiumfunksjonen eBike Lock for Bosch eBike-system 2 er det ideelle supplementet til en mekanisk lås. Takket være eBike Lock deaktiveres motorassistansen når Kiox- eller Nyon-skjermen fjernes, noe som gjør elsykkelen mindre attraktiv for tyver fordi den blir mye vanskeligere å videreselge. Lock-funksjonen deaktiveres bare når den samme skjermen kobles til elsykkelen igjen, noe som reaktiverer motorassistansen. Skjermen viser Lock-statusen og et lydsignal høres når motorassistansen aktiveres eller deaktiveres via Lock-funksjonen. Et engangsoppsett som inkluderer et kjøp i appen, må foretas ved hjelp av eBike Connect-appen.

Smart tilkobling

eBike Lock er kompatibel med kjørecomputerne Kiox og Nyon<strong/>. Elsykkelen kan bare låses opp med skjermen som opprinnelig ble brukt til å konfigurere eBike Lock-funksjonen via eBike Connect-appen.

Konfigurer via eBike Connect-appen

Etter å ha kjøpt eBike Lock i smarttelefonappen eBike Connect kan du konfigurere funksjonen via skjermen.

Google Play Store

Apple App Store

Rask parkering

eBike Lock aktiveres eller deaktiveres ved ganske enkelt å sveipe opp eller ned på skjermen.

Et raskt blikk er alt som trengs

Et hengelåsikon i skjermens statuslinje viser om Lock-funksjonen er aktivert. Dermed kan du umiddelbart se at elsykkelen ikke har motorassistanse for øyeblikket.

Umulig å gå glipp av

Akkurat som med sentrallåsen på en bil forteller lydsignaler deg om eBike Lock er aktivert eller deaktivert. Lydsignalene kan slås av og på i eBike Connect-appen.

Avskrekkende effekt

Når eBike Lock er aktivert, går det ikke an å bruke elsykkelen med motorassistanse. Elsykkelen blir mindre attraktiv for tyver fordi den ikke gir noen sykkelglede, og den kan heller ikke videreselges i denne tilstanden.

Kiox og eBike Lock

Det smarte digitale supplementet til en mekanisk lås: Premiumfunksjonen eBike Lock, som er tilgjengelig mot en liten tilleggsbetaling, forvandler Kiox-skjermen til en nøkkel for elsykler med Bosch eBike-system 2. Med denne funksjonen kan du deaktivere motorassistansen ved å koble fra skjermen. Den elektroniske låsen kan bare låses opp ved å koble den samme skjermen til igjen.

Nyon og eBike Lock

Bekymringsfri parkering: Nyon kan også fungere som nøkkel for elsykler med premiumfunksjonen eBike Lock i Bosch eBike-system 2. Å fjerne skjermen deaktiverer motorassistansen, noe som gjør elsykkelen svært lite attraktiv for tyver. Denne digitale sikkerhetsenheten er et nyttig supplement til den klassiske låsen.

Lock-premiumfunksjonen i kombinasjon med Kiox og nye Nyon (siden årsmodell 2021) er kompatibel med årsmodell 2018 og nyere av Bosch-drivenhetene Active Line og Active Line Plus og med årsmodell 2020 og nyere av Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed og Performance Line CX.
 
Pass på å oppdatere både skjermen og drivenheten til den nyeste programvareversjonen. Nåværende programvareversjoner for komponentene våre finner du her. Der finner du også en beskrivelse av hvordan du finner maskinvare- og programvareversjonene i skjerminnstillingene. Denne informasjonen er også tilgjengelig på ebike-connect.com > My eBike.

Lock-premiumfunksjonen i kombinasjon med Kiox og nye Nyon (siden årsmodell 2021) er kompatibel med årsmodell 2018 og nyere av Bosch-drivenhetene Active Line og Active Line Plus og med årsmodell 2020 og nyere av Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed og Performance Line CX.
 
Pass på å oppdatere både skjermen og drivenheten til den nyeste programvareversjonen. Nåværende programvareversjoner for komponentene våre finner du her. Der finner du også en beskrivelse av hvordan du finner maskinvare- og programvareversjonene i skjerminnstillingene. Denne informasjonen er også tilgjengelig på ebike-connect.com > My eBike.

Vanlige spørsmål og annet

Lock aktiveres når du fjerner den konfigurerte kjørecomputeren, og deaktiveres når du setter den på igjen.

Når at du har kjøpt Premium-funksjonen i Google Play Store eller Apple App Store, vises eBike Lock-funksjonen under Min eBike i eBike Connect-appen.

Under menypunktet Min eBike > Lock-funksjon* kan du tilpasse samt slå på/av funksjonen. Dette gjør du ved å skyve den aktuelle glidebryteren mot høyre eller venstre.

Du kan stille inn Premium-funksjonen Lock med samme konto på opptil fire eBikes.

Flere vanlige spørsmål

Mer informasjon om elsykler: