Hvordan forbinder jeg min smartphone med min cykelcomputer?

Hvis du vil forbinde din Nyon med en ny smartphone, skal du udføre disse trin:
1. Tænd for Nyon.
2. Vælg "Indstillinger > Forbindelser > Forbind smartphone". Følg anvisningerne på din Nyon.
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone.
4. Start nu eBike Connect App på din smartphone, og gå til området "Min eBike > Forbind ny eBike enhed".
Tænd for Nyon, gå til området "Indstillinger > Forbindelser > Forbind ny smartphone". Herefter vises der anvisninger på Nyon, som leder dig fra download af eBike Connect App over installation og frem til koblingsprocessen.

Hvis din Nyon og din smartphone allerede er forbundet, skal du udføre følgende trin: 
Kontrollér først i indstillingerne på din smartphone, at Bluetooth er aktiveret. Hvis du har foretaget en komplet registrering via onlineportalen (<a href='https://www.ebike-connect.com' target='_blank' rel='noopener'>www.ebike-connect.com</a>) eller eBike Connect App, skal du tænde Nyon og vente, indtil dit dashboard eller "Ride"-skærmbilledet vises. Hvis du allerede har forbundet din smartphone med Nyon, bør forbindelsen blive oprettet automatisk.

Hvis din cykelcomputer og din smartphone allerede er forbundet, skal du aktivere Bluetooth på begge enheder. Der oprettes automatisk forbindelse til den senest forbundne enhed. 
Hvis du vil forbinde en anden cykelcomputer med din smartphone, skal du gå til "Min eBike" > "+". Følg anvisningerne i appen.

Tilbage til oversigt