Er tuning tilladt?

Nej, tuning er forbudt. Hvis man alligevel anvender et såkaldt Tuning-Kit eller på anden måde ændrer på sit Bosch eBike-system, risikerer man at miste garantien på den købte cykel. Desuden forringer du som regel systemets levetid ved uhensigtsmæssig håndtering, og du risikerer skader på Drive Unit og hjulet. Desuden bringer du din egen og andre trafikanters sikkerhed i fare og risikerer derved at pådrage dig et stort personligt erstatningsansvar og eventuelt sågar et strafferetligt ansvar i forbindelse med uheld, som skyldes tuningen. Derfor opfordrer Bosch eBike Systems alle eBike-kørere og forhandlere til at undlade tuning. Her finder du nærmere oplysninger om emnet eBike-tuning.

Tilbage til oversigt