eBike Tuning –
farligt og risikabelt!

Ein Stoppschild vor einem unscharfen Hintergrund, der eBiker auf einem Waldweg zeigt

eBike Tuning –
farligt og risikabelt!

Oprigtig køreglæde

Fordi originalt udstyr giver den største køreglæde, og fordi sikkerhed er vigtigt for os, har Bosch eBike Systems forpligtet sig til ansvarlig eBiking i overensstemmelse med gældende love og regler. Tuning af pedelecs er overordet set en risikabel forretning: Brug af tunede eBikes på offentlige veje kan ikke alene føre til tekniske udfordringer, men det kan også få alvorlige juridiske konsekvenser. 

Rent juridisk svarer pedelecs til cykler, i det omfang, at den har en assistancekapacitet på maks. 25 km/t og en motor med en kontinuerlig nominel effekt på op til 250 watt. Derved er der ikke noget krav om, at eBike-ejere skal besidde yderligere forsikring, registreringsnummer eller kørekort, og de må frit benytte cykel- og skovstier – hvilket er en reel bonus! Det er i alles interesse at bevare denne status, hvis vi skal nyde fordel af de samme rettigheder og friheder som andre cyklister. Tuning af eBikes bringer disse rettigheder og friheder i fare – hvilket berører os alle!
 

Hvad betyder "tuning" egentlig?

Ved hjælp af såkaldte "tuning dongler" og chip-tuning er det muligt at øge en eBikes maksimale hastighed ved hjælp af den trædeassistance, som motoren tilbyder. Juridisk set kører den person, der manipulerer en pedelec og overskrider den faktiske assistancegrænse på 25 km/t, ikke længere en elcykel, som ellers kan sidestilles med en ikke-motoriseret cykel. Derimod kører de på det, der svarer til en knallert, og dermed skal de overholde de tilsvarende lovkrav, når de færdes på offentlige veje!

Risikoen: Tuning og andre former for manipulation er risikoforbundet, da det kan skade både motorsystemet og selve cyklen. Hvis en ulykke forårsages af tuning, kan det resultere i høje ansvarsomkostninger samt strafferetlig forfølgelse. Du risikerer at ugyldiggøre din garanti og garantikrav.

 

"For de fleste kunder og forhandlere er de risici og farer, de udsætter sig selv for, ikke indlysende, og det er de hårde konsekvenser, de risikerer at stå over for, heller ikke."

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV - Den tyske cykelbrancheforening)

Gode grunde til ikke at tune en eBike

Tuning er ikke "bare" en banal forseelse

 

Tuning er et brud på loven, det er der ingen tvivl om! Mange er uvidende om, at brugen af tunede eBikes på offentlige veje ikke alene kan føre til tekniske udfordringer, men det kan også få alvorlige juridiske konsekvenser. Pedelecs med trædeassistance op til 25 km/t og en nominel kontinuerlig motoreffekt på op til 250 watt anses ved lov for at være ækvivalent med cykler og kræver dermed ikke køretøjsforsikring, nummerplade eller kørekort. Tuning ændrer denne status, da en tunet eBike normalt vil blive betragtet som en knallert. Blandt andet risikerer personer, der fører knallert uden korrekt ansvarsforsikring, nummerplade eller kørekort, bøder eller fængselsstraf og eventuelt civilretlige konsekvenser som ansvar for personskade, hvis der skulle ske uheld. Derudover er der en risiko for, at købere kan miste eksisterende garantidækning på Bosch eBike-systemet og andre cykelkomponenter, hvis de tuner deres eBikes.

"Det er vigtigt for os, at eBikes – med andre ord pedelecs med maks. assistance på op til 25 km/t – også fremover bliver klassificeret som cykler med alle de tilhørende rettigheder og forpligtelser. Vi skal beskytte og bevare denne status, så cyklisterne kan fortsætte med at nyde den elektriske medvind" – Claus Fleischer, direktør for Bosch eBike Systems.

Du kan udgøre en reel fare for dig selv og andre

 

Teknisk manipulation af eBikes, såsom at øge hastighedsbegrænsningen til over 25 km/t, skaber kontinuerlige belastninger, der ikke blev taget højde for i designet, og som selv de robuste, højtydende komponenter i Bosch eBike Systems ikke er designet til. I dette tilfælde er det hovedsageligt bremserne, der udsættes for øgede belastninger. Komponenter som styr og gaffel påvirkes dog også, ligesom stellet og flere andre komponenter. Tuning af pedelec kompromitterer dermed dens sikkerhed som helhed og bringer dig selv og andre trafikanter i fare.
Dermed er antituning-løsningen endnu en måde, hvorpå Bosch imødekommer et krav, der er indbefattet i den gældende europæiske standard (EN 15194: 2017) for cykler med elektrisk motorassistance. 

Fair Play!

 

Tuning ved sportsbegivenheder er forbudt og er helt enkelt uretfærdigt. Konkurrence er indbefatningen af den nydelse og spænding, man får ved at dyste mod andre og mestre udfordringen med ærlige midler. Tuning og manipulation er uforenelige med en ægte sportsånd! Racerløb såsom Bosch eMTB Challenge er specielt designet til eBikes med elektrisk motorassistance på op til 25 km/t. Her lægges der særlig vægt på fysisk kondition, cykelteknik og talent.

 

Frivilligt engagement fra cykelbranchen som et standpunkt mod tuning

I årevis har Bosch eBike Systems arbejdet tæt sammen med cykelproducenter, foreninger og myndigheder for aktivt at bekæmpe tuning af eBikes.
Tilbage i 2017 indførte Tysklands cykelindustriforening (ZIV) en frivillig forpligtelse fra producenter om at bekæmpe manipulation af elcykel-systemer; Bosch eBike Systems medinitierede denne forpligtigelse og er aktiv fortaler for sagen.

Siden 2021 er kampen mod tuning også blevet intensiveret på europæisk plan. Med anti-tuning-initiativet 'Companies against Tampering' er den europæiske producentsammenslutning CONEBI gået sammen med ZIV, Bosch og mange andre virksomheder i cykelindustrien om at forpligtige sig til at bekæmpe manipulation af eBikes og gøre opmærksom på relevansen af problem.

Til dette formål forpligter de deltagende parter sig til at overholde alle gældende regler mod manipulation, samt løbende at vurdere og forbedre eksisterende standarder og øge bevidstheden om farerne ved tuning for alle involverede interessenter.

 

"Hos Bosch eBike Systems har vi forpligtet os til ansvarlig eBiking. Dette er grunden til, at vi konstant arbejder på at bekæmpe tuning og fortsætter med at udvikle vores teknologi yderligere."

Claus Fleischer, administrerende direktør for Bosch eBike Systems

"Hos Bosch eBike Systems har vi forpligtet os til ansvarlig eBiking. Dette er grunden til, at vi konstant arbejder på at bekæmpe tuning og fortsætter med at udvikle vores teknologi yderligere."

Claus Fleischer, administrerende direktør for Bosch eBike Systems

Beskyttelse af systemet

Softwaren til Bosch eBike-systemer kan registrere, om pedelec'en er blevet justeret ved hjælp af en sensor under kørsel. Hvis dette er tilfældet, vil den slå i nødtilstand. Konsekvens: En fejlkode i displayet indikerer manipulation, og trædeassistance reduceres. eBikeren kan gendanne de originale køreindstillinger ved at køre på pedelecen i omkring 90 minutter. Så snart systemet vender tilbage til normal tilstand, vil manipulationskontrollen dog blive gentaget. Efter tredje registrering aktiveres en nødfunktion, der kun kan deaktiveres af en specialforhandler med adgang til Bosch DiagnosticTool.
Således er denne foranstaltning endnu en måde, hvorpå Bosch imødekommer et krav, der er indbefattet i den gældende europæiske standard (EN 15194: 2017) for cykler med elektrisk motorassistance. Dette øger beskyttelsen for både pedelec og rytteren. Forkert brug af systemet vil normalt reducere levetiden, og eBikere risikerer at beskadige motoren og selve cyklen. Der kan ikke længere garanteres for den tunede eBikes sikkerhed: Komponenter og selve cyklen udsættes for utilsigtede belastninger – og konsekvenserne er svære at forudsige.

eBike standard EN 15194

Reglerne i EN 15194:2017 etablerer en ensartet europæisk standard for elektroniske motorassisterede cykler (EPAC-cykler) og dækker ligeledes alle de involverede komponenter. Ved køb af en eBike, der overholder EN 15194:2017, er køberen garanteret, at den elektriske motor og andre komponenter opfylder minimumskravene i denne europæiske standard, og at disse komponenter fungerer korrekt sammen. EN 15194:2017 foreskriver endvidere, at der implementeres effektive foranstaltninger for at forhindre eller kompensere for enhver sandsynlig manipulation (såsom tuning af den maksimale hastighed).

eBike standard EN 15194

Reglerne i EN 15194:2017 etablerer en ensartet europæisk standard for elektroniske motorassisterede cykler (EPAC-cykler) og dækker ligeledes alle de involverede komponenter. Ved køb af en eBike, der overholder EN 15194:2017, er køberen garanteret, at den elektriske motor og andre komponenter opfylder minimumskravene i denne europæiske standard, og at disse komponenter fungerer korrekt sammen. EN 15194:2017 foreskriver endvidere, at der implementeres effektive foranstaltninger for at forhindre eller kompensere for enhver sandsynlig manipulation (såsom tuning af den maksimale hastighed).

Cykling er bedre uden tuning

Hvad enten den benyttes som transportmiddel til at komme på arbejde, afslappede ture i byen eller på landet, eller som sportsudstyr: Brugen af eBikes har i længere tid været etableret på næsten alle områder, og eBiken har fundet mange hengivne tilhængere i alle aldersgrupper. Unge som gamle er begejstrede for denne nye, miljøvenlige form for mobilitet og nyder godt af den bevægelsesfrihed, som pedelecs tilbyder. De højtydende komponenter fra Bosch eBike Systems gør cykling til en bekymringsfri aktivitet. Den elektriske motor sætter en stopper for energiudtømmende cykelture og tilbyder komfortabel trædeassistance, der kan justeres, så den passer til individuelle behov. Tuning er derfor helt unødvendigt for fuldt ud at nyde alt, hvad eBikes har at byde på. Tværtimod: Tuning dulmer det sjove ved oplevelsen – uanset om eBiken benyttes på afslappede ture eller i konkurrence.