Tilbage

Hvad kan jeg gøre, hvis LED Remote eller System Controller ikke længere reagerer?

Kontrollér, at kablet til LED Remote er tilsluttet korrekt.

Prøv først at genstarte ved at slukke og tænde for LED Remote eller System Controller. Hvis der ikke kommer nogen reaktion, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i mere end 14 sekunder. Betjeningsenheden foretager da en nulstilling.

Hvis LED Remote eller System Controller stadig ikke reagerer, skal du kontrollere følgende muligheder:

  • Start elcykel-systemet via batteriets tænd/sluk-kontakt. Dette er ikke muligt, hvis dit batteri er fast monteret i rammen.
  • Du kan oplade LED Remotes interne batteri via diagnose-tilslutningen med et USB Type-C®-kabel ved hjælp af en powerbank eller en anden egnet strømkilde (ladespænding 5 V; ladestrøm maks. 600 mA). Luk altid hætten på diagnosestikket bagefter, så der ikke kan trænge støv og fugt ind.

Hvis din betjeningsenhed stadig ikke reagerer, bedes du kontakte din  specialforhandler.

Fortæl en ven

Del link

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt

Help Center

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt