Tilbage

Hvad betyder besparelser-ikonet, hvordan kan jeg tilføje ikonet og indstille værdierne?

Overblik over besparelser-ikonet:

Med besparelser-ikonet sammenlignes og vises eBikens strømforbrug omregnet til en valuta (f.eks. euro) med en bils brændstofforbrug omregnet til en valuta. Du kan også spore, hvor stort et CO2-udslip du kan spare med din eBike i forhold til at køre bil.

De samlede værdier for den aktuelle uge kan samtidig sammenlignes med de samlede værdier for den foregående uge. Øverst på ikonet vises desuden en live-værdi, der beregner besparelsen i timen under hensyntagen til de aktuelle kørselsforhold.

Tilføjelse af besparelser-ikon:

Gå til **  > Skærme og ikoner > Skærmstyring > + > Foruddefineret skærm > Besparelser** på statusskærmen*. Vælg, hvor du vil indsætte skærmbilledet.

Du kan finde flere tips vedr. skærmstyring i denne  video

Indstilling af værdier for besparelser-ikonet:

Gå til **  > Skærme og ikoner > Ikonindstillinger > Besparelser** på statusskærmen*.

Her kan du eksempelvis indstille valutaen, strømpriserne samt personbilens forbrug.

Tip: Ved at trykke på besparelser-ikonet skifter du mellem de to visninger: Penge- eller CO2-besparelser.

  • Statusskærmen er vist i form af en firkant.

Fortæl en ven

Del link

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt

Help Center

Flere spørgsmål?
Vi hjælper dig gerne videre.

Kontakt