eBike-Tuning –
gevaarlijk en riskant!

Ein Stoppschild vor einem unscharfen Hintergrund, der eBiker auf einem Waldweg zeigt

eBike-Tuning –
gevaarlijk en riskant!

Ongeëvenaard rijplezier

Omdat het origineel het meeste plezier biedt en veiligheid voor ons belangrijk is, zetten we ons bij Bosch eBike Systems in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef en conform wet- en regelgeving. Want eBikes tunen brengt risico's met zich mee: het met een getunede eBike deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, kan niet alleen technische, maar ook ernstige juridische gevolgen hebben. 

eBikes met ondersteuning tot 25 km/u en een continu nominaal motorvermogen van maximaal 250 watt zijn voor de wet gelijkgesteld aan fietsen. eBike-bezitters hebben dus geen extra verzekering, geen kenteken en geen rijbewijs nodig en mogen gebruikmaken van veel fietspaden en bospaden – en dat is een groot goed! Het is in ieders belang om deze status te behouden en te kunnen blijven genieten van dezelfde rechten en vrijheden als fietsers. Door het tunen van elektrische fietsen komt deze situatie in het gedrang – en dat gaat ons allemaal aan!
 

Wat is tuning eigenlijk precies?

Met behulp van zogenaamde tuning-dongles of door middel van chip-tuning is het mogelijk om de maximumsnelheid met ondersteuning van de motor te verhogen. Wie echter zijn eBike manipuleert en daadwerkelijk de ondersteuningsgrens van 25 km/h overschrijdt, rijdt wettelijk gezien niet meer op een elektrische fiets die wordt gelijkgesteld aan een fiets, maar op een niet-goedgekeurde bromfiets en moet zich op de openbare weg aan de bijbehorende voorschriften houden.

Het risico: tuningkits of andere manieren van manipuleren kunnen schade veroorzaken aan het aandrijvingssysteem of aan de fiets. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen dan hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt.

 

"Voor de meeste klanten en dealers is het helemaal niet duidelijk welke gevaren ze lopen en welke vergaande consequenties er dreigen."

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)

Goede redenen tegen eBike-tuning

Vrijwillige verplichting van de fietsenbranche als signaal tegen tuning

Al jaren werkt Bosch eBike Systems nauw samen met fietsfabrikanten, organisaties en overheden om tuning van eBikes actief tegen te gaan.
Sinds 2017 heeft het Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) een vrijwillige verplichting van fabrikanten tegen manipulatie van eBike-systemen georganiseerd, die mede door Bosch eBike Systems is geïnitieerd en actief wordt behartigd.

Vanaf 2021 wordt de strijd tegen tuning ook op Europees niveau opgevoerd. Met het anti-tuning-initiatief "Bedrijven tegen manipulatie" maakt ook de Europese fabrikantenorganisatie CONEBI, samen met het ZIV, Bosch en vele andere bedrijven uit de fietsindustrie, zich sterk om manipulatie van eBikes te voorkomen en de aandacht te vestigen op de urgentie van dit probleem.

Hierbij verplichten de deelnemende partners zich om alle toepasselijke voorschriften tegen manipulatie na te leven, de bestaande normen voortdurend te evalueren en te verbeteren en alle belanghebbenden bewuster te maken van de gevaren van tuning.

"Bosch eBike Systems zet zich in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen." 

Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

"Bosch eBike Systems zet zich in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen." 

Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

Ter bescherming van het systeem

De software van Bosch eBike-systemen kan door middel van sensoren tijdens het rijden detecteren of de eBike getuned is en schakelt dan over naar de noodmodus. Het gevolg: een foutcode op het display geeft aan dat er is gemanipuleerd en de ondersteuning wordt verminderd. De eBiker kan de oorspronkelijke rijtoestand herstellen door ongeveer 90 minuten met de eBike te rijden. Zodra het systeem echter weer in de normale modus werkt, wordt opnieuw de vraag naar manipulatie gesteld. Na de derde keer kan de noodmodus alleen nog met de Bosch DiagnosticTool bij de dealer worden opgeheven.
De maatregel is daarom een nieuwe stap waarmee Bosch tegemoetkomt aan een eis die is opgenomen in de huidige Europese norm (EN 15194:2017) voor fietsen met elektrische ondersteuning. Dit verhoogt de veiligheid voor eBike en fietser. Door een verkeerd gebruik van het systeem neemt doorgaans ook de levensduur af en riskeert de eBiker schade aan de drive unit en aan de fiets. Bij een getunede eBike is de veiligheid niet meer gegarandeerd: onderdelen en de fiets als geheel worden blootgesteld aan onvoorziene omstandigheden en de gevolgen zijn moeilijk te voorspellen.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

Zonder tuning rijdt beter

Of het nu is als verkeersmiddel op weg naar het werk, als ontspanning in de stad en daarbuiten of als sporthulpmiddel: de eBike heeft allang op bijna alle gebieden zijn intrede gedaan en in alle leeftijdsgroepen veel aanhangers gekregen. Jong en oud zijn enthousiast over de nieuwe, milieuvriendelijke manier van mobiliteit en blij met de nieuwe bewegingsvrijheid die de eBike biedt. Met de krachtige onderdelen van Bosch eBike Systems wordt fietsen onbekommerd genieten. De elektrische aandrijving maakt een einde aan met uitputtende tochten en biedt aangename ondersteuning, die kan worden aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden Om met volle teugen te kunnen genieten van de charme van de eBike, is tuning daarom volledig onnodig. Integendeel: bij tuning gaat het eigenlijke plezier verloren – zowel bij ontspannen cruisen als bij fair sporten.