EBIKE-TUNING –
GEVAARLIJK EN RISKANT!

Het tunen van eBikes is niet alleen verboden, maar vormt ook een veiligheidsrisico. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt.

Bosch eBike Systems maakt zich daarom sterk voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef en conform wet- en regelgeving, en we vragen alle eBikers en eBike-aanbieders om zich te onthouden van tuning.

EBIKE-TUNING –
GEVAARLIJK EN RISKANT!

Het tunen van eBikes is niet alleen verboden, maar vormt ook een veiligheidsrisico. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt.

Bosch eBike Systems maakt zich daarom sterk voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef en conform wet- en regelgeving, en we vragen alle eBikers en eBike-aanbieders om zich te onthouden van tuning.

eBikes met ondersteuning tot 25 km/h en een continu nominaal motorvermogen van maximaal 250 watt worden voor de wet beschouwd als fietsen. eBike-bezitters hebben dus geen extra verzekering, geen kenteken en geen rijbewijs nodig en mogen gebruikmaken van veel fietspaden en bospaden. Het is in ieders belang om deze status te behouden en te kunnen blijven genieten van dezelfde rechten en vrijheden als fietsers. Door het tunen van elektrische fietsen komt deze situatie in het gedrang – dat gaat ons allemaal aan!

Wat is tuning eigenlijk precies?

Met behulp van zogenaamde tuning-dongles of door middel van chip-tuning is het mogelijk om de maximumsnelheid met ondersteuning van de motor te verhogen. Wie echter zijn eBike manipuleert en daadwerkelijk de ondersteuningsgrens van 25 km/h overschrijdt, rijdt wettelijk gezien niet meer op een elektrische fiets die wordt gelijkgesteld aan een fiets, maar op een niet-goedgekeurde bromfiets en moet zich op de openbare weg aan de bijbehorende voorschriften houden.

Het risico: tuningkits of andere manieren van manipuleren kunnen schade veroorzaken aan het aandrijvingssysteem of aan de fiets. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen dan hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt.

 

"Voor de meeste klanten en dealers is het helemaal niet duidelijk welke gevaren ze lopen en welke vergaande consequenties er dreigen."

- Siegfried Neuberger, directeur ZIV

Goede redenen tegen eBike-tuning

">">">">

Reëel gevaar voor uzelf en anderen

 

Technische manipulaties aan de eBike, bijvoorbeeld een verhoging van de uitschakelsnelheid naar boven de 25 km/h, veroorzaken constructief niet-geplande continue belastingen, waarop zelfs de krachtige onderdelen van Bosch eBike Systems niet zijn voorbereid. Ten eerste worden de remmen zwaarder belast. Dit geldt ook voor onderdelen zoals het stuur en de vork, en niet in de laatste plaats het frame enzovoort. Met tuning wordt daarom de veiligheid van de totale eBike aangetast en brengt men zowel zichzelf als andere verkeersdeelnemers in gevaar.

Tuning is geen licht vergrijp

 

Tuning is echt een wetsovertreding! Wie zijn eBike manipuleert, loopt een dubbel risico: tuning kan leiden tot een proces-verbaal wegens rijden zonder rijbewijs en overtreding van de wettelijk verplichte verzekering. Dit kan aanleiding zijn voor geldboetes of zelfs gevangenisstraf tot een jaar. Maar dat is niet alles: als de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering na een ongeval erachter komt dat de eBike is opgevoerd, heeft deze het recht om betaling van de kosten van ongevalschade en de gevolgen daarvan te weigeren. Tuning vormt daarmee ook een financieel risico.

Gelijkstelling van fiets en eBike

 

Op dit moment is een eBike gelijkgesteld aan de fiets – inclusief alle daaraan verbonden rechten en plichten. Ze mogen op fiets- en bospaden worden gebruikt, ze hebben geen kenteken en geen speciale verzekering nodig enzovoort. Dankzij deze gelijkstelling is tot nu toe vrijwel onbeperkt gebruik van de eBike gegarandeerd. Wie zijn eBike door tuning manipuleert en daardoor mogelijk ongevallen en letsel of de koop toeneemt, lokt strengere regelgeving en een toekomstig verbod door de politiek uit – en verspeelt daarmee de op dit moment nog geldende voordelen voor alle andere eBike-fans!

Fair Play!

 

Tuning bij sportevenementen is verboden en bovendien gewoonweg oneerlijk. Wat bij een wedstrijd belangrijk is, zijn het plezier en de opwinding om zich met anderen te meten en hen met eerlijke middelen te verslaan. Tuning en manipulatie gaan niet samen met sportiviteit. Wedstrijden zoals de Bosch eMTB Challenge zijn speciaal afgestemd op eBikes met een maximale ondersteuning tot 25 km/h. Het komt speciaal aan op rijtechniek, conditie en talent.

Meer informatie voor meer veiligheid

Preventie van en informatie over de gevaren van eBike-tuning zijn bijzonder belangrijk. "Wij denken dat er nauwelijks nog gebruikers hun toevlucht zouden nemen tot tuning-tools als ze echt wisten wat de mogelijke gevolgen voor de garantie, bij doorverkoop, bij een politiecontrole of een ongeval zijn."
- Siegfried Neuberger, directeur ZIV. 

Ook de fietsdealer moet zich ervan bewust zijn, dat ze de markt voor eBikes met tuningoplossingen in gevaar brengen, wanneer ze de risico's en de daarmee gepaard gaande reglementering lichthartig op de koop toe nemen en aan de verspreiding bijdragen. Onze dealers kunnen met de professionele diagnoseoplossing van Bosch eBike Systems softwareversies, configuratiegegevens en foutcodes van eBike-onderdelen uitlezen en de eBike updaten. Daarnaast is het diagnoseapparaat in staat tuning te herkennen en wijst het de dealer op de manipulatie.

In de strijd tegen tuning werkt Bosch eBike Systems nauw samen met fietsfabrikanten, brancheorganisaties en overheden. De bond voor de tweewielindustrie heeft fabrikanten de vrijwillige verplichting opgelegd om manipulatie van eBike-systemen tegen te gaan. Bosch eBike Systems heeft hiertoe mede het initiatief genomen en draagt dit actief uit. Dit omvat een serie maatregelen tegen eBike-tuning zoals koppeling van de industrie met dealerfederaties, gebruikersorganisaties, politie, onderzoekers van ongevallen, adviseurs, testinstanties en de vakpers.

"Bosch eBike Systems maakt zich sterk voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. Het gaat er vooral om de status "fiets" voor eBikes met ondersteuning tot 25 km/h met alle bijbehorende rechten en plichten te verdedigen. Het nalatige en onverantwoordelijke gedrag van tuningaanbieders mag deze status niet in gevaar brengen. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen."

- Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

"Bosch eBike Systems maakt zich sterk voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. Het gaat er vooral om de status "fiets" voor eBikes met ondersteuning tot 25 km/h met alle bijbehorende rechten en plichten te verdedigen. Het nalatige en onverantwoordelijke gedrag van tuningaanbieders mag deze status niet in gevaar brengen. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen."

- Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

Veilig eBiken is geen toeval

Er geldt de heldere wettelijke verplichting voor het Openbaar Ministerie en de politie om een gerechtelijk vooronderzoek te starten wanneer zij kennis hebben gekregen van een mogelijk strafbaar feit. Tuning is een dergelijk strafbaar feit, dat leidt tot het doen van aangifte en strafvervolging. De beschuldigde tuner wordt al snel een beklaagde. Alle onderdelen van Bosch eBike Systems worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een eBike wordt getuned, is de veiligheid niet meer gegarandeerd. Ten behoeve van onze klanten maken we ons sterk voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef en houden we de markt in de gaten met betrekking tot activiteiten die indruisen tegen wet- en regelgeving – een houding die ook door het geldende EU-recht wordt ondersteund en door fabrikanten zelfs wordt geëist.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

Zonder tuning rijdt beter

Of het nu is als verkeersmiddel op weg naar het werk, als ontspanning in de stad en daarbuiten of als sporthulpmiddel: de eBike heeft allang op bijna alle gebieden zijn intrede gedaan en in alle leeftijdsgroepen veel aanhangers gekregen. Jong en oud zijn enthousiast over de nieuwe, milieuvriendelijke manier van mobiliteit en blij met de nieuwe bewegingsvrijheid die de eBike biedt. Met de krachtige onderdelen van Bosch eBike Systems wordt fietsen onbekommerd genieten. De elektrische aandrijving maakt een einde aan met uitputtende tochten en biedt aangename ondersteuning, die kan worden aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden Om met volle teugen te kunnen genieten van de charme van de eBike, is tuning daarom volledig onnodig. Integendeel: bij tuning gaat het eigenlijke plezier verloren – zowel bij ontspannen cruisen als bij fair sporten.