Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzame mobiliteit met de eBike

Onze mobiliteit is verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Fietsen op een eBike helpt deze waarde te verlagen doordat het ons in staat stelt om het verkeer en de impact daarvan op het milieu te verminderen. eBikes nemen weinig ruimte in beslag en produceren geen lawaai of uitlaatgassen. De overstap betekent winst voor het milieu. En dus voor ieder van ons.

Maar overstappen op een eBike is slechts een van de vele stappen op weg naar duurzame mobiliteit. Voor Bosch eBike Systems begint de reis veel eerder: op deze pagina laten we zien hoe we continu bezig zijn om de levenscyclus van de eBike duurzamer te maken op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Ook leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt voor de hele Bosch-groep. Verder geven we tips en trucs voor duurzamer eBiken en algemene informatie over de duurzaamheid van eBikes.

"Vergeleken met andere vervoermiddelen is de eBike een zeer milieuvriendelijke manier van vervoer: hij is flexibeler, stiller en klimaatvriendelijker.

 

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen. Ook al is de CO2-voetafdruk van een eBike natuurlijk alsnog groter dan die van een gewone fiets, eBikers reizen veel vaker en op langere routes. Dat betekent een overwinning voor de impact van onze mobiliteit op het milieu.

De eBike kan worden gebruikt om mensen of goederen efficiënt te vervoeren, vooral over korte afstanden. Dat maakt hem de ideale keuze voor het vervangen van je auto of ander vervoermiddel.

CO2-emissies vergeleken

De eBike is een antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd: schaarste aan hulpbronnen, klimaatverandering, en verstedelijking. Vooral bij korte afstanden zijn eBikes een efficiënter alternatief voor andere vervoermiddelen. Mensen die op eBikes fietsen, reizen goedkoper en belasten het milieu minder. 

Hoewel eBike-componenten, zoals de accu of aandrijving, tijdens de productie meer uitstoot opleveren dan standaard fietsen, fietsen mensen op eBikes veel vaker en aanzienlijk langere afstanden. In het dagelijks leven kan de eBike in veel situaties worden gebruikt in plaats van de auto. Met een eCargo Bike kan je bijvoorbeeld prima winkelen. De benodigde energie is erg laag, ongeveer 7 Wh aan elektriciteit per afgelegde kilometer.

Als je alleen kijkt naar de tijd die je met je eBike op de weg doorbrengt, resulteert het stroomverbruik in een gemiddelde CO2-emissiewaarde van 2-5 g/km, afhankelijk van de vermogensmix. Ter vergelijking: volgens het Federaal Milieuagentschap stoot een auto ongeveer 150 g CO2 uit per passagierkilometer (pkm), terwijl het openbaar vervoer tussen de 50 en 110 g CO2/pkm uitstoot. Vergeleken met alle andere vervoermiddelen is de uitstoot van de fiets en de eBike beduidend lager.

De eBike is dus nog duurzamer op de weg

We hebben enkele tips en trucs voor duurzamer eBiken verzameld. Van efficiënter gebruik van de accu, voor nog meer actieradius en een langere levensduur, tot milieubewustheid op de trail.

De accu is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-voetafdruk van je eBike. Het juiste gebruik ervan is dus cruciaal - niet alleen voor je fietsplezier, maar ook voor meer duurzaamheid. Met de juiste omgang en onderhoud kun je de levensduur van de accu van je eBike optimaliseren. Lees in onze Accugids meer over duurzamer omgaan met en gebruiken van accu's.

Ga naar de Accugids

Natuurlijk willen eMountainbikers de bergen veroveren. Aandacht voor de natuur en de medemens mag echter niet worden vergeten. Professionele eMTB-rijder Stefan Schlie legt ons in een korte video uit hoe iedereen - met de juiste gedragsregels - op een duurzame manier plezier kan hebben.

 

Het goede leven ligt binnen handbereik: een eBike-vakantie is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook leuk. Plus, het houdt je fit. Dit combineert unieke ervaringen met een milieubewuste houding tegenover de natuur. Hier zijn enkele tips om je ecologische voetafdruk op vakantie zo klein mogelijk te houden.

Meer informatie

Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, en bij Bosch eBike Systems hebben we onze zinnen gezet op een duurzame toekomst. Als onderdeel van de Bosch Groep delen we een gemeenschappelijk doel: we willen met onze producten bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst waarin mensen mobiliteit ervaren op een duurzame, flexibele manier, en met meer rijplezier.

Verantwoordelijkheid nemen – uitdagingen aangaan.

Het idee van duurzaamheid is voor Bosch eBike Systems niet alleen een noodzaak, het is een vanzelfsprekendheid. De allesbepalende duurzaamheidsstrategie van Bosch, "Nieuwe Dimensies – Duurzaamheid 2025", beschrijft de doelstellingen van het bedrijf op basis van zes fundamentele zaken: klimaatbescherming, gezondheid, mensenrechten, water, recyclingeconomie en diversiteit. Bij Bosch eBike Systems zetten we ons in het bijzonder in voor drie strategische pijlers van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie: 

  1. het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van onze producten,
  2. verantwoordelijkheid en transparantie in de toeleveringsketens en 
  3. de ontwikkeling van een functionerende recyclingeconomie. 

 Vanaf het moment dat we een product beginnen te ontwikkelen, besteden we aandacht aan de impact ervan op het milieu. Op basis van deze "Design for Environment"-benadering bekijken we hoe een nieuw product zo duurzaam mogelijk kan worden ontworpen, over de hele waardeketen heen. Dit begint bij de selectie van milieuvriendelijke grondstoffen en het gebruik van recyclebare materialen, via energiebesparende fabricagestappen tot het ontwerpen van een zo duurzaam mogelijke verpakking.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen
Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

CO₂-voetafdruk

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij onze productontwikkeling. We voeren ecologische beoordelingen uit, evalueren productspecifieke milieuaspecten in elke fase van de levenscyclus en werken continu aan de verbetering hiervan. 

CO2-voetafdruk en levenscyclusanalyse

De CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus is een belangrijke maatstaf bij het vergelijken van de duurzaamheid van producten. In een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA) evalueren we productspecifieke milieuaspecten in elke levenscyclusfase - van inkoop, productie en gebruik tot verwijdering. Samen met TÜV Rheinland hebben we tot in detail de gemiddelde CO2-voetafdruk berekend voor een eBike en voor de componenten van het Bosch eBike-systeem (aandrijfeenheid, accu, display, bedieningseenheid), en zo de grootste potentiële besparingen vastgesteld. Het resultaat: over zijn hele levenscyclus - van productie tot recycling - genereert een eBike een CO2-equivalent van ongeveer 300 kg. Ongeveer 75% van de CO2-emissies wordt veroorzaakt door materialen en productie, ongeveer 15% tijdens het daadwerkelijke gebruik van de eBike en de resterende circa 10% tijdens transport, verpakking en recycling. Met 121 kg wordt circa 36% van de totale voetafdruk geproduceerd door het eBike-systeem, oftewel: de onderdelen die van een fiets een eBike maken. Het overgrote deel hiervan wordt geproduceerd door de eBike-accu. 

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de negatieve impact op het milieu vaststellen en zo producten ontwerpen die in de toekomst duurzamer zijn.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

We werken aan een systematische analyse van de sociale en ecologische risico's in de hele waardeketen. Ons doel is om voor alle Bosch eBike-producten volledige transparantie te bereiken in onze toeleveringsketen.

Transparantie in de toeleveringsketen

Een belangrijke pijler van onze duurzaamheidsactiviteiten is een transparante toeleveringsketen die een uitgebreide tracering van belangrijke grondstoffen mogelijk maakt. Hierin staat vooral de eBike-accu centraal. Zo ontwikkelden we in 2021 samen met leveranciers van accucellen bijvoorbeeld een "duurzaamheidsvragenlijst" om belangrijke details over de toeleveringsketen te achterhalen - zelfs terug tot aan de inkoop van grondstoffen in de mijn. We zijn van plan de omvang hiervan uit te breiden met andere componenten van het eBike-systeem die materialen zoals aluminium en magnesium bevatten, zoals het aandrijvingssysteem en de bedieningseenheid. De resultaten zullen ook worden geverifieerd door middel van passende beoordelingsmethoden. Wil je meer weten over de Bosch Global Supply Chain Standards? Meer informatie vind je hier.

Kobalt in accucellen

Om de hoeveelheid essentiële grondstoffen in eBike-accu's continu te verminderen, werken we samen met onze leveranciers aan de technologische ontwikkeling van accucellen. Sinds 2013 zijn we er dankzij technische ontwikkelingen al in geslaagd om 65% van het kobaltgehalte in de kathode van de eBike-accucel te verminderen. Ons doel is het kobaltgehalte verder te verminderen en tegelijkertijd de capaciteit van de accucel te vergroten.

Recyclingeconomie

We werken aan het aanbieden en verbeteren van recyclingoplossingen in al onze markten, bijvoorbeeld door gezamenlijk brancheoplossingen te bedenken of te adviseren en door rechtstreeks contact op te nemen met recyclingbedrijven. Onder de pijler recyclingeconomie valt ook de ontwikkeling van nieuwe verpakkings- en transportconcepten.

Revisie van eBike-aandrijvingen

Repareerbaarheid en eenvoudig onderhoud zijn twee van onze belangrijkste criteria bij productontwikkeling en essentiële hoekstenen van een functionerende recyclingeconomie. Wij bieden zelfstandige fietsendealers de kennis en het gereedschap om onderhoud en kleine reparaties aan de aandrijfeenheid uit te voeren. Bosch eBike-aandrijfeenheden die onder garantie en goodwill gratis worden vervangen, worden gereviseerd, wat inhoudt dat de aandrijvingen op technisch niveau opnieuw worden behandeld en na een laatste test weer met volledige functionaliteit ter beschikking worden gesteld aan de klant.

Recycling van eBike-accu's

Zodra een accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet deze op de juiste manier worden verwijderd. Wij verzoeken de gebruikers van onze eBike-systemen dringend defecte of afgedankte accu's naar hun plaatselijke dealer te brengen, die ervoor zal zorgen dat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Passende recyclingpraktijken besparen hulpbronnen en waardevolle grondstoffen worden teruggevoerd naar de materiaalkringloop. Bosch eBike Systems ondersteunt nieuwe en duurzame recyclingmethoden. De efficiëntie van terugwinning hangt af van het recyclingproces. Nieuwe recyclingprocessen kunnen een recyclingefficiëntie hebben van meer dan 90%.

In de meeste gevallen is het retourneren en recyclen van accu's gratis voor eBikers. 

 

Nieuwe verpakkings- en transportconcepten

Sinds september 2020 worden eBike-aandrijvingen van Bosch eBike Systems geleverd in duurzame en gemakkelijk te recyclen verpakkingen van vormkarton in plaats van polystyreen. Dit bespaart niet alleen materiaal- en recyclingkosten, maar zorgt ook voor een optimale verpakkingsdichtheid tijdens transport en opslag – en leidt uiteindelijk tot een CO2-besparing van ca. 45%. Bovendien konden we na uitgebreide tests de kunststof verpakking van onze PowerTube-accu's overbodig maken, wat ca. 20% van de CO2-emissies voor deze verpakking bespaart. Ook leveren wij onze producten op europallets, die na het lossen worden uitgewisseld en hergebruikt.

„We willen met onze producten bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst, waarin mensen op een duurzame, flexibele manier mobiliteit ervaren met meer rijplezier.

Claus Fleischer,
CEO Bosch eBike Systems

Wat doet Bosch op het gebied van duurzaamheid?

Economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde actie vormt de basis van ons succes; deze overtuiging leidt ons hele bedrijf en wordt weerspiegeld in alle gebieden waarin wij als bedrijf actief zijn.

Pioniers in klimaatbescherming

Bij Bosch delen we een gemeenschappelijk doel: we streven ernaar de levenskwaliteit van mensen te verbeteren, en het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties te beschermen door op een duurzame manier te handelen. Vooral op het gebied van klimaatbescherming nemen we het voortouw. Met meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds 2020 volledig CO2-neutraal (Scope 1 en 2). Hiervoor werden de resterende emissies van 0,7 miljoen ton CO2 in 2022 gecompenseerd met koolstofcertificaten. Scope 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Nu willen we de combinatie van maatregelen optimaliseren en daarmee de milieu-impact verder verlagen. Tegelijkertijd willen we klimaatbescherming helpen vormgeven buiten onze directe invloedssfeer en ook onze upstream- en downstream-emissies ystematisch verminderen. Ons doel is de uitstoot tegen 2030 met 15% te verminderen.

Meer informatie

FAQ over duurzaamheid

eBike als duurzaam vervoermiddel

De fiets is een van de meest duurzame vervoermiddelen. Met een zeer gering materiaalverbruik en voertuiggewicht maakt hij flexibele, emissievrije, stille en klimaatvriendelijke mobiliteit mogelijk. Bovendien is regelmatig fietsen ook goed voor de gezondheid. 

De eBike is de volgende evolutionaire stap in het fietsen. Deze maakt langere ritten, grotere afstanden en het overwinnen van grotere hoogteverschillen mogelijk. Alles bij elkaar worden de gebruiksmogelijkheden door eBikes aanzienlijk uitgebreid zonder dat de eigenschappen en de CO2-uitstoot bij de productie van de eBike significant veranderen ten opzichte van de fiets. Ook al is er meer energie nodig voor de accu en de aandrijving (vooral bij de productie) dan voor de fiets, steeds vaker gebruiken eBikers hun elektrische fiets in het dagelijks leven, vaak ter vervanging van de auto en andere vervoermiddelen. Bovendien leggen eBikers vaker en aanzienlijk langere afstanden af op hun elektrische fiets. Verder is het energieverbruik zeer laag, gemiddeld ongeveer 7 Wh (wattuur) per gereden kilometer. 

Het gemiddelde stroomverbruik van een eBike met Bosch eBike-systeem is ongeveer 7 Wh/km. Deze waarde is het meetresultaat bij de R200-actieradiustest voor eBikes met Bosch eBike-systeem.

Wanneer wordt gekeken naar de CO2-emissies door het elektriciteitsverbruik, bedraagt de gemiddelde CO2-waarde 2-5 g/km, afhankelijk van de elektriciteitsmix. Bij het opladen met groene stroom wordt de CO2-uitstoot bij gebruik van de eBike zelfs volledig geëlimineerd. In vergelijking daarmee stoot de auto ongeveer 150 g CO2/personenkilometer (pkm) uit en het openbaar vervoer tussen 60 en 80 g/pkm CO2.

Samen met TÜV Rheinland Energy GmbH hebben we de Product Carbon Footprint berekend en geëvalueerd volgens ISO14067. Over de gehele levensduur van een eBike (inclusief alle fasen: van productie, verpakking, transport tot gebruik en recycling) bedraagt de gemiddelde CO2-voetafdruk 300 kg CO2-eq.

Dit betekent dat de voetafdruk van een eBike ongeveer twee keer zo groot is als die van een gewone fiets. Dit is een gemiddelde waarde en kan variëren afhankelijk van het model. Over de gehele levensduur bedraagt de relatieve CO2-voetafdruk van de eBike ongeveer 15-25 g/km, afhankelijk van het totale aantal afgelegde kilometers. Als we kijken naar de zuivere gebruiksfase en dus naar de door het elektriciteitsverbruik veroorzaakte emissies, bedraagt de gemiddelde CO2 waarde 2-5 g/km, afhankelijk van de elektriciteitsmix.

Over de gehele levensduur van een eBike (inclusief alle fasen: van productie, verpakking, transport tot gebruik en recycling) bedraagt de gemiddelde CO2-voetafdruk 300 kg CO2-eq. Dit betekent dat de voetafdruk van een eBike ongeveer twee keer zo groot is als die van een gewone fiets. Dit is een gemiddelde waarde en kan variëren afhankelijk van het model.
Voor een objectieve vergelijking moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat eBikers hun elektrische fiets steeds vaker in het dagelijks leven gebruiken en daarmee vaak de auto of een ander vervoermiddel vervangen. Bovendien leggen eBikers twee tot drie keer vaker en aanzienlijk langere afstanden af op hun eBike.

In totaal heeft een eBike een gemiddelde CO2-voetafdruk van 300 kg CO2-eq. Ongeveer 120 kg CO2-eq daarvan komt voor rekening van het Bosch eBike-systeem.
Na al ongeveer 800 eBike-kilometers zijn de emissies voor het eBike-systeem afgeschreven als je met de eBike reist in plaats van met de auto, en na 2000 eBike-kilometers zijn de emissies voor de hele eBike afgeschreven.
Deze cijfers zijn gemiddelde waarden. Afhankelijk van het model kunnen er afwijkingen zijn.

Duurzaamheid bij Bosch eBike Systems

Algemeen

Voor Bosch is klimaatbescherming een essentieel onderdeel van de bedrijfsverantwoordelijkheid. Met meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds 2020 volledig CO2-neutraal (Scope 1 en 2). CO2-neutraliteit werd bereikt door gebruik te maken van vier hefbomen: het verhogen van de energie-efficiëntie, het zelf opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen (New Clean Power), het inkopen van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (Green Power) en - als laatste optie - het compenseren van de resterende CO2-uitstoot door middel van compensatiemaatregelen. In 2022 zijn de resterende emissies van 0,7 miljoen ton CO2 gecompenseerd met koolstofcertificaten. Scope 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de  Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
Bij Bosch eBike Systems zetten we ons in het bijzonder in voor drie strategische pijlers van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie:

  • het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van onze producten,
  • verantwoordelijkheid en transparantie in de toeleveringsketens en
  • de ontwikkeling van een functionerende recyclingeconomie.

Meer informatie is te vinden  here.

Steden staan in de 21e eeuw voor grote uitdagingen: De wereldbevolking groeit, natuurlijke hulpbronnen staan onder druk en het klimaat verandert. Er wordt gevraagd om oplossingen. Elektromobiliteit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame stedelijke ontwikkeling en een leefbare stedelijke ruimte. Met name eBikes bieden grote kansen. Ze helpen om hulpbronnen te sparen en verminderen emissies.  eBikes zijn een effectief en efficiënt vervoermiddel, vooral op korte afstanden. Als je een eBike gebruikt, ben je snel, goedkoop en milieuvriendelijk onderweg. Vooral in stedelijke gebieden heeft de eBike verkeerstechnisch een enorm potentieel. 

Telkens wanneer we een product nieuw ontwikkelen of verbeteren, bekijken we hoe we de impact van onze producten op het milieu tijdens hun levenscyclus kunnen verminderen. Het centrale punt hierbij is de consequente besparing van materialen, doordat we de volgende generaties van onze componenten steeds zo ontwikkelen en ontwerpen dat deze kleiner, compacter en lichter worden. Door het aantal onderdelen te verkleinen, minimaliseren we de hoeveelheid benodigd materiaal. Er zijn dan minder grondstoffen nodig en de inspanning bij ontwikkeling en productie wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Een voorbeeld hiervan is de gewichtsbeperking van onze aandrijvingen. Zo realiseert de nieuwste generatie van de Performance Line CX in het Bosch eBike-systeem 2 een gewichtsbesparing van circa 25% ten opzichte van het voorgaande model. Door onze producten te standaardiseren en het aantal varianten en onderdelen te beperken, zorgen wij voor wij schaalvergroting in de fabricageprocessen. Dit leidt tot een vermindering van de vereiste energie-uitgaven per onderdeel. Verdere voorbeelden zijn te vinden in onze verpakkingsstrategie. Sinds september 2020 worden onze aandrijvingen aan onze klanten geleverd in een duurzame vormkartonverpakking. Bovendien konden wij, na uitgebreide veiligheidstests, afzien van de plastic buitenverpakking voor onze PowerTube accu's en zo ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot voor deze verpakking besparen.

Verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

Als divisie van Bosch is Bosch eBike Systems geïntegreerd in het fabrieksnetwerk van de hele onderneming. De componenten van onze eBike-systemen worden ontwikkeld in de hoofdvestiging van Bosch eBike Systems in Reutlingen. De productie en consolidatie van de aandrijvingen vindt plaats in de Bosch-fabriek in Miskolc in Hongarije. De productie en consolidatie van de accu's vindt eveneens voor het grootste deel plaats in de Bosch-fabriek in Miskolc (Hongarije) en voor een deel in Penang (Maleisië).

Bosch eBike Systems koopt zelf geen grondstoffen zoals lithium in, maar koopt deze als onderdeel van de cellen van leveranciers van lithium-ion accucellen. Een essentiële pijler van de duurzaamheidsactiviteiten in de eBike-sector is een transparante toeleveringsketen die een volledige tracering van de zogenaamde kritieke grondstoffen mogelijk maakt. Zo wordt bijvoorbeeld uitgebreide informatie over de toeleveringsketen gevraagd aan onze celleveranciers en getraceerd tot de aankoop van grondstoffen. Over het algemeen moeten onze leveranciers voldoen aan strenge eisen die gebaseerd zijn op de principes van het UN Global Compact, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de normen van Bosch zelf, die in sommige gevallen verder gaan dan deze.

Bosch eBike Systems streeft naar een beschikbaarheid van reserveonderdelen voor ten minste 6 jaar nadat de producten voor het laatst aan de eBike-fabrikant zijn geleverd. In individuele gevallen kan het echter zijn dat wij deze doelstelling niet halen, zoals wanneer onze leveranciers niet langer in staat zijn afzonderlijke componenten te leveren. Zo nodig verwijzen wij naar alternatieve onderdelen, bijvoorbeeld upgrades.

Recyclingeconomie

Het gebruik van materialen met gerecyclede inhoud wordt in elk ontwikkelingsproject belicht en kritisch onderzocht, vooral met betrekking tot productvereisten en veiligheidsnormen. Dit blijven wij in de toekomst stimuleren. Op dit moment is het aandeel gerecyclede materialen in eBike-onderdelen nog laag. De materiaalmix in onze producten is samengesteld op basis van de specifieke toepassing en dus om optimaal te voldoen aan hoge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. Wat verpakkingsmaterialen betreft, onderzoeken wij ook hoe de materiaalmix zo milieuvriendelijk mogelijk kan worden ontworpen, bijvoorbeeld om het gebruik van wegwerpverpakkingen te verminderen en het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen en herbruikbare verpakkingen voortdurend te verhogen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in onze verpakkingsstrategie. Sinds september 2020 worden onze aandrijvingen aan onze klanten geleverd in een duurzame vormkartonverpakking.

Achteraf monteren en de mogelijkheid om te repareren zijn kernpunten in de context van duurzame productontwikkeling en vormen een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie.
Onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties aan de aandrijfeenheid kunnen door de dealer worden uitgevoerd. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van een reparatieset voor de drive unit, het opnieuw smeren of het vervangen of achteraf aanbrengen van lagerbeschermingsringen. Als een groot defect wordt vastgesteld, wordt de motor door Bosch bij de dealer opgehaald. Bij sommige defecten reviseren wij de drive units tijdens het service-incident. Dit betekent dat aandrijvingen die hiervoor na passende tests in aanmerking komen, worden gereconditioneerd en na een "end-of-line"-test weer volledige functionerend ter beschikking van de klant worden gesteld.
Wij beschouwen reparatieconcepten echter ook altijd in de context van productveiligheid. Voor Bosch eBike Systems komen de veiligheid en betrouwbaarheid van producten op de eerste plaats. In het geval van een beschadigd product kan reparatie daarom op grond van deze aspecten worden gezien als redelijkerwijs niet uitvoerbaar. In zulke gevallen is de volledige vervanging van het product noodzakelijk. Bosch zet zich in om de best mogelijke oplossing te vinden, zodat de eBiker zijn fiets snel weer kan gebruiken en er lang plezier van heeft.

Elektrische apparaten kunnen bij elk recyclingcentrum worden ingeleverd. Het is ook mogelijk kleine elektrische apparaten in te leveren bij speciaalzaken, op voorwaarde dat de verkoopoppervlakte daar > 400 m2 is. Voordat het elektrische apparaat wordt ingeleverd, moeten alle accu's/batterijen die kunnen worden verwijderd, uit het elektrische apparaat worden verwijderd en in een batterij/accu-inzamelingssysteem worden ingeleverd. Houd er rekening mee dat er persoonsgegevens op displays kunnen zijn opgeslagen. Verwijder deze voordat je ze wegdoet.

Duurzaamheid van de Bosch eBike-accu

Algemeen

Bosch eBike-accu's maken gebruik van cilindervormige lithium-ion-cellen. De celtechnologie is zeer vergelijkbaar met de cellen die in sommige elektrische auto's worden gebruikt. Per elektrische auto worden ongeveer 5000-8000 cilindrische cellen gebruikt, tegenover slechts 40 tot 60 voor gewone eBike-accu's. Eén elektrische auto komt qua aantal cellen dus overeen met gemiddeld ongeveer 130 eBikes.

De lithium-ion-cellen die in de Bosch eBike-accu's worden gebruikt, voldoen aan de nieuwste techniekstandaarden. Momenteel is kobalt nog steeds nodig: kobalt zorgt voor een hoge energiedichtheid in accucellen en verbetert dus de prestaties van de accu. Samen met onze leveranciers werken wij aan de verdere ontwikkeling van de technologie van accucellen om het aandeel kritische grondstoffen zoals kobalt in de eBike-accu's voortdurend te verminderen. Sinds 2013 is het kobaltgehalte in de kathode al met 65% verminderd.

Je kunt je oude of defecte eBike-accu gratis inleveren bij elke fietsendealer, die de accu op milieuvriendelijke wijze zal laten recyclen. Het is niet nodig om hiervoor een nieuwe accu te kopen.

We wijzen erop dat zwaar beschadigde accu's niet met blote handen mogen worden aangeraakt, aangezien er elektrolyt kan ontsnappen, wat voor huidirritaties kan zorgen. Bewaar een defecte accu met afgeplakte contacten buiten op een veilige plaats en breng deze zo spoedig mogelijk naar de fietsendealer voor de juiste verwerking.

De eerste prioriteit voor onze producten, dus ook voor onze accu's, is een veilig ontwerp. Hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen staan garant voor robuustheid en duurzaamheid. Optimaal aangepaste celspecificaties en voor de levensduur geoptimaliseerde elektronica dragen bij aan een maximale levensduur en energiedoorvoer van de accu en dus tot een zo duurzaam mogelijk gebruik van de gebruikte materialen. De afstand die een Bosch eBike-accu tijdens zijn levensduur aflegt, kan bij een juist gebruik en een juiste behandeling zelfs oplopen tot 60.000 km. Om de ecologische impact van de accu's laag te houden, proberen wij bij de ontwikkeling van producten het aandeel van de zogenaamde kritische grondstoffen in de cellen zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd het aandeel van gerecyclede materialen te verhogen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Sinds 2013 is bijvoorbeeld het kobaltgehalte in de kathode van de accucellen al met 65% verminderd. Met de steun van onze celleveranciers zorgen wij er bovendien voor dat wij de volledige leveringsketen kunnen traceren om een meer sociaal verantwoorde winning van grondstoffen te garanderen.

Reparatie

Er zijn aanbieders die beloven dat ze gebruikte cellen kunnen opfrissen. Bosch raadt dit ten zeerste af. De veiligheid en de optimale samenwerking met het accumanagement-systeem kan in dit geval niet meer worden gegarandeerd. Bovendien bestaat er een veiligheidsrisico en door het openen of aanpassen van de accu kan eventueel de mogelijkheid om aanspraak op garantie te maken, komen te vervallen.

Wil je een Bosch eBike-accu kopen en controleren of er informatie beschikbaar is over het bijbehorende serienummer van de accu?

Dan kan je  hier een eBike-accucheck vinden.

Om veiligheidsredenen kunnen defecte, oude of "versleten" accu's niet gerepareerd worden. Lithium-ion-accu’s zijn complexe, nauw op elkaar afgestemde systemen met een hoge energie-inhoud. Bij reparatie kunnen de juiste werking en de optimale interactie met het battery management system niet meer worden gegarandeerd. Daar komt nog bij dat bij het opnieuw in elkaar zetten van de accu de behuizing niet afdoende kan worden afgedicht. Om veiligheidsredenen moeten accu's uitgebreide serietests doorstaan die voldoen aan nationale en internationale wetgeving en voorschriften voordat zij mogen worden verkocht. Deze serietests zijn niet uitvoerbaar voor een enkele gerepareerde accu, vanwege het voorgeschreven aantal testmonsters. Dit omvat bijvoorbeeld lektests, maar ook overbelastings- en kortsluitproeven. Als deze tests niet worden uitgevoerd, bestaat er een groot risico dat bijvoorbeeld vocht de accu binnendringt en dit, in het ergste geval, kortsluiting en dus gevaar veroorzaakt. Dit alles kan veiligheidsrelevante gevolgen hebben. Daarom raadt Bosch het vanwege de veiligheid af om reparaties door derden te laten uitvoeren.

Hergebruik

Onze accu's zijn speciaal ontworpen en gecertificeerd voor gebruik op eBikes. Wij kunnen geen betrouwbare werking garanderen in andere toepassingsgebieden.
Daarom raden wij een tweede gebruik ten stelligste af en beschouwen wij de correcte terugzending van defecte of gebruikte lithium-ion-accu's voor recycling als de beste methode. Met nieuwe recyclingprocedures worden waardevolle grondstoffen grotendeels teruggewonnen, zodat ze kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe cellen. Bovendien worden de recyclingprocessen als milieuvriendelijk beschouwd en zorgen zij voor een positieve CO2-balans door de terugwinning van grondstoffen.

Recycling

Wanneer een accu het einde van de levensduur heeft bereikt, moet deze dienovereenkomstig worden verwijderd. In Duitsland is het "Gemeenschappelijk teugnamesysteem", kortweg GRS, van toepassing. We verzoeken gebruikers van onze eBike-systemen om bij een defecte of versleten accu naar de dealer te gaan; deze zal de vakkundige afvoer verzorgen. Recycling is gratis voor eBikers en dealers.
Door professionele recycling worden hulpbronnen gespaard en worden waardevolle grondstoffen teruggebracht in de grondstoffenkringloop. Op die manier kunnen grondstoffen als aluminium, koper, kobalt of nikkel met een hoog recyclingrendement worden teruggewonnen en bruikbaar worden gemaakt voor nieuwe producten.

De wettelijke basis voor recycling is op nationaal niveau geregeld. De accufabrikant is verantwoordelijk voor de recycling. Zodra de eBike een landsgrens passeert, wordt de importeur auto­matisch de fabrikant. In landen buiten Duitsland is dit de fietsfabrikant of fietsendealer. Hierdoor biedt Bosch eBike Systems alleen in Duitsland een directe oplossing voor accurecycling. Op alle andere markten waar wij actief zijn, bijvoorbeeld de VS, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland, ondersteunen wij onze klanten zo goed mogelijk en bevorderen wij sectorbrede oplossingen als die in bepaalde regio's nog niet bestaan.

Bosch eBike Systems werkt samen met veel recyclingbedrijven en ondersteunt nieuwe en duurzame recyclingmethoden. De efficiëntie van de terugwinning hangt af van het recyclingproces. Met nieuwe recyclingprocessen is een recyclingrendement tot meer dan 90% mogelijk.