Zo rijden we morgen

De Verenigde Naties gaan ervan uit dat in 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden zal wonen. Wat voor invloed heeft dit op het verkeer? En wat moet er gedaan worden om in die steeds groter wordende metropolen voor mensen het leven de moeite waard te maken? We vragen drie experts hoe volgens hen mobiliteit binnen 10 tot 15 jaar zal veranderen.

Zo rijden we morgen

De Verenigde Naties gaan ervan uit dat in 2050 twee derde van de wereldbevolking in steden zal wonen. Wat voor invloed heeft dit op het verkeer? En wat moet er gedaan worden om in die steeds groter wordende metropolen voor mensen het leven de moeite waard te maken? We vragen drie experts hoe volgens hen mobiliteit binnen 10 tot 15 jaar zal veranderen.

Meneer Dasbach, hoe zal mobiliteit in de komende 10 jaar volgens u evolueren?
Het valt te verwachten dat de verkeersruimte die nu aan de auto is toebedeeld in toenemende mate vrijkomt voor andere weggebruikers. Steden stemmen de randvoorwaarden steeds meer af op milieuvriendelijke doelstellingen. Het gaat onder meer om meer deeldiensten en elektrische voertuigen, samen met het openbaar vervoer zullen die meer vrij-heid bieden voor intermodaal reizen. Vooral de fiets komt steeds meer in het centrum van de belangstelling te staan.

Waarom bent u daar zo zeker van?
Tijdens de pandemie is gebleken dat werk en privéleven steeds meer in elkaar overvloeien. Door de toename van werkzaamheden in het thuiskantoor zijn lange woon-werkverplaatsingen niet meer nodig en als reactie daarop gaan mensen reizen steeds meer associëren met vrije tijd. Je fietst misschien eerst naar een afspraak en gaat vervolgens het bos in om je hoofd leeg te maken. Mobiliteit is niet alleen meer een middel om een bestemming te bereiken maar maakt steeds meer deel uit van de individuele levensstijl.

Welke rol speelt de eBike daarbij?
Hij wint aan relevantie omdat hij beide combineert: in de stad is hij vaak het snelste vervoermiddel en hij verhoogt ook de kwaliteit van leven. Een paar jaar geleden gold de eBike vooral nog als een soort mobiliteitshulpmiddel voor mensen die niet meer echt wilden fietsen en dat vanwege hun leeftijd ook niet meer durfden. Maar in werkelijkheid kent iedereen de situatie waarin je niet op je fiets stapt omdat het te vermoeiend is of op één of andere manier ongemakkelijk. De eBike verhoogt de motivatie om te fietsen. De eCargo  Bike versterkt deze trend nog. Meer en meer mensen beginnen zich af te vragen: heb ik de auto eigenlijk wel nodig in de stad? Of kan ik mijn twee kinderen op een bakfiets naar de crèche brengen? En wat kan ik er nog meer mee? Boodschappen doen op de wekelijkse markt, de rit naar de bouwmarkt? Zo ontstaan mogelijkheden die door deze elektrificatie een enorme impuls krijgen.

Hoe bereidt u zich als fabrikant van eBike-onderdelen voor op de komende ontwikkelingen?
Wij vragen ons altijd af voor welke uitdagingen fietsers staan. We geven innovatieve antwoorden op deze vragen. Zo hebben we bijvoorbeeld Help Connect geïntroduceerd, een service die hulp inroept bij een ongeval met een eBike. Wij waren de eersten die een hulpsysteem voor de eBike introduceerden, het antiblokkeersysteem ABS. Verder ligt de focus ook op producten voor diefstalbevei-
liging en andere digitale aanbiedingen. De verbinding van de eBike met digitale diensten is een elementaire bouwsteen op weg naar de mobiliteit van de toekomst. Met de introductie van het smart systeem breiden we de mogelijkheden uit om de fietser en de omgeving met de eBike te verbinden. eBikers kunnen zich bijvoorbeeld regelmatig verheugen op nieuwe functies die via de app handig op de eBike worden overgezet.

Hoe digitaal is de eBike van de toekomst?
Zodra je de eBike en de smartphone samenbrengt, hebben we een verbonden rijbelevenis, iets wat nu al grotendeels mogelijk is. In de toekomst is een eBiker niet alleen tijdens het fietsen verbonden maar ook wanneer hun eBike in de garage of elders staat. Want hij wil weten of zijn fiets nog wel op het station staat als hij terugkomt. Dat werkt alleen als de fiets verbonden is met het internet om de eigenaar deze informatie te kunnen geven. Een ander pluspunt van een verbonden eBike is de communicatie met andere weggebruikers.

Gregor Dasbach, Vice President Digital Business, Bosch eBike Systems, ziet  de eBike als drijvende kracht achter de nieuwe mobiliteit. In de toekomst zullen, volgens zijn visie, nieuwe digitale diensten de rijervaring verrijken.
Welke voordelen bedoel je?
Uit ongevallenstudies weten we dat het bij fietsongevallen in de stad vaak om links of rechts afslaan gaat waarbij fietsers over het hoofd werden gezien. Door weggebruikers te verbinden via netwerken worden bestuurders en voertuigen in de toekomst gewaarschuwd om dergelijke ongevallen te voorkomen. Ik geloof dat er een enorm potentieel ligt in de communicatie met andere weggebruikers.

Hoe veranderen digitale diensten de eBike-belevenis?
Doorslaggevend. eBiken wordt steeds meer een individuele ervaring. Dat begint al bij het begin. Of ik de eBike ontgrendel met een vingerafdruk of met een smartphone maakt daarbij niet zoveel uit. De eBike stelt een route voor die past bij mijn rijprofiel. Hij regelt het schakelen van versnellingen, haalt op de tocht het maximale uit mijn accu en zorgt dat mijn favoriete apps moeiteloos deel uitmaken van mijn eBike-belevenis.

Welke producten gaat Bosch eBike Systems de komende jaren ontwikkelen?
Wij volgen twee strategieën bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In de eerste plaats gaat het om rijveiligheid, zoals de doorontwikkeling van ABS en hulp bij ongevallen. Het tweede grote thema is het digitale aanbod waarmee eBiken in de toekomst tot een nog mooiere en individuelere ervaring wordt. Dit omvat naadloze connectiviteit. Want al die nieuwe functies zijn alleen leuk als de hardware en de digitale componenten perfect op elkaar zijn afgestemd. Hier zullen wij ons leiderschap op het gebied van innovatie verder uitbouwen.

Gregor Dasbach, Vice President Digital Business, Bosch eBike Systems, ziet de eBike als drijvende kracht achter de nieuwe mobiliteit. In de toekomst zullen, volgens zijn visie, nieuwe digitale diensten de rijervaring verrijken.
Meneer Dasbach, hoe zal mobiliteit in de komende 10 jaar volgens u evolueren?
Het valt te verwachten dat de verkeersruimte die nu aan de auto is toebedeeld in toenemende mate vrijkomt voor andere weggebruikers. Steden stemmen de randvoorwaarden steeds meer af op milieuvriendelijke doelstellingen. Het gaat onder meer om meer deeldiensten en elektrische voertuigen, samen met het openbaar vervoer zullen die meer vrij-heid bieden voor intermodaal reizen. Vooral de fiets komt steeds meer in het centrum van de belangstelling te staan.

Waarom bent u daar zo zeker van?
Tijdens de pandemie is gebleken dat werk en privéleven steeds meer in elkaar overvloeien. Door de toename van werkzaamheden in het thuiskantoor zijn lange woon-werkverplaatsingen niet meer nodig en als reactie daarop gaan mensen reizen steeds meer associëren met vrije tijd. Je fietst misschien eerst naar een afspraak en gaat vervolgens het bos in om je hoofd leeg te maken. Mobiliteit is niet alleen meer een middel om een bestemming te bereiken maar maakt steeds meer deel uit van de individuele levensstijl.

Welke rol speelt de eBike daarbij?
Hij wint aan relevantie omdat hij beide combineert: in de stad is hij vaak het snelste vervoermiddel en hij verhoogt ook de kwaliteit van leven. Een paar jaar geleden gold de eBike vooral nog als een soort mobiliteitshulpmiddel voor mensen die niet meer echt wilden fietsen en dat vanwege hun leeftijd ook niet meer durfden. Maar in werkelijkheid kent iedereen de situatie waarin je niet op je fiets stapt omdat het te vermoeiend is of op één of andere manier ongemakkelijk. De eBike verhoogt de motivatie om te fietsen. De eCargo  Bike versterkt deze trend nog. Meer en meer mensen beginnen zich af te vragen: heb ik de auto eigenlijk wel nodig in de stad? Of kan ik mijn twee kinderen op een bakfiets naar de crèche brengen? En wat kan ik er nog meer mee? Boodschappen doen op de wekelijkse markt, de rit naar de bouwmarkt? Zo ontstaan mogelijkheden die door deze elektrificatie een enorme impuls krijgen.

Hoe bereidt u zich als fabrikant van eBike-onderdelen voor op de komende ontwikkelingen?
Wij vragen ons altijd af voor welke uitdagingen fietsers staan. We geven innovatieve antwoorden op deze vragen. Zo hebben we bijvoorbeeld Help Connect geïntroduceerd, een service die hulp inroept bij een ongeval met een eBike. Wij waren de eersten die een hulpsysteem voor de eBike introduceerden, het antiblokkeersysteem ABS. Verder ligt de focus ook op producten voor diefstalbevei-
liging en andere digitale aanbiedingen. De verbinding van de eBike met digitale diensten is een elementaire bouwsteen op weg naar de mobiliteit van de toekomst. Met de introductie van het smart systeem breiden we de mogelijkheden uit om de fietser en de omgeving met de eBike te verbinden. eBikers kunnen zich bijvoorbeeld regelmatig verheugen op nieuwe functies die via de app handig op de eBike worden overgezet.

Hoe digitaal is de eBike van de toekomst?
Zodra je de eBike en de smartphone samenbrengt, hebben we een verbonden rijbelevenis, iets wat nu al grotendeels mogelijk is. In de toekomst is een eBiker niet alleen tijdens het fietsen verbonden maar ook wanneer hun eBike in de garage of elders staat. Want hij wil weten of zijn fiets nog wel op het station staat als hij terugkomt. Dat werkt alleen als de fiets verbonden is met het internet om de eigenaar deze informatie te kunnen geven. Een ander pluspunt van een verbonden eBike is de communicatie met andere weggebruikers.

Welke voordelen bedoel je?
Uit ongevallenstudies weten we dat het bij fietsongevallen in de stad vaak om links of rechts afslaan gaat waarbij fietsers over het hoofd werden gezien. Door weggebruikers te verbinden via netwerken worden bestuurders en voertuigen in de toekomst gewaarschuwd om dergelijke ongevallen te voorkomen. Ik geloof dat er een enorm potentieel ligt in de communicatie met andere weggebruikers.

Hoe veranderen digitale diensten de eBike-belevenis?
Doorslaggevend. eBiken wordt steeds meer een individuele ervaring. Dat begint al bij het begin. Of ik de eBike ontgrendel met een vingerafdruk of met een smartphone maakt daarbij niet zoveel uit. De eBike stelt een route voor die past bij mijn rijprofiel. Hij regelt het schakelen van versnellingen, haalt op de tocht het maximale uit mijn accu en zorgt dat mijn favoriete apps moeiteloos deel uitmaken van mijn eBike-belevenis.

Welke producten gaat Bosch eBike Systems de komende jaren ontwikkelen?
Wij volgen twee strategieën bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In de eerste plaats gaat het om rijveiligheid, zoals de doorontwikkeling van ABS en hulp bij ongevallen. Het tweede grote thema is het digitale aanbod waarmee eBiken in de toekomst tot een nog mooiere en individuelere ervaring wordt. Dit omvat naadloze connectiviteit. Want al die nieuwe functies zijn alleen leuk als de hardware en de digitale componenten perfect op elkaar zijn afgestemd. Hier zullen wij ons leiderschap op het gebied van innovatie verder uitbouwen.

"Digitale diensten veranderen de ervaring met de eBike is doorslaggevend"

Gregor Dasbach, Vice President Bosch eBike Systems

Stephan Rammler, socioloog en oprichter van het Institute for Transportation Design, voorspelt een fundamentele transformatie van steden – één die alleen zal slagen met duurzame mobiliteit. Stephan Rammler, werkt aan duurzame mobiliteit 
in zijn instituut in Braunschweig, Duitsland.

 

Meneer Rammler, hoe zullen steden in de toekomst veranderen?
Wanneer meer en meer mensen in stedelijke gebieden komen te wonen, worden er ook hogere eisen gesteld aan woonruimte, culturele en vrijetijdsvoorzieningen en mobiliteit. De vraag is hoe die verwachtingen en de bestaande stedelijke ruimte in de toekomst op elkaar kunnen worden afgestemd.

Wat is uw antwoord?
Door de verdichting van steden komt de eis om duurzaamheid meer centraal te staan, omdat we anders in steden gewoon geen lucht meer hebben om in te ademen, ook met het oog op klimaatverandering. Dat heeft in allerlei opzichten gevolgen maar in de eerste plaats voor de mobiliteit. Individueel bezit van de klassieke auto met verbrandingsmotor met zijn grote ecologische voetafdruk heeft als model zijn langste tijd gehad. Zoals je bij jongere generaties ziet, veranderen de gebruikspatronen richting delen: van caren ridesharing tot deeldiensten voor elektrische scooters en fietsen.

Is de stad van de toekomst dan autovrij?
Zo ver zou ik niet willen gaan. In de toekomst zullen echter elektrische voertuigen het straatbeeld meer domineren. Beleidsmakers zullen stimulansen moeten creëren voor duurzamere mobiliteit, zoals door de invoering van een stedelijke tolheffing voor automobilisten. Want één ding is duidelijk: de transitie is dringend nodig en verdraagt geen uitstel meer.

"Individueel bezit van de klassieke auto met verbrandingsmotor met zijn grote ecologische voetafdruk heeft als model zijn langste tijd gehad."

Stephan Rammler, socioloog en oprichter van het Institute for Transportation Design

Ralph Buehler,  professor en verkeersonderzoeker op het Virginia Tech Research Center in de VS, over manieren om tot een fietsvriendelijke stad te komen en het voorbeeld van Kopenhagen.


Meneer Buehler, Kopenhagen geldt wereldwijd als een model voor fietsvriendelijk verkeersmanagement – wat kunnen andere steden ervan leren?
Net als veel kleinere steden in Nederland kan de Deense hoofdstad bogen op schitterende cijfers. Daar neemt 49 procent van de inwoners de fiets op weg naar school of universiteit of het werk. Dat is echter niet van de ene dag op de andere gebeurd; Kopenhagen is van oudsher een fiets­vriendelijke stad die de afgelopen 30 jaar steeds verdergaande maatregelen heeft genomen. Waarom de stad wereldwijd model staat, kan het best worden samengevat met een formule voor succes: gescheiden en beschermde fietspaden langs de hoofdverkeerswegen. Zo kunnen fietsers opschieten en kan iedereen veilig deelnemen aan het verkeer.

Ziet u tekenen dat andere steden dit voorbeeld volgen?
Ja, in veel steden over de hele wereld is er al een trend om beschermde fietspaden aan te leggen zodat fietsers veilig en snel van A naar B kunnen komen – vaak in combinatie met meer autovrije zones in stadscentra en wegen met snelheids­beperkingen. Dit maakt deel uit van een vervoersbeleid dat meer ruimte geeft aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, terwijl het autoverkeer wordt beperkt en minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Dit is te zien in Montreal in Canada of Portland in de VS, maar ook in Europese metropolen als Parijs, Wenen en Barcelona.

Wat zijn de drijvende krachten achter deze ontwikkeling?
Gemeenten over de hele wereld staan voor de uitdaging de uitstoot van CO2 terug te dringen, verkeersopstoppingen tot een minimum te beperken en de plaatselijke luchtverontreiniging aan te pakken. Dat is de enige manier om kwaliteit van leven te behouden. Het gaat om waarden als gezondheid, veiligheid en recreatiemogelijkheden. Daartoe moet de verkeersruimte opnieuw worden verdeeld.

Hoe belangrijk is de fiets bij die mobiliteitstransitie?
Fietsen gaat een belangrijke rol spelen in duurzaam verkeer. Vooral in steden is de fiets voor veel mensen het perfecte vervoermiddel als het gaat om afstanden tot tien kilometer. De opkomst van eBikes geeft die ontwikkeling nog meer een impuls. Hiermee zijn langere afstanden mogelijk en hij spreekt nieuwe doelgroepen aan. Zoals forenzen die met de eBike toch niet bezweet op kantoor komen na een lange of steile rit. Een voorwaarde daarbij is wel dat het fietsroutenetwerk wordt uitgebreid, zodat mensen uit de randgebieden snel naar de stedelijke centra en weer terug naar huis kunnen pendelen. Veel steden hebben wat dat betreft nog wat in te halen.

 

"Belangrijk zijn gescheiden en snelle fietspaden voor forenzen"

Ralph Buehler, verkeersonderzoeker

Benieuwd naar de toekomst van eBiking?

Bike Vision-video