eBIKE-TUNING –
GEVAARLIJK EN RISKANT!

eBIKE-TUNING –
GEVAARLIJK EN RISKANT!

Ongeëvenaard rijplezier

Omdat het origineel het meeste plezier biedt en veiligheid voor ons belangrijk is, zetten we ons bij Bosch eBike Systems in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef en conform wet- en regelgeving. Want eBikes tunen brengt risico's met zich mee: het met een getunede eBike deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, kan niet alleen technische, maar ook ernstige juridische gevolgen hebben. 

eBikes met ondersteuning tot 25 km/u en een continu nominaal motorvermogen van maximaal 250 watt zijn voor de wet gelijkgesteld aan fietsen. eBike-bezitters hebben dus geen extra verzekering, geen kenteken en geen rijbewijs nodig en mogen gebruikmaken van veel fietspaden en bospaden – en dat is een groot goed! Het is in ieders belang om deze status te behouden en te kunnen blijven genieten van dezelfde rechten en vrijheden als fietsers. Door het tunen van elektrische fietsen komt deze situatie in het gedrang – en dat gaat ons allemaal aan!
 

Wat is tuning eigenlijk precies?

Met behulp van zogenaamde tuning-dongles of door middel van chip-tuning is het mogelijk om de maximumsnelheid met ondersteuning van de motor te verhogen. Wie echter zijn eBike manipuleert en daadwerkelijk de ondersteuningsgrens van 25 km/h overschrijdt, rijdt wettelijk gezien niet meer op een elektrische fiets die wordt gelijkgesteld aan een fiets, maar op een niet-goedgekeurde bromfiets en moet zich op de openbare weg aan de bijbehorende voorschriften houden.

Het risico: tuningkits of andere manieren van manipuleren kunnen schade veroorzaken aan het aandrijvingssysteem of aan de fiets. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen dan hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt.

 

"Voor de meeste klanten en dealers is het helemaal niet duidelijk welke gevaren ze lopen en welke vergaande consequenties er dreigen."

Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)

Goede redenen tegen eBike-tuning

Tuning is geen licht vergrijp

 

Tuning is echt een overtreding van de wet! Wat velen niet weten: het met een getunede eBike deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, kan niet alleen technische, maar ook ernstige juridische gevolgen hebben. eBikes met ondersteuning tot 25 km/u en een continu nominaal vermogen van de motor tot maximaal 250 watt worden voor de wet behandeld als fietsen –  zonder verzekering, kenteken of rijbewijs. Met tuning verandert deze status, want een getunede eBike wordt doorgaans beschouwd als een bromfiets. Fietsers die zonder aansprakelijkheidsverzekering, kenteken en rijbewijs deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, lopen kans op boetes en gevangenisstraf, naast eventuele privaatrechtelijke gevolgen zoals aansprakelijkheid voor persoonlijke letsel bij een ongeval. Bovendien bestaat het gevaar dat de koper die zijn eBike laat tunen, mogelijk de bestaande garantie op het Bosch eBike-systeem en op andere fietsonderdelen verliest.

"Voor ons is het belangrijk dat eBikes – dat wil zeggen elektrische fietsen met ondersteuning tot maximaal 25 km/u – ook in de toekomst als fiets erkend blijven, met alle bijbehorende rechten en plichten. Deze status moeten we beschermen en in stand houden, zodat fietsers kunnen blijven genieten van rijden met een elektrische wind in de rug" Claus Fleischer, directeur van Bosch eBike Systems.

Reëel gevaar voor uzelf en anderen

 

Technische aanpassingen aan de eBike, bijvoorbeeld een verhoging van de uitschakelsnelheid naar boven de 25 km/u, veroorzaken constructief niet-geplande continue belastingen, waarop zelfs de sterke onderdelen van Bosch eBike Systems niet zijn voorbereid. Ten eerste worden de remmen zwaarder belast. Dit geldt ook voor onderdelen zoals het stuur en de vork, en niet in de laatste plaats het frame enzovoort. Met tuning wordt daarom de veiligheid van de totale eBike aangetast en breng je zowel jezelf als andere verkeersdeelnemers in gevaar.
De anti-tuning-oplossing is daarom een nieuwe stap waarmee Bosch tegemoetkomt aan een eis die in de huidige Europese norm (EN 15194:2017) voor fietsen met elektrische ondersteuning is opgenomen. 

Gelijkstelling van fiets en eBike

 

Op dit moment is een eBike gelijkgesteld aan de fiets – inclusief alle daaraan verbonden rechten en plichten. Ze mogen op fiets- en bospaden worden gebruikt, ze hebben geen kenteken en geen speciale verzekering nodig enzovoort. Dankzij deze gelijkstelling is tot nu toe vrijwel onbeperkt gebruik van de eBike gegarandeerd. Wie zijn eBike door tuning manipuleert en daardoor mogelijk ongevallen en letsel of de koop toeneemt, lokt strengere regelgeving en een toekomstig verbod door de politiek uit – en verspeelt daarmee de op dit moment nog geldende voordelen voor alle andere eBike-fans!

Fair Play!

 

Tuning bij sportevenementen is verboden en bovendien gewoonweg oneerlijk. Wat bij een wedstrijd belangrijk is, zijn het plezier en de opwinding om zich met anderen te meten en hen met eerlijke middelen te verslaan. Tuning en manipulatie gaan niet samen met sportiviteit. Wedstrijden zoals de Bosch eMTB Challenge zijn speciaal afgestemd op eBikes met een maximale ondersteuning tot 25 km/h. Het komt speciaal aan op rijtechniek, conditie en talent.

Meer informatie voor meer veiligheid

Preventie van en informatie over de gevaren van eBike-tuning zijn bijzonder belangrijk. "Wij denken dat er nauwelijks nog gebruikers hun toevlucht zouden nemen tot tuning-tools als ze echt wisten wat de mogelijke gevolgen voor de garantie, bij doorverkoop, bij een politiecontrole of een ongeval zijn."
- Siegfried Neuberger, directeur ZIV. 

Ook de fietsdealer moet zich ervan bewust zijn, dat ze de markt voor eBikes met tuningoplossingen in gevaar brengen, wanneer ze de risico's en de daarmee gepaard gaande reglementering lichthartig op de koop toe nemen en aan de verspreiding bijdragen. Onze dealers kunnen met de professionele diagnoseoplossing van Bosch eBike Systems softwareversies, configuratiegegevens en foutcodes van eBike-onderdelen uitlezen en de eBike updaten. Daarnaast is het diagnoseapparaat in staat tuning te herkennen en wijst het de dealer op de manipulatie. Daarnaast is het diagnoseapparaat in staat tuning te herkennen en wijst het de dealer op de manipulatie. De dealer kan zien of en hoe vaak de eBike is getuned zelfs herkennen wanneer de tuningset van tevoren is verwijderd.

In de strijd tegen tuning werkt Bosch eBike Systems nauw samen met fietsfabrikanten, brancheorganisaties en overheden. De bond voor de tweewielindustrie heeft fabrikanten de vrijwillige verplichting opgelegd om manipulatie van eBike-systemen tegen te gaan. Bosch eBike Systems heeft hiertoe mede het initiatief genomen en draagt dit actief uit. Dit omvat een serie maatregelen tegen eBike-tuning zoals koppeling van de industrie met dealerfederaties, gebruikersorganisaties, politie, onderzoekers van ongevallen, adviseurs, testinstanties en de vakpers.

"Bosch eBike Systems zet zich in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen." 

Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

"Bosch eBike Systems zet zich in voor eBiken met verantwoordelijkheidsbesef. We blijven daarom hardnekkig strijden tegen tuning en onze techniek steeds verder doorontwikkelen." 

Claus Fleischer, directeur Bosch eBike Systems

Ter bescherming van het systeem

De software van Bosch eBike-systemen kan door middel van sensoren tijdens het rijden detecteren of de eBike getuned is en schakelt dan over naar de noodmodus. Het gevolg: een foutcode op het display geeft aan dat er is gemanipuleerd en de ondersteuning wordt verminderd. De eBiker kan de oorspronkelijke rijtoestand herstellen door ongeveer 90 minuten met de eBike te rijden. Zodra het systeem echter weer in de normale modus werkt, wordt opnieuw de vraag naar manipulatie gesteld. Na de derde keer kan de noodmodus alleen nog met de Bosch DiagnosticTool bij de dealer worden opgeheven.
De maatregel is daarom een nieuwe stap waarmee Bosch tegemoetkomt aan een eis die is opgenomen in de huidige Europese norm (EN 15194:2017) voor fietsen met elektrische ondersteuning. Dit verhoogt de veiligheid voor eBike en fietser. Door een verkeerd gebruik van het systeem neemt doorgaans ook de levensduur af en riskeert de eBiker schade aan de drive unit en aan de fiets. Bij een getunede eBike is de veiligheid niet meer gegarandeerd: onderdelen en de fiets als geheel worden blootgesteld aan onvoorziene omstandigheden en de gevolgen zijn moeilijk te voorspellen.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

eBike-norm EN15194

Met EN15194:2017 wordt een uniforme Europese norm voor elektrische fietsen gecreëerd die alle onderdelen omvat. Bij aanschaf van een eBike die voldoet aan EN 15194:2017 is voor de koper gegarandeerd, dat de elektrische aandrijving en de onderdelen voldoen aan de minimumeisen van de Europese norm en dat het samenspel van onderdelen functioneert. Daarnaast eist EN15194:2017 met betrekking tot aannemelijke manipulatie (bijvoorbeeld tuning van de maximumsnelheid) voorkoming of compensatie door effectieve maatregelen.

Zonder tuning rijdt beter

Of het nu is als verkeersmiddel op weg naar het werk, als ontspanning in de stad en daarbuiten of als sporthulpmiddel: de eBike heeft allang op bijna alle gebieden zijn intrede gedaan en in alle leeftijdsgroepen veel aanhangers gekregen. Jong en oud zijn enthousiast over de nieuwe, milieuvriendelijke manier van mobiliteit en blij met de nieuwe bewegingsvrijheid die de eBike biedt. Met de krachtige onderdelen van Bosch eBike Systems wordt fietsen onbekommerd genieten. De elektrische aandrijving maakt een einde aan met uitputtende tochten en biedt aangename ondersteuning, die kan worden aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden Om met volle teugen te kunnen genieten van de charme van de eBike, is tuning daarom volledig onnodig. Integendeel: bij tuning gaat het eigenlijke plezier verloren – zowel bij ontspannen cruisen als bij fair sporten.