Colofon

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems is blij met jouw bezoek aan onze webpagina's, jouw interesse in onze onderneming en in onze producten.

Colofon

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems is blij met jouw bezoek aan onze webpagina's, jouw interesse in onze onderneming en in onze producten.

Bosch eBike Systems

Naam en adres

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Duitsland

Directeur

Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Franz Fehrenbach 

Beheer: Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer,
Filiz Albrecht, Dr. Christian Fischer, Dr. Stefan Hartung,
Dr. Markus Heyn, Harald Kröger, Rolf Najork

Jouw contact met Bosch eBike Systems

contact@remove.this.bosch-ebike.nl
+49 711 400 40990

Hoofdkantoor
+49 711 811-0

Inschrijving in het register

Registerrechtbank: Amtsgericht Stuttgart HRB 14000

Btw-nummer

DE811128135

Juridische aantekeningen

© Robert Bosch GmbH 2021, alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, foto's, geluid, animaties en video's, alsmede de opmaak daarvan op Bosch-websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele Bosch-websites bevatten bovendien afbeeldingen waarvan het copyright bij derden berust.

Merken

Voor zover niet anderszins vermeld, zijn alle merkaanduidingen op Bosch-websites beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Bosch. De merken en vormgevingselementen die op onze websites worden gebruikt, zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, voor zover deze niet voortkomt uit opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentiebepalingen

Het geestelijk eigendom van de Bosch-website zoals patenten, merken en auteursrecht, is beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep(Bosch) of derden.

Onlinegeschillenbeslechting (ODR)

Informatie over onlinegeschillenbeslechting: de Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar. Dit platform dient als contactpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen die contractuele verplichtingen van onlineverkoopovereenkomsten en onlinedienstverleningsovereenkomsten betreffen.

Het platform is te bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.