Terug

Welke rol speelt duurzaamheid bij Bosch eBike Systems?

Voor Bosch is klimaatbescherming een essentieel onderdeel van de bedrijfsverantwoordelijkheid. Met meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds 2020 volledig CO2-neutraal (Scope 1 en 2). CO2-neutraliteit werd bereikt door gebruik te maken van vier hefbomen: het verhogen van de energie-efficiëntie, het zelf opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen (New Clean Power), het inkopen van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (Green Power) en - als laatste optie - het compenseren van de resterende CO2-uitstoot door middel van compensatiemaatregelen. In 2022 zijn de resterende emissies van 0,7 miljoen ton CO2 gecompenseerd met koolstofcertificaten. Scope 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de  Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.
Bij Bosch eBike Systems zetten we ons in het bijzonder in voor drie strategische pijlers van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie:

  • het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van onze producten,
  • verantwoordelijkheid en transparantie in de toeleveringsketens en
  • de ontwikkeling van een functionerende recyclingeconomie.

Meer informatie is te vinden  here.

Een vriend vertellen

Koppeling delen

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact

Help Center

Nog vragen?
Wij helpen u graag verder.

Contact