Urbanistická proměna Londýna

Cyklistická cesta Londýnem za poznáním potenciálu města na cestě k udržitelnému městskému životu a infrastruktuře očima a tužkou designéra Edwarda Crookse.

Podívejte se na video

Urbanistická proměna Londýna

Cyklistická cesta Londýnem za poznáním potenciálu města na cestě k udržitelnému městskému životu a infrastruktuře očima a tužkou designéra Edwarda Crookse.

Podívejte se na video

Žijeme v době neustálých změn, kdy se pozůstatky minulosti mění v progresivní řešení pro budoucnost. Jako jeden z lídrů, kteří celosvětově řídí inovace v oblasti mikromobility, pozorně sledujeme vývoj a snažíme se utvářet budoucnost propojenějšího světa. Tuto cestu z minulosti do budoucnosti, od technologických vynálezů po ekologickou infrastrukturu a kulturní zvyky, aktivně vytváříme prostřednictvím našich vizí, zapálení a know-how. Tento příběh vypráví o jedné z takových cest, která vznikla okem a vizionářskou myslí designéra Edwarda Crookse, který nás pozval na cyklistický výlet napříč Londýnem. Je to příběh, který posouvá dosavadní hranice s cílem vyzvat k #feeltheflow (procítění) změn směrem k udržitelnější budoucnosti. 

Je určena vizionářům, zvídavým myslitelům moderních měst, kteří chtějí sami tvořit svět a nechat se inspirovat těmi, kteří tak již činí – zveme vás k #FeelTheFlow.

Edward Crooks je designér, architekt a umělec, který vytváří instalace, interiéry, architekturu a ilustrace, skrze něž vypráví nové příběhy na stávajících místech. Jeho práce si klade za cíl prohloubit historii neustálých změn, které činí tato místa cennými. Sídlí ve východním Londýně a celosvětově spolupracuje s řadou veřejných institucí, mezi jejichž klienty patří National Trust, RIBA, British Council a Royal Academy. Působil ve společnostech Asif Khan, Bureau Spectacular (Chicago/LA) a Hawkins Brown a jako hostující kritik na různých institucích včetně Royal College of Art, University of Wisconsin a University of Westminster. Setkáváme se s Edem v centru Londýna, abychom se vydali na cestu za možnostmi budoucích konceptů bydlení a mobility.

„Jako designér se vyžívám ve vytváření nápadů, které rozjasňují město a spojují lidi zábavným a udržitelným způsobem.“

Jedno z epicenter dopravy: Centrum města, svízelná dopravní situace, křižovatka, spousta aut vedle cyklostezek, které jsou často velmi frekventované kvůli nedostatečnému prostoru pro rostoucí počet jízdních kol. Od roku 2000 se počet cyklistů v Londýně více než zdvojnásobil. Spolu s Edem ukazujeme, jak by mohl vypadat most Blackfriars Bridge, kde by se pruhy pro auta posunuly stranou a vznikly by tak cyklistické dálnice a místa pro rekreaci, odpočinek a aktivní životní styl. Pouze 20 % mladých Londýňanů dosahuje denně 60 minut fyzické aktivity. Pokud by si všichni mohli dopřávat jízdu na kole a chůzi v nové městské infrastruktuře, mohli bychom zvýšit jejich aktivitu potřebnou k podpoře jejich zdravého vývinu. Jsme přesvědčeni, že klid může stejně jako pobyt venku napomoci duševní pohodě. Napomohlo by tomu větší zaměření na cyklistickou infrastrukturu zajišťující mikromobilitu ve městě.

„Představte si vizi města založeného na mikromobilitě se zohledněním sociálního a odpovědného rozvoje.“


„Tam, kde se prostor zahušťuje, závisí pokrok na představivosti, naslouchání a spolupráci při prosazování nového, spravedlivějšího využití veřejného prostoru.“

Všichni známe tyto šedé městské skvrny, které dosud čekají na dosažení svého skutečného potenciálu. Shorter Street je přesně takovým prostorem. Hned za rohem rušné finanční čtvrti by místa jako je toto mohla stát mnohem zelenějším prostorem, který by nevyužívané pruhy pro auta a parkovací místa vyměnil za cyklostezky. Vidíme, jak se náměstí mění v kulturní centra, která podporují sociální integraci a rovnost a sílu místních komunit a pomáhají městu Londýn s jeho strategií začleňování. Prostřednictvím Edových vizí o velké sociální odpovědnosti v městském životě vidíme mnoho příležitostí ke změně.

„Při pohledu na takováto místa si můžeme představit, jak by je mohla znovu proměnit alternativní doprava, například eBiky.“

Perfektní místo pro přetvoření prostoru! Obrovské parkoviště London Wall Car Park v centru Londýna. Návštěvou tohoto impozantního dlouhého tunelu se ponořujeme do podzemí a představujeme si budoucnost omezeného prostoru využívaného udržitelným způsobem, který je podporován řešeními mikromobility. Dokážeme si představit obrovský potenciál pro znovuvytvoření takovýchto neviditelných prostor, které byly vybudovány pro město automobilů budoucnosti, a rádi bychom je přidali na seznam prostor, které by se mohly proměnit v rámci ambiciózní dopravní strategie města pro rok 2041. Podívejte se na Edovu vizi toho, jak sluneční světlo vnese nový život do tohoto prostoru, který nyní dává vzniknout novým prostorům pro společenská setkávání a bydlení, postaveným kolem kusu staré římské zdi vykopané při její někdejší výstavbě.

„Myslím, že s rozvojem měst bychom měli usilovat o více takových prostorů, které by byly vytvořeny pro lidi a komunity, aby si mohli vážit klidu a přírody ve městě.“

Méně aut znamená méně emisí, čímž pomůžeme zlepšit kvalitu ovzduší, což nakonec znamená zelenější prostory a domov pro koncepty, jako je zahradničení, dětská hřiště, relaxace a přirozené prostředí pro flóru a faunu. Ed tuto výhodu znovu přibližuje prostřednictvím historie Postmanova parku: Zde se kdysi scházeli pošťáci královské pošty, opírali svá věrná kola o sloupy veřejného osvětlení, odpočívali a užívali si klidu přírody. Naším cílem je obnovit tuto historii prostřednictvím řešení mikromobility a obohatit tak plány zelené infrastruktury města, které zdůrazňují sociální a individuální přínosy plánování v souladu s přírodou. 


Cestu zakončíme u jednoho z nejambicióznějších projektů ve městě: Na ikonickém místě staré tržnice se nachází jeden z nejprestižnějších modernizačních projektů ve městě, areál Smithfield s novým sídlem Londýnského muzea. Velký kus starého města se mění v nové ambiciózní kulturní centrum, od muzeí po gastronomii a prostor pro dialog všech věkových kategorií a kultur. #feeltheflow změn zde nekončí – dnešní Edova cesta byla jen začátkem.

„Vývoj našeho světa nás může inspirovat k tomu, abychom si představili město, na němž se všichni můžeme podílet a určovat jeho budoucí podobu.“