Takhle snadné to je –

Seřízení brzdy jízdního kola

Kontrola a seřízení brzdy jízdního kola

Na eBiku se pohybujete rychle a díky podpoře elektromotoru zrychlujete rychleji než na běžném jízdním kole. O to důležitější je zajistit řádnou funkčnost brzd. Údržbu a opravy kotoučových a nábojových brzd by měli provádět odborníci, ale drobné práce na ráfkové brzdě zvládnete sami. Zde se dozvíte, jakými jednoduchými triky můžete zkontrolovat a seřídit brzdy svého jízdního kola.

Jaké typy brzd se na jízdních kolech používají?

Čím rychleji jedete a čím horší jsou povětrnostní podmínky, tím více dostávají brzdy zabrat. Se zvýšeným používáním se zvyšuje i opotřebení. eBike je třeba přivézt do servisu alespoň jednou ročně – součástí každé jarní kontroly je i zkouška brzd!

  • Hydraulické kotoučové brzdy se používají zejména u vysoce kvalitních kol, jako jsou například horská elektrokola. Kotoučové brzdy také najdete na většině eBiků Bosch. Funkční princip: Brzdové destičky tlačí na kotouč namontovaný na náboji kola. Výhoda: Za mokra je brzdný výkon vyšší než u ráfkových brzd. Díky tomu je jízda na eBiku bezpečná, zejména v terénu. Nevýhoda: Kotoučové brzdy je nutné precizně seřizovat a jejich oprava a výměna je také nákladnější.
     
  • Ráfkové brzdy mají nižší brzdný účinek než brzdy kotoučové, ale pro každodenní jízdu jsou obvykle zcela dostačující. Za předpokladu, že nejsou opotřebované a stále poskytují plný brzdný výkon. Ráfkové brzdy jsou nejběžnějším typem brzd na jízdních kolech. Jsou známé také jako brzdy V-brakes a brzdy Cantilever. Když zatáhnete za brzdovou páku, brzdový třmen na předním nebo zadním kole se posune pomocí kladky. Obě brzdové destičky tlačí na ráfek z vnější strany, čímž snižují rychlost.
     
  • Protišlapné brzdy jsou umístěny v náboji zadního kola a nevyžadují prakticky žádnou údržbu.
     
  • Bubnové brzdy s kladkou jsou obvykle umístěny v náboji předního kola. Stejně jako ráfkovou brzdu lze i tento typ brzdy seřídit. Její oprava a výměna jsou však složité a je vhodné ji svěřit odborníkům.

Kontrola a seřízení ráfkové brzdy

Co dělat, když brzda na ráfku táhne nebo se znatelně sníží brzdný účinek? Příčinou může být ráfek, který může být nutné vyměnit. Informujte se u svého prodejce jízdních kol. Nebo může být problém způsoben nesprávným seřízením brzdy.

Brzdové destičky nesmí být příliš blízko ráfku. Když zatáhnete za brzdovou páku, musí zapracovat rychle. Když brzdovou páku uvolníte, měly by samy odskočit.

1. Nejprve zkontrolujte opotřebení brzdových destiček. Drážky na povrchu brzdových destiček by měly být jasně viditelné. Pokud tomu tak není, jsou příliš opotřebované. Měli byste také vyměnit poškozené brzdové lanko.

2. Seřízení brzdy jízdního kola: Na brzdové páce najdete seřizovací šroub. Mírně jím otočte proti směru hodinových ručiček a pojistnou maticí otáčejte ve směru hodinových ručiček zpět k rukojeti brzdy. Tím se zkrátí brzdové lanko a při brzdění bude třeba méně tahat za brzdovou páku.

3. Je možné, že brzdovou páku je stále možné zatáhnout příliš daleko. Pak je problém pravděpodobně v brzdovém třmenu. Úplně zašroubujte seřizovací šroub na řídítkách a zkontrolujte polohu brzdových destiček. Musí být schopny přitáhnout se k ráfku, přičemž největší možná plocha musí být přesně uprostřed. Pomocí imbusového klíče můžete upravit polohu brzdových destiček a vyměnit je, pokud jsou příliš opotřebované.

Ráfková brzda stále táhne? Pak to může být způsobeno příliš malou vzdáleností mezi brzdovou destičkou a ráfkem. Vzdálenost by měla být přibližně stejná jako tloušťka tenké mince. Vzdálenost můžete změnit tak, že přidržíte brzdové lanko a povolíte šroub v horní části třmenu pomocí 5mm imbusového klíče, čímž brzdové lanko posunete. Pokud byla vzdálenost mezi brzdovými destičkami příliš velká, je třeba dotáhnout brzdový třmen.

Kontrola a seřízení kotoučové brzdy

Hydraulické kotoučové brzdy je třeba pravidelně kontrolovat a v případě potřeby brzdový systém odvzdušnit a doplnit. Co dělat, když kotoučová brzda přestane správně brzdit nebo táhne? Brzdový kotouč může být mírně ohnutý, což způsobí, že brzdové destičky při jízdě táhnou. Raději se obraťte na odborníka, který má všechny správné nástroje a potřebné know-how.

Najít prodejce v okolí

Současná poloha