Zvyšte tlak, ale dělejte to správně!

Jak správně nahustit pneumatiky jízdního kola

Zvyšte tlak, ale dělejte to správně!

Jak správně nahustit pneumatiky jízdního kola

Nahustěte pneumatiky jízdního kola: na cestách vždy se správným tlakem vzduchu

Pneumatiky vašeho kola musí unést vás, kolo samotné a často i zavazadla a nákupy – tlak vzduchu by tedy neměl být příliš nízký. Pokud jezdíte delší dobu s nedostatečně nahuštěnými pneumatikami, dochází ke zvýšenému opotřebení. Navíc se vám bude hůře rozjíždět. Pneumatiky nesmíte ani přehušťovat. Tlak v pneumatikách kontrolujte jednou za měsíc a v případě potřeby je dofoukněte.

Hmotnost, terén, šířka pneumatiky: to vše má vliv na požadovaný tlak

Správný tlak vzduchu ve vnitřní duši pneumatiky jízdního kola závisí mimo jiné na šířce pneumatiky, povrchu a hmotnostním zatížení jezdce a zavazadel. Tlak vzduchu se uvádí v barech. U pump na kolo vybavených manometrem (tlakoměrem) se na měřící stupnici často uvádí také americká jednotka PSI – jeden bar je 14,5 PSI; jedno PSI je 0,07 baru. Převodní tabulky můžete najít na internetu.

S rostoucí šířkou pneumatiky klesá potřebný tlak vzduchu. Závodní kola s úzkými pneumatikami potřebují vysoký tlak vzduchu; sedm a více barů, horská kola s mnohem širšími pneumatikami a větším vzorkem potřebují dva až tři bary. Při jízdě v terénu je nižší tlak vzduchu výhodný pro větší přilnavost a lepší tlumení nárazů. Městská a trekingová kola se pohybují uprostřed rozmezí tlaku vzduchu: od tří do čtyř barů.

Doporučený rozsah tlaku vzduchu je uveden na bočnici pneumatiky. Čím je cyklista těžší, tím vyšší musí být tlak vzduchu. S klesajícím tlakem roste valivý odpor. Zvětšuje se opotřebovaná plocha a na bočnici pláště pneumatiky se mohou objevit praskliny. 

Pokud nejsou pneumatiky dostatečně nahuštěné, musí elektromotor u eBiku víc zabírat. To vyžaduje energii. Pokud optimalizujete tlak vzduchu, lépe se vám pojede, dojedete dále a snížíte riziko proražení pneumatik.

Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a nafukujte je

Každá cyklistická duše postupem času ztrácí vzduch; tlak vzduchu klesá přibližně o jeden bar za měsíc. Čím vyšší tlak je, tím rychleji opět klesá. Kontrola tlaku vzduchu stisknutím palce nepředstavuje spolehlivou metodu: Přibližně od dvou barů výše se pneumatiky jeví jako plně nahuštěné. Ale rozdíl mezi třemi a čtyřmi bary nepocítíte. Lepší způsob: Precizní kontrola tlaku v pneumatikách pomocí tlakoměru, který jsme zmínili výše.

Pokud z pneumatiky uniká vzduch, měli byste zkontrolovat, zda není poškozený plášť pneumatiky. Pomocí nádoby s vodou zkontrolujte netěsnosti duše. Malé díry můžete zalátat. Oprava poškozeného ventilu je složitější. V případě pochybností vyměňte duši a obstarejte si cyklistické pláště odolné proti propíchnutí, například od společnosti Schwalbe.

Různé druhy ventilů jízdních kol

Existují tři typy ventilků pro cyklistické duše: automatický ventil (Schraderův ventil), expresní ventil (Dunlopův ventil) a ventil Presta (francouzský ventil).

Cyklistické duše s ventilem Presta se používají na závodních kolech i na kvalitních trekingových a horských kolech. Ventily Presta jsou schopné odolat obzvláště vysokým tlakům vzduchu. Jsou navrženy tak, aby byly štíhlejší než automatické a expresní ventily, a jsou k dispozici ve dvou délkách (40 a 60 mm).

Duše s autoventilem se často používají na horských kolech. Tlak vzduchu můžete zkontrolovat na čerpací stanici pomocí manometru a poté pneumatiku jízdního kola přesně dofouknout. 

Vnitřní cyklistické duše s expresním ventilem se často používají na městských a trekingových kolech. Expresní ventily jsou větší než automobilové ventily automobilů a mají kuželovitý tvar. Lze je vyměnit bez nářadí. Pneumatiku nafouknete pomocí běžné pumpičky na kolo.

Praktické tipy: nahustěte pneumatiky

Nejlepší je použít kompresor nebo pumpičku. Otočte kolem tak, aby byl ventil dole. Pokud nafukujete ventil Presta, nejprve uvolněte hlavu ventilu a poté připevněte hlavu pumpy pomocí zajišťovací páčky. V případě autoventilku použijte
velký otvor, v případě expresního ventilku a ventilku Presta malý otvor na hlavě čerpadla.