Zpět

Co se stane s grafem nadmořské výšky, když se během jízdy odchýlím od plánované trasy nebo změním navigační cíl?

Pokud se odchýlíte od plánované trasy:

  • Trasu jste naplánovali v aplikaci eBike Flow: Zobrazení grafu nadmořské výšky, který jste už jeli, zůstává stejné. Provede se nový výpočet grafu, který byl předpovídán na základě trasy.
  • Naplánovali jste trasu prostřednictvím komoot a přenesli ji do aplikace eBike Flow: Trasa se nedá přepočítat, takže se správně zaznamená jen skutečně projetá trasa. Graf, který byl do budoucna aktualizován na základě plánované trasy, zůstane beze změny.

Když změníte navigační cíl:

  • Graf nadmořské výšky předpovídaný v budoucnu se upraví podle nové trasy nebo nového navigačního cíle. - Graf nadmořské výšky, který už byl zaznamenán, zůstane zachovaný. Graf zůstane zmrazený nebo pokračuje, dokud se ujetá vzdálenost ručně nebo automaticky neresetuje.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt