Zpět

Vyvolání nabídky nastavení a její ukončení

Vyvolání nabídky nastavení

  1. Přístup k nastavení je možný přes stavovou obrazovku.
  2. Stiskněte výběrové tlačítko na ovladači LED Remote nebo výběrové tlačítko na displeji Purion 200. Pokud používáte ovladač Mini Remote, stiskněte a podržte výběrové tlačítko, dokud se neotevře nabídka nastavení.

Poznámka: Nabídku nastavení nelze vyvolat za jízdy.

Ukončení nabídky nastavení

Chcete-li nastavení uložit a opustit nabídku nastavení, stiskněte znovu výběrové tlačítko. Nabídku nastavení můžete ukončit bez uložení změn stisknutím a podržením výběrového tlačítka.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt