Zpět

Proč nelze zařízení Mini Remote při párování najít?

  • Ujistěte se, že knoflíková baterie není vybitá.
  • Zkontrolujte, že je váš eBike, zařízení Mini Remote a chytrý telefon v dosahu a že jsou zapnuté.
  • Zkontrolujte, zda je váš eBike připojen k aplikaci eBike Flow.
  • Ujistěte se, že je Mini Remote v režimu párování.
  • Jestliže je zařízení Mini Remote již připojeno k nějakému eBiku, vy je však chcete připojit k jinému eBiku, vyjměte baterii, počkejte 20 sekund a znovu ji vložte.
  • Po vložení baterie ihned stiskněte tlačítko mínus na dobu přibližně 5 sekund.
  • Kontrolka LED na Mini Remote bliká modře a Mini Remote je po dobu 30 sekund v režimu párování. Proces párování v aplikaci dokončete do 30 sekund.

Dejte vědět svým přátelům

Sdílet odkaz

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt

Centrum nápovědy

Máte otázky?
Rádi vám pomůžeme.

Kontakt